Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Vzestupová frekvence duše=víte jak jste na tom vy?

uvízlá.duše.v.domech.jpg
STUPNĚ ÚROVNĚ DUŠE a také VĚDOMÍ U ČLOVĚKA se také dělí do rozdílů mezi čtyřmi stupni oktáv=VIBRAČNÍCH ÚROVNÍ , a každý stupeň znamená zvýšení o 1 oktávu vibrační úrovně, projevené síly i vědomí:

1.ČLOVĚK -označuje se běžný prostý člověk, vyznačuje se "intelektem"
2.GÉNIUS -vyznačuje se především "intuicí"+"tvořivostí"
3.PROROK - vyznačuje se "univerzální láskyplnou energií" a také "moudrostí"
4. ČLOVĚK BOŽSKÝ- vyznačuje se "spojením se zdrojem stvoření", "moudrostí ", "intuicí", "tvořivostí", "jasnozřivostí", "všemohoucností"

VIBRAČNÍ ÚROVEŇ JE TEDY DÁNA
-úrovní vědomí
-úrovní sil shodných s vibrační úrovní a jejich použitím
KAŽDÝ TVOR VYZAŘUJE TAKOVÉ VIBRACE, Z JAKÝCH JE SESTAVEN= tedy takové , které uvnitř sebe nese!!! NEJDE MÍT JINÉ VIBRACE, Z NICHŽ NEJSTE SESTAVENI+TEDY NEMŮŽETE se projevit jinou silou, kterou sami nejste!!!

JAK SE VIBRAČNÍ ÚROVNĚ DUŠE PROJEVUJÍ:

-HMOTA
má nejnižší stupeň vědomí o jedné oktávě
projevuje se jen "smršťováním", či "tvrdnutím"

-ROSTLINA
má druhý stupínek vědomí+používá 2 oktávy vibrační úrovně bytí
má 2 stupínky projevu-hmotu a vegetativní sílu, co ji oživí
úroveň vědomí je rostlinná, síla této úrovně: vyhledává potravu, přijímá potravu a asimiluje(tráví potravu)

-ŽIVOČICH
má už 3 síly svého projevu a používá 3 oktávy vibrační úrovně
má hmotné tělo, hledá si potravu, tráví ji, má vědomí na živočišné úrovni, má city, emoce, pocity, základní pudy
a své žádosti (první nevědomý nervový systém v těle-řízený autonomním systémem),živočich má vědomí na třetím stupínku vědomé úrovně bytí(je těsně před člověkem+rodí se zde duše, jež se učí základním instinktům přežití v živočišném těle, má mnoho pod-úrovní vibračních vlnění=ryby, mravenci, savci, plazi atd.)

-ČLOVĚK
1.průměrný člověk
-stojí jen o oktávu výše, než jsou zvířata=používá vibrační úrovně ze 4 oktáv
-je vědomý na mentální úrovni bytí
-má intelekt
-má schopnosti vědomě myšlení
Jeho vibrační úroveň je v rozsahu 4 oktáv, jeho hmotné tělo má vegetativní systém-hledá potravu, přijímá ji a tráví, má i živočišnou úroveň-má mysl, city, pudy, žádosti, sympatie i antipatie

2.GÉNIUS
-má všechny projevy běžného člověka a k tomu používá o 1 oktávu vyšší frekvenci bytí-vibrační úroveň, pozvedne své vědomí z DŮSLEDKŮ do jejich PŘÍČIN= vezme svou ODPOVĚDNOST ZA TO, CO SE MU DĚJE v jeho životě, hojně užívá KAUZÁLNÍ ROVINU své existence, užívá hojně INTUICI, INTELEKT+ZAČÍNÁ používat i DUCHOVNÍ SÍLU, TVOŘIVOU SÍLU V UMĚNÍ, PROJEVU=malíř, tanečník, umělec, sochař všichni, co používají tvůrčí sílu k sebe vyjádření.Používá běžně 5 oktáv vibrační úrovně!

3.PROROK
-používá k životu vše , co "genius" a ještě něco navíc=používá o 1 oktávu vyšší frekvenci, je však více vědomým na vyšších úrovni bytí, komunikuje s vyššími bytostmi, pohybuje se na úrovních "zdrojové moudrosti" (božské moudrosti) a je také neustále v úrovni všeobjímající božské lásky, s níž nejen umí pracovat, ale ji také dávat, otevírat jiné k jejímu přijímání a také léčí pomocí všeobjímajících frekvencí lásky, komunikuje s vyššími bytostmi+dokáže "tlumočit jejich sdílení ostatním lidem" Je na úrovni bytí šesté oktávy vibrační úrovně duše.

4.ČLOVĚK BOŽSKÝ
-disponuje o jednu oktávu vibrace výše, než "prorok", je přímo spojen se zdrojovou energií stvoření, je jasnozřivý, jasnoslyšící, jasnocítící, vnímá telepatické komunikace vyšších bytostí, zdrojové energie boží, stal se PLNĚ VĚDOMÝM ČLOVĚKEM A PLNĚ NESE NA SVÝCH BEDRECH VEŠKEROU SVOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ZDE VE HMOTNÉM SVĚTĚ UDĚLÁ, jeho odpovědnost je největší, ze všech tvorů a vibrační úroveň je také nejvyšší-disponuje největší škálou frekvencí bytí a existencí zde ve hmotné rovině, SMÍ DISPONOVAT NEJEN LÉČIVÝMI VEŠKERÝMI TOKY UNIVERSÁLNÍCH TOKŮ ENERGIÍ, ale disponuje také MOŽNOSTÍ ZMĚNY A ZÁSAHY DO ENERGETICKÝCH HLADIN ENERGETICKÝCH VŠECH TVORŮ ZDE VE HMOTNÉ ÚROVNI BYTÍ, smí procházet bez úhony v kterékoliv vibrační úrovně bytí, SMÍ OPRAVOVAT A ZASAHOVAT DO STAVEBNÍCH BUNĚK DNA, buněk ostatních živých tvorů, SMÍ MĚNIT I HMOTU, DLE CHEMICKÝCH SLOŽENÍ , SMÍ změnit hodnotové nastavení duše jiného tvora, pod souladem se zákonitostmi VESMÍRU A ZDROJE, běžně komunikuje přímo se stvořitelem -ZDROJOVOU ENERGIÍ, SMÍ JI POUŽÍVAT A JÍ LÉČIT, POMOCÍ NÍ MĚNIT STAV VĚCÍ, SITUACÍ V MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI, BUDOUCNOSTI.
SMÍ provádět očistné léčby duší, smí měnit karmické zatížení jednotlivých bytostí, pod souladem se všemi zákonitostmi celého Universa. JE PLNĚ ODPOVĚDNÝM ZA VŠE, CO UDĚLÁ+JE TAKÉ IHNED ZA TO ODMĚNĚN, či sražen na vlastních energiích přímo zdrojovou tvořící energií.

JAK SI ZVÝŠIT VIBRAČNÍ ÚROVEŇ SVÉ DUŠE?..KARMICKOU VĚDOMOU OČISTOU=řízený proces vzestupu,očisty a léčení blokací a negací duše-vše si tedy duše "zpracovává v nevědomí" a nikoliv osobním prožitkem v denních situacích./ Mak-text možno šířit jen s linkem na proklik této stránky/
-21 denní karmické čištění pamětí duše/ sleva na 8900,-..viz. formulář níže
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one