Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

O zákonech Universa

1.Zákon ČISTÉ POTENCIALITY –ZÁKON JEDNOTY
Uplatnění zákona v praxi
1) Vstoupím do spojení s polem čisté potenciality tak, že si každý den vyhradím čas na prožitek ticha, na prosté Bytí. Alespoň dvakrát denně na třicet minut, a to nejlépe ráno a večer, usednu k tiché meditaci.
„Dnes nebudu soudit nic, co se přihodí,“ a během dne si budu svůj závazek připomínat."/D.P.Chopra

2.ZÁKON DÁVÁNÍ
Uplatnění zákona v praxi
1) Pokaždé, když k někomu půjdu nebo někoho potkám, dám dotyčnému dárek. Tímto dárkem může být kompliment, pochvala, květina, nebo modlitba. Dnes dám něco každému, s kým přijdu do kontaktu, a započnu tím proces cirkulace radosti, blahobytu a bohatství ve svém životě i v životě druhých.
"..budu přijímat nejdražší dary života – dar péče, citu, ocenění a lásky." /D.P.Chopra

3.ZÁKON KARMY
Uplatnění
1) Dnes se postavím do role svědka a budu pozorovat všechna svá rozhodnutí. Kdykoli se rozhodnu pro nějaké řešení, položím si dvě otázky: Jaké následky má toto moje rozhodnutí?“ a „Přinese mně i mému okolí toto rozhodnutí štěstí a pocit naplnění?
“...Pak požádám své srdce o to, aby mě správně vedlo a vyslalo mi signál pohody nebo nepohody. Jestliže je moje volba následována pocitem pohody, napřu plně své síly k naplnění svého rozhodnutí. Vyšle-li moje srdce opačný signál, zastavím se a budu snažit dohlédnout následků svého rozhodnutí. /D.P.Chopra

4.ZÁKON NEJMENŠÍHO ÚSILÍ
Uplatnění
1) Budu cvičit Přijímání. Dnes přijmu lidi, situace, podmínky a všechno, co se stane, takové, jaké jsou. Budu si vědom toho, že tento okamžik je takový, jaký má být, neboť i celý vesmír je takový, jaký má být. Nebudu bojovat proti celému vesmíru tím, že bych se vzpínal proti současnému okamžiku. .."Nebudu pociťovat žádnou potřebu přesvědčovat ostatní, aby přijali mé názory. Zůstanu otevřený vůči všem stanoviskům a nebudu rigidně setrvávat pouze na jediném." /D.P.Chopra

5.ZÁKON ÚMYSLU A PŘÁNÍ
Uplatnění
1)Vypěstujte si sílu úmyslu a dosáhnete všeho, co si budete přát. Znamená to, aby jste se naučili "existenci ve svém přirozeném vědomí a bytí tady a teď".Jakmile se v tomto stavu zabydlíte, uvolněte a vypusťte úmysly a svá přání.Vzdejte se připoutanosti k výsledku vašeho cíle. To znamená, abyste se zbavili své rigidní připoutanosti k nějakému určitému výsledku a místo toho žili moudrostí nejistoty – tedy těšili se na své životní pouti z každého okamžiku, a to i tehdy, když nevíte, jak věci dopadnou. NECHTE NA VESMÍRU, AŤ SE POSTARÁ O DETAILY PLNĚNÍ VAŠICH PŘÁNÍ A DŮVĚŘUJTE MU!!! Nezapomínejte, že vaše pravá podstata má charakter čistého ducha./D.P.Chopra

6.Zákon PŘITAŽLIVOSTI
Uplatnění
1) Sestavím si seznam svých přání. Tento list s sebou budu všude nosit. Podívám se na něj vždy před tím, než začnu v tichosti meditovat. Uvolním celý svůj seznam přání a vložím ho pokorně do lůna stvoření a budu důvěřovat tomu, že když věci nejdou podle mého, má to svůj důvod a že kosmický plán pro mě chystá mnohem větší věci, než bych si kdy dokázal představit. Přijmu přítomnost tak, jak je,a nechám vykvést budoucnost založenou na svých nejhlubších úmyslech a přáních./D.P.Chopra

7.Zákon ZACHOVÁNÍ energií
Uplatnění
1)Uvědomění si .Každý váš čin i myšlenka má svůj odraz = má svou odpověď, a zda bude pro vás dobrá TOTO ZÁLEŽÍ NA TOM, CO SI MYSLÍTE, CO UDĚLÁTE,KE KOMU A CO VYSÍLÁTE. Pokud jen kritizujete druhé, potom odraz toho bude také kritika vás samotných. .."Takže každý den si začnu uvědomovat co si myslím o druhých lidech = TO BUDE ODRAZ MÝCH MYŠLENEK. Každý den si uvědomím, že každý můj čin bude mít určitou reakci v mém okolí!" /D.P.Chopra


ZMĚNA MYŠLENÍ, konání - ve směru prosperity

1.Nauč se děkovat a žádat/vše je v naší mysli/
2.Meditace a soustředění/síla myšlenky+koncentrace/
3. Vím,co opravdu chci!/ujasni si,co opravdu chceš a využij sílu myšlenky/
4.Věř,že to dostaneš!/neochvějně věř-nepochybuj!!!/
5.Získej,to co chceš/důsledek Vašeho myšlení+Vašich frekvencí energie/

zdroj: http://hojnost.7x.cz/rubriky/zakony-universa
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one