Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Úryvky z knihy Diagnostika karmy -S.N.Lazarev

images-anděl3.jpg
MYŠLENKY /úryvky z knihy Diagnostika karmy/
-Životaschopnost člověka je dána zásobou lásky v jeho duši. Buňka je životaschopná natolik,
nakolik je spjata s celým organismem. Úroveň lásky v duši každého z nás je úrovní kontaktu se
Stvořitelem. Když tato úroveň klesá, náš organismus musí zemřít, aby nezahynula naše duše.

-Sebe-opovrhování se nakonec mění v program sebezkázy. Za normálních
okolností byste dostal rakovinu. Vy však máte vyvážený organismus, takže se dočkáte spíš těžkého
úrazu a pomalého umírání. Nikdy neukládejte výhrady, které máte vůči jiným lidem, do svého
nitra.

-A své osobní problémy tam nevpouštějte taky.
Pamatujte si na celý život jednu věc: cit lásky nám nepatři, nemáme právo se ho dotýkat, nemáme
právo si ho podřizovat nebo se snažit ho ovládat. My sami jsme jen částí lásky, která se nalézá v
celku, a část nikdy nemá právo útočit na zájem celku. Cit lásky je posvátný a nedotknutelný. Nemáte právo zabíjet lásku k jiným lidem ani k sobě, to je trestuhodné.
Jestliže se s tím smíříte a vcítíte se do toho, nebudete mít problémy.

-"Jde jen o to, že si neuvědomujete, že nepříjemnosti a neúspěchy pracují v náš prospěch a
očišťují nás. To proto se vaše skleslost, deprese a lítost mění v důrazný program sebe-zkázy.
Odolnost vašeho organismu výrazně klesá, a to se týká i vašeho. Kocoura/zvířete.

-"Poproste o odpuštění za to, že jste nechuť k životu předala i svým potomkům."/při nemocech a potížích u dětí

-Na vnější úrovni je naše myšlení individuální, zatímco na vnitřní kolektivní. V nejjemnějších
hladinách je vše stejné - bez ohledu na to, zda jde o zvíře, člověka či o minerál.

-Ukazuje se, že v jemné hladině neustále
zásobujeme duše svých potomků láskou. Když však něco milujeme víc než Boha, odevzdáváme
víc, než získáváme, a to je začátek degradace naší duše. Pak čerpáme lásku a síly ze strategických
zásob - tedy z duší vlastních potomků a ze svých dalších životů.O LÁSCE, KŘIVDÁCH A NEGACÍCH
-Když si člověk učiní cíl z tendence lásky k
lidem a ke světu, vzniká žárlivost, která se léčí zradami, hádkami, křivdami a nevěrami. Přání učinit
cílem všeho svého bytí dokonalost a neustálý rozvoj plodí pýchu. Ta se dá vyhojit neúspěchy,
zklamáním, nespravedlivými urážkami a křivdami, zhroucením osudu a našich plánů do budoucna.
Jestliže absolutizujeme obě právě jmenované tendence, přibývají k řečenému ještě těžké nemoci
jako rakovina, schizofrenie, cukrovka, roztroušená skleróza a podobně. Často není nutně vybavovat
si celý svůj dosavadní život, stačí připomenout si dvě či tří významné události a změnit svůj vztah
právě k nim. Nejpodstatnější na pokání není to, že litujeme minulosti, ale to, že změníme sami sebe
a nepřipustíme chyby na další cestě životem.

-Čím více se připodobňujeme Bohu/ nejvyšší energii, tím
víc lásky se rodí v naší duši. V takovém případě se ze špinavé louže měníme v průzračný pramen.
Projděte si znovu celý život s pocitem, že vaše láska není na ničem závislá. A modlete se, aby se
právě toho dostalo i vašim potomkům."

"Nad láskou se zvítězit nedá, protože láska je Bůh."

-"Začněte pocitem, že všechno, co je kolem vás, může už v příští vteřině zmizet, že milovaný
člověk vás může kdykoli zradit, může odejít, může vás urazit nebo zemřít. Že ve kterékoli
následující vteřině můžete umřít i vy sám. Tehdy veškeré výhrady pomalu odejdou a láska zůstane.
Cit lásky nesmí na ničem záviset. Okolní svět i váš život je jen důvodem pro lásku. Slunce přece také
svítí bez ohledu na to, jak se k němu chováme."


O UZDRAVENÍ

-Abychom změnili svůj osud a svůj fyzický stav, musíme změnit svůj charakter, své lidské já!!!
Chcete-li však změnit své já, musíme opustit jeho hranice a povznést se nad ně. Kde začíná naše já,
tedy naše osobnost? Začíná u tužeb, vědomí a života. Abychom změnili sami sebe, musíme opustit
hranice života, tužeb a vědomí. To je možné jedině prostřednictvím lásky k Bohu, protože ta tu byla
před vědomím, před životem a před tužbami. Nemůžeme se však modlit k někomu, koho
nenávidíme. Ukazuje se, že jakákoli přímá nespokojenost s Bohem vstupuje do duše a zůstává tam.
Pak se člověk začíná modlit až v kritické situaci, jenže modlitba nepomáhá. Kromě přímých výhrad
vůči Bohu jsou tu i výhrady nepřímé. Ty mohou být trojího druhu.
1. Nespokojenost s Bohem skrze okolní svět, společnost, stát či skupinu lidí.
2. Výhrady vůči Bohu skrze rodiče či další milované a blízké lidi.
3. Výhrady vůči Bohu skrze nespokojenost s vlastní životní situací, vlastní osobou a vlastním
osudem.
Jakákoli dlouhodobá nespokojenost se sebou nebo se situací je podvědomý pocit zlosti na sebe,
na osud a na Boha.
Ač je to zvláštní, jedním z nejnebezpečnějších pocitů je opovržení sebou samým a
nespokojenost se situací. Sami sobě jsme otevření, proto agrese vůči vlastní osobě může dosahovat
netušených rozměrů. Pak jsme nuceni své výhrady vůči Bohu dlouze odčiňovat - před modlitbou se
nejdřív musíme vytrvale kát a zbavit se všech pocitů ukřivděnosti souvisejících s Bohem.

-Chce-li
se člověk uzdravit, ale přitom není ochoten zbavit se námitek vůči Bohu a lidem,kteří mu chtějí pomoci, či je dokonce kritizuje a odmítá změnit se, jeho modlitba
přirozeně ke svému cíli nedospěje.
-Co byste měli vědět před příchodem na sezení... Rozhodně to, že modlíte-li se za splnění svých
přání nebo za své zdraví' neuzdravíte se a vaše přání se nesplní. Modlíte se proto, abyste byli
šťastní, a ne abyste byli zdraví. Když se přitom i uzdravíte, je to normální, ale je to jen důsledek.
Vaše lidské já - to je vaše tělo, váš život, vaše tužby a vaše vědomí. Když se modlíte, abyste se
dostali za hranice svého já, abyste učinili cit lásky nezávislým na lidských hodnotách, pocítili, že v
hromadění lásky k Bohu spočívá hlavní smysl naší existence, přestanete být závislí na lidských
hodnotách. Z vašeho nitra vymizí agrese, ZLOBA,HNĚV,ÚZKOSTI A VZTEK VŮČI VŠEMU I BOHU a vy se uzdravíte.


O LÉČITELÍCH A DOKTORECH

-Když léčitel dostává
různé peněžní částky, a umí se nad ně povznést a jsou pro něj podružné, může klidně pracovat.
-Když pracuje s láskou a tokem lásky v tělech, nebude mít žádné potíže./S.N.Lazarev

Úryvky z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy


O léčitelích a duchovních terapeutech:
Když bude příliš apelovat na klienta a nedá mu jeho svobodnou volbu, potom se špína karmy z klienta může přelít na léčitele nebo pokud udělá chybu tím, že dovolí odejmout kletby, či jiné karmické blokády dříve, než se klient uvnitř změní-tím bere na sebe špínu těchto kleteb+musí se sám čistit. Proto i jemu náleží odměna od klientů, a to taková, kterou si sám určí, protože i toto je úkolem jeho duše a výukovým programem pro klienty. Protože vždy je potřeba něco nabídnout, aby mohlo být uděláno. Stejně tak nabízí i léčitel Bohu, to že přivede zpět k napojení další duši, která si ponese nové zkušenosti a poučení v tom určitém směru.
/ úryvek z knihy M.A.Kunz – Vše souvisí se vším II.Díl
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one