Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Úryvky z knihy Diagnostika karmy -S.N.Lazarev

images-anděl3.jpg
MYŠLENKY /úryvky z knihy Diagnostika karmy/
-Životaschopnost člověka je dána zásobou lásky v jeho duši. Buňka je životaschopná natolik,
nakolik je spjata s celým organismem. Úroveň lásky v duši každého z nás je úrovní kontaktu se
Stvořitelem. Když tato úroveň klesá, náš organismus musí zemřít, aby nezahynula naše duše.

-Sebe-opovrhování se nakonec mění v program sebezkázy. Za normálních
okolností byste dostal rakovinu. Vy však máte vyvážený organismus, takže se dočkáte spíš těžkého
úrazu a pomalého umírání. Nikdy neukládejte výhrady, které máte vůči jiným lidem, do svého
nitra.

-A své osobní problémy tam nevpouštějte taky.
Pamatujte si na celý život jednu věc: cit lásky nám nepatři, nemáme právo se ho dotýkat, nemáme
právo si ho podřizovat nebo se snažit ho ovládat. My sami jsme jen částí lásky, která se nalézá v
celku, a část nikdy nemá právo útočit na zájem celku. Cit lásky je posvátný a nedotknutelný. Nemáte právo zabíjet lásku k jiným lidem ani k sobě, to je trestuhodné.
Jestliže se s tím smíříte a vcítíte se do toho, nebudete mít problémy.

-"Jde jen o to, že si neuvědomujete, že nepříjemnosti a neúspěchy pracují v náš prospěch a
očišťují nás. To proto se vaše skleslost, deprese a lítost mění v důrazný program sebe-zkázy.
Odolnost vašeho organismu výrazně klesá, a to se týká i vašeho. Kocoura/zvířete.

-"Poproste o odpuštění za to, že jste nechuť k životu předala i svým potomkům."/při nemocech a potížích u dětí

-Na vnější úrovni je naše myšlení individuální, zatímco na vnitřní kolektivní. V nejjemnějších
hladinách je vše stejné - bez ohledu na to, zda jde o zvíře, člověka či o minerál.

-Ukazuje se, že v jemné hladině neustále
zásobujeme duše svých potomků láskou. Když však něco milujeme víc než Boha, odevzdáváme
víc, než získáváme, a to je začátek degradace naší duše. Pak čerpáme lásku a síly ze strategických
zásob - tedy z duší vlastních potomků a ze svých dalších životů.O LÁSCE, KŘIVDÁCH A NEGACÍCH
-Když si člověk učiní cíl z tendence lásky k
lidem a ke světu, vzniká žárlivost, která se léčí zradami, hádkami, křivdami a nevěrami. Přání učinit
cílem všeho svého bytí dokonalost a neustálý rozvoj plodí pýchu. Ta se dá vyhojit neúspěchy,
zklamáním, nespravedlivými urážkami a křivdami, zhroucením osudu a našich plánů do budoucna.
Jestliže absolutizujeme obě právě jmenované tendence, přibývají k řečenému ještě těžké nemoci
jako rakovina, schizofrenie, cukrovka, roztroušená skleróza a podobně. Často není nutně vybavovat
si celý svůj dosavadní život, stačí připomenout si dvě či tří významné události a změnit svůj vztah
právě k nim. Nejpodstatnější na pokání není to, že litujeme minulosti, ale to, že změníme sami sebe
a nepřipustíme chyby na další cestě životem.

-Čím více se připodobňujeme Bohu/ nejvyšší energii, tím
víc lásky se rodí v naší duši. V takovém případě se ze špinavé louže měníme v průzračný pramen.
Projděte si znovu celý život s pocitem, že vaše láska není na ničem závislá. A modlete se, aby se
právě toho dostalo i vašim potomkům."

"Nad láskou se zvítězit nedá, protože láska je Bůh."

-"Začněte pocitem, že všechno, co je kolem vás, může už v příští vteřině zmizet, že milovaný
člověk vás může kdykoli zradit, může odejít, může vás urazit nebo zemřít. Že ve kterékoli
následující vteřině můžete umřít i vy sám. Tehdy veškeré výhrady pomalu odejdou a láska zůstane.
Cit lásky nesmí na ničem záviset. Okolní svět i váš život je jen důvodem pro lásku. Slunce přece také
svítí bez ohledu na to, jak se k němu chováme."


O UZDRAVENÍ

-Abychom změnili svůj osud a svůj fyzický stav, musíme změnit svůj charakter, své lidské já!!!
Chcete-li však změnit své já, musíme opustit jeho hranice a povznést se nad ně. Kde začíná naše já,
tedy naše osobnost? Začíná u tužeb, vědomí a života. Abychom změnili sami sebe, musíme opustit
hranice života, tužeb a vědomí. To je možné jedině prostřednictvím lásky k Bohu, protože ta tu byla
před vědomím, před životem a před tužbami. Nemůžeme se však modlit k někomu, koho
nenávidíme. Ukazuje se, že jakákoli přímá nespokojenost s Bohem vstupuje do duše a zůstává tam.
Pak se člověk začíná modlit až v kritické situaci, jenže modlitba nepomáhá. Kromě přímých výhrad
vůči Bohu jsou tu i výhrady nepřímé. Ty mohou být trojího druhu.
1. Nespokojenost s Bohem skrze okolní svět, společnost, stát či skupinu lidí.
2. Výhrady vůči Bohu skrze rodiče či další milované a blízké lidi.
3. Výhrady vůči Bohu skrze nespokojenost s vlastní životní situací, vlastní osobou a vlastním
osudem.
Jakákoli dlouhodobá nespokojenost se sebou nebo se situací je podvědomý pocit zlosti na sebe,
na osud a na Boha.
Ač je to zvláštní, jedním z nejnebezpečnějších pocitů je opovržení sebou samým a
nespokojenost se situací. Sami sobě jsme otevření, proto agrese vůči vlastní osobě může dosahovat
netušených rozměrů. Pak jsme nuceni své výhrady vůči Bohu dlouze odčiňovat - před modlitbou se
nejdřív musíme vytrvale kát a zbavit se všech pocitů ukřivděnosti souvisejících s Bohem.

-Chce-li
se člověk uzdravit, ale přitom není ochoten zbavit se námitek vůči Bohu a lidem,kteří mu chtějí pomoci, či je dokonce kritizuje a odmítá změnit se, jeho modlitba
přirozeně ke svému cíli nedospěje.
-Co byste měli vědět před příchodem na sezení... Rozhodně to, že modlíte-li se za splnění svých
přání nebo za své zdraví' neuzdravíte se a vaše přání se nesplní. Modlíte se proto, abyste byli
šťastní, a ne abyste byli zdraví. Když se přitom i uzdravíte, je to normální, ale je to jen důsledek.
Vaše lidské já - to je vaše tělo, váš život, vaše tužby a vaše vědomí. Když se modlíte, abyste se
dostali za hranice svého já, abyste učinili cit lásky nezávislým na lidských hodnotách, pocítili, že v
hromadění lásky k Bohu spočívá hlavní smysl naší existence, přestanete být závislí na lidských
hodnotách. Z vašeho nitra vymizí agrese, ZLOBA,HNĚV,ÚZKOSTI A VZTEK VŮČI VŠEMU I BOHU a vy se uzdravíte.


O LÉČITELÍCH A DOKTORECH

-Když léčitel dostává
různé peněžní částky, a umí se nad ně povznést a jsou pro něj podružné, může klidně pracovat.
-Když pracuje s láskou a tokem lásky v tělech, nebude mít žádné potíže./S.N.Lazarev

Úryvky z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy


O léčitelích a duchovních terapeutech:
Když bude příliš apelovat na klienta a nedá mu jeho svobodnou volbu, potom se špína karmy z klienta může přelít na léčitele nebo pokud udělá chybu tím, že dovolí odejmout kletby, či jiné karmické blokády dříve, než se klient uvnitř změní-tím bere na sebe špínu těchto kleteb+musí se sám čistit. Proto i jemu náleží odměna od klientů, a to taková, kterou si sám určí, protože i toto je úkolem jeho duše a výukovým programem pro klienty. Protože vždy je potřeba něco nabídnout, aby mohlo být uděláno. Stejně tak nabízí i léčitel Bohu, to že přivede zpět k napojení další duši, která si ponese nové zkušenosti a poučení v tom určitém směru.
/ úryvek z knihy M.A.Kunz – Vše souvisí se vším II.Díl
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one