Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Jak vznikají blokace?

Jak vznikají blokace na našem životě? Toto je další dotaz,který často zodpovídám,tak se na to také tady podíváme, BLOKACE = výchovný program,jak jste se již v minulých příspěvcích mohli dovědět. Blokováním nás VEDE A UČÍ, SPRÁVNÉMU VIDĚNÍ A VNÍMÁNÍ světa naše vlastní duše a vyšší "Já". Tak jak to vlastně funguje? Pokud se vyvíjíme ve správném směru našeho určení, tak se netvoří další bloky,ale máme stále ty,které jsme si už přinesli s sebou tady do tohoto života z naší dávné minulosti minulých životů,což jsou naše obavy,strachy,nejistoty a nedostatek sebevědomí v určité pro nás dříve velmi traumatizující situaci,pokud se znovu dostáváme do PODOBNÉ SITUACE, potom se v nás automaticky SPUSTÍ BLOKACE, to je chybný program pro tento náš život, jde většinou o program strachu nebo dokonce o programy sebe-destruktivního charakteru,takže nás to prostě zbrdí nebo dokonce zastaví v našem vývoji nebo ,co je nejhorší mnozí volí dobrovolný odchod z tohoto bytí, tedy smrt a mají sebevražedné sklony,stane se to vždy,když nám NĚJAKÁ SITUACE V TOMTO ŽIVOTĚ připomene náš minulý život, spustí tím program viny, sebe-trestu a sebe-zničující myšlenky strachu,jež nás dostávají do bezvýchodných pro nás situací. Toto je ovšem extrém,ale jsou samozřejmě JINÉ BLOKY, které nám komplikují náš život, třeba BLOK STRACHU, ovlivní vždy tok energií ve třetí čakře, jde o to,co je příčinou našeho spuštění strachu a z čeho jej máme. Sami dobře znáte mnoho obav a strachů,které jste sami museli překonat,a o to vlastně jde, O PŘEKONÁNÍ tohoto programu obav a strachu z "něčeho", tím dojde ke zrušení tohoto automaticky se tvořícího se prográmku naší mysli, který se ozývá vždy,když jsme v NESOULADNÝCH TOCÍCH ENERGIÍ ve vlastním jemno-hmotném těle. Jsou ,ale také PROGRAMY Z MINULOSTI,které nejde tak jednoduše vynulovat, to proto, že mají PŘÍČINY HLUBOKO V NÁS A JSOU SPOJENY S VELMI BOLESTIVÝMI ZÁŽITKY, což bývá většinou buď strach ze smrti vlastní nebo SMRT CIZÍ osoby, ale také blokády vzniklé ve směrech hojnosti majetků,což znamená blokáda STRACHU Z MNOHA PENĚZ,kterou řeším s mnoha lidmi,taková blokáda se PROJEVUJE NÁSLEDNĚ - NÁHLÝM NEZDAREM nebo STRMÝM PROPADEM V práci, zaměstnání nebo podnikání, to znamená v praxi tím,že se nám třeba dařilo dost slušně stále jsme měli dostatek práce,peněz,ale po PŘEKROČENÍ URČITÉHO MNOŽSTVÍ PENĚZ nebo i majetku, DOCHÁZÍ KE SPUŠTĚNÍ prográmku blokace+nastává PROPAD, PÁD CELÉ FIRMY, dojde k jako by NEVYSVĚTLITELNÉ investici,která se nevrátí nebo NESMYSLNÉMU UTRACENÍ mnoha peněz a TAK NÁSLEDUJE KRACH OSOBNÍ nebo i FIREMNÍ. TAKOVÝ blokační program VŽDY SPOUŠTÍ NAŠE nevědomí,spoštěčem bývá "MNOŽSTVÍ PENĚZ+STRACH Z NICH" , COŽ VLASTNĚ JE strach o sebe sama, protože tento prográmek vznik V MINULOSTI. V minulých našich životech, kdy jsme například ...cestovali s mnoha penězi a došlo k násilnému přepadení a následně i zabití nás samotných nebo k došlo k zabití někoho,kdo nám byl velmi blízký, ČÍMŽ SI NAŠE NEVĚDOMÍ ULOŽILO TOTO TRAUMA,do paměti a PŘIPRAVILO DO BUDOUCNA pro naši "OCHRANU" PROGRÁMEK "OBRANY PROTI ZBOHATNUTÍ", což má za následek to,že jakmile ZAZNAMENÁ NAŠE PODVĚDOMÍ DOSTATEK PENĚZ-míru jejich si určí naše Já, tak se SPUSTÍ TENTO DESTRUKČNÍ PROGRAM,ABY NÁS ZBAVIL této hrozby "přepadení s násilnou smrtí" a tím se sami dostáváme NEVĚDOMĚ do situací,které nás připraví o naše peníze a majetky-třeba vytvoříme si nesmyslný dluh nebo podepíšeme smlouvu,kde nám nebude více zaplaceno,než naše NEVĚDOMÍ DOVOLÍ,taková BLOKÁDA na penězích NÁM KOMPLIKUJE DALŠÍ NÁŠ ŽIVOT. Nejde se toho vědomě nijak zbavit,protože většinou dotyčný ani sám netuší,jak ho JEHO VLASTNÍ JÁ blokuje a co to spouští,takže je dobré jít za nějakým odborníkem,který se kupříkladu "podívá do minulosti a Vás samotných" a najde příčinu a odstraní ji, teprve potom lze PŘE-NASTAVIT nový program pro takovou situaci,aby jste mohli bez omezení užívat darů vesmíru. Tímto jsme si také zodpověděli případnou otázku, proč by u takové BLOKÁDY NA PENĚZÍCH nefungovala jen pouhá opakování určitých afirmací motivujících nás k většímu výkonu. Pokud by totiž nebyla odstraněna PŘÍČINA, došlo by k tomu,že sice bychom se namotivovali i k větším výkonům,ale o to drastičtěji bychom o peníze-majetek došli,protože naše vlastní mysl by UPOSLECHLA STRIKTNĚ nastavený PROGRAM Z MINULOSTI. PROTO JE NUTNÉ, nejprve najít PŘÍČINU BLOKU, teprve POTOM PŘENASTAVIT nový program. Naprosto stejným způsobem vznikají BLOKACE na zdraví, na vztazích nebo v toku lásky přímo v srdeční čakře. Mnoho informací najdete také na webu : http://www.vestirna.717.cz
Když sami POHRDÁME JINÝMI nebo i SAMI SEBOU, tak si sami zapřičiníme velké potíže!
Naše energetické aurycké energie se tak velmi naruší a není-li změna v jednání, nastává sebe-destrukce celého těla a následná smrt.A důvod? Protože tím, jak jsme nastavení porušujeme zákony Universa, což má za následek to, že jsme blokováni na určitých úrovních, dle toho, kde jednáme NESPRÁVNĚ+TEDY ZANÁŠÍME SI DUŠI NEGACEMI + ZÁVISLOSTMI NA POZEMSKÝCH HODNOTÁCH! Podívejme se na konkrétní případy, jak je zaznamenal S.N.Lazarev:

PROČ NEMÁME HOJNOST?

"V minulých životech vám bylo velmi přáno a hodně dáno, a vy jste ostatními pohrdal pro jejich
nedokonalost. Dnes je vám světský úspěch a zdar naopak odebírán, a vy pohrdáte sám sebou.
Životaschopnost člověka je dána zásobou lásky v jeho duši. Buňka je životaschopná natolik,
nakolik je spjata s celým organismem. Úroveň lásky v duši každého z nás je úrovní kontaktu se
Stvořitelem. Když tato úroveň klesá, náš organismus musí zemřít, aby nezahynula naše duše. Vy
jste sám sebou tak pohrdal a tolik jste potlačoval lásku k sobě a k okolnímu světu, že jste se dostal
až za kritickou hranici. Sebe-opovrhování se nakonec mění v program sebezkázy. Za normálních
okolností byste dostal rakovinu. Vy však máte vyvážený organismus, takže se dočkáte spíš těžkého
úrazu a pomalého umírání. Nikdy neukládejte výhrady, které máte vůči jiným lidem, do svého
nitra. To, co je ve vašem nitru, vám nepatří. A své osobní problémy tam nevpouštějte taky.
Pamatujte si na celý život jednu věc: cit lásky nám nepatři, nemáme právo se ho dotýkat, nemáme
právo si ho podřizovat nebo se snažit ho ovládat. My sami jsme jen částí lásky, která se nalézá v
celku, a část nikdy nemá právo útočit na zájem celku. Cit lásky je posvátný a nedotknutelný. To my
sloužíme jemu, ne on nám. Nemáte právo zabíjet lásku k jiným lidem ani k sobě, to je trestuhodné.
Jestliže se s tím smíříte a vcítíte se do toho, nebudete mít problémy."

Příčinou je
-POHRDÁNÍ DRUHÝMI, PRO JEJICH NEDOKONALOST
-POHRDÁNÍ SÁM SEBOU

Důsledek toho je SPUŠTĚNÍ - PROGRAMY SMRTI
-sebe-opovržení - se mění v program sebezničující ve fyzické úrovni = spouštěním v nevědomí programů SMRTI , to je
nemoci s tímto brzkým koncem - většinou určitý typ rakovinných nádorů, dle toho, kde a ve které oblasti sami sebou vlastně začneme pohrdat.
Pokud se například jedná o typ rakoviny ženských orgánů- potom jsme sami se sebou velmi nespokojeni v osobním životě a vztahu intimním,
většinou tomu předchází pocity zklamání, frustrace z toho, že žena nedokázala si buď vytvořit a udržet vztah, dle toho, jaké má nastavení v duši,
či její partner není takový, jak by chtěla a nedokázala se přenést po léta neštěstí, která ve vztahu prožívala.

-OPOVRŽENÍ DRUHÝMI- MÁ ZA NÁSLEDEK TO, ŽE
si spouští naše tělo program sebezničující- tedy SMRT
- pokud máte dobré životní návyky a vaše tělo je vcelku pevné a stabilní konstrukce,
dochází k NÁHLÝM ÚRAZŮM, NEMOCEM krátkých a intenzivních konců s bolestmi a trápením se
- toto vše je důsledek toho, ABY SE DUŠE OČISTILA,
NEŽ VYSTOUPÁ DO JINÉ FORMY BYTÍ- protože především jde tady o VÝVOJ DUCHA A DUŠE+TOMU JE PODŘÍZENO ÚPLNĚ VŠE, ať už jste jakékoli
víry, či vyznání.

POKUD SÁM SEBOU POHRDÁTE - NIČÍTE LÁSKU K SOBĚ, ALE I KE SVĚTU - taková bytost musí zemřít, aby duše přežila.


JAK TO MOHU ZMĚNIT?
-vírou k nejvyšším energiím/ Bohu, chcete-li to tak nazývat. Jde o to, uvědomit si, že všichni tady podléháme jedněm zákonům celého Universa
a ty je nutno respektovat, dříve nebo později! První je UVĚDOMĚNÍ SI:
-VÍRA V TOK ENERGIE A LÁSKY
-LÁSKA A RESPEKT K nejvyšším energiím/Bohu
-POKORA
-NEMÁME PRÁVO SOUDIT COKOLI TADY, ANI KOHOKOLI TADY /netušíme totiž proč se co děje, a co to má dotyčnou duši naučit!!!
-RESPEKTUJTE SVOBODNOU VŮLI - SVOU I DRUHÉ BYTOSTI-tedy i člověka , ale i zvířete i rostlin
-UVĚDOMOVÁNÍ SI, ŽE JSME SOUČÁSTÍ CELÉHO UNIVERSA
-VDĚČNOST ZA VŠE, CO K NÁM PŘICHÁZÍ-tedy i za to zlé a ponižující a bolestivé-vše nás učí a umožní nám růst naší duše

Modlitba s pokorou k celému vesmíru a prosby o láskyplné energie do našich srdcí!!!

ŽIVOTASCHOPNOST člověka - je dána ZÁSOBOU LÁSKY V JEHO DUŠI!!!!!!

ÚROVEŇ lásky v duši je ÚROVNÍ KONTAKTU S TVOŘÍCÍ ENERGIÍ / S BOHEM !!!!!!
Klesne-li úroveň - náš organismus musí zemřít + následuje program SMRTI, ABY NEZAHYNULA DUŠE A DUCH NEBYL ROZPUŠTĚN VE SVĚTLE !!!

-NEUKLÁDAT VÝHRADY A ODSUZOVÁNÍ LIDÍ, BYTOSTÍ DO SVÉHO NITRA

-NEVPOUŠTĚT DO SVÉ DUŠE, ANI OSOBNÍ PROBLÉMY

-NEODSUZUJTE SVÉ RODIČE !!!
-NEODSUZUJTE SEBE !!!
-NEODSUZUJTE PARTNERA, KTERÝ VÁM "UBLÍŽIL"- vlastně vás jen měl za úkol vychovávat po duchovní stránce
-NEKRITIZUJTE NIC A NIKOHO - TO JE JEN ÚKOL NEJVYŠŠÍCH ENERGIÍ, NIKOLI NÁŠ - nevíme proč se co děje!!!
a proč se to děje právě takto -význam toho bývá ukryt v duších aktérů+tak hodnotíme to, o čem nic nevíme

MODLETE SE K UNIVERSU / BOHU - vlastními slovy z duše a ze srdce - upřímně a s pokorou, že nás vede vyšší energie+my se jen učíme tady na Zemi.

-NENIČIT LÁSKYPLNÝ CIT - NA TO NEMÁME PRÁVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To znamená, nezabít lásku v sobě, ale také nezabíjet ji v jiné osobě k vám - to děláme dost
často při "bolestivých rozchodech", zvláště se to stává u tak zvaných párů - lásky na první pohled, či dnes spíše nazývaných "spřízněných duší", kdy se jejich ublížení
zdá větší, než jejich láska k sobě.

-LÁSKA JE CIT OD Universa /BOHA a je to DAR nikoli běžná věc!!!!! Proto nemáme právo ji ani ničit, ani ji nikomu vymlouvat, či dokonce vzít tím, že v něm, vzbudíme svými činy,
jednáními a reakcemi na rozchod, či při něm, vzbudíme OBRÁCENÍ TOKU ENERGIE LÁSKY V TOK ENERGIÍ NENÁVISTI- jde totiž o jednu a tu samou energii, ale v jiných frekvencích kmitočtu částic+toto má za následek zabití lásky v srdcích. A toto je důvod, proč mnoho žen i mužů po problémových rozchodech začínají mít veliké potíže ve svém životě a může to dojít až ke spuštění programu SMRTI- viz rakoviny, smrtelné nehody, úrazy s následky na celý život a tak dále.
Takové NEGATIVNÍ ENERGIE V AURYCKÉM TĚLE jsou vždy brzy promítnuty do fyzického života OBOU AKTÉRŮ ROZCHODU- VĚTŠINOU OBA DVA ZAŽÍVAJÍ následky svých silných negací vzájemně, protože jejich vztah nebyl SPRÁVNĚ UKONČEN, tedy smírem obou duší a nastolením neutrálních energií. Vždy tedy je nutné, aby proběhly oboustranné omluvy a oboustranné odpuštění si vlastních chyb, činů a slov a samozřejmě i úmyslů- odpojení takových duší bývá velmi problémové, a to i když jeden, či oba si založí další rodiny, vztahy a žijí jinde - daleko od sebe. Takové energie se načítají společně a stále také spolu působí, žel na oba aktéry, ať už si to uvědomují nebo ne- jsou stále spojeni - dík oněm negativním energiím, co k sobě cítí + trpí těmito energiemi všichni, kdo jsou jim v blízkosti.
ČÍM VĚTŠÍ je zlost na sebe, TÍM VĚTŠÍ NEGACI POSÍLAJÍ K SOBĚ VZÁJEMNĚ + tak nevědomky sebe vzájemně blokují a to nejen v tomto životě, ale také v životech budoucích!!!
JE-LI NEGACE VĚTŠÍ, NEŽ LÁSKA V JEJICH OKOLÍ, potom nastává spuštění zničujících programů, pro toho, kterého z nich - leč trpět budou tím oba aktéři, kteří se "špatně a bez vysvětlení a omluv rozešli". /Marcela Abha/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one