Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Příklady BLOKUJÍCÍCH programů NEVĚDOMÍ

istock_brain-300x300.jpg
Blokující programy"samota", vztah končící smrtí partnera:

Proč třeba ženě většina jejich partnerů umírá?

-jde o to, že všechno je spojeno s energetickými toky kolem nás i v nás samotných. Všechno totiž se prolíná, naše myšlenky, činy,
pocity i postoje k jiným a prostě vše kolem nás se vzájemně propojuje a prolíná s naší vlastní energetickou soustavou.
A tak to je také v případě, když někoho milujeme. Prolínání láskou je to nejdůležitější v našem životě, ale jak víme
všeho moc škodí!!!
Takže se lehce stane, že pokud má žena veliký energetický potenciál, to znamená, že je velmi silná v energetickém vysílání
v našem případě LÁSKY, může to pro slabšího jedince znamenat, ŽE JEHO ENERGETICKÝ SYSTÉM JE VELKOU LÁSKOU
o velmi vysokých vibracích vlastně postupně rozkládán a rozpouštěn do základní podoby fotonů světla. Takže nastává vlastně
situace, kdy velmi milující žena svého muže-tedy je-li zároveň ve vyšších úrovních vlastních vibrací, tak žena svého muže vlastně
postupně rozloží a energeticky jsou jeho těla energetických systémů prostě přeměněna a rozložena, takže dochází k tomu,
že ačkoli LÁSKA JE NEJUŠLECHTILEJŠÍ ENERGIE je v tomto případě a za tak vysoké koncentrace a vysoké frekvence rozkládajícím
prvkem a nikoli spojujícím nebo se dá také říci, že je sice spojujícím prvkem, ale nikoli na úrovni hmotného světa, ale spojuje s vesmírem a nejvyšší energií.
A toto je důvod, kterým takto milující a velmi vysoce energetická žena vlastně svého muže rozkládá až na základní jednotlivé prvky a energii. proto její všichni muži brzy
umírají, protože její frekvence nemohou nijak měnit, ani se jim nijak bránit -proti lásce není obrana a nelze ji nijak snížit, ani odrážet, pokud opravdu
milujeme onu osobu, zvíře nebo věc ve hmotném světě. A samozřejmě nejprve jsou přeměněna těla jemno-hmotná a nakonec se začne rozkládat tělo fyzické.
PROTOŽE LÁSKA K POZEMSKOSTI+TEDY K TOMU, CO MILUJEME NEJVÍCE, ZABÍJÍ NEJRYCHLEJI a dokonce mnohem rychleji, než nenávist, která je také velice
silnou energií, spouštějící rychlý rozklad energetických těl u vysílatele pocitu nenávisti, ale také u přijímatele-tedy toho, koho nenávidíme. Obojí energetické frekvence jsou
velmi vysokých vibrací a pokud jsou vysílány s velikou silou, jsou zničující!!!


Jaká je tedy pomoc?
V takovém případě je nutné si denně udělat čas-tedy ona žena, na modlitbu k nejvyšší energii celého Universa nebo
k Bohu, jak chcete. Pravidelnou modlitbou kde budeme stavit na nejvyšší bod lásky "Boha-Nejvyšší energii Universa",
a nikoli pozemského člověka-v našem příkladu muže. Potom se sníží frekvence energií tak, aby nebyla zničující a rozkladná.
Chcete-li, aby milovaný muž/žena/zvíře , byl zdravý, je důležité každý den se modlit ve smyslu například:
MODLITBA:
"Nejvyšší energie celého Universa-Bože, miluji tě nejvíce, jak umím, miluji tě víc, než kohokoli na Zemi,
jsem ve stálé pokoře před tvým vedením v mém životě, děkuji za všechno, čeho se mi dostává, ať dobrého nebo zlého,
neboť vím, že obojí slouží k mému rozvoji duše."

Takto můžeme ODSTRANIT "LEP ENERGIE", kterou jsme se doslova přilepovali na daného člověka, či zvíře.
Také touto modlitbou můžete odstranit závislost na otci, muži,a odstraníte důsledek v dalším vašem životě-tedy
nutnost ponížení LÁSKY VŮČI MUŽI - to je odstraníte nutnost výchovy duše pomocí SPOUŠTĚNÍM PROGRAMŮ života
s NESPRÁVNÝMI MUŽI-OPILCI, muži, kterých si nemůžete vážit za něž se stydíte, či život s muži, kteří o vás nestojí
a nechtějí mít s vámi vážný vztah -je to tedy následek toho, že jste POVÝŠILI LÁSKU K ČLOVĚKU NAD LÁSKU A RESPEKTU
NEJVYŠŠÍ ENERGIE UNIVERSA!!!

POTOM MŮŽETE MÍT TEPRVE "normální vztah".
/Marcela Abha Kunz/
7_mind-thoughts-god.jpg
MODLITBY

Nejvyšší energii lze prosit jen o dodání LÁSKY DO SRDCÍ A DODÁNÍ
LÁSKY K MILOVÁNÍ CELÉHO SVĚTA,VESMÍRU A UNIVERSA.

Pokud žádáme v modlitbě o hmotné věci -marníme čas i energii,
protože věci hmotné jsou jen nízké energie, pak vlastně okrádáme
o energii celé Universum, která mohla být využita jinak pro celé Universum.


Pokud žádáme o fyzické zdraví nejvyšší energii, vlastně tak okrádáme svou duši,
o poznání a poučení, kterým byla ona nemoc, pomocí jejíhož spuštěného programu
se duch v naší duši očišťuje a roste ve vývoji. PÝCHA SE LÉČÍ NEMOCEMI- nejdříve je nutno ji z duše
dostat PRYČ-PORUŠUJE TO ZÁKONY UNIVERSA. Toto vše může vznikat UŽ V MINULOSTI U PRA-RODIČŮ,
RODIČŮ A JÍT S CELÝMI RODY MNOHO ŽIVOTŮ A GENERACÍ, protože mnohdy jen jediný PYŠNÝ A ZLOBNÝ člověk takto
ZAVÁŽE CELÉ GENERACE SVÉHO RODU, které potom musí mnoho dalších životů očišťovat svoje, ale i budoucí rodící se duše potomků!!!
Takže každý program NEMOCI - OČIŠŤUJE DUŠI OD "ŠPÍNY NEGATIVNÍCH ENERGIÍ", které buď sama získala nebo se už s nimi narodila
a má je rodově i třeba z obou stran rodičů nebo pra-rodičů.

ZLOBIT SE na OTCE = veliká agrese,
a ta ve vás způsobuje velice ZÁVAŽNÉ programy NEMOCI (rakovina,závislosti,sebedestrukci těla, veliké úrazy i smrt), protože se tímto
spouští nejsilnější tíhnutí a závislost na pozemských hodnotách -majetku, penězích, partnerovi, povýšenost,agrese,zloba,nenávist
i arogance, které jsou tak projevem NELÁSKY K OTCI A NÁSLEDNÝ TAKÉ ODKLON OD DUCHOVNÍCH HODNOT, což je PORUŠENÍM ZÁKONŮ UNIVERSA
+následně tímto spouští různě silné a různě rychlé výchovné PROGRAMY PRO NAŠI DUŠI, většinou v podobě NEMOCÍ BLÍZKÝCH NEBO NAŠÍ VLASTNÍ.
JE TEDY NUTNOST SE UČIT
POKOŘE, VÍŘE A LÁSCE K CELÉMU UNIVERSU A NEJVYŠŠÍ ENERGII, KTERÁ NÁS ŘÍDÍ.

Všichni jsme částí celého Universa-toto si je zapotřebí uvědomovat stále. /Marcela Abha/
220px-Trisomie_21_illustration_artlibre.png
DĚTI - FIXACE NA POZEMSKOSTI, AGRESE A HDH symptomy.

Lidé se mnohdy modlí za zdraví, ale podle tohoto, je vidět, že
takové prosby nejsou úplně správné, protože nám blokují rozvoj ducha,
ke kterému dochází vlivem právě prodělávané nemoci.

Takže pokud prosíme o zdraví a dokonce zapalujeme svíčky v kostelech nebo i doma za zdraví,
nejvyšší energie to vyhodnocuje, jako prosbu o DUCHOVNÍ ZDRAVÍ a toto je úplně správné a v souladu se
zákony Universa, ale pokud prosíme o zdraví fyzické-POTOM BLOKUJEME SVOU DUŠI VE VÝVOJI.
My lidé si často nemůžeme ani uvědomovat, jaké důvody jsou pro tu, kterou chorobu uvnitř duše a proč ji tedy má
dotyčná osoba prodělat. Takže myslím, že není vždy zcela správné modlit se za fyzické zdraví, ale naopak modlit
se za zdraví ducha a duševní zdraví!

Jak je to s dětmi když jsou nemocné?
Když si zoufale přejeme zdraví dětí, není to vždy tedy správně, protože naše děti se nestihnou
ve vlastním těle poučit a tak jim vlastně bráníme ve vývoji a postupu duše do vyšších frekvenčních toků
energie. Bráníme jejich vývojovému postupu duše! JAK TEDY JEDNAT, ABY BYLY NAŠE DĚTI ZDRAVÉ?

-každý den s nimi mluvte osobně
-učte je, že každý máme tu dobrou i tu zlou stranu své osobnosti
-že vše živé je citlivé a rozumné, jenom na jiném vývojovém stupni
-modlete se s nimi
-učte je, že nejvyšší energie nás řídí a miluje nás
-učte je, že i ony když budou milovat nejvyšší energii Universa-Boha, mají vždy oporu a lásku
-učte je chodit a vnímat přírodu, stromy, trávu a zvířata-toto vše je živé, jen na jiné úrovni vývoje, než my lidé
-učte své děti nikdy nikomu neubližovat a pomáhat druhým
-nejprve jsou vždy druzí lidé a až naposledy jsem "já"
-učte je milovat svět kolem nich a vidět jeho krásu a propojenost
-učte je lásce k sobě a lásce k druhým
-nikdy je nenuťte jíst -sami vědí kolik jejich fyzické tělo potřebuje+co potřebuje
-učte je pít čistou vodu, jako nejcennější nápoj
-učte je vážit si práce druhých lidí a ukažte jim cenu práce tak, aby si sami dokázali "vydělat u vás doma" na věc, kterou chtějí /toto je velice důležité pro jejich vidění světa a vnímání sebe sama /ušetříte jim mnoho starostí a blokací v hojnosti práce i peněz-pokud se nebudou správně chovat a jednat, jako dospělí lidé-tak je postihne chudoba a nedostatek-pro výchovu jejich duše
-učte je vše, co je dokáže zapojovat do vnímání světa, jako jednoty a lásky -to pak je pro jejich spásu a od blokaci nutné

Jsou-li děti vztekající, vzpurné a divoké, je to vina v karmickém blokaci a vliv rodičů a prarodičů-jejich nezvládnutá agrese, postihuje potom i několik generací potomků!
Očista potom přichází právě tímto-hyperaktivním dítětem, či vztekajícím se vnukem-je nutné mít potom trpělivost a vše řešit né fackami=agresí opětovnou, ale NAOPAK LÁSKOU A LÁSKYPLNOU PÉČÍ TRPĚLIVÝCH RODIČŮ A PRA-RODIČŮ-tak se karmický závazek agrese předků brzy vyruší a děti se uklidní samy. Je to odvislé od toho, do jaké míry jsou rodiče i pra-rodiče schopni ZMĚNIT SVÉ NASTAVENÍ DUŠE-tak dlouhý čas mají nezvladatelné dítě, pokud to nedokáží a jsou na dítě zlí+ jejich agrese se zdvojnásobuje a zatížení agresí přechází automaticky na další dvě generace rodu!!!


Děti zatížené AUTISMEM, a jinými "rodovými zatíženími"

Takové děti se rodí lidem nebo spíše matce, která je zatížená karmicky tím,
že se v minulosti nestarala o své dítě a tak se narodí nyní dítě závislé nějakým
způsobem na matce nebo obou rodičích. Je to "výchovný program" pro RODIČE-nikoli pro duši dítěte,
která v tu dobu svého života dlí v jiné dimenzi a plní si tam své úkoly svého vývoje, a toto je důvod,
proč si tyto děti žijí ve "vlastním světě" a současný život, který ostatní tady prožívají je jim jen zdálky
občas připomenut. Tyto úžasné dušičky tady "nechávají PLNIT MATKU JEJÍ ÚKOL", aby správně obstála
ve své funkci matky, kterou v minulých životech nezvládala správně.

-Dawn syndrom=mimozemská bytost zde v našich podmínkách
jde o výměnnou návštěvu-z nižších vývojových planet úrovní "Nula", zde se jim může snadněji "rozvíjet jejich schopnosti v mozku"-jinak řečeno snadněji zde dochází k potřebné stimulaci mozku, jež se začne také v centrech mozku, jež nebyla doposud funkčními!!!
-to jak vypadají je u nich v planetárním systému běžné a jsou zcela normálními humanoidy
-to jak rostou a pomaleji se vyvíjejí-je pro ně zcela normální, jelikož jsou z nižší úrovně bytí a jejich planetární systém jim nedovoluje rozvoj mozku nad rámec jejich planety, proto tyto bytosti se zde rodí pro svůj potřebný vývoj mozkových schopností+čím více mají pečující matky, tím rychleji se jim aktivují jejich mozkové funkce do normálu, po jejich návratu na jejich domovskou planetu budou pak patřit mezi "génie"+umožní tak rychlejší vývoj jejich lidem.
(oni jediní nemají nic společného s poškozením mozku, ani s ovlivněními na plod nebo matku!


DĚTI S ATOPICKÝM EXÉMEM A JINÝMI CHOROBAMI KŮŽE

Takové děti jsou zde opětovně pro poučení rodičů a většinou obou, nikoli jen matky!!! Většinou jde
o postoje v rodině - tedy o komunikaci, mnohdy i o to, zda jsou tyto děti chtěné nebo ne. Mnohdy se stává,
že matka otěhotněla a otec už dalšího potomka nechce, takže ženě dává najevo, svou nelibost po celou dobu
jejího těhotenství, a následně se odrazí ženina úzkost a strach samotného dítěte, na kůži dítěte - je tak zvaně
NEDOTKNUTELNÉ - je potřeba si tady uvědomit, že muž by si měl také uvědomit, že dítě je vždy dar do rodiny!!!
A jeho komunikace by měla být nikoli jen, že dítě tedy STRPÍ DOMA, když už se nedá nic dělat, ale
NAOPAK BY MĚL MUŽ PROJEVOVAT VÍCE SOUCITU, LÁSKY A NĚHY A PÉČE O DÍTĚ , ALE I JEHO MATKU.
aby se ekzém a stav dítěte vylepšil, protože mnohdy jde o rodové zatížení po mnoho generací, jehož příčinou jsou
OBAVY A STRACH NA HRANICI ZOUFALSTVÍ, který prožívá už plod v lůně matky a potom i dítě, když se narodí-odstranit jej
pomůže jen VELIKÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY, KLIDNÉ A NEHÁDAVÉ VZTAHY, BEZ NAPĚTÍ V RODINĚ, KDE úkolem obou rodičů
a pra-rodičů je VYTVOŘIT HARMONICKOU A MILUJÍCÍ RODINU -čím více má dítě ekzému, tím více lásky potřebuje, protože projev strachu duše
dítěte se ukazuje právě na NEDOTKNUTELNOSTI POKOŽKY. Jde většinou o poruchy jater, krvetvorby a čištění krve v tělech dětí, to znamená, že
je nutné dávat dítěti nejen více pít, aby se mu více čistila krev, ale hlavně JE NUTNÉ ODSTRANIT PŘÍČINU, vytvoření ekzému-tedy
ODSTRANIT NAPĚTÍ A STRES A STRACH DOMA Z RODIČŮ, VYTVOŘIT BEZPEČÍ A LÁSKYPLNÝ DOMOV BEZ JAKÉHOKOLI NAPĚTÍ.

Tak se odstraní příčiny, poruch na vzhledu a funkčnosti kůže a potíže se zmenší nebo časem úplně vymizí. /Marcela Abha Kunz/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one