Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

SMRT BLÍZKÉ OSOBY-co udělat

hrob.jpg
SMRT BLÍZKÉ OSOBY
-veliké množství lidí není smířeno s odchodem svých blízkých z tohoto světa, a protože mi mnozí pak píší, jakmile se dozví, že duše existuje dál i po odchodu jejich blízké osoby, co by měli nejlépe udělat, aby ji uvolnili k odchodu do jiné dimenze, rozhodla jsem se zde vložit jednu z posledních mých odpovědí jedné tazatelky:

POKUD VÁM ZEMŘE VÁM BLÍZKÁ OSOBA- co udělat:

CO MÁTE UDĚLAT NYNÍ:
/odpovědi pro klientku, jíž zemřela nedávno její matka/

Krásný dníček (paní E.), z toho, co jste mi opsala, jste se stále ještě NESMÍŘILA S JEJÍ SMRTÍ, což je nutné, jelikož právě toto je LPĚNÍ NA JINÉ OSOBĚ+TOTO ŽÁDNÁ DUŠE NESMÍ, PRÁVĚ TÍMTO JI ZDE STÁLE VÁŽETE A NEMŮŽE ODEJÍT, KAM PATŘÍ, takže rady pro vás:
1. začněte na sobě pracovat=UVĚDOMTE SI, ŽE ZDE JIŽ MAMINKA NENÍ A NIKDY UŽ NEBUDE!!!! (vím, že je to velice bolavé, ale bez toho se nepohnete dál ani vy, ale ani její duše nemůže odejít kam patří-už tak je zde dlouho uvízlá!
-vyplačte se ze smutku, vypovídejte se ze smutku, řekněte jí jak moc ji máte ráda, ALE PUSŤTE JI UŽ, aby mohla odejít-duše vás nemůže opustit, dokud ji nepustíte vy (jde o posmrtné závazky bolesti vůči živým+tak musí s vámi tu zůstávat+většinou se pak "vtělí do aury+4.čakry smutkem skroušené osoby, což je velice špatně, jelikož vám bere pak vaši energii pro funkci vašeho těla+to z důvodu, že se rozhodne s vámi zde zůstat+to duše nesmí, právě toto jsou pak dlouhodobě uvízlé duše, které i kdyby zde zde byly až do vaší smti, pak vy půjdete kam patří vaše duše, a ona nikoliv, jelikož porušila zákony stvoření-takže se spolu vůbec nemusíte setkat+pokud byste ji i uviděla, bude ona se plácat v prožívání vaší emoční bolesti z její ztráty+vy pokud vás vaše děti uvolní a přijmou váš odchod, byste prostě šla ihned jinde-je toto vše o souladu se zákony stvoření v této hmotě!)

2. PŘIJMĚTE JEJÍ SMRT+NEVYTVÁŘEJTE K TOMU SVŮJ ODPOR, protože tím škodíte , jak sobě-své duši, tak její duši+brzdíte ji v jejím vývoji!
-zapalte si svíčku, proste ji za odpuštění, za vše, co jste jí kdy udělala nesprávného i za to, že ji zde držíte tak dlouhý čas!
-uvolněte své emoce, strach ze samoty+smutek)toto si můžete zpracovat třeba terapií EFT, nebo i uvědomováním si , že smutek, ani strach ze samoty vám rozhodně nepomohou, když je dál budete cítit, duše žije dál+má svůj vývoj+nikdo ji nemá právo od tohoto zdržovat, ani vy!
-pracujte na svém životě+své mysli, uvědomte si, že vy si můžete sama zvolit, jak a co bude po smrti vaší maminky=vy jste tím, kdo musí protřídit její věci+NELPĚT NA NICH (třeba je darujte nebo prodejte+kupte za to mamince na hrob květiny nebo cokoliv jiného, co tam chcete mít)
-pracujte na přijetí smrti blízké osoby terapie EFT nebo uvědomování si reality+přijetí i toho, že i vy jste smrtelnou bytostí+svůj čas ani vy neznáte, proto s ním NEMRHEJTE NA SMUTEK, BOLEST, STESK+RADĚJI SE SOUSTŘEDIT NA PLNĚNÍ TOHO, CO SE MÁTE NAUČIT-evidentně i to, že lidé jsou smrtelní a každá duše je zde jen omezený čas, kdy se učí a plní své úkoly-a kolik času máme, to nikdo neví-tohle si stanovuje sama duše spolu se zdrojovou energií, ještě před narozením! Tak je to i u vás-proto svým časem neplýtvejte na smutek, nepřijetí reality-brzdíte sebe i duši maminky!

CO JE VHODNÉ UDĚLAT PRO VÁS, abyste si zmírnila stres ze smrti blízké osoby?

-CHODIT DENNĚ DO PŘÍRODY NEBO NA PROCHÁZKY+JEN SE SOUSTŘEDIT NA DÝCHÁNÍ, uvolněné, klidné+vypnout veškeré myšlenky+vnímat jen svůj dech-normálního rytmu, volný+klidný-tím si uvolníte ukládaný svůj stres ve svalech i mysli!!!-toto dělat si denně, kolikrát chcete-zklidní to i panické stavy!

-KUPTE SI BACHOVY ESENCE-Rescue remedy+dávejte si vždy podle návodu 1-5 kapek při velikém stresu/používají se u traumat -což smrt blízké osoby je/
-pak si kupte-čaj Bihari-ayurvédský čaj, pije se ráno 2 šálky-jeden na lačno s medem+druhý při běžné snídani, kávu vynechte nebo alespoň omezte-podporuje stres-adrenalin v těle, což nyní není dobře!

-na noc-asi hodinu před spaním si dáte další ayurvédský čaj-Ashwaganda-pije se 1 hodinu před tím, než chcete jít spát s medem 1/4 litru teplého a po doušcích!-umožní vám regeneraci mozkových buněk, jeho funkcí a regeneruje nervový systém!!!

-no a kupte si také APIGLUKAN-3X DENNĚ 1/2 KÁVOVÉ LŽIČKY NA JAZYK A NECHÁTE SI TO ÚPLNĚ ROZPUSTIT A PROSLINIT, AŽ PAK POLKNETE-jíte to jako lék, nikoliv jako sladidlo!!!!! Obsahuje to množství minerálů a vitamínů+zklidňujících látek pro tělo+umožní regeneraci nervových vláken a odbourává to stres emoční, mentální, i fyzický-jíte to dlouhodobě i 1/2 roku+k tomu zvýšit si B12 vitamín+C+Magnezko-taky jíte po delší čas, než se zcela smíříte se smrtí vaší maminky+vymizí velký emoční stres.

3. MODLITBA DENNĚ ZA ZEMŘELOU OSOBU:
-nejlépe je modlit se vlastními slovy, jež vám jedou ze srdce-ta mívají nejrychlejší účinek
-za svitu svíčky, denně po dobu buď
-7 dní /je-li to těsně po smrti blízké osoby/
nebo
-45 dní /je-li to do 3 měsíců po smrti vám blízké osoby/
nebo
-72 dní /je-li to za delší čas po smrti vám blízžké osoby/
nebo
-Modlitba cílená pro odchod duše zemřelé osoby -ta je většinou dělána, pokud už duše uvízla zde ve hmotě, jelikož se zde už na něco /někoho navázala a rozhodla se zde zůstat/, pak se spolu s touto modlitbou většinou musí také pročistit, jak prostor, tak také blízká přeživší osoba, jež má stále potíže spjaté se smrtí blízké osoby-většinou ji totiž má na sobě vtělenou v oblasti srdce-čakry+je nutno ji nejen odvádět, ale také proléčit srdce přeživší osoby, no a s tím spojenou očistu i ostatních čaker a auryckých těl, děláme většinou buď
-7 denní intenzivní proces na dálku/ 1500 Kč
nebo
při větších potíží přeživší osoby nebo pokud je to delší čas-vtělení do aury i čaker a těla nebo i do páteřních kanálů=už ovlivnění vtělenou duší, se pak zvolí proces hloubkovější

-21 denní základní proces očisty a léčby duše/ 4800 Kč
-3x týdně proces na dálku s texty, očistou aury, a negací duše+odváděním vtělenců a entit/
Objednáte si viz. níže
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one