Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
Pád Atlantidy - Reiky. Oddělení od přírody

Atlantida-reiki
Po 1500 let se lidé v Atlantidě zaměřovali na spolupráci, vděčnost a cenění si všech forem života. Po celou dobu si udrželi vnitřní klid, štěstí a spirituální čistotu. Pouze andělé podobní naším archandělům měli přístup do ochranného prostoru nad Atlantidou.
Všichni měli přístup k místu vysokofrekvenční energie, které vytvořili Veleknězi a Velekněžky, a byli schopni si udržet vysokou frekvenci a rozvinout jedinečné spirituální schopnosti. Mágové byli vysoce vycvičení kněží s výjimečnými schopnostmi, kteří svých schopností užívali pro dobro všech. Jednou si ale Mágové uvědomili, že mohou tuto vysokofrekvenční energii užívat pro své účely, a tehdy do vědomí Atlantidy poprvé vstoupila myšlenka lakoty, což způsobilo vstup temných andělů na toto území.
Poté se vědomí osobního prospěchu začalo rozšiřovat a Mágové si začali myslet, že jsou lepší než ostatní. Nárůst ega způsobilo mezi lidmi rozšíření vědomí oddělení, což způsobilo přitahování temnějších sil. Od tohoto momentu začala energie lásky a jednoty upadat. Aktivací ega se Atlantidou začal šířit strach a podezírání. Vibrace Atlanťanů se začala snižovat a lidé nebyli schopni užívat svých přirozených schopností. Toto oddělení začalo u Mágů, dále postihlo kněžství a celou populaci.
Reiky. Ve Zlatém věku Atlantidy byl skoro každý člověk léčitelem. Kněží se specializací léčitele channellovali velmi čistou spirituální energii a užívali ji pro nejvyšší dobro. V tyto dny byli všichni otevření a jasnozřiví a velmi si cenili svých schopností. Ale poté, co se v lidských srdcích objevila lakota, potřeba a strach, fungující společenská struktura se rozpadla, a lidé ztratili své jasnozřivé schopnosti. Tito lidé byli považováni za podřadné, a buď byli vyhnáni, nebo byli užiti jako otroci. V této době někteří kněží, Zasvěcení, Mágové, Veleknězi a Velekněžky se prodali temným silám. Na kontinentu vládl zmatek a chaos. Ti, kteří si udrželi čisté spirituální hodnoty, se modlili, aby přišla pomoc k zastavení tohoto zneužívání, proto Intergalaktická rada požádala zdroj, který vyslal anděly, kteří jim dali symboly. Tyto symboly byly dány do aury těch, kteří byli postižení a naladili je na vyšší vibrace, což obnovilo jejich spirituální schopnosti.
Po pádu Atlantidy byly Reiky symboly odneseny do Tibetu, kde byly používány k léčení a naladění se lidí na vyšší frekvence. Někteří z nově naladěných lidí je začali užívat pro osobní účely, a proto byly lidem odňaty. Po několika tisíci letech některé z nich byly navráceny Dr.Usuimu z Tibetu, jednomu z těch, který vytrvale pracoval na návratu světla Atlantidy, a tak začal do této energie zasvěcovat další lidi. Po mnoho let bylo toto zasvěcování prováděno tajně a šířilo se mluveným slovem. Od té doby je k dispozici více a více Reiky symbolů. V dnešní době se hojně užívá po celém světě k léčení a ladění na vyšší vibrace.
Oddělení od přírody. Pocit oddělení znamenalo, že Atlanťané ztratili vědomí jednoty s přírodou. Přestali si cenit žijících tvorů a už neviděli, jak je důležité pozorovat rituály a rytmy ročních období nebo sázet semena v určitých fázích měsíce. Jejich sklizeň už nebyla tak výživná a obsahovala méně energie. Proto potřebovali k zasycení více jídla, a proto museli více pracovat. Měli méně volného času, času pro hloubání a zábavu, což předtím udržovalo jejich čistou energii.
Rodiny už nedržely tak při sobě a jejich členové se začali odcizovat. Bylo těžší si porozumět. Přestali se ke zvířatům chovat jako sobě rovným. Z nějakého důvodu si lidé začali myslet, že jsou nadřazenější jiným bytostem, že jsou vyvinutější a mají právo mít kontrolu nad jinými druhy přírody. Brali si úrodu bez předchozího požádání. Mysleli si, že vlastní jejich domácí mazlíčky spíše než by s nimi měli rovnocenný vztah. Poprvé se lidé začali bát zvířat a naopak. Začali nevybíravě kácet stromy. Voda začala být znečištěna, protože nebyla žehnána a udržována ve vyšší vibraci. Tekoucí voda Atlantidou už nebyla plná energie lásky, míru a moudrosti, ale plná strachu a vzteku lidí a zvířat.
Lidé postupně začali cítit bolest. Obětovali zvířata a pili jejich krev, protože si mysleli, že jim dodá odvahu a sílu zvířat. Dívali se na krvavé zápasy býků a přiměli jiné zvířata, aby zápasili proti sobě. Koně, kteří dříve jezdili pro potěšení, byly osedláni a řízeni lidmi, kteří je nutili do soutěžení. Ke konci Atlantidy lidé nutili zvířata pro ně pracovat a válčit. Vyšší andělé a jednorožci zmizeli. Atlantské energie jako Stříbrně Fialový plamen, Mahatma energie a Reiky nebyly dostupné. Příroda se bránila zemětřeseními, výbuchy sopek, chudou úrodou, morem, hurikány a povodněmi. Místo toho, aby lidé přírodě naslouchali, bojovali s ní, pokoušeli ji řídit nebo ji měnit. Začali úrodu geneticky modifikovat, klonovat zvířata a dávat lidem a zvířatům silikonové čipy.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.


Pád Atlantidy - Úpadek spirituální čistoty a kněžství

upadek2
Nespokojenost se začala šířit Atlantidou jako důsledek úpadku spirituálních a jasnozřivých schopností Atlanťanů. Bez vyšší vidiny života se lidé stali sebestřednými. Postupně se stali lakomými a ambiciózními, hledající hmotné, světské a sexuální uspokojení namísto spirituální lásky. Život se stal břemenem a lidé hledali útěchu v alkoholu, látkách měnících náladu, hlučných večírcích, orgiích, konzumací těžkého jídla a svou zaneprázdněností. Provádění aktivit za účelem zlepšování svých dovedností se změnilo na soutěžení mezi sebou za účelem ukázání své síly druhému a povyšování se nad druhými. Lidé začali poslouchat disharmonickou hudbu jako odraz obecné nálady Atlantidy.
Když se lidé brali, začali si vyměňovat náramky jako symbol, že si navzájem patří. Dříve si byli vědomi své volnosti a toho, že si vybírají být spolu ve vzájemném závazku a lásce. V období pádu Atlantidy se cítili připoutáni a psychické pouta začaly napadat jejich dříve čisté vztahy. Během období Zlatého věku byly rozvíjeny aktivity pravé poloviny mozku, které udržovaly spirituální a jasnozřivé napojení. Cenili si tvorby, uměleckého vyjádření, společenských vztahů, hloubání, meditace, hudby a hraní her. Jakmile si lidé nebyli schopni stahovat učení kněží z krystalů nebo spolu telepaticky komunikovat, kněží začali učit lidi psát jako formu komunikace, což rozvinulo levou mozkovou hemisféru. Děti se začaly učit číst a psát a studovat matematiku a astronomii. Jakmile se lidé začali více zaměřovat na vědomosti, spiritualitu nahradila věda a technika. Staly se Bohem. Společenský aspekt povídání příběhů ztrácel na významu, protože lidé si už nepotřebovali udržet kapacitu pravé poloviny mozku pro zachování paměti.
Rodiny a komunity se začaly rozdělovat a společností zavládly obavy a zaneprázdněnost. Lidé si začali za služby a výrobky vyměňovat peníze, které začali hromadit. Začali účtovat za půjčky úroky a bohatí se stávali bohatšími a oddělenějšími. Ve Zlatém věku všichni zářili světlem štěstí a spirituálního naplnění. Nepotřebovali svá těla zdobit ošacením nebo šperky, nosili u sebe pouze krystal ke spojení s vyšším Já. Jak jejich světlo uhasínalo, jejich vzhled nabíral na významu a začali ho kompenzovat ozdobnými šperky a šaty. Ti, kteří se cítili společensky výše, nosili bohatší ošacení, které vyjadřovalo jejich status. Jejich obydlení se stávalo složitějším a ozdobenějším vzácnými kameny. Občané už nebyli otevřeni vysokofrekvenčnímu světlu, které kněží posílali z Chrámu Poseidona. Veleknězi, Velekněžky, Mágové a Zasvěcení, kteří zůstali čistí, stále posílali lidem toto světlo, protože doufali, že tento průběh mohou ještě zvrátit.
Postupně se příliš mnoho lidí dostalo do nerovnováhy a kněží s tím nemohli nic udělat. Ti, kteří začali jednat protizákonně, byli posláni do vězení. Čakry léčitelů se uzavřely a lidé s otevřeným srdcem, kteří nabízeli léčení, byli považováni za podezřelé a byli postaveni mimo zákon. Začaly se šířit nemoci, viry a psychické nemoci. Ve Zlatém věku lidé rádi trávili čas venku nebo v jednoduchých kulatých budovách a děkovali za dary přírody. Nyní se lidé modlili ve velmi přepychových chrámech. Z děkování se staly prosby o něco, protože se lidé báli budoucnosti a také toho, že jejich potřeby nebudou naplněny. Ti, kteří dlouho žili v důvěře a jednoduché víře, se sužovali strachem o přežití. Začali zabíjet zvířata a jedli jejich maso bez jejich svolení, což velmi snížilo jejich vibrace a další spirituální schopnosti.
Úpadek kněžství. Kněží, kteří byli moudrými poradci, převzali kontrolu. Mysleli si, že jsou lidem nadřazeni a prohlašovali, že jsou vyvolení, a že jsou jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Převzali moc nad určitou skupinou lidí, které říkali, že komunikují s jejich předky a démony. Brali za to peníze a vyžadovali loajalitu pod hrozbou pomsty neviditelných bytostí. Lidé se stali pověrčivými, věřili dogmatům, a když něco mělo pozitivní výsledek, bylo to opakováno do té doby, než se to stalo pravdou. Chrámy byly více ozdobeny a kněží nosili ozdobný šat. Někteří začali nosit prsten jako symbol jedinečného spojení s Bohem. Dále nosili pokrývku hlavy jako důkaz, že dosahují božského, a proto byli důležitější než masy lidí. Čím služebně vyšší kněz, tím vyšší pokrývka. Začali považovat ženy za něco podřadného a ty začaly nosit šátek okolo hlavy. Mužům kněží nařizovali, aby šli na obřízku a tím zmrzačili jejich symbol síly.
Někteří vysoce trénovaní černí Mágové užívali své síly k zastrašování a kontrole lidí tím, že manifestovali temné a zastrašující obrazy a říkali lidem, že jimi budou pohlceni, pokud je nebudou poslouchat. Morálka upadala, protože lidé neměli schopnost se sami napojit na moudrost vesmíru. Atlantida byla rozdělena na části, z nichž každou vedl jeden černý Mág. Přidali se k nim i někteří Veleknězi a Velekněžky, a proto se zlo začalo tímto kontinentem rychle šířit. Před setkáním vládci obětovali zvířata a pili víno smíchané z krve zvířat k pozvednutí své síly. Těchto vládců se lidé báli a nenáviděli je. Nutili lidi, aby se stali otroky nebo válečníky a na jejich záda umísťovali krabičky, které na dálku ovládali, jako dnešní čipy.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.


Pád Atlantidy - Příprava na konec. Uchování moudrosti

upadek
Ztráta spojení s vnitřním božstvím. Energetická ochrana Atlantidy se snižovala, a proto odhodlaní jedinci mohli překročit její přirozenou obranu. Už jim nestačilo jejich území, chtěli jej rozšířit. S upadající morálkou se vojáci armády Atlantidy stali bezohlednými a krutými, vězni byli mrzačeni a ženy znásilňovány jako forma mužské dominantního postavení a nenávisti. Temnota zvítězila.
Než velitelé napadli zemi, černí Mágové užili černou magii k získání moci nad lidmi žijícími v této zemi. Atlantida se stala hrabivou zemí porušující všechny spirituální zákony a užívala vyspělou technologii. Během Zlatého věku naše planeta vysílala do vesmíru světlo a přijímala pomoc a podporu vyspělejších hvězdných seskupení. Lidé dostávali technologické a vědecké informace, léčebné metody, moudrost a hodně světla. Jakmile začala Atlantida upadat a lidé ztratili své spirituální schopnosti, nemohli být v kontaktu s moudrými vesmírnými bytostmi. Lidé si začali myslet, že bytosti z jiných planet jsou mimozemšťané, báli se jich a odmítali jejich pomoc a vedení. Začali se cítit ve vesmíru odděleni a bytosti světla se na ně dívali s velkým pochopením.
Příprava na konec. Intergalaktická rada několikrát varovala lidi v Atlantidě. Dostali spoustu příležitostí ke změně svého chování, ale vybrali si pokračovat ve svém nezřízeném a marnotratném životním stylu a jejich masivnímu zneužívání své síly. Nakonec užívání technologie a černé magie ke kontrole masy lidí obklopila ty, kteří stáli na temné straně, těžkou a pronikavou vibrací, že už nebylo možné, aby se s nimi spojily síly světla. Proto tyto síly světla rozhodly o ukončení atlantského experimentu.
Samozřejmě, že se kontinent nepotopil přes noc. Poslední fáze trvala několik stovek let, protože bylo potřeba připravit další místa pro lidi, kteří stáli na světlé straně. Veleknězi a Velekněžky museli být vyměněni za ty původní, kteří měli schopnosti a byli vycvičeni vést lidi do nového života. Bylo vytvořeno 12 křišťálových lebek, do kterých bylo vneseno dostupné vědění a moudrost. Kněží, kteří se o ně starali, byli připraveni je přinést na nová místa. Dále se muselo rozhodnout, co se stane s Velkým krystalem Atlantidy, jestli se dematerializuje a navrátí se zdroji, nebo bude ponechán na Zemi na místě, kde by nemohl být zneužit. Nakonec byl ponechán na Zemi, proto když Chrám Poseidona zmizel pod vlnami moře, Velký krystal spadl na jeho dno, a nyní leží ve středu Bermudského trojúhelníku. Nemůže být viděn lidmi s vědomím 3D. Až ho Intergalaktická rada pro potřeby evoluce planety Země aktivuje, všechno kolem tohoto místa projde rychlým interdimenzionálním posunem a stane se pro lidské oko viditelný.
Uchování moudrosti. Hodně lidí, kteří zapříčinili pád Atlantidy, pocházelo z hvězdy Sírius. Byli to ti, kteří na Zem přinesli technologické a vědecké informace, které později užili pro jejich osobní prospěch. Delfíni také pocházejí z této hvězdy a snažili se o zmírnění excesů jejich kolegů. Bytosti, které se podílely na pádu Atlantidy, jsou k Zemi karmicky připoutáni, a to do té doby, než své skutky odčiní. Pro některé to znamená projít si několik stovek inkarnací. Po potopě bylo umožněno některým bytostem z této hvězdy, kteří zneužili svou sílu, vtělit se do těla delfínů. Udržují vibrace oceánů a díky své obrovské síle a porozumění poskytují lidem léčení a přinášejí jim radost, a tím si odčiňují svou karmu. Tito delfíni mají mozek podobný velkému počítači, ve kterém uchovávají vědění Atlantidy, i s důvodem, proč skončila. Toto vědění začínají telepaticky předávat určitým lidem. Různé druhy delfínů drží jedno z dvanácti základního vědění.
Všechnu moudrost, oproti vědění, drží andělé Atlantidy, tito krásní, světelní, čistě bílí andělé, bytosti s velmi vysokou frekvencí. Po moudrosti Atlantidy touží ve vesmíru spousta bytostí, aby ji užili ke svým potřebám. Atlantští andělé hledali místo, kde by ji nikdo nehledal. Kde jinde ji ukrýt než mezi ty, kteří způsobili pád Atlantidy. Rozhodli se, že na sebe také vezmou těla delfínů, a protože mají velmi vysokou frekvenci, nemohou být v současné době zraněni. Velryby, želvy, žraloci a další mořští živočichové chrání tyto andělské delfíny, s cílem, až přijde správný čas, vrátit část této moudrosti zpátky na své domovské planety. Nicméně při stále větším znečištění oceánu v současné době se všechny tvorové stávají zranitelnějšími. Atlantští andělé hledají lidi, kteří jsou dostatečně čistí a jsou od nich připraveni přijmout část moudrosti a rozšiřovat ji po celém světě, což zpátky přinese energii čisté Atlantidy.
Nakonec se tento kontinent potopil na dno oceánu. Nicméně moudrost dávné Atlantidy nebyla ztracena. Byla rozšířena do celého světa pomocí lidí z 12 kmenů, kteří se usadili na různých částech Země a začali se křížit s místními lidmi. Tato modrost je uložena v našem DNA. Tajemství moudrosti a světla se nám vrací a nabízí nám příležitost pro spirituální růst a evoluci.
/Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper./
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one