Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

OČISTA pro "Esoteriky", aneb když esoterik přestává "fungovat"+je v blokacích

karm.léčba.jpg
DUŠE ESOTERIKA=kartáře, léčitele, šamana, astrologa, či numerologa nebo léčitele zvířat..atd.

MÁ VELIKOU ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO KOMU ŘÍKÁ, DĚLÁ, JAK A PROČ UDĚLÁ PRO DANOU "bytost", TO, či ONO...MAJÍ MOC OVLIVNIT+POKUD PORADÍ, LÉČÍ NADMÍRU SVÝCH POVOLENÝCH MZDROJEM MOŽNOSTÍ, pak jsou také PLNĚ ZODPOVĚDNI ZA DŮSLEKY VŠEHO, CO SE STANE PO JEJICH
-radách
-pomoci
-léčbách
vytvořených změnách na životě dané bytosti/ klienta!!!!!

Veškeré DŮSLEDKY TOHO PAK PADAJÍ NA JEJICH "hlavu+ hlavně na jejich duši"+tedy spadnou ihned do jejich KARMICKÉHO OKAMŽITÉHO ZATÍŽENÍ!!!!!!

A PRÁVĚ TOTO JE ONEN DŮVOD, PROČ SE MUSÍ VŠICHNI ESOTERICI KARMICKY PRAVIDELNĚ ČISTIT+pokud toto už jim nejde samotným, pak je čas na pomoc a karmickou očistu-viz. formuláře níže./Mak
PRAVIDELNÁ OČISTA ESOTERIKŮ

- proč se pravidelně čistit? / budu zanešený negacemi a mohu na sebe i stáhnout ovlivnění od klienta a co horšího, mohu toto také i dál předat jinému klientovi, pokud nejsem oprávněn odstraňovat například KLETBY, INKARNÁTY, ovlivnění egregory temných sil atd. Potom si beru na SVOU ZODPOVĚDNOST i to, že to předám i do aury jiného klienta, což je při oslabených čakrách zcela běžné, žel potom jsem si okamžitě ZANESL SVOU KARMU-NOVÝMI ZÁVAZKY, a zdrojová energie, moje vyšší já i rada vyšších mistrů, co mne vedou mě okamžitě zablokuje, a podle toho, co jsem způsobil jsem snížen do nízké vibrace, kde si ZOPAKUJI CO UŽ ZNÁM TAK, ABYCH TO DO BUDOUCNOSTI UŽ OPRAVDU DODRŽEL- mluvím tu o zákonu růstu duše, o zákonu vývoje a o zákonu svobodné volby, a o zákonu používání léčivých toků energií a udržování jich v čistotě! .../

- co se stane, když to dělat nebudu?/ pak jednoduše "sjedu dolů" ze své vysoké a bez problémové vibrace do nízkých velice problémových toků energií, kde se znovu a znovu budu učit to, co jsem porušil+vlivem toho se mi také změní, nejen moje karmické závazky, ale také moje osobní zkušenosti, což znamená, že si mnohem více toho budu muset sám prožít, než mi bude dovoleno, aby mi některý vysoký duchovní mistr pomohl!/

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Každý esoterik si myslí, že pravidelné čištění pro něj zabezpečuje již to, že pracuje s těmito očistnými toky energií, ale jak tomu je ve skutečnosti?
Většinou mi každý z esoteriků, co jsem léčila nebo jen pročišťovala odpověděl na dotaz- jak často se čistíte? takto:
-na co se mám čistit, když denně pracuji s energetickým systémem? Přeci všude je řečeno, že když léčím, tak mne také ten systém čistí.

Ano, to sice ano, ale jde o to, že i tak ulpívá část energií ve vaší auře v některém jemno-hmotném těle nebo se dostane přímo až do některé čakry, a proč tomu tak je? Jednoduše proto, že i esoterik, co pomáhá ostatním lidem, je jen člověk se svými osobními karmickými závazky, takže i on si řeší s klientem, nejen závazek z minulosti, ale také si řeší i své emoční bolístky, či jejich pozůstatky, a podle toho, jak je mu problém klienta "blízký", podle toho se jím také nechá unášet-to znamená natolik jej osobně procítí. Takže se snadno stane, že "sjede v energiích", až na klientovu negaci procítění+tady je ono úskalí pro esoterika, protože pokud si procítí stejnou bolestivost-tím obnovuje u sebe i také stenou výchovnou lekci-dává tím zdroji najevo, že si toto chce znovu projít, jako svou zkušenost-svými pocity a nevědomím, tak se stane, že sice léčba proběhla i úspěšně pro klienta, ale pro léčitele se zde objevila -staro-nová zkušenost z jeho minulosti a on je znovu nucen jí projít, a to jen proto, že se "nechal pocity a napojením unášet na klientově vlně bolestí", což znamená, že bude muset rychle se buď sám pročistit nebo už mu to bylo ihned zablokováno toto odstranit a jen se to ukládá do paměti buněk v těle a začala právě blokace - postupného odebírání hojnosti+tak i postupný pokles v energetické hladině, kde byl před léčením daného klienta!!!
A TADY JE POTŘEBOU SE ČISTIT- pokud to esoterik nedělá stane se další blok+pak po dalším porušení zákonů Universa se mu zablokuje další hojnost a pak další, až dojde k tomu, že esoterik, co tolik pomáhal, je najednou "odstřihnut od zdroje" a nefungují mu žádné energie, má plno bolestí na duši, hromady negací kolem sebe-vlivem postupného poklesu a najednou se dostal do vlastní dezorientace a neví kudy z toho ven a mnohdy ani netuší, čím si to celé zavinil.

Takže esoterici pozor:
- neléčit násilím
-léčit jen to, co smíte léčit/ mít dobrý komunikační kanál - průvodce nebo anděly, či samotný zdroj, toto je dáno vaší duší a jejím postavením ve vzestupné hierarchii-dle toho máte i otevřené 3.oko, což je tok komunikací a intuitivních vjemů k pomoci druhým i světu
- ne- soucítit až příliš, aby se vám nestalo, že třeba vaše duše na úrovni duševního těla nabídne, že ponese díl bolestí nebo díl zodpovědnosti za léčeného!!! Tak toto je další chyba, co se stává dost hojně u léčitelů a esoteriků pracujících s energiemi, pak se okamžitě nastolí hladina energií na hladinu léčené osoby, a tedy i s jejími blokacemi- a vlivem toho jde léčitel zase "dolů ze svých energií"+musí se znovu pročistit karmicky, aby odčinil to, co si sám takto mnohdy nevědomky způsobil!!!
- ne - léčit nikoho "násilím", aniž on sám chce-toto za 1.
-ne léčit nikoho, přes zákaz zdrojové energie/ toto se děje dost často u příbuzných, kdy nechce léčitel - esoterik pochopit, že NESMÍ ZASAHOVAT DO rozhodnutí zdroje a tedy do VÝVOJE LÉČENÉHO - proti zvolenému řešení očistného a výchovného programu duše klienta-třeba matky na příklad.
Tak toto je okamžitě trestáno zdrojem, za hrubé porušení zákonitostí celého Universa+esoterik-léčitel je okamžitě za pár dnů nebo týdnů, to podle jeho výše duchovního růstu,zbaven možností používání energetických systémů pro pomoc, protože prostě NERESPEKTOVAL ZÁKONITOSTI VÝVOJE DUCHA klienta i sebe+nerespektoval ani zákon vývoje ducha, a tím jak jej porušil, musí znovu vše absolvovat, jelikož si neuvědomil, že platí:

"ČÍM VĚTŠÍ MOC ENERGETICKÁ= TÍM VYŠŠÍ POSTAVENÍ DUCHA= TÍM VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vlivem těchto různých porušení se snadno i dobrý léčitel - esoterik, co mnoho ví a zná, snadno dostane mezi ty, co netuší o ničem a je semlet tokem negací, v nichž se najednou nalézá!!!!

V JAKÉ ENERGETICKÉ HLADINĚ PLUJI, TAKOVÉ VĚCI MÁM MOŽNOST SI PROŽÍT A NAUČIT SE JE POUŽÍVAT!!!
Pokud pluji v nízké energetické hladině, pak mne tam potkává také nízká zkušenost, co se učí v této hladině, pokud povýším a jsem ve vyšším toku, potom se mi tam děje méně a méně negativních zkušeností a zažívám víc a více toku lásky a hojnosti!!!!
Ještě je potřeba říci, že čím více jste "zanešeni negacemi" , tím větší peníze do očistného procesu budete muset dát, aby jste obnovil svou moc pomáhat.
Čím jste v nižší vibraci, tím více jste totiž poškodil nejen sebe, ale i klienta + toto je tím víc trestáno tím, že si budete muset znovu toho víc prožít a nebo víc za řízený vzestup duše zaplatit, protože vše je jenom energie, a pokud se chci dostat rychle do původní hladiny, budu muset požádat o pomoc velmi vysokou duši, aby mi pomohla a budu si muset také uvědomit, že je to i její zodpovědnost za to, že vám pomáhá, aby jste zase znovu neklesali a tedy znovu NEPORUŠOVALI ZÁKONY UNIVERSA!!!!!!!!!!!! PROTO CENA BUDE MNOHEM VYŠŠÍ, NEŽ U BĚŽNÉHO KLIENTA!!!
Zase podle toho:

ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE CHCI , TÍM VĚTŠÍ DÍL ZODPOVĚDNOSTI NA SEBE BERU!!!
/ Mak
21 denní základní očista negací "esoterika"-proces na dálku
centra energie.jpg
21 denní základní očista negací "esoterika"-proces na dálku

Cenový rozpis tohoto procesu
-léčba s Karuna-ki energií-cena snížená jen k tomuto procesu za 6x léčbu/2500,-
-3x očista SRT za akční cenu pro tento proces /1900,-
(původní cena za 1 čištění SRT=900,-)
-1x pálení negací /600,-
-3x čištění energií Reiki/1500,-
-závěrečný kontrolní rozpis o průběhu a nakolik jste pročištěni-1-1,2 A4 stran-do mejlu

Cena celkem 6.500,- Kč
čištění a navibrace.jpg
30 denní komplexní očista "esoterika" od negací, svázání, ovlivnění a spojů negací, či entit-proces na dálku / 29 900 Kč
Co je součástí procesu:

-komplexní očista silných svázání,
rituálních energií a ovlivnění,
s energetickými systémy-Carmic distance, Kchuei,
Imara+Karunaki,
léčbou duše i minulostních příčin

/proces složen z výše označených energetických systémů /
Cenový rozpis tohoto procesu:

-diagnostikování energetického systému klienta 1200,-
-rituál spalování negací+restart aury/1x 601,-
-očista pamětí duše 9x za proces-cena snížená+tvořena jen pro tento proces/ 2500 Kč
-sezení s očistou Karuna-ki 12x za proces,cena snížená+vytvořena jen pro tento proces/ 11600,-
-sezení s Imara léčbou 7x / 4000,-
-závěrečné sezení s Kchuei energií nebo Carmic distance 3x za proces /9999,-
-závěrečný kontrolní rozpis na kolik jste pročištění v rozsahu 1-1,2 A4 stran-do mejlu

Cena celková pro tento proces 29 900 Kč
30 denní komplexní individuálně zaměřený proces čištění těžkých bloků a negací duše-proces na dálku-"esoterici"/ 40.000 Kč
karmické.čištění.-čakry.jpg
karm.léčba.jpg
30 denní proces individuálně složený pro problémy a blokace esoterika, kombinační, komplexní očista-na dálku/ 40.000 Kč
složená:,

-diagnostika / 1200 Kč
-diagnostika pamětí duše a vyhledávání problému+bloků esoterika/ 1500 Kč
-3x očista s Kchuei-cena snížená jen pro tento proces / 5000 Kč
-7x očista a léčba duše-cena snížena jen pro tento proces/ 3500,-
-3x Imara léčba/ cena snížená, tvořena jen pro tento proces /1500,-
-3x Carmic distance, cena snížená jen pro tento proces/ 11070,-
-15x očista a léčba s Karuna-ki energií, cena snížená pro tento proces/ 14370,-
-spalování negací Šalamounovým rituálem očisty-očista rituálně ukotvených entit, svázanosti se spolky, rituálními temnými silami a magickými vlivy / 1860 Kč

Cena celkem za tento proces 40.000 Kč
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one