Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

JAK TO U MNE CHODÍ-než zvolíte proces

Marcela Kunz-v rádiu.jpg
NEŽ SE ROZHODNETE PRO OČISTNÝ PROCES

-uvědomit si, co chci očistit, v kterém směru života potřebuji pomoci
-pročíst si tuto stránečku až do konce!!!!

1.Doporučuji všem nechat si nejprve udělat diagnostiku energetického systému těla
-dělám až po vámi popsaných potížích ve vašem životě, popisu zdravotních potíží a po popisu toho, co vás trápí nebo kde vám to nejde být v přirozené vaší hojnosti.
-dostáváte s vysvětleními a doporučeními přímo pro vás-oskenováno do emailu. Honorováno je vždycky zvlášť mimo proces!
-Cena je 1200 Kč


Takže pokud chcete nějakou očistu
1.požádám vás o popis potíží, či toho, co chcete řešit+prosím popište mi i svoje zdravotní potíže, pokud je máte.
2. podle toho vám doporučím i proces očisty
3. vyberete si termín pro osobní sezení+konzultaci

Doporučené procesy:
-7 denní proces očisty/ 2500 Kč
(denní proces čištění energetickými systémy Karuna-ki, Kchuei nebo nižší toky pro klientelu vězící v hodně nízkých frekvencích-Shamballa, Reiki)
-21 denní proces čištění "Spirit" / 4800 Kč -50% sleva
(je nejvyužívanějším procesem, vždy 3x týdně čištění energiemi Univers-Karuna-ki, Kchuei, Imarra reiki+texty k očistě vědomí, nevědomí+pracovní videa ke změnám nastavení sebe sama-vše dostáváte do emailu společně s pokyny k sezením a rozpis léčebného procesu)
-21 denní proces očisty paměti duše / 5500 Kč
(proces je 7 dní intenzivně-denně, paK 3x týdně čištění paměti duše, očista aury+tvorba závěrečné ochranné vrstvy auryckého systému-použitím kombinaci různých metod-léčení duše Vyšším Já, čištění duše SRT, Karuna-ki energetický systém)

Procesy pro kletbové potíže, nenávist, závist, pomluvy a vlivy temných těžkých energií:
-21 denní kombinační proces karmického čištění kleteb, vlivů temných sil/ 9800 Kč
nebo
-21 denní karmické čištění kleteb, vlivů temných sil, magie a ovlivnění/ 13500 Kč
- 30 denní očista kleteb, vlivů temných sil, ovlivnění, entit, vlivů magie / 15000 Kč
(3 poslední procesy jsou 10 dnů denní očisty a léčení duše, pak jen 3x týdně+text pro očistu od kleteb, vlivů temných sil=velice účinný a silný energeticky, je nutno u něj hodně pít, čímž se z buněk vyloučí více energie rozpuštěné do vody, plus pracovní videjka pro obnovu nastavení duše do souladu se zákony Universa.) U těchto procesů je možnost platby na 2 splátky-po domluvě se mnou.

Proces si můžete zvolit i sám/sama takto:
-pokud jste blokován jen v jedné oblasti svého života (např. ve vztahu pracovním, či jen ve vztahu osobním, pak vám postačí jen kratší proces

-pokud máte blokace ve dvou a více směrech svého života (např. v práci, vztahu osobním nebo i v přitékání peněz k vám, je nutno již zvolit proces 21 denní(pak vám mohu poradit i já, který bude pro vás lepší-dle vašich potíží! Ideální je vědět potíže klienta na jeho hojnosti bytí=v jeho životě a jeho oblastech.

Tak myslím jsem Vám popsala vše popište mi své potíže v životě, či konkrétně, čím více vím tím snadněji a lépe je mohu řešit +vy máte pak snadnější postup procesu+ rychlejší řešení potíží. Jinak to, co bude vyřešeno při léčbách si řídí VAŠE DUŠE-nikoli já, vše jde jen s jejím souhlasem+se souhlasem samozřejmě vašeho vyššího já-bez toho nejde nic.

Tak u mne to chodí následovně
1.Vy mi popíšete své potíže-vypíšete vše, co vás trápí, co se vám nedaří, kde vidíte problém+zdravotní potíže, pokud už jsou.
2.pak si zvolíte z doporučených proces pro sebe+uhradíte cenu na č.ú., jež vám pak zašlu.
3. ode mne ihned po uhrazení dostáváte pokyny k procesu, termín prvního sezení pro vás+vše, co k danému procesu patří zaslat do emailu.

Z těchto důvodů osobní konzultace dávám jen výjimečně, místo nich je možno klientovi udělat osobní diagnostiku s vysvětleními detailně jeho blokací, závazků a těžkých energií v celém auryckém systému-dělá se po Vámi popsaných potížích a zasílám k vám do emailu s vysvětleními a doporučeními přímo pro vás za cenu pak 1200 Kč)+pak když chce klient konzultaci i tak je ta možnost a jsou placené vždycky zvlášť, stejně tak pokud u toho následně pak uděláme osobní jedno sezení, které je také honorováno zvláště-průměrnou cenou 1500 Kč, levněji vás to určitě vychází řešení na dálku hned od počátku.
S osobním sezením a konzultací se vám proces vždy prodraží, jelikož se musím věnovat jen Vám+při práci na dálku je vás řešeno vždycky více najednou.
Marcela Abha
DIAGNOSTIKA.jpg
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one