Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

REFERENCE KLIENTŮ

25.04.2019
/reakce po 7 dnech procesu 21 denní karmické očisty/
Milá paní Marcelko.:-)
S vámi i s těmi ,kteří mi pomáhají ,se cítím velice dobře. Vaše práce na dálku,je opravdu skvělá.
Třetí a čtvrtá čakra a pak víc nevím,usla jsem. Děkuji,děkuji,děkuji.
Přeji všem,příjemný den s láskou .M.M.


12.2.2019 6:45
/karmické čištění-reakce po 1. sezení na dálku/
...bylo to včera moc příjemné cítila jsem pocitově po celém těle občas na různých místech i bolest a píchani....ale vždy to pak přešlo občas mě napadaly různé myšlenky ale snažila jsem se je vždy pak nechat být....tesim se na další společnou cestu paní Marcelo, děkuji děkuji děkuji Martina/Karmická i andělská očista-řešení zlosti, lupénky a ekzému na částech těla/
23. 2. 2016, 12:07:10
Dobry den pani Kunz,
dekuji moc za leceni a za mnoho doporuceni. Zatim uzivam chlorellu, fytomineraly, regalen, king kong a piju rano i vecer caj z medunky a pres den jaterni. Musim rict, ze se mi ekzem hodne zlepsil a lupenka trosicku taky, ale pripravky nemam zdaleka dobrane. Uvidim az je doberu, jak na tom budu. Premyslel jsem, ze bych jeste leceni treba za 3 mesice zopakoval.
Jeste jednou dekuji za pomoc. Vazim si ji.
S pozdravem
P. Vacek


/Zasvěcení na dálku/
20. 2. 2016, 19:16:16

Dobry večer paní Marcelo,
chtěl bych vam poděkovat za shambalu. Používám ji několikrát denně a je to skvělé.
Ještě jednou moc děkuji,
Šanca14. 4. 2015, 6:49:31
/Karmická očista-kletby,vztahy/
Děkuji Vám, energie pracují-vidím zlepšení,hlavně vztahové-mezi kluky,panovala ryvalita...nyní je vše klidnější....je nám líp,to určitě...děkuji! Evaš


27. 3. 2015 13:52:17
/Spalování negací-Indický rituál ohněm+Andělská týdenní léčba-pro syna s epilepsií/
Paní Marcelko!Muj syn Zdeněk před týdnem začal hledat práci a dnes mu volali že ho 7.4 přijmou do stavební firmy.Je už rok a pul bez práce tak opravdu se vše obrací k lepšímu,Vaše pomoc je užasná. Objímám Vás! Jindřiška


21. 3. 2015 9:34:53
/Sezení na dálku-léčby energiemi-očista těla aury/
Dobrý den,včera jsem ty vibrace cítila silně...ležela jsem potom u televize a po celém těle jsem měla mravenčení...tlak na srdce jako by mi ho někdo svíral..bylo to něco úžasného začaly mi téct po tvářích slzy...nával emocí...měla jsem kolem sebe anděly...Jana


16. 3. 2015, 16:23:44
/Spalování negativních energií Indickým rituálem Ohně/
Včera jsem to krásně prožívala a měla jsem pocit že mi negace odcházejí z těla z prstu na chodidlech.Cítila jsem i že se mi otevírají čakry a to hlavně srdeční a potom 3.,2. a první-úplně se točily.Kdybych byla k Vám blíž tak bych Vás ráda vídala.Moc si Vás vážím a ráda se Vám zase ozvu,taky Vám přeji pěkné dny a Lásku! Jindřiška


6. 3. 2015, 19:17:02
/Spalování negací-rituál Indie-očista Ohněm/
Dobrý večer paní Marcelko, děkuji za rituál a moc Vás zdravím. Cítím se výborně, cítím, že můj život se ubírá lepším směrem. Jsem opravdu ráda, že na sobě mohu s Vámi pracovat. Krásný víkend přeji. Žaneta


24. 2. 2015, 15:15:27
"2 týdenní očista negací"
Třeba Vám konečně udělám radost a budete mít ze mne třeba dobrý pocit, že Vaše snažení nevyšlo naprázdno.
Když jsme spolu začínali, psala jste mi, že se budu měnit, dokonce i mé DNA. Dnes už všemu věřím. Denně se dozvídám nové věci a poznání a jsem za to nesmírně vděčný, Bohu a Vám.
Snažím se žít podle božích zákonů a pravidel a to ve všech směrech svého života. Odboural jsem strach a nejistotu. Teď už vím, že jsem v těch nejlepších rukou a strach že je tedy zbytečný. Každý den mi přináší zázraky, i třeba na první pohled maličkosti. Naučil jsem se je vnímat a mám z toho velikou radost. Milan-Praha

17. 2. 2015, 16:15:18
"Indický rituál SPÁLENÍ NEGACÍ"
Jste moc hodná že děláte pro lidi tento rituál.
Mrzí mě že bydlím od Vás daleko,určitě bych do prodejny ráda chodila a taky
se s Vámi setkala.Krásný den! Jindřiška

26. 1. 2015, 16:05:14
Ladislav-Brno
"jasnovidný náhled na problém-rady co dělat"
Dobrý den, peníze jsem odeslal děkuji moc, moc mi to pomohlo jste fakt výborná doufám že se od vás budu moct něco naučit Laďa31. 12. 2014, 16:45:36
"3 Týdenní léčba a od blokace negací"
Dobrý den paní Kunz. Děkuji za léčbu a přeji Vám hodně štěstí,zdraví,lásky a vše at se Vám daří.
Mějte se hezky. Jiří N.


15. 11. 2014, 21:15:25
Marcelko, děkuji moc, to byl koncert energií a působnosti. Fantastické, to se nedá popsat co mi to v těle dělalo. Tolik má okamžitá odezva, co bude dál, opět nahlásím. :-)
Děkuji Eva - Vsetín


13. 11. 2014, 12:37:10
KRÁSNÝ DEN :-):-):-):-):-)
Dneska mám fakt dobrou náladu, tak jí s Láskou posílám i Vám, vypadá to, že jsem v těch textech zase "objevil kus Ameriky" a snad dokonce jeden ze zásadních objevů. S Požehnáním a Láskou Vám Milan -Praha
JSTE FAKT ZLATĚ ZÁŘÍCÍ BYTOST:-)12. 11. 2014, 12:32:25
Děkuji moc, máte dobré srdce!!
Horáková - Valašské meziříčí

8. 11. 2014, 16:53:06
Reakce na knihu "Vše souvisí se vším I.díl"
Vaše kniha vše souvisí se vším je suprová a vynikající myslím,
že pro ni neexistuje dost výstižné slovo už se moc těším na pokračování.Kirschner

2. 11. 2014, 22:10:07
Dobrý den,
mockrát děkuji za vaši práci jak nám pomáháte.Chci to dotáhnout, a reaguji na váš email,chtěla bych aby jste mi napsala kolik by to stálo to čištění na dálku pro Terezku ještě na 2 týdny a pro mě na ty 3 týdny.Moc děkuju. Pěkný večer.Srdečně Vás zdravím. Ladka M.-Vsetín


26. 10. 2014, 18:30:39
Paní Marcelko,
děkuju Vám za Váš mail, dojal mě k slzám a cítím to stejně, zpátky ani krok. Děkuju za léčbu - zlepšení cítím a i to, že je nutné pokračovat do 100% - jiná cesta pro mě není, děkuji za podporu a lidskost. Pracovat na sobě budu určitě dál, cítím, že potřebuji ještě více energie. Určitě se Vám ozvu. Jsem vděčná, že mě to k Vám "zaválo" a vážím si toho, co děláte.
Ať se Vám daří a jste sama šťastný člověk, posílám Vám takový to vesmírný dobro, teplo, lásku :-)
Alena


26. 10. 2014, 10:46:11
Krásnou neděli paní Marcelko,
děkuju, jste můj anděl, přesně tohle jsem si zas potřebovala zopakovat :-)
Děkuji a někdy brzy se těším :-)
Silvie


25. 10. 2014, 10:44:54
Dobrý den paní Marcelko,chtěla bych Vam poděkovat za čtvrteční sezení.Bylo to velmi zajímavé a příjemné,i když jsem celou cestu domů plakala a nešlo to zastavit.Ještě na druhý den do odpoledne jsem cítila hroznou úzkost,ale momentálně je mi už líp.Věřím,že už bude jenom líp a taky jsem si uvědomila,že mám celkem klidný život,a že jsou na tom lidi o hodně hůř než já.Zároveň Vás obdivuju jaký máte v sobě dar.Přeju Vám hodně štěstí a spoustu energií.Míša


19. 10. 2014, 12:04:37
Děkuji moc, krásně se to četlo..děkuji a těším se na sezení v listopadu...
děkuji a přeji krásné dny, moc Vás zdravím.:-) .Žaneta


10. 10. 2014, 19:32:34
Moc Vám děkuji paní Marcelko za oporu, vevnitř jsem pevně přesvědčená o tom, co píšete, někdy jde hůř to tak i upřímně procítit, ale musíme znovu a znovu se snažit.

Těším se na zítřejší léčbu :-) a přeji Vám jen to nej :-) Ája


6. 10. 2014, 9:40:30
Paní Marcelo,
chtěla bych Vám velmi poděkovat za sedmidenní terapii. Cítím se odlehčeně a moje prožívání (zejména v citové rovině) není tak bolestivé, včera jsem si dělala ho'oponopono na budoucnost v průběhu našeho sezení a musím říci, že mám obrovskou úlevu.Zvažuji další společné léčení na dálku od začátku listopadu. Protože mě již velmi dobře znáte (všechny prosby, a afirmace, které jste mi naspala na mail, jsou přesné), je nějaký typ léčby, který nabízíte na stránkách pro mě obzvlášť vhodný?
Uvažovala jsem nad hloubkovým karmickým čištěním... ale nechám si poradit.
Ještě jednou děkuji a chtěla bych pracovat dál, už kvůli dětem potřebuji vyřešit sama sebe, do jaké míry to půjde.
Srdečné díky
Barbora


6. 10. 2014, 9:40:30
Paní Marcelo,

chtěla bych Vám velmi poděkovat za sedmidenní terapii. Cítím se odlehčeně a moje prožívání (zejména v citové rovině) není tak bolestivé, včera jsem si dělala ho'oponopono na budoucnost v průběhu našeho sezení a musím říci, že mám obrovskou úlevu.Zvažuji další společné léčení na dálku od začátku listopadu. Protože mě již velmi dobře znáte (všechny prosby, a afirmace, které jste mi naspala na mail, jsou přesné), je nějaký typ léčby, který nabízíte na stránkách pro mě obzvlášť vhodný?
Uvažovala jsem nad hloubkovým karmickým čištěním... ale nechám si poradit.
Ještě jednou děkuji a chtěla bych pracovat dál, už kvůli dětem potřebuji vyřešit sama sebe, do jaké míry to půjde.
Srdečné díky,Barbora


30.9.2014,18:28:26
Děkuji paní Marcelko za zaslané, těším se na zítřejší léčbu. Je mi dobře a lépe na těle a hlavně na duchu a "docvakávají" mi další věci z mého života. Upíři pochopili a dva lidé mi dnes výslovně řekli, že mě mají rádi..jeden z nich byl můj šéf, vážím si toho a druhá byla ta upírka, která pochopila. Oplatila jsem jim to láskou. Všechno funguje.. Dochází mi i věci okolo toho muže - je to asi anděl..
Pěkný zbytek dne

S úctou k Vám
Alena


26.9.014,14:02:47

děkuji Marcelko za Vaše rady a doporučení, teď si víc uvědomuji své potřeby, a vím, že na prvním místě jsem vždy já, a že když muž chce tak si počká, nebo je mu dokonce milejší, když žena nedělá přesně to co se od ní chce, je zajímavé, že právě to funguje i u mě, když já něco chci a ten dotyčný jedná podle sebe, je atraktivnější.
přeji Vám krásný den a pěkný víkend
Petra

25. 8. 2014, 7:50:45 /léčba úzkostí,depresí,strachu/
Od Vaší terapie jsem dokonce myslím, že to mohu říct šťastná, spokojenější, vztahy už neřeším...jsem ráda, že jsem zdravá, mám zdravou dceru, úžasnou zahradu. Priority se mi opravdu posunuly. Děkuji Žanet


22. 8. 2014, 12:35:14/strach,nejistota
Je přímo neuvěřitelné, jaký mám po včerejší návštěvě v sobě klid, moc vám děkuji,
poctivě dál dělám EFT, jak jste mi afirmace k tomu dala, je to super, jak působí
energie i na dálku a přesně stanovené věty a slova na moje vědomí. Mocinky děkuji P.


17. 8. 2014, 11:09:12 /léčba vztahy, peníze
Dobrý den jak se vám daří ? Mně od vaší návštěvy o moc líp moc mi to pomohlo.děkuji Laďa

13. 8. 2014, 19:38:58 / intenzivní 7 denní karmická očista pro peníze a vztahy,zdraví
Dobrý den paní Kunzová,
moc Vám děkuji za Vaše léčení po celý týden,některé věci se už uvolňují,ale je mi jasné,že to nejde tak rychle. Všechno odříkávám, podle Vašeho doporučení, stále dál.
Věřím, že se všechno postupně začne lepšit.
Za všechno Vám moc děkuji. Iva21. 7. 2014 15:29:24 / léčba dětí na dálku/
Dobrý den paní Marcelko,

chtěla jsem Vám poděkovat. Děti se vrátily jiné. Hlavně syn, to co k nám cítí se nebojí říkat a projevu svoji náklonnost apod. Je to krásné a i on je spokojený :-) Děkuji Aneta K./Čeladná/


Hloubkové týdenní intenzivní čištění
/stresy,úzkosti,vyčerpanost-Lucie,Vsetín/
8. 7. 2014, 22:19:38
Teď se i cítím mnohem lépe :D to víte,že chci pokračovat dál do té 3 týdenní léčby jdu.Je
úžasné, jak to působí nejen při osobní návštěvě u vás, ale hlavně, jak to celé funguje na dálku,
je to skvělé a děkuji.


Léčba karmická hloubková/ Petra.S.-Karlovicko/
8.6.2014,20:14:22
Dobrý den paní Kunz,
velmi Vám děkuji za celou léčbu, sama jsem tomu moc nevěřila, ale s mými problémy
mi nic jiného už nezůstalo, než vyzkoušet i tuto alternativu. Mohu klidně doporučit svým známým,
cítím se mnohem lépe, dokonce jsem práci našla, víc se s manželem spolu bavíme a dti jsou v klidu
už po druhém týdnu léčení, sice nechápu jak to celé funguje, ale díky vám to zase u mne doma i zdravotně
dobře funguje. Mocinky vám děkujeme,přejeme vám jen to dobré.

Léčba Schizofrenie,úzkostí,strachu
p.Honza - Praha
16. 5. 2014, 15:48:34
Zdravím paní Marcelo,
omlouvám se,že se ozývám až dnes.Bylo to dost náročné a pěkně mě to těch pár dní potrápilo.Takový vnitřní boj.Dnes je mi moc fajn.Dokonce sem i rozřezal svou starou postel jako symbol.že už nechci ležet a trápit se.
Bude to ještě dlouhá cesta,ale už vím,že to zvládnu.Vždy sem to zvládl a bylo to i horší.Dnes už to vím.Víc toho asi nenapíšu myšlenky mi poletují a nedají se zachytit.Moc Vám,ale děkuji.
Vytáhla jste mě z toho divného stavu a navrátila zase zpátky na cestu.Dnes mám pocit,že vše zvládnu.Ještě se smířit s matkou a urovnat to mezi námi,ale věřím,že i to se podaří.Zkrátka být stále sám sebou a nenechat se ovládnout strachem a negacemi.Makat na své síle aby se to už nevrátilo.
Díky moc a mějte se hezky.S pozdravem Jan.

Léčba chronického revmatismu u dítěte
Eli - Vsetín
11. 5. 2014, 20:47:16
Marcelko, děkuji moc za léčbu Elišky, i za ta doporučení co píšeš, vše si přečetla a rozumí tomu. Děkuji.Eva

Léčba strachu,úzkostí
p.Jan - Praha město
3. 5. 2014, 15:11:03
Milá paní Marcelo,
Máte pravdu, to dělám asi stále.Rozdal bych,ale nepřijímám.Protože si myslím,že si to nezasloužím to hezké. Jste super,že jste mne k tomu uvědomění nasměrovala. No hodně sem si toho od včera uvědomil a prošlo mi hlavou.Nejvíce je tam ten strach.Ten je hodně zakořeněnej. To je taková má podstata.Je to jako vrozené.A je to asi nejsilnější element co mě ovlivňuje.Vychází z něj vše ostatní.Tak to je asi vše.Ještě se mi to zpracovává.Ale ráno sem měl po té noci dobrou náladu tak to je dobré.Tak se to snad podaří uvolnit.S pozdravem Jan.

p.Josef
2.5.2014
Setkání s Vámi a informace od Vás mi dost potvrdili vše, co v životě vnímám. Od mládí jsem přesvědčený o tom, že jsme v podstatě součástí vyššího energetického celku a že vědomým spojením s ním bychom mohli nejspíše cokoliv - že například všechny vědomosti a schopnosti jsou sdíleny a záleží jen na tom, zda se dokážeme "připojit" (naladit) případně zda máme oprávnění (klíč).děkuji a přeji jen hezké,Josef

Léčba pro úpravu menzes-hormonální hladiny
p. Zuzka - Čechy
2. 5. 2014, 11:57:02
Dobrý den, paní Marcelo,
dneska ráno jsem to dostala! :-):-)
dne 14. 4. jsem přestala brát tu hormonální substituci, kterou mi předepsala moje gynekoložka. Myslíte, že už to bude trvalé? Že alternativní léčba zabírá? Z celého srdce věřím, že ano! Snažím se dodržovat vše, co jste mi napsala,využívám bylinné přípravky dokonce.Děkuji a přeji Vám nádherný den
Zuzka

Karmické čištění vztah se synem
p.Z.
30. 4. 2014, 18:20:17
Dobrý večer, paní Marcelo,
je mi mnohem líp a včera nastal nějaký obrovský zlom. Marťa (starší syn) si včera uklidil oblečení (nesložil, ale UKLIDIL), za pár věcí mi PODĚKOVAL a dneska odpoledne tu měl na návštěvě kamaráda a když jsem jim udělala svačinu, tak mi řekl, že jsem hodná a že děkuje. Jsem v šoku! Ono to vážně půjde! Z.

Léčba fóbie z létání:
p.Anet - okr.Vsetín
25. 2. 2014, 9:19:30
Dobrý den paní Marcelko!!!!!
Velmi Vás zdravím! Včera jsme se vrátili z dovolené... moc Vám děkuji!!! Letadlo bylo skvělé, sebemenší strach se nedostavil, líbilo se mi to. A včera při cestě zpět jsem se srovnala s tím největší problémem, kterým byla dávná přítelkyně mého manžela. Celou léčbu bych moha charakterizovat jednou větou: Vše se děje jak má, i v mém životě. Pohopila jsem proš tady ta ženská je a proč i vadí. Moc jsem jí záviděla její život, vedla a vede takový, po jakém jsem vždy toužila, ale nyní ji začíná období, kdy končí. Teď vidím, kam jí ten život, byť byl úžasný dovedl a ten konec pěkný nebude. Takže je to vlastně odstrašující případ. A už je mi jí spíše líto. To co bylo, bylo, ale důležité je, co bude.... Paní Marcelko, považuji Vás za jednoho z nejdůležitějším lidí v mém životě, zbavila jste mě obrovské bolesti z zachránila život. A beru beru vše pevně do svých rukou. Moc se těším na další sezení. Těším se na dobití energiemi. :-)
A taky chci Vás poprosit, chtěla bych hned i sezení pro manžela. Moc bych chtěla, ať mu pomůžete, ukážete cestu, jak s hlavou když má přistávat na cíl. Jde o to, že se rozběhne z velkého kopce a po letu má přistát na 2cm velikou tečku. A ještě Vám musím napsat, včera jsem poprvé cítila, že asi budu moct letět sama :-). Poprvé nemám strach, mění se to na touhu. Příští týden to půjdeme zkusit :-)
DĚKUJI VÁM!!!!!!!!!!! Aneta


p. Silva-Vsetín
18.1.2014 14:22:18
Pozoruji na sobě neskutečnou energii,sice ani ve snu nevím,jak jste to udělala,ale cítím se skvěle s každým sezením,
začínám si ve všem věřit a taky se mi začíná i dařit,všecko bylo vážně asi mnou,děkuji za pochopení věcí a mnoho energie,
kterou mám,stále dělám vše,podle vašich pokynů a bude-li to za čas možné, zase se ozvu a jdu do toho znovu, zatím přeji vám ,ať máte moc úspěchů. Silva

p.Josua Chr.-Israel
15.1.2014, 20:38:20
Zdravim vas pani Kunz,dekuji moc za pomoc mi, jsem ted klidna a mam znova radost z můj zivot,dekuji moc,Buch s vami.


p.Radka - Bystřička
17.11.2013, 22:40:28
Hezký večer Marcelko,musím vám ještě poděkovat za pomoc mně i mé rodině, jsem zcela jiným člověkem vážím si každého dne a každé chvíle,co jsem s maminkou a manžel se také velmi zklidnil a víc o všem mluvíme,ještě jednou děkuji Radka

Jana S. -Vsetín
4. 11. 2013, 21:04:35
Dobrý večer paní Kunz,
chtěla jsem Vám ještě jednou moc poděkovat za Vaši energii, informace a to, co děláte. Když jsem od Vás odešla, zašla jsem si do kavárny a zapsala rady, abych informace nezapomněla, jsou moc cenné. Děkuji
S pozdravem Jana


Soňa-Praha
31. 10. 2013, 21:42:43
Já zároveň moc děkuji Vám, protože jste mě nasměrovala, pracujete se mnou tak jako nikdo :-) Pokud budete mít ten příští víkend chvilku, ráda přijdu na sezení osobně.
Jinak se těším na sobotu :-)
Hezký den a děkuji Vám za vše, co pro mě děláte! :-)
Soňa


p.Miroslav-Val.Meziříčí
17. 10. 2013, 17:15:04
Dobrý den paní Kunz,
předem bych Vám chtěl poděkovat za vše, co jste pro mne udělala, vážím
si toho a hlavně si vážím Vás. Leccos jsem pochopil.
Určitě budu pokračovat dál po uplynutí doby, kterou píšete. Dál budu pokračovat v čtení
textů a vkládání nových věcí do podvědomí.
Budu Vás kontaktovat, jak se budu chtít sejít.

Ještě jednou Vám moc děkuji:-) Miroslav


p.Radka - okr.Vsetín
10. 10. 2013, 22:09:24
... paní Marcelo,
před nedávnem jsem k Vám docházela na ozdravné léčení. Nevím nakolik si mne pamatujete,
ale chtěla bych Vám zpětně ještě jednou poděkovat za Vaši pomoc. S odstupem času můžu říct,
že můj život se po Vaší léčbě ještě víc zklidnil, zjednodušil a prosvětlil. Docela si dovolím tvrdit,
že " vysoké " vibrace si stále zdárně udržuju - nejen pročítáním afirmací , odříkáváním manter,
ale hlavně pozitivním myšlením - tím, že se skutečně CÍTÍM DOBŘE :)
Vím , že mám na sobě ještě co vylepšovat,
ale i kdyby zůstalo vše alespoň tak jako teď, nezlobila bych se :)
Přicházejí mi do života noví krásní lidé a spousta starých odpadává, protože si hlídám svoje hranice,
což dřív nebylo mým pravidlem . Myslím, že moje hluboká "katarze", která ve mně už nějaký ten rok běží,
zdárně pokračuje / i díky Vám/ a směřuje tam , kam má. V tomto už mám stoprocentní jistotu :)
Přeju Vám hodně energie ve Vaší záslužné činnosti.
Ať se Vám - a vlastně nám všem - daří. Radka


p.Mikula -okr. Vsetín
5. 10. 2013, 18:04:06
Děkuji Vám za afirmace k hojnosti a penězům. Chci Vám sdělit a tím i poděkovat za Vaši pomoc a léčbu, jste jediný člověk, který se o mne takto stará a jeho pomoc a léčba funguje. U ostatních předchozích návštěv u různých "rádoby léčitelů" v reálu nefungovalo nic, a nic se nezměnilo. Ale u Vás citím a znatelně pocitˇuji změny, které se dějí a jsou reálné, prozatím se tak děje po zdravotní stránce, což je víc, než důležité. Ostatní se snad budou projevovat postupně také a budu za ně moc rád a taky moc vděčný za pomoc a léčbu.
Tedˇ se pustím do vyplnění dotazníčku, snad to nějak zvládnu, ale asi to nebude jednoduché, ale uvidíme :-)..Mikula


Marek - Vsetín
28. 9. 2013, 16:29:06
...Taky od návštěvy u Vás se mi uklidnily bolesti a problémy břicha, cítím se tedˇ o mnoho lépe a taktéž doufám, že to vydrží a bude to v pořádku. Ono se mi to projevuje jednou za čas, ale někdy to vydrží i pár dnů za sebou a není to vůbec příjemné, tak budu rád, když tento stav klidu a pohody zůstane. Návštěva u Vás mne vždycky nabije :-) a cítím se skvěle a taktéž mi to dodá víru a naději , že se to vše v dobré a ještě lepší obrátí a já konečně začnu žít plnohodnotný a smysluplný život.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám hezký a pohodový víkend Marek

Míša- Vsetín
27. 9. 2013, 19:20:30
Moc Vám děkuju :) Afirmaci jsem si dnes 101x přeříkala a cítila jsem u toho tlak na srdci až mírnou bolest. Jsem trochu zmatená a příjemné pocity se střídají se špatnými. Mám toho na srdci hodně a těším se na pondělní sezení :)
Moc Vám děkuju a přeji krásný víkend :o)
Míša

Sylva- Meziříčí
1. 9. 2013, 20:45:50
Krásný den Marcelko, děkuji že jste mi pomohla v mé situaci,cítím se mnohem lépe,okolí mi říká,že jen zářím a tak jen píši,že mi je dobře, spím klidně,dokonce se mi upravil "cyklus",což je úplně úžasné a moje pocity se u intimních chvil víc prohloubily,začínám konečně fungovat a taky se více cítím být ženou.
Tak vlastně nevím, jestli tohle vůbec mám psát...
Každopádně Vás moc zdravím a děkuji, že jste :-)
SylvaKateřina-Vsetín
27. 7. 2013, 9:52:40
Dobrý den Marcelko. Chci vám předem strašně moc poděkovat za nepřekonatelný včerejší zážitek, který bych nikdy v životě nezažila, kdybych neprožila úžasnou 14 denní léčbu s Vámi. Ani nevím kde se to ve mě všechno vzalo, ale včera jsem dokázala úžasnou věc. Podařilo se mi alespoň trošičku předat mojí mamince to co jste mě naučila.Cítala jsem konečně takové silné pouto mezi matkou a dcerou. Bylo to takové vyznání toho jak moc ji miluju. Bylo to mnohem víc, než objetí a slova vyznání.Chci mít šťastnou, veselou a spokojenou maminku. Strašně moc doufám a věřím, že se co nejdřív s vámi setká i ona sama.Moc si přeji, aby měla dušičku v peří jak se říká a vím z vlastní zkušenosti, že díky Vám se to podaří. Na shledanou

Míša-Vsetín
20. 6. 2013, 20:30:30
Marcelko,chci vám moc poděkovat.nejen za sebe,moc jste nám pomohla. Na viděnou+těšíme se oba na další sezení.

Vzkaz pro klienty:
Paní Marcela Kunz je úžasný terapeut, který Vás jemně a nenásilně provede celým procesem léčby. Pomůže uvést do klidu co je potřeba, poukáže na to, co je nutné pochopit. A to vše s trpělivostí a láskou. Což ve Vás zachová důležitost toho, kdo je při léčení hlavní aktér. A tím jste Vy a energie Universa. Metoda energetického léčení Marcelky Kunz je natolik jednoduchá, že je až zarážející, jak jsme my lidé nevšímaví. Kolem nás, v bezprostřední blízkosti, i v nás samotných, se nachází ten nejkrásnější dar, který nám Vesmír mohl dát. Stačí se jen nadechnout. Člověku, který hledá pomoc pro fyzickou úlevu, se otevře svět zázraků. Pro člověka, který hledá cestu ke svému umístění v životě, se otevřou dveře k uvědomění. Pro člověka, který už svou cestu života našel, se rozprostře důkaz, že jde správným směrem. „Paní Marcelko, ze srdce děkuji, že JSTE, protože díky Vaší pomoci vím že JÁ JSEM….. ZDRAVÁ.“ Eva B., Vsetín/ vloženo z fóra administrátorem/25.3.2013 10:09:58

Dobrý den přeji a děkuji za Vaši laskavost.Toho času budu v Izraeli tak to bude mít velkou sílu,když se budu nacházet ve svaté zemi,tak si to prožiju se vším všudy.Budu tam chodit po stopách pana Ježiše a prožívat vše.Díky Vám jsem dnes úplně jiný člověk.Jsem absolutně napojen na universum a je to neuvěřitelné o co jsem v životě přicházel.
Děkuji Vám za vše. Rudolf Ch.

29.1.2013
Ramon-Izrael
Greatings thanks for you!!!!!!!!!!!!!!!!
I want to express my thanks and admiration that you deal with these so necessary věcmi.Je what I really was looking for, until I přitahnul together. You saved our family, despite all the dangers and hardships completely understood everything and thanks to you all I našel.U me everything works exactly the infinitely procent.Doslova I understood everything and work to eliminate all negations, after returning to Israel I will you disseminate only those + best advice i know that the entire universe you what you have done for us back, and that you cured me without any payment for your services, as an expression of infinite admiration, I wish you an abundance of everything.
Ramon from Israel

Rudolf Ch.-Praha
28.1.2013
Chci Vám vyjádřit dík a obdiv,že se zabýváte s těmito tak potřebnými věcmi.Je to co jsem skutečně hledal,až jsem to k sobě přitahnul. Zachránila jste naší rodinu,navzdory všemu nebezpečí a útrap pochopil úplně vše a díky Vám jsem vše našel.U mne vše funguje úplně na nekonečně procent.Doslova jsem vše pochopil a pracuji na odstranění všech negací,po návratu do izraele budu o vás šířit jen ty nejlepší doporučení+vím,že celý Vesmír Vám to,co jste pro nás udělala vrátí, i to,že jste mne léčila bez jakékoli úhrady za Vaše služby,jako výraz nekonečných obdivů vám přeji hojnost všeho.
Rudolf

Mrace-Argentina
29.1.2013
Muchas gracias Marcela, por su pmoc oportuna, estoy sano para los dos tratamientos que he pasado contigo, me siento muy bien, lleno de energía y tengo la paz de la mente, mi profundo cansancio se ha ido y yo trabajamos mucho éxito, mi ingresos se duplicaron gracias energía suficiente y también tengo el placer de la comunicación chu'ta mejor con mi familia. Muchas gracias y por un precio tan bajo, que es conseguir un servicio de calidad .. mucho aprecio.
Marce K.

Eva-Vsetín
28. 1. 2013
Dobrý den,
jak jinak - než - Děkuji za láskyplné energie - vlastně děkuji za všechny energie, kterých se mi dostalo a dostává. Už vím jak se jmenuje můj Andílek a také vím, že převzal léčení. Mám docela zajímavé zážitky a to jsem nevytáhla paty z domu. No rozhodně se nenudím. Vymizely mi symptomy různých neduh a nepříjemností ať fyzických tak těch duševních. Spím jak miminko a ráno vstávám jako kdybych dostala injekci růstového hormonu. Takže se bloky začaly uvolňovat i ve vztahu. Nicméně rozprostřely se další věci k řešení, práce na sobě mi nekončí.

24. 1. 2013
Marcelko zdravím Vás, tak jsem vše zvládla, snad úspěšně.
Kdyby Vám to nevadilo, tak bych raději přišla osobně, cítím z Vás takové hřejivé teplo, že bych si to nerada nechala ujít.Děkuji co pro nás děláte
Iva K.-Zlín

10.1.2013
Tak malinké se ekzém začínal hodně zlepšovat, hlavně po tělíčku, na hlavě ještě přetrvával více, ale již to nebylo to co dříve, po celém těle.Já se také cítím lépe,děkuji paní Kunz, jste moc hodná.
N.T. Valašké Meziříčí

6.1.2013
Pre tohto milého človeka-re túto ženu si prajem vel´a krásneho,lebo jej energie liečia kohokol´vek na tomto svete,teda aj mna poliečily,neverila som, že mi niekto môže takto pomôcť velmi vám Marcelka ďakujem.
Anka-Bratislava/Sk

27.12.2012
Vel´mi pekne Vám Marcelka ďakujem za Vašu pomoc,
za obozretný prístup k mojim problémom a hlavne za nádherné zážitky
pri liečbe energiami Universa,som iný človek,veci sa mi celkom samy upravujú a ide všetko,ako nikdy pred tým,
podarilo sa mi predať aj moju firmu,ako som chcela a tým vyriešitť všetky svoje finančné problémy,ja sama sa cítim skvelo aj po zdravotnej stránke,všetkým vás budem odporúča´t.
Soňa- Žilina/Sk

Jan-Praha 5.11.2012
Zdravím paní Marcelo,
chtěl bych Vám mnohokrát poděkovat za léčbu.Sem vděčný osudu,že mně k Vám dovedl.Změnil se mi pohled na svět i na sebe sama.Dnes si dovedu života víc vážit a vím jak důležité je mít rád sebe i druhé i jak je důležité odpuštění,smíření a přijmutí.Mám znovu chuť do života a za to neskutečně mnohokrát děkuji.

Luboš 31.10.2012
Dobrý večer,

i když jsem po prvním týdnu pouze na začátku léčby chci Vám mooooc poděkovat.

Moje mysl a tělo se každý víkend pralo s únavou a proti šel pocit jakoby
flákání nebo nic nedělání.

Nevím jaká je definice workoholika,ale daleko to asi nebude.

Celý tento týden i víkend,který byl nejhorší část týdne byl super.

V sobotu ráno jsem si cestou do dílny zajel do lesa.Nádherné ranní
rozdýchání.

S paní jsme si víkend užili byla u nás i naše vnučka to je opravdu miláček.

Vrátil jsem se zpátky do dílny k mojím motuškám (motorky).

Učím se přijmout věci okolo sebe i sebe sama tak jak to je a funguje to !Děkuji Vám Luboš
18.9. 2012, 20:07 /reakcia na 3 dennú liečbu/

Ďakujem Vám veľmi pekne za povzbudivé slová:) Je to pravda, že všetko sa nám v živote vráti, no našťastie teraz sa mi dejú veľmi príjemné udalosti, plné útechy a porozumenia, pretože sa zo mňa vytratila nenávisť, či zášť, a skutočne sa snažím žiť len Láskou (podľa momentálnych schopností samozrejme), čomu som veľmi rada. Mám nesmierne šťastie na úžasných, milujúcich ľudí okolo seba.Nebudem teraz podnikať nič, čo by narušilo pokoj doliečenia, a ak budem smieť možno by som sa podujala i na ďalšiu liečbu.
Pani Marcelka, máte nádherné poslanie, a máte i krásne vnútro, ďakujem Vám za Váš čas, a za Vašu pomoc, i povzbudenie. Prajem Vám len to dobré a krásne, nech Vás vždy napĺňa, to čo robíte, a robí šťastnou, tak ako i tých, ktorým ste blízko.. Kaja SK

15.8.2012 20:38

Chci Vám moc a moc poděkovat,jak jste mi celou léčbou-už 3. v pořadí-moc pomohla,otevřela jste mi obzory vnímání,pomohla s mou psychickou chorobou a ta dnešní meditace Merkaba-to nemělo fakt chybu-mooooc děkuji,věřím,že se mi vše splní-jsem úplně jiný člověk,
děkuji Vám i Vesmíru za Vás paní Marcelko-za 21 dní se zase ozvu a už teď chci další léčbu,mějte se pěkně.
Jirka Praha 5

15.7.2012 20:53

Moc pěkně vám děkuji paní Marcelko,
je to neskutečné,jak to všechno skutečně funguje. Děkuji Vám za vše,co jste pro mne udělala,cítím úlevu,
změny se dějí přímo neskutečné+mám dost energie k životu. Radost se k nám vrátila,ještě jednou moc díky
Ivanka Dětmarovice


16.7.2012 21:012

Dobrý večer Marcelko,děkuji za všechno,co pro mě děláte,
moc se cítím líp,odpadly potíže s kamenem na prsou a jde všecko nějak samo,cítila jsem chvění při sezení a jsem plná energie,děkuji za sílu,kterou jste mi pomohla dodat,byl to úžasný pocit být toho součástí-silné vibrace všude kolem mne a ruce mi mravenčily po celou dobu i pak ještě několik hodin,cítila jsem přítomnost něčeho většího. Děkuji za léčbu i za Vás buďte s láskou Pavla-Karlovy Vary
Působení na dálku:
3.6. 2012, 13.00
Dobrý den,
moc děkuji za poslané informace i za sezení.U mě je zatím vše v pořádku.Sem moc vděčný za vše co pro mě i druhé děláte a vážím si toho.Moc Vám děkuji.
Přeji hezký den a těším se na další sezení.
S pozdravem Honza.

28.6. 2012, 16:57
Dobrý den paní Kunz,
děkuji děkuji děkuji za vše!!!!!!!!!!!!!! Zvládla jsem to a dohodli jsme
se i na oddálení splátek,zase je jedna hrozba vyřešena,moooc děkuji za láskyplnou enegii+ochranný štít na jednání v bance. Děkuji V.H.

28.6. 2012, 12:30
Dobrý den paní Kunz, já tu zkoušku fakt udělala+byla jsem klidná a v pohodě, měla jsem pocit bezpečí s láskyplnou energií,kterou jste na daný čas vyslala,je to vážně neuvěřitelný,jak to funguje.Strašně moooooc Vám děkuji Peťka.
6.5. 2012, 14:23
Z celého srdce Vám za vše děkujeme a moc zdravíme.
S dalším termínem počítám a moc se těším,jinak se cítím moc dobře a konečně si užíváme jara.
Mějte se moc krásně.
Zuzka s dcerou.

15.5. 2012, 13:23
Dobrý den paní Marcelko,

děkuji za chvíle s Vámi, za výklad karet a za to, co jsem se u Vás dozvěděla. Byla jsem nadšená, spokojená a radostná,
že existuje i léčba, která nás může zbavit zátěže z minulých životů, když už nejsme schopni či ochotni nějaká příkořív tom nynějším snášet.
Děkuji za tuto léčbu Martina Vset.Působení na dálku:
27.4. 2012, 21:46
Dobrý večer paní Marcelo,
moc Vám děkuji.Energii sem pocítil.Neuvěřitelně silný pocit jak mě bůh i přes vše co se stalo přijmul do své náruče a zaplnil mě láskou.Bylo to silné a emotivní.Cítím hodně emocí.Budu se řídit vším co je potřeba do dalšího sezení.
Jan-Praha

15.3.2012, 19:34
Dobrý večer pani Kunz,
zdravím Vás tiež od nás z SK a chcem Vám nesmierne poďakovať za všetko to,čo pre mňa ste urobili,
som teraz úplne inak mysliaci bytosť, som Vám vďačná,že ste mi ukázali cestu pre ďalší život,samozrejme dodržím všetky Vaše odporúčania a ozvem sa Vám na ďalšie sedenia,ste úžasný človek,ďakujem Bohu za to,že ste tu pri nás a pomáhate.
Hanka K.Bratislava

12.3.2012, 14:35
Milá pani Marcelka,som strašne rada,že ste mi pomohli od mojich strastí a odviedli naše privtelené dušičky z nášho domu aj z nás, syn už spáva celkom kl´udne a ja sa už v byte nebojím,nič sa neozýva,je tu Boží kl´ud,aj ja mám na duši odstránený ten kameň,čo ma dusil+nedal dýchať, zmizol aj strach a neistoty a sme už spokojní tu a nebudeme sa už nikam s´tahovať. Vel´mi Vám ďakujem a prajem vel´a šťastia aj Vám do života a nech Vám Boh žehná,ďakujem, Ilka Trnava


Drahoslav 2.1.2012
děkuji za Vás paní Kunz, byla jste jediná,která mi opravdu pomohla s těmi duchy u nás doma i na mě samotném,už mohu říci,že se v poklidu vyspím a už nemám žádné šrámy na zádech. Myslím,že cena je nízká za tak velkou pomoc,proto posíláme jednou tolik. Děkuji a nech Vám žehná celé Universum.

18.1.2012
Dobrý deň pani Marcela,
tarotové karty sama rada používam, takže takýto spôsob výkladu mi vyhovuje.Som rada,že ste mi pomohli pozrieť sa na problém očami "Svetla". ďakujem

20.1.2012
Vážená paní Marcelo,
moc Vám děkuji za výklad.Musím říci,že Váš byl vždy nejblíže skutečnosti. Vyzkoušela jsem mnoho kartářů,ale ani jeden mi nevyhovoval tak,jako vy. Jste skvělý vykladač i terapeut zároveň.Děkuji Věrka.

24.1.2012
Dobrý večer paní Marcelko,děkuji Vám za pomoc a rady,také za sezení,které mne celou očistilo-skutečně věřím,že věci se zlepší,mám dost energie i odvahy. Děkuji Lenka.K.
Praha 21.12.2011 14:28

Milá paní Marcelko,
ještě jednou děkuji za včerejší krásné setkání+úžasnou terapii.
Jana V.


2.11.2011 22:53
Dobrý den, paní Kunz,

chtěla bych Vám poskytnout zpětnou vazbu na Váš výklad karet.

Váš výklad se v první chvíli zdál poměrně přesný. Řídila jsem se tedy Vašimi radami, s bývalým přítelem jsem se postupně pokusila opět sblížit....
Přeji mnoho úspěchů.

Veronika
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one