Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
VZESTUP

VZESTUP

ENERGIÍ DO KRYSTALICKÉ ROVINY, znamená změnu v našem DNA
Evoluce a Vy.

Ve stoupání na frekvence 3000 je nutné mít už skvělou rovnováhu, aby byl zajištěn další vzestup, měly by být odbourány příčiny nemoci, cílem je vyvážit jednotlivé ČAKRY a systém v éterickém těle, tak že UŽ NASTANE přítomnost všech čtyř prvků v něm.
1. BUDEOU se vyrovnávat prvky vzduchu, vody, ohně a země tím,
že zapůsobí na jemné subjekty, které mají stejnou čchi a stejnou frekvenci a velikost, a jak se ony točí kolem svého éterického těla přizpůsobují se i ostatní subjekty. Pak si člověk může přát úmysl - čtyři prvky v každé buňce a každém jemno-hmotném těle.Aby prvky(oheň,země,voda,vzduch) byly přítomny v každé hlavní a malé čakře každého centra spolu s vyšším čakrovým systém, jež zahrnuje vaši globální velikost aurického pole.
Pak člověk může chtít provést vyvážení prvků části své syntézy meditace tak, že vytvoří vyváženější pole, bez jakéhokoli záměru. Každý může také chtít nejprve posoudit, které prvky mají tendenci se přirozeně doplnit v každé ze sedmi hlavních čaker (nebo ve 12 systémech čaker pro ty, kteří se snaží prosadit v minulosti 4200 prameny v tomto okamžiku.) Člověk může zjistit, že každá čakra má tendenci se polarizovat pouze na jeden prvek.


Například, jeden zahájí doplnění země v první čakře, vody v druhé, oheň ve třetí, voda ve čtvrté, země v páté, vodu v šesté a oheň v sedmé čakře, ale on nemá živel vzduchu vůbec! Kromě toho, souhra vody ve druhém a ohně ve třetím vytvoří "páru", která opustila tyto čakry s probíhajícím trávením. Jako prvky se staly vyrovnanější, poruchy trávení i lepší, ale NEDOSTATEK VZDUCHU, dále způsobuje tomuto člověku dost plynu v těle fyzickém, ale žádné provzdušnění buňky, a tak mají buněčné jeho struktury tendenci produkovat více hlenu jako výsledek celé jeho přestavby. Řešení pro toto je zahájení přidávat prvek vzduchu, a vysílat ho spolu se všemi chybějícími prvky do každého systému čaker vědomým záměrem = ÚMYSLEM, během meditace!!!

Postupem času a díky pokračující účelnému záměru, se přítomnost všech čtyř elementů ve všech čakrách stane hluboce zakořeněným vzorem, který tak může běžet po celou další dobu (AUTOMATICKY).
DALŠÍM ZPŮSOBEM, je přeprogramování jejich pole ČAKER, aby se stal vyváženější vědomým záměrem v rovnovážném rozdělení prvků v čakrových centrech. To je důležité, moji milovaní, protože to bude nejvyváženější ve všech oborech a formách, které projdou přes fotonické pásmo a vstoupí do Velkého Centrálního Slunce.

Kromě posuzování vaší hlavní čakry a center, každý může také posoudit systémy éterického těla na přítomnost prvků. Opět každý může zjistit, jak mu inklinuje každý prvek v každém systému, což vede k různým nerovnováhám a poruchám, které jsou spojeny s nerovnováhou vzduchu, vody, ohně a země v celé podobě. Každý tak může posoudit sám u sebe, každý z těchto systémů pro obsazenost prvky v současné době, a pak musí mít v úmyslu uvést do rovnováhy svůj energetický systém, aby byla zajištěna přítomnost všech čtyř prvků v něm. Postupem času, budete jednotlivě rekvalifikovat sami sebe být více v rovnováze v „éteričnu se všemi čtyřmi prvky“, které by měly být v rovnováze ve stejném množství a jdou napříč všemi energetickými systémy!!!Každý sám může prozkoumat ve svém éterickém těle prvky, které běží v každém konkrétním systému, a pak v celku vaší aury. Je-li příliš mnoho jednoho prvku, nebo kombinace jednotlivých prvků, je možné, že se vaše problémy v buněčné struktuře budou nakumulovávat se, se související částí vaší formy. A to je důvod, proč by jste se měli snažit přidat všechny čtyři prvky do každého systému nebo kombinace systémů, které pracují společně, tak aby mohly přijít na vyšší stav rovnováhy uvnitř. To se promítne do celého „zařízení“, tedy všech těl, jež tvoří celek fungujícího těla na biologické úrovni s dostatkem vzduchu, vody, ohně a země, jako stavebním blokem života, přítomného ve všech částech těl, dle sestavené předlohy našeho „formuláře“ /vaší nové konstrukce/.
Níže uvedené systémy jsou doplňkové povahy. Například, reprodukční systém a smyslový systému jsou k dispozici volně. Oběhový systém a lymfatický systém se vzájemně doplňují, a tak bude záležet na jejich souhře po doplnění. Trávicí systém a dýchací ústrojí jsou volné systémy a samostatné. Nervový systém a pohybový aparát jsou také samostatné. Endokrinní systém je volný a samostatný v rámci svého vlastního systému.
Každý volný a samostatný systém je nejlepší dát do pořádku se všemi prvky dohromady pro ty, kteří už stoupají na vibrace 3000 a pod. Proč je to tak? Jednoduše protože bude těžko prosazovat a dorovnávat všechny čtyři prvky najednou do nějakého vašeho systému na této iniciační úrovni, jako má člověk teď,je to jako jednotlivé tóny v celkovém znění symfonie. Proto, je nejlepší mít v úmyslu, sestavení a opravu dorovnání prvků v samostatných systémech nejprve tak, aby systémy pracovaly společně na vytvoření rovnováhy v rámci jednotlivých (částí)komplimentů. /přeložila M.Abha Kunz/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one