Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Vzestupné vibrace, duše, planeta, my

paprsek zarici do vsech stran.jpg
Vzestupné vibrační pole planety a my
PROČ SE VÁM NYNÍ TOTO DĚJE?

-bolesti hlavy, stavy úzkosti, projevy nemocí, potíže se soustředěním, deprese
-těžké situace v nichž jste, rozchody, bolestivé emoční ublížení a mnoho jiných agresivních a těžkých energií, co vám toto způsobují

Vše je stále stoupajícími vibracemi toku energií celé planety+tím pádem také STOUPAJÍ ENERGIE I UVNITŘ NÁS-NAŠICH HMOTNÝCH TĚL A TÍM SE NÁM ZJEMŇUJE ENERGIE, jak kolem nás tak uvnitř každé z našich buněk, nicméně to má za následky tyto:1.JELIKOŽ LIDÉ SE KARMICKY NEČISTÍ A NEPŘIKLÁDAJÍ TOMU ŽÁDNOU SÍLU, VE VĚTŠINĚ MAJÍ TĚŽKÉ SILNĚ ZHUŠTĚNÉ ENERGIE+TY MAJÍ TAKÉ KOLEM SEBE , ALE ŽEL I UVNITŘ KAŽDÉ Z BUNĚK+právě stoupající vibrace planety způsobují vám ony bolesti, úzkosti, strachy, pocity vzteku, či jiných silných disharmonii, jelikož VAŠE DUŠE NEJSOU NACHYSTÁNY NA TAKTO STOUPAJÍCÍ FREKVENCE BYTÍ NA PLANETĚ ZEMI, vlivem toho je nutno1.nejprve zpracovávat to, co je blokací+závazkem z minulosti, či chybnou reakcí=PROTO HNED ZAŽÍVÁTE TO, CO MÁTE VE SVÝCH BĚŽNÝCH NYNĚJŠÍCH DNECH, SITUACÍCH, PROŽITKU=vaše duše tím roste a pomalu se čistía to vlastními prožitky, KDYBYSTE BYLI PROČIŠTĚNI KARMICKY A MĚLI DUŠI V SOULADU SE ZÁKONY TOKU ENERGIE, PAK TOTO PROŽÍVAT NEMUSÍTE, JELIKOŽ VÁŠ DUCH SI VŠE UŽ ZPRACOVAL PŘI KARMICKÉM ČIŠTĚNÍ DUŠE, jelikož ona vládne všemu kolem vás i uvnitř vás, je NUTNÉ ABY VAŠE DUŠE TAKOVÝMI TO PROŽITKY ZPRACOVÁVALA TO, CO U VŠECH MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNO, ABY BYLI NA POŽADOVANÉM STUPNI SVÉHO VÝVOJE A MOHLI ZDE NA PLANETĚ DÁL ZŮSTÁVAT-tedy žít, znovu a stále říkám, že VIBRACE PLANETY A CELÉ GALAXIE STÁLE STOUPAJÍ+ZJEMŇUJÍ SE=a to znamená, že i my jsme takto nuceni existovat v jemnějších vibračních tocích a jsme všicnni nuceni takto zpracovávat veškeré TĚŽKÉ ENERGIE I AGRESI, CO JE KOLEM I UVNITŘ NAŠICH BUNĚK, protože i naše buněčné těla jsou plná energií!!!!+Ty pokud nejsou v souladu s planetárními energiemi, pak jsou v disharmonii+jelikož jsou těžší a tedy nižší vibračně, ničí nám i naše fyzická a jemno-hmotná těla-takže naše buňky se pak reprodukují s deformacemi!!!!+Tělesné orgány jsou chybně obnovovány+toto je důvod proč jsou takové potíže u mnoha-tedy většiny lidí=CHYBÍ JIM JEN KARMICKY SE OČISTIT, ABY MĚLI MNOHEM JEMNĚJŠÍ VIBRAČNÍ ÚROVEŇ BYTÍ+ZBAVILI SE ZÁVAZKŮ I VEŠKERÝCH AGRESIVNÍCH ENERGIÍ, CO UVNITŘ SAMI SEBE MAJÍ, pokud se nepročistí a nestihnou se do určité doby vyčistit tím, že prožívají to, co uvnitř sami sebe mají nezpracováno, pak nastává problém-destrukce orgánových sestav těla fyzického-vlivem chyb v obnově buněk orgánů!!!A to znamená-nemoci, pomocí nichž se pak opět duše čistí-a opět prožitkem nemoci, jež pak nutí osoby nad sebou přemýšlet, uvědomovat si mnoho svých chybných jednání a nutí je pracovat na sobě mnohem "bolestivěji", než by to měli, kdyby se karmicky pročišťovali už v průběhu minulých pár let-proč se toto děje? No protože duše je zde pro poučení a zlepšení sama sebe+pro možnost žít v jemnohmotných energiích planety, která do nich stále více vstupuje+NENÍ JINÁ MOŽNOST SE TOMU VYHNOUT!!!! Takže ničím se tomu nikdo nevyhne-jsme všichni bez rozdílu nuceni na sobě zapracovat,uvědomit si to, co je chybnými reakcemi+víc je neopakovat!!! Proč to tak je? PROTOŽE JE NUTNO BÝT NEUSTÁLE V PLNÉM SOULADU SE VŠEMI ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA+toto nejde pokud máte uvnitř sebe i kolem sebe těžké,husté energie+pokud máte nezpracované karmické blokace a závazky-vše se děje jen , dle zákona SVOBODNÉ VŮLE-každý si sám zvolí, čím chce se očistit karmicky, zda si nechá pomoci+zpracuje to karmickými očistami nebo toto vše bude řešit osobními prožitky různých bloků, bolestí emočních nebo dokonce nejnižších strachů, úzkostí a depresí-je to jen a jen na každém jednotlivci, jakým způsobem mu duše bude vzestupovat do vyšších energií planety, a pokud na sobě nebude chtít vůbec pracovat, pak si sám zase zvolí svůj způsob deformací vlastního hmotného těla+následný odchod z planety do jiných dimenzí, kde již bude nucen na sobě pracovat zcela jiným způsobem, ale pracovat na sobě rozhodně bude, ať už je kdekoli-www.karmicka-ocista.717.cz, já neustále všem nabízím čištění:-7 denní krátký proces/ 2500 Kč, 21 denní proces "Spirit"/4800 Kč-je trvale v akční ceně+pak očistu duše 21 denní za 5500 Kč. Čím víc budete čekat tím více bude to stát, proč? Protože i já platím vesmíru a vyšším bytostem za průchod energetických systémů přeze mne a také i vy pak následně zaplatíte za to, že i vám bude pomoženo , jelikož vše je jen a jen o TOKU ENERGIÍ CELÝM VESMÍREM+ČÍM VÍCE SE VAŠE ENERGIE MUSÍ OČISTIT, TÍM VÍCE SE TAKOVÉ ENERGIE I PO VÁS BUDE CHTÍT=a uvědomte si, že i hojnost peněz je energetický tok+jak silnou energii já budu nucena žádat po vesmíru pro danou osobou, stejnou energii pak bude nucená osoba dát pak mně a já následně zpět vesmíru, proto vzasto následovně-ČÍM TĚŽŠÍ A ZHUSTĚNĚJŠÍ ENERGIE KOLEM SEBE MÁTE, TÍM VÍCE BUDETE PLATIT ZA KARMICKOU OČISTU, JELIKOŽ BUDE NUTNO POUŽÍT TY NEJSILNĚJŠÍ TOKY K VAŠÍ OČISTĚ+TÍM VÍCE VÁS TO PAK BUDE STÁT, JELIKOŽ TO BUDE I O VÁMI VĚTŠÍM ÚSILÍ VYNALOŽENÉ ENERGII, CO BUDETE POTŘEBOVAT NA TO, ABYSTE PAK ZAPLATILI ZA TUTO OČISTU TŘEBA MNĚ NEBO JINÉMU LÉČITELI, je tedy na každém z nás jak se bude čistit, jaký typ očist si zvolí u koho si je sám zvolí+kolik si jeho duše nechá očistit+kolik si bude sama prožívat v bolestných situacích svého života-UVĚDOMUJTE SI TO, ŽE VŠE SMĚRUJE K TOMU, ABY KAŽDÝ Z NÁS BYL PROČIŠTĚN A MOHL ŽÍT V SOULADU S PLANETÁRNÍMI ENERGIEMI, KTERÉ VÁŽENÍ STÁLE ROSTOU A STOUPAJÍ-není to tedy tak, že již jste měli očistu jednou a to stačí, ano toto by balo super, kdyby se už planetární energie zastavily a více nestoupaly, ale žel tak tomu NENÍ, PLANETÁRNÍ ENERGIE STOUPAJÍ A BUDOU RŮST JEŠTĚ ASI TAK 50 LET, PAK NASTANE STAGNACE-taková kontrola, zda je většina agresí, negací, strachů, bolestí u všech zde pročištěná+bude takový "oddechový čas", ale pak to nastane znovu-Země už nikdy nebude to, co bývala-bude existovat v mnohem jemnějších strukturách+i my tak budeme mnohem jemnější konstituce, budeme mít mnoho výhod z té jemné energie-třeba pomyslíme a za pár minut, u někoho hodin se nám splní přání a budeme si sami mnohem více a více tvořit svůj vlastní život=své osobní prožitky+vezměte si v potaz to, jaké by asi byly, kdyby vládly stejné NÍZKÉ , AGRESIVNÍ ENERGIE, JAKÉ TU EXISTUJÍ DNES?!!! Takže kdo chce být v souladu s planetárními energiemi, je potřebné se pravidelně karmicky očišťovat, veškeré negace, bolesti, závazky, agresivní energie, shluky a blokace je nutno z veškeré vaší minulosti dát do harmonií+myslíte, že toto budete stíhat bez vlastní iniciativy?

Proto i vám znovu nabízím:
-7 denní karmické čištění/ 2500 Kč-denní proces intenzivně na dálku, pak nejoblíbenější
-21 denní karmické čištění "Spirit"/ 4800 Kč=trvale v akční ceně-50%-je na dálku 3x týdně+texty k očistám+pracovní videa, no a poslední nejoblíbenějším je
- 21 denní karmické čištění paměti duše/ 5500 Kč-s texty a pracovními videi na proměnách sebe sama-proces na dálku-více najdete na mém webu: www.karmicka-ocista.717.cz, objednat lze -spiritlecba@email.cz,

víte změnit jde vše-je to jen a jen na vás -milujte se a začněte s tím něco dělat, pak nemusíte mít obavy z nechtěných situací, prožitků a vlastních stavů psychiky-stačí se jen rozhodnout+pravidelně se čistit-typů léčeb je už docela dost+když né u mne, najděte si svého léčitele, né každý je zralý se u mne čistit+né každého mohu vzít, jelikož mám velice silné energie a né každý by vše zvládl, proto je nyní tolik léčitelů+každý je na jiné vibrační úrovni-a je nás jen 7, co smíme pracovat se všemi+umíme procházet různě vysokými frekvencemi a nízkou energií tak, aby nám neublížila-zvolte si +něco pro sebe začněte dělat-www.karmicka-ocista.717.cz, objednat lze-čištění-spiritlecba@email.cz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one