Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Psychika a potíže v ní, proč je máte?

PSYCHIKA.JPG.jpg
CO JE TO PSYCHICKÝ PROBLÉM A JAK VZNIKNE?

Některé psychické nemoci jsou karmického původu, protože duše vícero inkarnací dělá stejné chyby, to znamená, že se nechce a odmítá ujmout vlastní zodpovědnosti za to, co se jí děje, jiné jsou zase uvíznutím duše v některé astrální vibrační úrovni, kde má pak kontakt s tamními bytostmi+má třeba díky tomu halucinace,či bludy nebo jiné definované ne-moci psychického rázu, u dalších jde zase o to, že si jen sáhli na svou "temnou stránku své duše", a jelikož se neumí rychle zorientovat ve svém nitru, natož v realitě, pak je jim definována třeba psychická ne-moc, vidíte i zde už ono slovo=NE-MOC, znamená doslova nemám moc, což právě stavy psychické odlišnosti vědomí =určitých vibračních úrovní, právě jasně naznačují, že duch, jež takto vnímá a vidí svoji realitu je na určitém vzestupném stupínku své duše+je nucen se vyrovnávat se sebou, se svými vnímáními a je nucen se v nízkých frekvencích právě zorientovat kam má jít ve svém vývoji duše. Pokud toto nedokáže duch rozeznat a "uvízne ve svých vidinách, vnímáních např, astrální" jedné roviny ( a je jich velké množství těchto rovin astrálu+každičká má tu svoji vibraci+má tedy i ty své "obyvatele", tedy jiné nižší, či naopak už pak vyšší bytosti.

Duše, jako taková přesně ví, kam náleží, ale pokud má nižší frekvence, které si dokáže jen její duše udržet, pak se ztratí ve vibracích a může tak uvíznout v některých frekvencích nízké vibrační úrovně, pak je nazýván psychicky nestabilním nebo dokonce nemocným jedincem. Přitom jde u mnohých jen o přechodné stavy, z nichž se je možné dostat+to buď jen karmickýcm čištěním pamětí duše nebo třeba očistou duše, která potřebuje být jen obratně vyvedená ze svých temných stránek+pak se znovu napojí tam, kde má , dle svého vzestupného žebříčku vibrace své duše být....šamani již dávno říkají, že tyto duševní stavy, jsou způsobeny "napadením nízkými bytostmi", a nyní i v dávných dobách byli takoví lidé jen očištěni od negativních energií uvnitř nich nebo kolem nich, bývali a jsou očištění od entit, jež se vtělily do jejich energetického systému těla, ať už mluvíme o čakrách nebo o třeba o kterémkoliv energetickém jemno-hmotném těle, a nebo dokonce v některém orgánu těla fyzického, kde takové ovlivnění sídlí.

A tím nejen, že bere dané duši její energii, ale také ovládá její vidění světa, vnímání emoční roviny, či ovlivní i její cítění-pak zpravidla bývá taková "bytost-entita, či vtělenec" tím, kdo ovládá chování takového člověka, jež byl silnou entitou či bytostí z astrálu napaden+následně s ní žije ve své realitě. Pak bývá zpravidla "léčen léky", jež člověka jen oslabují ještě více, a on plně podléhá vlivům entit v jeho systému energií, což pak je vidět an jeho problémech v mentálním vnímání a v tomto těle jemno-hmotném. Mimo to je nutné si uvědomit, že pokud je vtělení karmického typu, pak je nejprve důvod přivtělení určit, následně odstranit, aby mohla být bytost znovu vysokofrekvenční léčbou + navibrací odvedena tam, kde má být-tedy zpět do světla bytí.

Tím se duše osvobodí od ovlivnění a vědomí takové osoby znovu začíná správným způsobem fungovat....proto je velice důležité vědět, zda je ovlivnění entitou získané vlivem negativního opakovaného způsobu života nebo zda je karmického rázu a bytost si prostě jen odžívá v těle člověka část bytí, jež mu daná duše vlastně dlužná z jejich společné minulosti bytí, v některé jejich společné inkarnaci!!!
Dle toho je pak možné člověka z psychických potíží opakovaným čištěním energetického systému, vědomí, nevědomí i pamětí duše, snadno dostat se z například dlouhodobých potíží třeba schizofrenií nebo obsedantních poruch, či třeba maniodepresivních stavů-vše se dá řešit, ale nikdy to není hned, je to proces očisty a léčby duše, nevědomí i vědomí dané osoby, ale vždy je nutné, aby člověk chtěl přijmout vlastní zodpovědnost za svůj život+to jde vždy postupně, mnoho také negací mu způsobují velice nízké frekvence, ve kterých žije=strachy, stresy, obavy, uvíznutí duše v astrální frekvenci a současné tak zvané "vymístění duše" do astrálu+uvíznutí v této rovině, pak osoba má zkreslenou svoji realitu+vše v ní se mu mísí s vnímáním duše vymístěné mimo své hmotné tělo+tak žije osoba ve dvou rozdílných realitách, navíc většinou s ovlivňujícícmi entitami, což se pak následně projevuje i na jejích "zcestných stavech reálu".
Vše je jen o vibracích duše, o jejích negacích, o odmítnutí duše vlastní zodpovědnosti za její život, vše má totiž svoji karmickou příčinu, kterou jde si očistit např. v 21 denních karmických čištěních, která řeší najednou jak paměti duše, tak nevědomé programová nastavení duše, tak vědomí a tím i vnímání člověka ve hmotném světě-čistí se tak najednou všechny roviny jeho energetických, ale i fyzického těla. Vtělenci pak bývají zpravidla přímo ukotvení v horních čakrových centrech nebo pak přímo v některém páteřním kanále, odkud mohou snsdno ovlivnit kteroukoliv čakru člověka a tím i jeho vidění světa, vnímání světa a jeho ne-moci...vše z důvodu, že tu svoji "Moc", vlastně nechce a trvale odmítá převzít v denním svém životě, a to ať už vzhledem ke svému strachu, či celému "stromu strachů", jež ho sužují, právě paradoxně vlivem toho, že nechce přijmout svoji vlastní zodpovědnost za sebe a za vše, co se mu děje+tak jednodušším se mu zdá, odevzdání své moci-jiným ať už entitám nebo i lidem kolem sebe. Tak uvízne na dlouhou dobu ve vlastním strachu ze života nebo z ovlivnění, která jej sužují, následky vymístění jeho duše strachem z běžné jeho reality do reálu temnot jeho duše, vše vlivem nízkých vibrací duše, které se nedaří vejít do vyšších frekvencí astrální roviny, kde běžný člověk bloumá v cestách svých snů./ Mak

A jak z toho ven?
-karmické čištění v kombinaci s léčbou mysli i fyzického těla!!!
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one