Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Z mých léčebných procesů-proč máte takový život

images (2).jpg
hrensko-divoka-souteska-2.jpg
images (1).jpg
Dotaz paní J.

Paní Marcelo, jak to mám udělat, když nemám práci, ani muže, ani peníze?....Provoz domu, práce,peníze-to je fyzično a to nemotejte do toku energie kolem vás, to je totiž důsledek toho, co jste si kolem sebe vytvořila energiemi-příčina=VAŠE ENERGIE KOLEM VÁS-VAŠE ZÁŘENÍ...takže si to trochu rozebereme, proč se vám to celé děje....

Výsledek obrázku pro dvě mocné řeky

na této "řece energií-plují jedni lidé, věci a situace, které se máte naučit" a na další plují zase jiní lidé, jiné věci, jiné situace, které se také můžete naučit, ale pokud SE DOSTANETE PLOUT NA TUTO JINOU ŘEKU - to znamená, pokud se KVANTOVĚ DO TÉ ŘEKY ENERGIÍ VŮBEC DOSTANETE, protože i zde platí zákony zachování energií a její přeměny!!!

Výsledek obrázku pro dvě mocné řeky takže jsem použila takto rozdílné obrázky přirovnání energetických vibrací, které kolem sebe KAŽDÝ SÁM MÁ A VYTVÁŘÍ SVÝM MYŠLENÍM, CÍTĚNÍM, ČINY, SVÝMI ÚMYSLY A VŠÍM, CO DĚLÁME VĚDOMĚ + HLAVNĚ NEVĚDOMĚ.

Tak se půjdeme podívat na ten případ, který jsem tady začala popisovat - příběh paní J. Dotaz:

-když nemám práci, ani muže, ani peníze?...

PŘÍČINA = to, co paní cítila, jak se stresovala, jak vnímala své složité potíže, a jak v těch situacích jednala. A byly to různé strachy, stres, obavy, frustrace, nedůvěra sobě, nadávání na "osud", hledání na koho to hodíme, že se nám to stalo a zlost uvnitř duše, ale i na venek ve fyzickém těle, tak je zcela jasné, že se ona žena negacemi svými vlastními ze současnosti života, dostávala stále níž a níž do toků energetických řek, kterými nechtěla proplouvat, a kde ji blokovalo všechno, co kolem ní proplouvalo, jako po nějaké katastrofální záplavě, kde vás brzdí úlomky cizí negace, stromy, vytvářejí se různé nečekané překážky a tak podobně. A tak se nemůže paní divit, že má problémy se vůbec v takové energetické řece udržet na hladině, natož v ní plout pohodlně! To přeci nejde, když ona řeka nese negace i jiných nejen její a topí ji to spolu s nimi.

DŮSLEDEK TOHO JE NEUTĚŠENÁ SITUACE VE FYZICKÉ ROVINĚ

-provoz domu, chybějící muž, pocity samoty, frustrace z neutěšených situací-jasně je jedna věc, ale tok energie kolem vás je druhá věc-to znamená, dokud

se budete stresovat a denně řešit věci dokola tím způsobem, že se jen budete stále litovat-tím si vytvoříte nové a nové negativní energie kolem sebe+to znamená,že toto se k vám také bude vracet+nabalovat stejnou negativní energii a vy budete zase tam, kde jste byla-takže JE NUTNO NĚCO ZMĚNIT jinak +TO JE TOK TOHO, CO SAMI VYSÍLÁTE KOLEM SEBE!!!


Takže je celkem jedno, kolik máte problémů, ale jde o to, jak je berete+jak tedy energie vysíláte, zda jste v nízké vibraci strachu a utápění se v negacích, které k sobě víc a víc nahušťujete nebo jste si sice vědoma potíží, ale neklesnete na duchu a věříte si a děláte aktivně pro změnu něco-to je diametrálně jiný pocit v duši a tedy zcela odlišné vibrace energií, které kolem sebe máte+také k sobě přitahujete+o toto jde, né kolik máte peněz, nebo proč onen muž, který se vám líbí k vám nejde-prostě proto, co vy sama vysíláte kolem sebe-tím si tvoříte svou "řeku energie, ve které plujete"+přesto, že třeba ta příležitost stojí u vás, vy na ni nedostanete, protože mezi vámi a tou příležitostí je PROPAST+VY JI NEPŘESKOČÍTE KVANTOVĚ-ENERGETICKY TO NEJDE-BĚŽNÝ ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIÍ, co jste se na základce učila ve fyzice, takže neřešit, kolik je v peněžence, ale řešit, co a jak procítíte-je-li špatný pocit-jdete špatně, je-li dobrý pocit-jde v duchu svých přání+čím víc dobrých pocitů tím vyšší vibrační tok energie kolem vás a tím více možností vylepšit si život-jen neklesat dolů.

VĚŘTE SI A NENECHTE SEBE STRESOVAT-VŽDY SI UVĚDOMTE, ŽE TO, CO CÍTÍTE A CO MYSLÍTE A TAKY UDĚLÁTE = je TO, JAKÉ VIBRACE KOLEM SEBE TVOŘÍTE+TÍM SI URČÍTE SAMA SVOU ŘEKU MOŽNOSTÍ K ŘEŠENÍ A ZMĚNÁM, které se potom na základě energií, které jste si kolem sebe vytvořila-také PROJEVÍ VE FYZICKÉM VAŠEM ŽIVOTĚ!!!

ZMĚNIT VŠE, MŮŽETE JENOM VY-TÍM, jak myslíte, jak se cítíte v té, které situaci, jak jednáte v té, které situaci-ZVAŽUJTE TEDY SVÉ MYŠLENKY, SVÉ ÚMYSLY, SVÉ ČINY,SVÉ POCITY V KAŽDÉ SITUACI./z konkrétních případů od Marcela Abha-karmického čištění/
energie_duse_druky_nahled.jpg
Projděme si další případný dotaz z mé praxe:

Dobry den četla jsem Váš článek na internetu a měla bych otázky.Jakým způsobem mohu změnit své podvědomí?
A jak se udržet dlouhodobě na vibraci mého přání?
S pozdravem S.

Moje odpovědi k tomuto dotazu:

víte ono je to spojeno s tím, že se musí vaše duše změnit-to znamená pročistit i veškeré negace,
pocházející, jak z myšlení, tak z činů, tak z přejatých věcí z okolí. Negace jako takové, jsou
hlavně energie, které jednak my sami jsme si k sobě přitáhli!!!
Buď tím, že v minulých životech jste nejednali správně, a nebo, že i nyní jednáme nesprávně+toto všecko společně nám vytváří neustále kolem nás energetické vibrační pole, takže až jej dokážete ovládat tak, aby jste myslela, jednala, konala jen a jen dobro-potom to vaše přání bude velmi rychle splněno-jde tu celkově o změnu myšlení, jednání a chování k sobě i lidem vůbec. Pokud si sama dokážete kontrolovat myšlení i jednání, potom si sama zcela jistě nedokážete minulostní negace, myslím tím-karmické blokace a závazky z minulých vašich životů odstranit, protože na toto potřebuje být duch už z velmi vysoké dimenze léčitelů, který bude mít automatický přístup k akášickým záznamům, což je potřebné, aby měl přístup k příčinám, proč kterou blokaci nebo závazek máte a také měl přístup k možnostem jeho odstranění právě pro vás+v tom vám mohu já nebo jiný léčitel pomoci. Ceník najdete na webu-viz. proklik výše
Zákony Universa a jejich porušování ve vašem životě -vysvětlení

Víte mnohdy není vidět ten důvod, proč se to celé děje, právě nám, ale věřte mi, že za všechno, co nás potká si nějakým způsobem můžeme sami, žel toto je to, co mnoho lidí nechce si připustit, například...hrubost a lži manžela vás měly naučit tomu, že nikdo není dokonalý , a že soudit druhé není určeno nám, ale nejvyšší energii, a že tím, že stále povyšujete nějaké "námi lidmi" tady určené dobré vlastnosti, tím sebe vlastně pomalu zatracujete-tímto postavením "lidského žebříčku hodnot" nad hodnoty nejvyšší energie a zákony karmy, tím PORUŠUJETE HNED NĚKOLIK ZÁKONŮ UNIVERSA...např. zákon rozhodnutí a svobodné volby...manželovo rozhodnutí k vám být hrubý a podvádět, dalším porušením vaším bylo povýšení lidských zákonů morálky nad "boží zákony celého Universa"-to je dost veliké provinění vůči karmickým zákonům...nezáleží na tom, co si vy sama myslíte, že by bylo správné, ale na tom, co vám bylo určeno nejvyšší energií a jak plníte vaše úkoly duše, a jak se vaše duše vyvíjí...takže stále se vracím k jednomu...ego-nesmí poroučet duchu+toto děláte i vy sama...jak vidíte je velice složitý proces vývoje duše a zrání ducha+mnohdy, co my si myslíme, že děláme správně, je ve skutečnosti chybný krok, který nás posune zpět a nikoli dopředu, většina lidí dělá další velice závažnou chybu-a to, že HODNOTÍ ČINY DRUHÉ OSOBY, I KDYŽ SE JEDNÁNÍ TÝKÁ TAKÉ JICH samotných...není na nás hodnotit, zda to, či ono bylo chybou nebo správným krokem...netušíme totiž, co nás ve skutečnosti tato informace nebo situace měla naučit+to bývá důvodem dalších kroků zpět a nikoli dopředu...takže možná sice paní Jano máte snahu jít dobře, ale přes to jste udělala mnoho velikých chybných kroků a mnohokráte jste tak porušila přímo zákony Universa, což je ZNOVU JSTE SI ZATÍŽILA DUŠI DALŠÍMI KARMICKÝMI ZÁKONY, takže v konečném důsledku jste na tom hůře, než když jste se narodila, a to vlivem toho, že se řídíte "lidmi danými správnými jednáními", která ovšem nejsou správná-viz. pročtěte si tento Váš email,co jste mi napsala...
hned v první větě -porušujete zákon KRITICIZMU, TO JE -nehodnocení věcí a situací a lidí+dokonce samu sebe..."Ve mě se vzbudí zlost když se mi dějí nespravedlivé věci...jinak já agresi vuči ničemu nemám. Nezávidím lidem..přeji jim to...moje hodnoty jsou především v duchovním rázu..láska..přátelství..pomoc lidem...majetky a s tím spojené požitkářské věci to nejsou.
Nikdy jsem nikoho nepodvedla...ani býv. manžela...ani nijak v jiném smyslu niko.,nesnáším lež...vždy řeknu upřímně co si myslím,i když se to někomu mnohdy nelíbí...Prostě jsem dobrý člověk..a to o sobě můžu upřímně napsat..
Ted vzpomenu býv. manžela ten je pravý opak...a on problémy nemá.....nechci ho vzpomínat..nezajímá mě jeho život nezajíma... je to jen příklad...Jak je možné že čím jsi horší člověk...tím má větší štěstí a podmínky k tomu a příležitosti. " , vidíte, že dál potom následuje agrese a zloba +opět hodnocení-takže celý email kritizujete, buď sebe, ex-manžela nebo dokonce zákony universa a zlobíte se uvnitř sebe celá- takže se nemůžete paní Janičko divit, že Vaše vlastní agrese, ať už v podobě zlosti, pocitů nespravedlnosti nebo dokonce lítosti vám neustále vytváří další a další negace kolem vás a další a další vaše kletby a nové a nové závazky, proto je nutné NAUČIT SE VNÍMAT SVOBODNĚ A NEHODNOTIT, VYSÍLAT JEN LÁSKU A NIC NEŽ LÁSKU, takže toto, co si odžíváte jsou léty vámi nahromaděné negace a kletby a blokády vlivem hodnocení a kritizování ostatních, ale i sebe-protože uvědomte si, že jak vaše duše hodnotí druhé, tak také hodnotíte Vy sama sebe, co se divíte potom, že i když jste třeba nyní přece jen s nižším egem a nižší pýchou, přeci si sama NEDOVOLÍTE LEPŠÍ ŽIVOT, proč tomu tak je?
Protože stejně tvrdě, jak hodnotíte ty, co k vám nechovají dobře a dokonce vám ubližují, tak samo tvrdě hodnotí vaše duše i vás a vaše jednání, to už Bohužel podle zákonů karmy-takže jste si sama- nevědomě navršovala své karmické blokace a negativní energii v celé auře+váš nynější život je toho jen důsledkem.Nemůžete se tedy divit, že se vám vede takto+ i když sama věřím, že chcete vědomím změnu, ale vlivem vznikajících v nevědomí dalších a dalších blokačních programů se vám nic nedaří+příčina?...HODNOTY VAŠÍ DUŠE...ŽEBŘÍČEK CHYBNÝCH HODNOT, KTERÉ MÁTE NASTAVENY VE VAŠÍ DUŠI, COŽ NEUSTÁLE VEDE K PORUŠOVÁNÍ ZÁKONITOSTÍ UNIVERSA, které jsou zcela odlišné od zákonitostí morálních kodexů daných lidmi tady na Zemi.

Tak toto jsem jen rozebrala váš poslední email a pocity frustrace a zlosti nad údajnou podle vás nespravedlností-Janičko, ale to jsou dopady Vašich konání, myšlenek a pocitů+toto k sobě tedy přitahujete, pokud tedy se nezmění vaše náhledy na svět kolem vás a nezmění se tak vaše prociťování a jednání vůči druhým i sobě-budete mít nedostatek a blokace čím dál více a za čas se to projeví také na vašem zdraví, protože negace vám zničí postupně celou energetickou soustavu, takže je opravdu jenom na vás kolik si sama pomocí textů odbouráte, a jak si znovu vaše duše sestaví ten nový váš žebříček hodnot. Je tedy jen na vás, kolik závazků své karmy si odžijete a kolik si uvolníte hojnosti pro sebe v tomto bytí.
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one