Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

ŘEKLI o energii těla

PhDr Jan Jílek

PhDr Jan Jílek

Psycholog a terapeut
..." Uvědomil jsem si, že energie je univerzální základ správného fungování organismu. Ne že by vše vyřešila, ale když se jí nedostává, tak ani psychologie, ani medicína, ani vzdělávání nepřináší ovoce. Nejdřív je třeba naplnit organismus energií a pak je možné přistoupit ke specifičtějším krokům..."
PhDr J.Jílek

Proč lidi nemají dost energie? Co jsou nejčastější příčiny?

Podle mé zkušenosti proto, že nevědí, jak s ní pracovat a jak ji nabírat. Nevím, proč to u dospělých nefunguje automaticky, zatímco u malých dětí ano. Ale prostě je to tak – drtivá většina dospělých musí s energií vědomě pracovat, jinak jí má nedostatek. A drtivá většina neví, jak na to.
N.S.Lazarev

N.S.Lazarev

autor knihy "Diagnostika karmy"
Úspěchy oficiální medicíny jsou v současné době nesporné. Jedním z jejích hlavních úkolů je
objevení nemoci v co nejčasnějším stadiu, což umožňuje lidi léčit mnohem efektivněji než dosud.
Problémem medicíny však stejně jako dřív zůstává schopnost porozumět tomu, co je to nemoc, jaké
jsou její příčiny a co je třeba podniknout pro to, aby nepropukla. Značný krok kupředu medicína
učinila v okamžiku, kdy lékaři pochopili, že léčit jednotlivý orgán není příliš perspektivní, protože
choroba se zmocňuje celého organismu, a je tedy třeba léčit tělo jako celek. V souvislosti s tím
vzrostl zájem o východní medicínu, která se odjakživa orientovala právě na celý organismus.
Lékaři se setkali s takovými pojmy jako energetický poledník či kanál. Představa o organismu
nejen jako o fyzické, ale i jako o energetické soustavě se postupně začala stávat součástí výbavy
každého lékaře.
Podle východní medicíny je člověk především soustavou energetickou, která vstupuje do
interakce s celým světem. Další vývoj oficiální zdravovědy vedl k poznání, že podstatou
onemocnění je snížená imunita a že dokonce i onkologické choroby bývají způsobovány poruchami
imunitního systému. Imunitní soustava souvisí s energetikou organismu a je na ní závislá.
Diagnostika energetické soustavy a její ovlivňováni jsou v moderní medicíně velmi perspektivními
oblastmi. Jsou tu však i jiné faktory, na nichž je fyzický stav organismu závislý.
Avicenna před mnoha staletími uskutečnil zajímavý pokus: do určité vzdálenosti od vlka umístil
ovci. Zvíře do tří dnů uhynulo, i když bylo naprosto zdravé. Názorně se tak ukazuje, že to, čemu
říkáme vědomí či psychika, může stav organismu do značné míry ovlivňovat, ba určovat. Pastevci
ve střední Asii užívali následující léčebné metody: Když ovce porodila mrtvé mládě, nedokázala
vstát a nic nepomáhalo, místo mrtvého jehněte jí dali živé mládě jiné matky. Ovce ho okamžitě
začala krmit a starat se o ně - a nakonec se uzdravovala. Což znamená, že fenomén zvaný psychika
dokáže pomoci i tam, kde jsou všechny léky světa bezmocné. U člověka, jehož psychická úroveň je
neporovnatelně vyšší než psychika zvířete, je také tento efekt mnohonásobně silnější. Bez znalosti
zákonů existence lidské psychiky by harmonický rozvoj medicíny nebyl možný. Důležitou etapu na
cestě k poznání, jak lidská psychika souvisí s naším zdravím, se podařilo urazit díky pokusům
Mesmera a Freuda. Podle Mesmera se ukazuje, že zdraví člověka do značné míry ovlivňují nejen
výrazné, intenzivní zážitky a stresy, ale i podněty téměř bezvýznamné. Je velice důležité pochopit,
jak hluboko do lidské psychiky pronikají. Tyto hlubinné vlivy totiž podstatně ovlivňují lidské
zdraví. Sigmund Freud zase dospěl k objevu, jímž propojil psychologii a medicínu. Dokázal, že
hlubinné podvědomé struktury fungují podle vlastních zákonitostí, a že stres, jímž jsme jednou
prošli, nikdy nemizí, že zůstává a po čase může vyvolat nemoc.

Původní orientace byla
následující: nemocný orgán můžeme ovlivňovat nejen léky či fyzioterapeutickými prostředky, ale
také energeticky - tím, že energetické proudy usměrňujeme vůlí. V osmdesátých letech se v
senzibilním léčitelství, které procházelo stejnými etapami jako oficiální medicína, přišlo na to, že
léčebnému vlivu je třeba podrobovat celý organismus. A ještě něco: čím dříve se provedla
energetická korekce, tím snazší bylo nemoc potlačit. V roce 1986 jsem podnikl pokus o včasnou
diagnostiku nemocí tím, že jsem zkoumal energetický stav organismu. UKÁZALO SE, ŽE VŠECHNO
ZÁLEŽÍ NA ENERGO-INFORMAČNÍCH POLÍCH BUNĚK,
A TO POMÁHÁ ONEMOCNĚNÍ ZAZNAMENAT DALEKO DŘÍVE,
NEŽ TO DOKÁŽE I TA NEJMODERNĚJŠÍ DIAGNOSTICKÁ APARATURA.
To znamená, že pro další rozvoj včasné diagnostiky je třeba
uplatňovat metody, určující energo-informační stav organismu.
/úryvek z knihy N.S.Lazareva/
E.Clare Prophet

E.Clare Prophet

autorka 75 knih o duši,karmických závazcích,andělech
Karma říká, že to, co se nám děje v přítomnosti, vychází z příčin, jež jsme v minulosti sami uvedli do pohybu, ať už se tak stalo před deseti minutami nebo deseti životy. Cokoli uděláme, se jednou v rámci uzavřeného kruhu vrátí zpátky k nám.
Karma a reinkarnace jdou spolu ruku v ruce; zatímco karma znamená nesplacený účet, reinkarnace je prostě jiné slovo pro příležitost. Reinkarnace nám dává další šanci splácet karmické dluhy dobrými skutky a sklízet úspěchy, které jsme zaseli. Karma a reinkarnace nám také pomáhají najít smysl v některých životních otázkách. Proč já? Proč ne já? Život je plný paradoxů a otázek tohoto typu a každý paradox je jako zenový kóan, navržený tak, abychom se podívali hlouběji, spojili se s vědomostmi své duše a vyřešili tajemství karmy./o knize "Karma a reinkarnace"-anotace, zdroj:www.kosmas.cz/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one