Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Proč je NÁSILÍ DOMA,ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ, dívek, chlapců, žen

žena.jpg
ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE, DÍVKY, ŽENY, CHLAPCE....+násilí doma

-proč se toto děje?
-co to má za účel pro duši?
-co je duchovní příčinou zneužítí, či znásilnění?

DUCHOVNÍ PŘÍČINA ZNEUŽÍVÁNÍ, ČI ZNÁSILNĚNÍ:
-je povýšenost, pýcha, vnitřní vysoký vliv ega člověka, chybí pokora, důvěra v Boha-zdrojovou energii bytí, chybí
víra v běh života+člověka "okupuje zlo", silné vibrace zla uvnitř nebo strachu převládajícícho uvnitř osoby, který dává duši velmi nízké frekvence, stejně, jako potlačovaná agrese,uvnitř něj
-co udělat: návrat k víře vnejvyšší moc zdrojové tvořící energie/ Boha, otevření srdce sami sobě, obnova sebe-lásky+odpuštění všem i sobě, obnova vnitřního míru, práce na sebevědomí+s odvahou+s pokorou požádání si o pomoc (zdrojovou energii+dospělou osobu z vašeho okolí), či požádat o pomoc přímo v linkách bezpečí+začít se starat sami o sebe+své bezpečí. Jde o úkol duše:
-naučit se mít rád sám sebe
-naučit se plně odpouštět jiným
-milovat sebe v plné míře
-naučit se nesoudit+také poslouchat svou duši+nikoliv ego!!!
-naučit se práci sám na sobě=růst duše, že jde i jinak, než jen "Bolestivými prožitky v osobních situacích", to je karmickou očistou duše

Každá duše si zde jde něco osobního prožívat, v drtivé většině jde o to, co nemá zpracováno nebo co si musí prožívat z důvodu, že to samé činila ona jiným ve svých minulých životech, mimo to také jde i o tu zkušenost"NAUČIT SE BRÁNIT SAMA SEBE=postavit se za sebe, naučit se říkat to, co se mi děje bez obav=postavit se svým obavám, mimo to jde také o VZÁJEMNÉ KARMICKÉ DLUHY A ZÁVAZKY MINULOSTI, JIMIŽ MUSÍ SI OSOBNĚ PROCHÁZET TAK, ABY SE DOSTALA DO URČITÝCH SITUACÍ+BODŮ SVÉHO ŽIVOTA, JIMŽ JE NUTNÉ SE POSTAVIT ČELEM, tak i tato zkušenost tomu všemu odpovídá, ze vzpomínek svých i mnoha mých klientek vím, že vždy se duše rodí jednou na západě a jednou na východě, z toho plyne i to, co se má tam naučit+co si má tímto "hrůzným prožitkem" uvědomit a co musí pochopit-v drtivé většině jde o ODPOUŠTĚNÍ TĚM, CO TOTO DĚTEM, ŽENÁM UDĚLALI, v dalším jde o to, UVĚDOMOVÁNÍ SI KDO JSTE, POZNÁNÍ, CO MÁTE SE UČIT O SOBĚ , ALE I O DRUHÝCH, u sebe například-toto se děje tam, kde je velmi silný vliv ega dívek, kde je velmi silný vjem ženství+vnitřní pýchy-mimo jiné stejně o tom píše také S.N.Lazarev, jež došel k totožným závěrům, jako já při řešení svých klientek, jež toto musely si absolvovat-nicméně je nutno si uvědomit to, že po takovém prožitku mají dívky, ženy "trauma"-jednak je nutné si toto zpracovávat-emočně, mentálně i fyzicky, je nutno ODPOUŠTĚT, ZAČÍT JINAK VNÍMAT MUŽE-naučit se rozlišovat, že všichni nejsou stejnými+že je NEZBYTNÉ SE NAUČIT ŘÍKAT SVŮJ PROBLÉM SVÝM BLÍZKÝM+TO DŮRAZNĚ, a to znamená NAUČIT SE POSTAVIT SE SVÉMU STRACHU z muže, co vám toto udělal, postavit se TAK SVÉ HANBĚ+SVÉMU OSUDOVÉMU PROŽITKU!!!

Vše je o duši=určení toho, co je nutné se naučit, čemu se učit chápat, rozumět a NAUČIT SE SÁM SEBE MILOVAT+TO ZA VŠECH OKOLNOSTÍ+VŽDY!!! Tento prožitek-nejvíce duši nauči, takže dívka/chlapec, kterým se toto stalo-musí o tom mluvit doma, pokud jim doma nikdo není schopen pomoci, pak je nutné o tom začít mluvit s jiným dospělým, a tak najít pomoc i jinde i za cenu vlastní distance z rodiny-pokud se toto děje v rodině, no a naučit se vnímat z "normálního úhlu pohledu", to je nepokřiveně na pohlaví těch, co k nim patřil ten, co člověka zneužíval jakýmkoliv způsobem!!! V drtivé většině toto dívky/ženy nebo i chlapci těžce nesou, neradi o tom mluví+neradi se k tomu dokonce přiznávají, byť i sami sobě, mnohdy mají tuto vzpomínku velmi hluboko zatlačenou+pak žijí s pohrdáním až nenávistí k dotyčné osobě i stejnému pohlaví, jako má ten, co jim takto ublížil+toto je nutné si zpracovat-protože potlačením vzpomínek nezpracovaných si duše vytvoří jen velkou blokaci+to ve vztazích k danému pohlaví, jež ho někdo z něj zneužil!!! No a na druhé straně je to u mnohých také tak, že jsou NERVOVĚ LABILNÍ+DEFORMOVÁNI V EMOČNÍ ROVINĚ+MNOHDY I MENTÁLNĚ toto se projevuje v jejich "postižení traumatem", mnoho žen tak prožívá "depresivní stavy, stavy úzkostí+pocitů samoty-vytváří si "svůj svět" s hradbami okolo sebe před ostatním světem, mnoho takových se léčí na psychiatrii+musí si uvědomit, že to je jen o nich+jen na nich, kdy se svým obavám, pocitům studu, frustrace, či viny uvědomí+postaví se jim se vztyčenou hlavou+začnou si zpracovávat vše, co se jim z minulosti stalo. ...jak jsem řešila jednu svoji klientku a ona mi řekla doslova toto...."No já měla osobně jen "vzpomínku z minulého svého života", trauma se mi přeneslo do této doby, vnímala jsem muže jinak, než bylo normální, všech jsem se bála, u každého očekávala tyto napadení+hrůznosti"+musela si toto zpracovávat-mívala živé sny této hrůzné události z minulosti, kde byla dokola znásilňována arabskými muži+bita a ponižována...toto trápení její duše-mělo jen jediný úkol-snížení jejího sílícího ega...snížení vnitřní i vnější pýchy+obnovu pokory a víry v Boha/nejvyšší zdroj stvoření, jakmile si toto zpracovala u karmického čištění duše, sen se již nikdy neopakoval, její duše se zklidnila, změnila pohled na muže, a umožnila si mít normální fungující vztah, bez strachů a vnitřní agrese vůči mužům.

Takže i zde vidíte, že duše se zde má rozvíjet, a pokud je nutné a nezbytné jí postavit i takto hroznou zkušenost, musí se s ní vyspořádat-požádat jiné o pomoc, mluvit o tom, co se děje, naučit se mít ráda, milovat svůj život i přes tuto špatnou zkušenost +hlavně naučit se plně ODPUSTIT všem zúčastněným+tedy i sama sobě, že to dovolila, že se nebránila, či že nedokázala o tom někomu říci...vše je úkolem duše-buď pocítit na své "bolavé zkušenosti to, co jiným udělala v minulých některých životech nebo v této bolavé zkušenosti se naučit říci o pomoc většímu dospělému člověku i mimo rodiny, toto vše se má duše učit, pokud se jí děje v této realitě toto-je to známkou velmi nízké frekvence, velmi "bolavých vibračních úrovní"+tyto také kolem sebe také šíří+tím si vše k sobě přitahuje, stejně jako je k dané duši přitahována karmicky právě ta duše, co se takto spolu s ní už v nějaké stejné situaci potkala ve svém některém minulém životě!!!/ Mak
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one