Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
duše v meziprostorách
duše v meziprostorách
Smrt -sebedestrukcí=

Odchod ze života - SEBEVRAŽDOU

-proč se lidé rozhodnou takto odejít ze života?
-proč předčasný odchod?
-co se děje v nitru osob, co se rozhodnou k tomuto činu?

Tyto a mnoho jiných dotazů si klade mnoho nejen lidí, ale také vědců-lékařů. Je nutné, aby tak velké množství lidí řešilo
nastalé mnohé situace ve svém životě právě takovým způsobem? Nebo jde o "plán duše" prostě odejít tímto způsobem?
Podíváme se na to takto:
- život je dar od zdrojové energie
-získáváme je proto, abychom zde sami na své kůži zakusili určité situace
-žijeme pro pochopení a poznání
-zkušenosti zažíváme pro osobní pocit vlastní duše v té, které situace, co jsme si SAMI VYBRALI UŽ PŘED NAROZENÍM!!!
Tyto a některé další důvody jsou tu právě pro zkušenosti ve hmotném světě, kam jsme se rozhodli sami narodit, kde ovšem platí vyšší zákony pro naši duši, než jsme zvyklí respektovat, zde na této planetě. I zde se řídíme, ať už chceme nebo nikoli, zákonitostmi proměn a toku energie!!! Tyto zákony jsou nám "vryty do paměti duše", jako prvotní, ostatní zápisy jsou odvislé od vzestupu ducha v nás- tedy ukotveného v naší hmotné duši, jež je k tělu připoutána čakrovými centry, odkud ovládá nejen samu sebe, ale také své fyzické tělo, jež si podobou tvoří ke své energetické podstatě ducha, podle jeho vzestupné hladiny světla a energií, jimiž je schopen vládnout a s nimiž dokáže pak následně i pracovat, a o to jde "NAUČIT SE PRACOVAT VE HMOTNÉM SVĚTĚ SE SVOU VLASTNÍ SILOU ENERGIÍ= SE SVOU MOCÍ", naučit se s ní pracovat, znamená naučit se ji také ovládat a používat tím "SPRÁVNÝM SMĚREM, PODLE ZÁKONŮ ENERGIÍ ZDROJE", A TOTO JE ONEN DŮVOD, PROČ SE ZDE RODÍME, ale je to žel i důvod, PROČ někteří svůj život "NEZVLÁDAJÍ", a odchází z něj předčasně, volbou dobrovolného odchodu formami různě zvolené "SEBEVRAŽDY".

SEBEVRAŽDA JE TEDY DOBROVOLNÝ ODCHOD Z TOHOTO HMOTNÉHO SVĚTA, V mylném domnění, že se svým PROBLÉMŮM, CO MÁM, A CO JE NEZVLÁDÁM, VYHNU, ŽE SE JICH ZBAVÍM, bez toho, že je musím vyřešit.

Žel JDE O VELIKÝ OMYL DUŠE, jež si zvolila tento "ÚTĚK ZE ŽIVOTA".

-NEJEN, ŽE SE PROBLÉMŮ NEZBAVÍ, ALE PŘIDĚLÁ SI JEŠTĚ NAVÍC K TOMU MNOHO DALŠÍCH "KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ", to znamená, že duše, co si zvolí takový odchod ze života
-vytvoří si novou blokaci do budoucího života ve hmotě
-vytvoří si ve "stávající realitě", co ji opustila nové závazky, a to vůči svým všem blízkým, kteří
1.trpí smutkem duše i smutkem svým za odešlou duší
2.mnozí z nich jsou přímo propojeni "skutky v budoucnu této reality s odešlou duší", to znamená, že tyto "závazky" už není možno splnit, jelikož spoluaktér- odešlá duše=zemřelá osoba, zde ve hmotě již není! A to znamená, že nastává "koloběh změn a nových závazků" nejen pro odešlou duši, ale především pro KAŽDOU OSOBU ZDE, CO MĚLA JAKÝKOLI SPOLEČNÝ ÚKOL SE ZEMŘELOU TAKTO OSOBOU-KAŽDOU takovou žijící osobu JE TOTIŽ NUTNO NÁHRADNĚ = tedy náhradním programem životních úkolů a zkušeností, co měla zažít se "sebevrahem" je nutno proměnit-upravit tak, aby KAŽDÝ z nich mohl i bez "sebevraha" prožít své zkušenosti, co si naplánovali před narozením a jsou pro ně klíčové. Všechny takové zkušenosti ve hmotném světě je potřebné NAHRADIT A TO IHNED NEJLÉPE.

A KDO TO TEDY UDĚLÁ?
-udělá to jejich duše ve spolupráci se zdrojovou energií, tedy s vyššími bytostmi, jež KONTROLUJÍ PLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH VĚCÍ-ZKUŠENOSTÍ zde na této planetě
-vše se děje BEZ VĚDOMÉ MYSLI, VŠE ŘÍDÍ NEVĚDOMÍ A DUŠE zůstavších lidí zde, jež měli spolu úkol společný se sebevrahem
-vše se děje na základě energetických vln-tedy frekvencí, které jsou vysílány od lidí ke zdrojové energii v kosmu
Jak vidíte je tedy nutné PŘEPROGRAMOVAT MNOHO ŽIVOTŮ blízkých, přátel, partnerů, kamarádů, známých, ale i neznámých lidí kolem "sebevraha", protože každý zde jsme pro ten určitý úkol a pro ta určitá setkání s určitými lidmi, ať už jsou to naši známí, blízcí, ale i ti, co je ve svém vědomí neznáme, ale máme k nim také ZÁVAZKY. Například lékař-pomáhá množství mnoha lidí, co ani nezná...vše je dobře naplánováno ještě před jeho narozením, pokud takový např. lékař "nezvládne určitou situaci" a spáchá svou vraždu= ÚTĚK ZE HMOTNÉHO ŽIVOTA, potom jeho úkoly zde na Zemi MUSÍ "někdo" PŘEBRAT!!! Je nutné tedy přeprogramovat mnoho životů i zdánlivě tam, kde si říkáte, že se jich to netýká + proč? Protože třeba ten lékař měl za čas učit jiné nově příchozí lékaře bez zkušeností, protože třeba měl zachránit určitou osobu při nehodě, ale protože on tam nepřijde, ta osoba zemře-ovšem také předčasně, tady vidíte, že závazky jen rostou a to mnohdy geometrickou řadou, protože nikdy nevíte, co a s kým máte řešit, co komu vlastně dlužíte a čím to budete splácet, abyste si SAMI VYROVNALI ENERGIE MEZI SEBOU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. Mnohdy jde i o jen jedinou větu, která bude měnit rozhodnutí určité osoby, která bez této věty se hold chybně rozhodne. A na čí hlavu potom dopadají důsledky? No ano na tu hlavu -potažmo na tu duši sebevraha-PROTOŽE PROSTĚ ZMĚNIL BĚH VĚCÍ A SITUACÍ KOLEM SEBE!!!

A toto vše bude nutné v dalším + jejích dalších životech ODSTRANIT - PLATÍ PRO DUŠI SEBEVRAHA, žel je toho mnohem víc. Jde také o "MOŽNOST ODCHODU DUŠE SEBEVRAHA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ", ve většině případů zde jejich duch UVÁZNE, NEMŮŽE ODEJÍT v čase, který je k tomu u běžné duše určen (tedy do 45 až 75 dnů), protože jej trápí
1. problémy, co měl zde i za života + nedokázal je vyřešit
2.problémy , do kterých dostal blízké mu lidi svou sebevraždou
3.smutek, který tím zapřičinil
4.důsledky, které nastaly vlastní sebevraždou, a to v plné výši
Takový duch zde uvízne na mnoho měsíců, let i věků, to podle toho, co jej zde "drží". V mnoha případech je nutné jim také už za našeho života pomáhat, aby jim jejich "závazky" trochu ubývaly, a to modlitbami, odpuštěním, uvolněním jejich a vašich vzájemných bolestných pocitů a energií.


SEBEVRAŽDA - PLÁNOVANÁ ZKUŠENOST

-proč se to děje?
-co se má duch takto naučit?
-proč je to jiné u dítěte a jiné u dospělého?
-co to má za význam?
Takové dotazy si klade mnoho lidí, když se stane to, že "někdo" zvolí takový ODCHOD ZE ŽIVOTA ZDE.
Ale vrátím se k tomu, když je to plánem duše- JAKO OSOBNÍ ZKUŠENOST na vlastní kůži. Ve většině případů se to stane z důvodů:
-buď sama taková duše v minulosti způsobila PŘEDČASNOU SMRT JINÉMU A ZLEHČOVALA SMUTEK JEHO BLÍZKÝCH
-nebo sama duše si zvolila TAKOVÝ ODCHOD, JELIKOŽ TÍM UČÍ SVÉ BLÍZKÉ SMÍŘENÍ SE S ODCHODEM A SMRTÍ, učí je tak být SOBĚSTAČNÝMI, UČÍ JE NEVÁZAT SE NA NIC, A NA NIKOHO, učí je SMÍŘIT SE, ODPOUŠTĚT A MILOVAT SEBE, ZDROJOVOU ENERGII STVOŘITELE, SEBE SAMOTNÉ nebo i učit je ŽÍT JINAK, VRÁTIT SE KE SVÉMU ZÁKLADU DUŠE, KE SVÉ PŘIROZENOSTI, učí je také SMÍŘENÍ SE SE SKUTEČNOSTÍ -REALITOU..atd.

Plánovaný úkol duše, odchod SEBEVRAŽDOU, je vždy pro poznání jiných, ale také i pro poznání své osobní, pro UVĚDOMĚNÍ SI VŠE OBJÍMAJÍCÍHO LÁSKYPLNÉHO PROUDU BYTÍ, je mnoho dalších důvodů, ale toto jsou ty nejdůležitější z nich. Ale především jde o to, NAUČIT BLÍZKÉ, POZŮSTALÉ "NĚJAKÉMU ÚKOLU" zde na Zemi, takový duch potom dobrovolně zůstane v blízkosti takových lidí, aby jim pomáhal v jejich životě zde ve hmotě, aby mohli tak dál plnit ty úkoly, které se mají naučit tak, aby jejich duch rostl a stoupal ve vibracích energie lásky+toto je pak jeho úkol po plánovaném odchodu ze hmoty.
/Marcela Abha Kunz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one