Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
modlící se ruce.jpg
Modlitby - jak se můžete modlit-příklady
/ staženo z FB. zdroj- Marek Gabriel Kiss/

MODLITBA - MŮJ DAR JEŽÍŠEK K ZÁCHRANĚ DUŠÍ
Můj nejdražší Ježíši, ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych ti pomohl s pokorou a / zachránil tvé drahé duše. Slituj se nad všemi hříšníky, bez ohledu na to, jak bolestiví tě uráželi.
Dovolte mi modlitbou a utrpením pomoci těm duším, které nemohou přežít varování,
abys našel místo po tvém boku ve Tvém království.
Nejdražší Ježíši, vyslyš mou modlitbu, abych ti pomohla získat ty duše,
po které tak dlouho toužíš.
Svaté srdce Ježíše, slibuji, že zůstanu věrné navždy / Tvé svaté vůli.
Amen.

MODLITBA ZA SVĚTOVÉ MAJITELE
Můj věčný Otče, ve jménu Tvého milovaného Syna Ježíše Krista, prosím, abys chránil své děti před pronásledováním plánovaným globálními silami proti nevinným národům.
Prosím o odpuštění hříchů těch duší, které jsou příčinou tohoto utrpení, aby se k vám mohly obrátit s pokornými a kajícími srdci.
Prosím, dejte svým dětem sílu odolat tolika utrpení, aby odčinili hříchy světa. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

MODLITBA - PROBĚHNĚTE SVĚT STRACHU
Ó můj Pane Ježíši Kriste, prosím tě, abys osvobodil svět od strachu, který odděluje duše
z tvého milujícího srdce.
Modlím se, aby duše, které zažívají skutečný strach během Varování, zastavily a dovolily
Na vaše milosrdenství zaplavit jejich duše, aby se osvobodili a milovali vás tak, jak mají.
Amen.

MODLITBA - MŮŽEME PROBĚHAT CELOU RODINU
Ježíši, spoj všechny rodiny během Varování, aby získali věčnou spásu.
Modlím se, aby všechny rodiny zůstaly s Tebou spojené - Ježíši - aby se mohly stát dědici Tvého Nového ráje na zemi.
Amen.

MODLITBA - CHVÁLA BOHA NEJVYŠŠÍ
Ó Věčný otče, nabízíme ti naše modlitby v radostném díkůvzdání za tvůj drahý dar milosrdenství pro celé lidstvo.
Slibujeme a dáváme vám - nejslavnějšího Krále - naši chválu a úctu k vašim milovaným
a něžné milosrdenství.
Ty - Nejvyšší Bůh - jsi náš král a skromné kapitulace padáme k Tvým nohám
za tento dar, který nám nyní přinášíš.
Bože, žádáme tě, abys měl slitování nad všemi svými dětmi.
Amen.

MODLITBA ZA STOP ANTIKRISTA
Ježíši, modlím se, aby Bůh ve svém milosrdenství zabránil Antikristovi a jeho opovrženíhodné armádě vyvolal hrůzu a utrpení vašim dětem.
Modlíme se, aby byl zastaven a aby trestající ruka byla díky obrácení během Varování odvrácena.
Amen.

MODLITBA ZA TY, KTEŘÍ ODMÍTÁ MILOST
Ježíši, prosím tě, odpusť těm hříšníkům, jejichž duše jsou takovým způsobem
do temnoty, že odmítnou světlo tvého milosrdenství.
Prosím vás, odpusťte jim Ježíši, aby byli vykoupeni z hříchů, z nichž se těžko mohou vysvobodit.
Zaplaťte jejich srdce paprsky svého milosrdenství a dovolte jim vrátit se k Vašemu
Vy všichni jste ti, kteří jste
Amen.

MODLITBA UZNÁNÍ HŘÍCHŮ
Nejdražší Ježíši, prosím tě, abys odpustil všechny mé hříchy i bolest
a utrpení, které jsem způsobil ostatním.
Pokorně tě žádám o milost k párty a znovu tě urážet a nabídnout ti / a pokání, které bude odpovídat tvé nejsvětější vůli.
Prosím, odpusťte mi každou budoucí urážku, kterou bych mohla sdílet a způsobit vám bolest a utrpení.
Vezmi mě s sebou do Nové éry míru, abych se mohla navždy stát součástí tvé rodiny.
Miluji tě Ježíši.
Potřebuju tě Ježíši.
Vzdávám úctu tobě Ježíši a všemu, čím jsi.
Pomoz mi Ježíši, abych se mohl / stal hoden / ou / vejít do Tvého království.
Amen.

MODLITBA - NABÍZÍM SVÉ UTRPENÍ JAKO DÁREK
Ó Nejsvětější srdce Ježíše, nauč mě přijímat urážky ve Tvém Svatém jménu, když hlásím Tvé Slovo v pokorném díků vzdání.
Nauč mě pochopit, jak mě ponížení, bolest a utrpení přibližují
do tvého nejsvětějšího srdce.
Dovol mi přijmout tyto zkoušky s láskou a vznešeností ducha a nabídnout ti je jako dary, které ti jsou tak drahé pro záchranu duší. Amen.

MODLITBA - ZA PLAMEN LÁSKY
Pomoz nám, drahý Ježíši, abychom se nebojácně povstali ve Tvém jménu a nesli plamen
Tvá láska všemi národy.
Dejte nám, svým dětem sílu vydržet zlo, kterému budeme čelit od všech, kteří nemají opravdovou víru ve vaše milosrdenství. Amen tomuhle.

MODLITBA STOP NENÁVISTÉ VIZIONÁŘSKÉHO VIZIONÁŘE
Ó Božské srdce Ježíše, prosím tě, abys zastavil nenávist a závist, kterou tví oddaní drží v těchto časech vůči opravdovým vizionářům.
Prosím vás, vyslyšte mou modlitbu a dejte svým vizionářům sílu, kterou potřebují
oznámit tvé nejsvětější slovo nevěřícímu světu. Amen tomuhle.

MODLITBA ZA HŘÍCH PÝCHY
Ó můj Ježíši, pomoz mi, abych se vyhnul hříchu pýchy, když mluvím ve tvém
mene.
Odpusť mi, jestli někdy někoho zneuctím ve tvém svatém jménu.
Pomoz mi Ježíši naslouchat /, když mluví tvůj hlas a naplň mě svým Duchem
Svatý, abych mohl / a / poznal pravdu Tvého slova, když voláš k lidskosti. Amen tomuhle.

MODLITBA ZA IMUNITU PRO TY, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ PÁNA JEŽIŠA
Otče nebeský, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení
na kříži nás zachránil před hříchem, prosím zachraň všechny, kteří nadále odmítají
Jeho milosrdnú ruku.
Drahý otče, zaplať jejich duše důkazem Tvé lásky.
Otče nebeský, prosím tě, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše...
od věčného zatracení.
Díky Tvému milosrdenství, nechť nejprve vstoupí do Nové éry míru na zemi.
Amen.

MODLITBA ZA NÁVRAT ATOMOVÉ VÁLKY
Všemohoucí Otče, Bože Nejvyšší, prosím tě, smiluj se nad všemi hříšníky.
Otevřete jejich srdce, aby přijali spásu a dostali hojnost milosti.
Poslouchejte mou prosbu za mou vlastní rodinu a nechte každého z nich najít milosrdenství
ve tvém milujícím srdci.
Ó Pane nebeský Otče, ochraňuj všechny své děti na zemi před atomovou válkou, stejně jako ostatní
zločiny, které plánují zničit vaše děti.
Odvraťte od nás všechno zlé a chraňte nás.
Osvětlete nás, abychom mohli otevřít oči a slyšet beze strachu v našich duších
a přijměte pravdu o naší spáse. Amen tomuhle.

MODLITBA DÍKY ZA DAR BOŽÍ MILOSTI
Ó můj nebeský otče, dáváme ti hlubokou vděčnost za oběť, kterou jsi nám dal
přinesl, když jsi poslal Spasitele do světa.
S pokornou vděčností a radostným díkůvzdáním vám nabízíme naše modlitby
za dar Božího milosrdenství, který nyní dáváte svým dětem.
Ó Bože - Ty, který jsi Nejvyšší - staňme se hodni s vděčností za to, že to přijmeme
velké milosrdenství. Amen tomuhle.

MODLITBA ZA ADOPCI MERCIÍ NABÍZENÝCH BĚHEM VAROVÁNÍ
Ó můj Ježíši, drž mě pevně při zkoušce Tvého velkého milosrdenství.
Dej mi potřebné milosti, abych se stal / a / maličkým / ou ve tvých očích /.
Otevři mé oči pro pravdu Tvého slibu věčného spasení.
Odpusť mi mé hříchy a ukaž mi svou lásku a svou přátelskou ruku.
Vezměte mě do náruče Svaté rodiny, abychom se mohli znovu setkat.
Miluji tě Ježíši a slibuji, že od dnešního dne budu bez strachu v srdci
a s čistotou duše hlásat Tvé svaté Slovo navždy a navždy. Amen tomuhle.

17. MATKA SPÁSY: MODLITBA ZA TEMNÉ DUŠE
Neposkvrněné srdce Marie - Matko spásy a prostředník všech milostí.
Vy, kteří jste zapojeni do spásy lidstva ze Satanovy zkaženosti, modlete se za nás.
Matko spásy, modlete se, aby všechny duše byly zachráněny a přijaly lásku a milosrdenství,
který ukazuje tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, který znovu přichází, aby zachránil lidstvo a dal
nás příležitostí k věčné spáse. Amen tomuhle.

18. MODLITBA ZASTAVENIA ANTIKRISTA A JEHO SKUPINY
Ó milovaný Ježíši, zachraň svět před antikristem. Chraňte nás před začarovanými nástrahami Satana. Zachraňte poslední zbytky své církve před zlem. Přispějte na všechny své
Jsem církve, síla a milost potřebná k ochraně před válkami a pronásledováním, které
plánuje satan a jeho armáda teroristů. Amen tomuhle.

19. MODLITBA ZA MLADÝCH
Matko spásy, prosím, modlete se za milosrdenství pro mladé duše, které jsou ve velkém nebezpečí
temnota poznat svého milovaného Syna, když přijde zachránit celé lidstvo.
Možná nebude vyloučena ani jedna duše. Nechť jedna duše neodmítne své velké milosrdenství. Modlím se, matko, aby bylo vše zachráněno a prosím tě, abys zachovala tyto duše
zakryla svým svatým pláštěm a poskytla jim ochranu před podvodníkem, což je tak
velmi potřebná. Amen tomuhle.

20. MODLITBY ZASTAVENÍ ANTIKRISTA PŘED ZNIČENÍM
SVETA
Ó Bože Otče, ve jménu tvého předpokladu Synu, volám tě, abys nedovolil
Antikrist, aby chytil duše vašich dětí.
Všemohoucí Otče, prosím tě, abys mu zabránil v tom, aby neposílal teror na tvé děti.
Moc vás prosím, nenechte ho nakazit vašeho tvora a smilujte se prosím
s těmi ubohými duchy, které vůči němu budou bezbranné.
Drahý otče, vyslyš mou modlitbu a zachraň všechny své děti před tímto hrozným zlem.
Amen.
/hrubým překladem z originálu -zdroj-Marek Gabriel Kiss/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one