Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
images (1).jpg
Tady se podíváme na to, jak se nám spustí SEBEZNIČUJÍCÍ PROGRAMY vlivem našich myšlení,
jednání a cítění věcí a situací kolem nás tady ve hmotném světě. Pročtěte si nástin, jak to vidí
pan S.N.Lazarev:
"...Stále aktuálnější je dnes problém sebezhouby, tedy trvalé nechuti k životu. Dochází totiž k
zákonitému procesu, o němž jsem se zmiňoval již ve své první knize. Když jsem si prohlédl matricí
lidstva, zjistil jsem, že od konce roku 1995 se program sebezkázy lidstva bude prohlubovat.
V posledních třech stoletích lidstvo příliš propadlo pozemskosti a překypuje agresí. Duše lidi
jsou prodchnuty vzájemnou nenávistí, a když dojde k přesycení, programy se soustředí na své
původce. Zatímco dřív člověk, který narazil na nějakou nepříjemnost, nenáviděl a obviňoval druhé
a propukala v něm potřeba někoho zabít, dnes v analogické situaci začíná nenávidět sám sebe a rodí
se v něm přání vzít si život. Tomuto stavu říkám plíživá, skrytá sebevražda. Lékaři tornu říkají
deprese, kdežto křesťanství malomyslnost, což je jeden ze sedmi smrtelných hříchů. Program
sebezkázy lidstva už se rozběhl a přináší takové následky, jako jsou zhoubné nádory, psychické
poruchy, všeobecné snížení odolnosti lidského organismu bez zjevných příčin, rozšíření
chronických chorob a vznik stále nových nemocí. To vše je zákonité, to vše probíhá podle
klasického scénáře: člověk jde do lesa na houby nebo na maliny, a najednou zjistí, že zabloudil.
Jeho první reakcí je vztek na houby nebo maliny. Začne proklínat ty, co ho do lesa poslali. Pak
začne vinit sám sebe. A teprve když konečně pochopí, že v tomhle příběhu žádní vinící nejsou,
začne hledat zpáteční cestu. Zatímco lidstvo se snaží najít viníky, jeho nejlepší část viní sama sebe.
Cestu domů ještě nikdo nehledá. Tu začneme hledat až ve chvílí, kdy přestaneme vinit sebe i jiné.
Ale je tu jedno velké nebezpečí: nahromadili jsme v sobě tolik agrese, že program sebezkázy může
nakonec lidstvo redukovat na pouhých 10-30 % současného stavu. Před několika lety jsem slyšel,
že v roce 2000 nás na Zemi bude kolem 10 miliard. Pak jsem se dověděl, že v současné době žije
na planetě 6,5 miliardy lidí. Počátkem roku 1994 to ovšem bylo jen 5,2 miliardy a nedávno jsem si
přečetl, že na Zemí žije méně než 5 miliard lidí. Když jsem tyto údaje začal analyzovat, pochopil
jsem, proč národy bývalého Sovětského svazu musely snášet tolik útrap. Lidstvo by program
sebezkázy nevydrželo, byla by to smrt civilizace. Lidstvo se dalo zachránit jedině příslušným
očkováním, tedy spuštěním sebezhoubného impulsu v jedné zemi o několik desítek let dřív. Jen
proto, aby v okamžiku startu tohoto programu v rámci celého lidstva jíž existoval národ, který
tímto stadiem prošel a dokázal by svými duchovními strukturami zachránit celé lidstvo. Proto může
právě dnes ruské myšlení a ruská filozofie přinést velký užitek celé pozemské civilizaci.
"Řekněte mí," oslovila mě jedna z mých pacientek, "vy jste říkal, že když se žena zlobí na svého
muže, zabíjí tak vlastně své děti. Když odsuzuje manžela, zmocní se dětí nezvladatelná pýcha a ony
nebudou životaschopné. A co když to bude naopak a muž bude urážet a sužovat ženu - copak on se
žádného trestu nedočká?"
"Samozřejmě ano, ale u ženy je jakékoli opovržení a odsudek nebezpečnější, protože právě ona
rodí děti."
"Tak proč třeba na Východě rodí ženy zdravé děti - tam se přece muži k ženám chovají přímo
skandálně!"
"Inu, protože tím, co dnes zbožňujeme, budeme dřív nebo později pohrdat. Člověk si nejdřív
vytváří modlu a pro ni se zříká svého Boha. Pak jí o to víc opovrhuje a o to víc lne k Zemi, churaví,
souží se a trpí. A teprve pak začne intuitivně před tíhnutím k Zemí dávat přednost lásce k Bohu. Na
Západě se ženám dostává stále větší svobody a díky tomu roste jejich pýcha. Začínají opovrhovat
muži a v příštím životě se rodí na Východě. Žena je od pozemskostí vzdalována tím, že se střídavě
rodí jednou na Západě, jednou na Východě, aby se od západního zbožnění všeho pozemského
dostala k východnímu opovržení jakoukoli materiálností. A člověk začne hledat oporu mimo rámec
Země. Tam se v určenou chvíli uchýlí každý z nás. Jedni, když přijde těžká choroba. Jiní, ti
duchovněji orientovaní, se pokoušejí podržet si opovržení a odsudek co nejdéle, ale spotřebovávají
na to příliš mnoho sil. Ještě méně je těch, kteří se umějí povznést nad tuto úroveň, vědomě
soustřeďují svou lásku na Boha a vznášejí se nad vším pozemským. V tomto případě nepotřebují
ani nemoci, zranění a neštěstí, protože jejich duše je čistá, bez nenávistí a pohrdání. Tato cesta však
vyžaduje největší úsilí. Když prohlížím své pacienty, vidím tento mechanismus v detailech. V
některých lidech téměř neexistuje, v jiných je naopak velmi zřetelný. Zvlášť intenzívní emocí je
zbožňování, které je střídáno odsudkem, když náš idol nesplní naděje do něj vkládané. Agrese proti
jiným lidem a konečně proti sobě samému je nejzřetelněji patrná na Západě.
Vzpomínám si na jednu svou svěřenkyni v Americe. Nezúčastněný pohled, nehybná tvář plná
klidné, chladné krásy. Pole měla dobré a vyvážené, a přesto se v něm rodil neobyčejně silný
program sebezkázy, který by mohl vést až ke smrti. Ona rovnováha totiž fungovala jen v hladině
fyzického těla. Na jemnějších, duchovnějších úrovních se vše hroutilo. Což znamenalo, že zřejmě
nezemře na těžkou chorobu, ale bude zavražděna nebo bude zápolit s těžkými psychickými
problémy.
Ti, kdož o své zdraví pečují za pomoci různých fyzických praktik a technik, často velmi škodí
své psychice a osudu, a aniž to tuší, přesouvají vlastní problémy na své dětí. Nikdy nesmíme klást
důraz jen na jeden parametr a duchovní rozvoj musí ten fyzický vždy předstihnout.
"Jaké máte problémy?" zeptal jsem se ženy.
"Ztratila jsem smysl života. Nechci žít a jsem absolutně ke všemu lhostejná."
Tak to je jasné, napadlo mě hned. Když měla v životě nepříjemnosti, zmocňovala se jí beznaděj
a deprese, a to vše se postupně zkoncentrovalo na nepřetržitou podvědomou nechuť k životu. Musí
přehodnotit celý svůj dosavadní osud, skrze modlitby se nechuti k životu zbavit - a uzdraví se.
Sotva jsem to chtěl své pacientce začít vysvětlovat, začalo mě silně píchat v hlavě. Čísi osud se
pokoušel poskytnout mi důležité informace. A byl to osud mé pacientky. Kdykoli se mi dostává
takovéto přímé nápovědy, vždy to znamená, že jsem něco důležitého opomenul.
"Řekni jí, že opovrhuje muži," zapsala má ruka.
"Nezlobte se, ale váš osud mě upozorňuje, že pohrdáte muži."
"Přirozeně," pokrčila rameny, "a zač bych si jich měla vážit? My ženy rodíme a trýzníme se,
kdežto jejich psychologie je psychologií dobytka - a ještě jsou na to pyšní."
"To je tak," pokusil jsem se jí vysvětlit, "žena musí nosit pod srdcem dítě a pak ho porodit, proto
je nucena víc pečovat o své tělo a starat se o vše pozemské. Kdežto muži často riskují, a tedy také
předčasně umírají, proto méně lpějí na pozemskosti a přirozeněji směřují k duchovnímu principu."
Pacientka se na mě upřeně zadívala a zeptala se:
"Když vám někdo přiloží na krk nůž - odevzdáte mu všechno, co máte?"
"Samozřejmě," odpověděl jsem. "Hlavní je pro mě to, co v takovém okamžiku cítím. Říkal jsem
vám, že pro ženu je strach o vlastní tělo přirozenější než u muže. Hned se vám ale pokusím
vysvětlit, k čemu vede opovržení muži. Odsudek a pohrdání je také program zkázy jiných lidí.
Každý program zkázy se mění v program sebezkázy a iniciuje nechuť k životu. Takový program je
původcem rakovinných nádorů, infarktů, těžkých zranění, sebevražd a zvlášť citelně zasahuje děti a
příští generace. Program zkázy zabíjí dřív naše vlastní dětí, než cizí. Když vyrazí mocným proudem
voda z kohoutku, každý si toho všimne a dokáže ji zastavit.

Slaboučký pramínek ale vidět
nemusíme, proto je mnohem nebezpečnější. Podívejte se - na nenávist se spotřebovává 220
jednotek energie, proto je obtížné udržet ji na vysoké úrovní po dlouhou dobu. Na pocit
ukřivděností spotřebováváme 80-90 jednotek energie, což je také značný energetický výdej. Ale na
opovržení, odsudek čí nechuť k životu postačí pouhých 35-45 jednotek. Emocionální únavu
pociťujeme až při výdejích přes 50 jednotek. Z toho plyne, že když člověk pohrdá, odsuzuje nebo
propadá stresu, žádné nebezpečí nepociťuje. A tyto emoce pak způsobují největší hromadění
agrese.
To, že teď nemáte děti, a také to, že nechcete žít a že jste o všechno ztratila zájem, vyplynulo z
vašeho opovržení muži. Tím, že přezíráte a odsuzujete jiné, se vlastně zříkáte Boha, protože jemné
hladiny, v nichž jsme s Bohem spojeni, se odsudky a pohrdáním prosycují výrazněji. Vaše duše lne
k Zemi natolik, že se okamžitě spouští mechanismus zkázy všeho pozemského. Zkáza struktur duše
spojených s pozemskostí je rozhodujícím vnitřním výrazem nechuti k životu. Bylo vám dáno příliš
mnoho schopností jak vnějškových, tak vnitřních, a pocit vlastní výjimečností zpočátku sice
povznáší, ale později spíš drtí. Člověk musí svět chápat duchem a rozumem, a protože rozum je
propojen s tělem, je až druhotný. Intelekt a rozum mají sklon k pozemskosti, a jsou proto
využitelné k řešení okamžitých problémů, kdežto duch, který je v kontaktu s božskou logikou, vždy
pracuje ve jménu perspektivy. Chytrý slaví rychlá vítězství, kdežto triumfy moudrého jsou
definitivní a konečné. Váš rozum zatemnil na čas vaší moudrost, proto jste nemocná především
duchovně. A čím zdravější je tělo, tím víc se trápí duse."
Vzpomínám si i na jiný případ. Rodiče přinesli své děvčátko a položili ho na pohovku, protože
nemohlo sedět. Řekli mi, že lékaři nejsou schopni stanovit přesnou diagnózu. Snad to mělo být
porušení psychiky a také něco jako srdeční příhoda. S rodiči jsem se pak setkával po několik
dalších dní a neustále jsem jim opakoval jedno a totéž:
"Celý svůj život, především před početím dcery, jste opovrhovali lidmi, kteří se chovali neslušně
a hrubě, podváděli vás a celkově se k vám špatně chovali. To jste ovšem nedělali jen vy, ale i vaší
rodiče, prarodiče a praprarodiče. Proto se v rodičích a ještě víc ve vás začal rozvíjet program
sebezničení. Unylost a deprese, když vám ubližovali jiní, se rozrůstala. Takže se ve vás střetávala
na jedné straně nadutost a opovržlivé shlížení spatra, a na straně druhé skleslost a deprese. Ve
vašem dítěti už program sebezhouby překročil osudovou mez.
Nechuť k životu nás zasahuje ve třech oblastech - v oblasti hlavy, v oblasti první čakry a ve sféře
osudu. Opovržení, odsudek a nechuť k životu jsou nebezpečné zejména tím, že se rychle proměňují
ve světový názor a mění naši povahu, takže zbavit se jich je pak velmi obtížné."
"Teď mě napadá," řekl najednou otec, "že asi tak před rokem, to jí bylo jedenáct, nám říkala, že
ona zemře dřív než my, protože se jí strašně nechce žít. Říkala taky, že se nikdy nevdá a že bude
pořád bydlet s námi. A i když jsme ji utěšovali sebevíc, deprese nepomíjela."
"Měli jste ji okamžitě odvést do kostela a přimět ji, aby se modlila," řekl jsem jim. "Před
početím je duše v úzkém kontaktu s Bohem. Pak člověk po dlouhém schodišti sestupuje dolů na
Zemi, a s každým dalším schodem musí úsilí po udržení kontaktu s Bohem zvyšovat. První stupně
před početím a potom před narozením zdoláváme podvědomě. V tomto ohledu o mnohém
rozhoduje směřování matky k Bohu. Třetí stupeň překonáváme ve věku tří až pěti let. Chceme-li,
aby dítě bylo zdravé, právě v tomto období ho musíme soustředěně vychovávat ke spjatosti s
Bohem. Zvláštní pozornost je přitom třeba udílet rozvoji dobroty, péči o jiné, víře v Boha a v
rozumnost všeho, co se odehrává kolem nás. Pokud dítě nemá dostatečnou zásobu energie ke
směřování vzhůru, pak se právě v tomto období spouští režim nuceného odtržení od pozemskosti
nemocemi, rodinnými pohromami nebo dokonce smrtí. K dalšímu kontaktu s pozemskostí, a to, k
tomu nejvýznamnějšímu, dochází v období pohlavního dospívání. Největší sepětí se Zemí, láska k
pozemskosti, a tedy nejvyšší duchovnost se v dítěti aktivizují ve věku 14-15 let. Pokud však tato
uzemněnost přesáhne přijatelnou normu, dochází k prudké ‚aktivizaci agrese a k následné blokaci
nemocemi zraněními či úmrtím. Hojné jídlo, přemíra erotických zážitků, agresivní chování a
opovržení jinými lidmi, malomyslnost, skleslost a především nevíra v Boha, lásku a vše, co tu
existuje jako projevy božské vůle, doslova přibíjejí duší dítěte k Zemi tak silně, že nevyhnutelně
následují nemoci a neštěstí. Klíčovým obdobím je věk kolem 18, pak 30 a nakonec 70 let. Tady
mnohé určuje náš světový názor a charakter.

Hlavní v pedagogice nejsou děti, ale samí rodiče. Jeden skutek vlastního otce dítě vnímá
mnohem intenzivněji než stovky slovních ponaučení. Předvádět dítěti příklady nezištnosti a péče O
jiné, potlačovat odsudky a přezíravost v situaci, kdy je to z hlediska pozemské logiky přirozené a
nezbytné - to je vše, z čeho se nakonec skládá naše lidské zdraví a štěstí.
Dnes se v člověku stále silněji aktivizuje program sebezhouby. Nechuť k životu zasahuje
především náš osud - musíme se potýkat se zraněními a jinými pohromami -‚ a pak také oblast
hlavy, protože nenávist se rodí právě v hlavě.

Mohutné tíhnutí ke smrti znemožňuje příchod
potomstva. Proto - ač se to může zdát zvláštní - se duše dětí, které se nalézají v našem polí,
pokoušejí uchovat si možnost příchodu na svět tím, že svým rodičům zhoršují sluch či zrak,
způsobují záněty nosohltanu, středního ucha, úrazy hlavy, infarkty, meningitidy a bolesti hlavy.
Čím účinněji s těmito chorobami zápolí medicína, tím rychleji se hroutí energetika první čakry,
takže děti se narodit nemohou.
Aby děti mohly přijít na svět alespoň v příštích životech, je program sebezhouby v mužích i
ženách blokován zhoubnými nádory pohlavních a vyměšovacích orgánů. Není proto náhodou, že
to, čemu medicína říká deprese a co je v podstatě plíživým programem sebezkázy, křesťanství
považuje za jeden z hlavních hříchů.
Když se ve vás objeví pocit, že svět je nemoudrý a nespravedlivý, když jste ztratili víru v lidi,
automaticky to přináší nechuť k životu, tedy velké problémy a těžké nemoci.
Jednou jsem se v sauně pustil do řeči se svým sousedem:
"Promiň, že obtěžuju, ale nemohl by ses podívat, jak to vypadá s mým zdravím?" zeptal se mě.
Prohlédl jsem tedy jeho pole a našel v něm mohutný program sebezkázy. Deprese obvykle vede
k rakovinným nádorům, a tento případ nebyl výjimkou. Všechny parametry naznačovaly, že se dá
očekávat rakovinné bujení. Hlavní parametr, podle něhož stanovuji onkologickou situaci těla, tedy
naplněnost láskou, byl stabilizovaný, přičemž hlavní příčinou jeho vyváženosti byla
dobromyslnost.
"Jsi šťastný člověk," řekl jsem mu, "hrozí ti rakovina, protože jsi dlouho sám sebe odsuzoval a z
toho vznikla deprese, ale nemoc nepropukla."
"Rakovina čeho?" zeptal se mě.
"Nejspíš prostaty. Puzení k sebezkáze obvykle zasahuje oblast první čakry."
"Doktoři měli podezření na rakovinu hrtanu, ale pak tuhle hypotézu zavrhli."
To mě zaujalo - proč zrovna rakovina hrtanu? Pak jsem ale pochopil, že je blokováno to, co
vyvolávalo sklon k sebezkáze. Neustále si spílal, proto blokace postihla hrdlo. Kdyby sebou
pohrdal a nenáviděl se, mohl vzniknout mozkový nádor. Kdyby se často urážel, byla by to rakovina
žaludku a kdyby se zříkal lásky k sobě a k jiným, rakovina prostaty.
Četl jsem kdysi o jednom mnichovi, který se dopustil smilstva a dlouho se tím trýznil. Několik
měsíců nato zemřel na rakovinu a před smrtí říkal, že Bůh ho potrestal za smilstvo. Příčina byla
ovšem v něčem docela jiném: sebe-odsudek by tolik nevadil, vadilo to, že sebou začal pohrdat, tedy
zabíjet nejen své tělo, ale i svou duši a ducha.
Zhoubné bujení dobře potlačuje přání zabít svou duši, ale není to jediná forma blokace. Prohlížel
jsem si například fotografii ženy, která byla prohlášena za nejotylejšího člověka na světě.
Pokoušela se zhubnout, ale všechny snahy byly zbytečné. Příčina byla velmi prostá - kolosální
přání postavit milovaného člověka a rodinu nad Boha. A když jsme od něčeho takového
oddělováni, objevuje se stejně mocná nechuť k životu. Tento program je vhodně blokován stále
vzrůstající obezitou. To znamená, že nemáme zápolit s tělem, ale s nesprávnou orientací duše.
Šel jsem po ulici a spatřil jsem člověka s velkým hrbem. V minulém životě nebyl s to pochopit,
že duše se nejlépe očišťuje nepříjemnostmi, zakoušel nezměrný pocit zášti vůči blízkým lidem, a na
to nakonec zemřel. V tomto životě musel naopak žít, aby se jeho duše očistila. Nevraživost je třeba vždy ostře blokovat. Hrb tento poklesek, který se stal neoddělitelnou součástí charakteru, nakonec
vhodně spoutal.
Žena bývá často odosobněná, existuje jakoby mimo své tělo. V lidech vždy viděla jen
nedokonalost, jejích špatné stránky, a hromadila v sobě pohrdání a nadutost, které se postupně
proměnily v program sebezkázy. Nemoc jí pak zachraňuje život.
Také pro dítě bývá milovaný člověk a rodina absolutní hodnotou. Když mu škodí a ubližují
nejbližší lidé, spouští se mechanismus tak silné nechuti k životu, který už se nedá zablokovat ani
hrbem, ani srdeční vadou, ani nadváhou, ani rakovinou, dokonce ‚ani schizofrenií. Na úrovni emocí
je třeba zcela přerušit závislost na mezilidských vztazích. Proto jsou pro takovéto dítě pojmy rodina
a vztah uzavřeny. Proč se objevují nemoci takového druhu? Protože duše, která neuvěřitelně silně
přilne k pozemskostí, se může očistit jedině na Zemí. To znamená, že dítě může žít a očišťovat
svou duší, ale skrze deformace těla a psychiky je spolehlivě uzavřeno lnutí k pozemskosti.
Medicína tím, že všechno své úsilí soustřeďuje na odstranění vad organismu, posiluje
patologické změny duše. A naše duše a náš duch - to je naše budoucnost a budoucnost našich
potomků. " / tolik z myšlenek a úryvku S.N.Lazareva/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one