Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Jak se dostanu na správné vibrace?

Jak se dostanu na SPRÁVNÉ FREKVENCE energií? To je dotaz drtivé většiny mých klientů, takže si o tom něco povíme také. Na pro Vás SPRÁVNOU VIBRAČNÍ FREKVENCI se dostanete jen Vy sami, protože nikdo jiný , Než Vy sami NEVÍ, co opravdu chcete!!! Také samozřejmě musíte jinak JEDNAT, BÝT V SOULADU SE zákony UNIVERSA. Hmmm...to se snadno řekne, ale mnohem hůře udělá. Proč? Jednoduše protože dostat se na SPRÁVNOU VAŠI FREKVENCI, znamená ZMĚNIT SEBE SAMA, změnit své vnímání a myšlení a jednání vůči všem a všemu,tedy i vůči sám sobě,což bývá nejtěžší. Mnoho z mých klientů si myslelo na počátku,když mne navštívili,že změna bude spočívat jen v jednotlivých návycích pro určité věci, či situaci, ale omyl byl tvrdou pravdou. Úspěch můžete dosáhnout jen tím, že zmíněnou ZMĚNU UDĚLÁTE NAPROSTO VE VŠEM, co děláte. To znamená třeba v denním režimu. Řeknete,že to je dáno mou prací, ano jistě je to DÍL TOHO, ale změna dne je dána JEN VÁMI. To znamená, jak se vzbudíte...co si ihned pomyslíte...co ihned uděláte,jako první věc (mnoho z vás si řekne,no jdu na wc nebo se napít..) ,ale tak to není! První věcí hned po probuzení = MYŠLENKA !!!!! Takže na co hned po probuzení myslíte?...jistě si odpovíte sami...co první tedy vlastně uděláte,po probuzení?...ano, MÁTE PRVNÍ MYŠLENKU, ta ovšem určuje IHNED vaše pocity, vaši náladu,váš entuziasmus,vaši chuť do života,váš směr dalších myšlenek a tím i naladění do nového dne!!! Takže není to tak jednoduché,jak se možná zdá, je nutné se NEJPRVE PODÍVAT SÁM DO SEBE, jaký jsem, co dělám,co z toho je správné, a co není . Na základě toho se můžete ZMĚNIT, POSTUPNĚ odstraňovat staré nevhodné vzorce programů,podle kterých jede vaše mysl,vaše konání a také s tím související vidění okolí i sebe sama. Takže CHCETE-LI ZMĚNU, začněte sami u sebe!!! Na základě toho se bude měnit také to,co sami odrážíte,tedy to,jak se okolí vás bude k vám chovat a s vámi jednat a vás vnímat,budete tím MĚNIT SVÉ VLASTNÍ VIBRAČNÍ TOKY ENERGIÍ. Jak vidíte ZMĚNA JE JEN NA VÁS SAMOTNÝCH. Měníte tedy nejen MYŠLENKY, ale také VNÍMÁNÍ SVÉHO OKOLÍ, měníte tak i své vlastní ČINY, VAŠE JEDNÁNÍ vůči sobě i druhým. Změnit se , dá tedy velikou práci, mohu vám říci ze zkušeností vlastních i mých klientů jde o nejtěžší práci,ale VÝSLEDEK STOJÍ ZA TO,to mi věřte!!! Pokud se rozhodnete změnit své vibrační energie,kde se právě NACHÁZÍTE, měli by jste se NEJPRVE projít OČISTOU energií ve vašem jemno-hmotném těle a těle fyzickém, potom budete potřebovat ODSTRANIT KARMICKÉ BLOKY, což umožní karmická očista a odblokace negací, potom budete potřebovat PROJÍT ODSTRANĚNÍM STARÝCH A CHYBNÝCH PROGRAMŮ MINULOSTI, které vznikly bu´d v dávné minulosti vaší-karmické, tak v tomto životě,což jsou jednak ZKUŠENOSTNÍ PROGRAMY, jednak PROGRAMY NAUČENÉ A PŘEVZATÉ programy od např. rodičů,učitelů,lidí z okolí nebo prarodičů,ale jsou tu jak jsem vzpomněla také PROGRAMY Z PROŽITÝCH MINULOSTNÍCH BYTÍ VAŠÍ DUŠE. Což znamená,že máte v mysli už uložené programy např. strachu,FÓBIÍ, OBAVY,PROGRAMY SEBEDESTRUKCE,k vůli nějaké vlastní činnosti v minulosti nebo k vůli zážitku,jež vás traumatizoval natolik,že jste si vytvořili vnitřní blok a tím i program obrany,před stejným "šíleným prožitkem",který jste již absolvovali v minulém některém vašem bytí. tyto PROGRAMY CHYBNÉ MUSÍ BÝT také ODSTRANĚNY a MÍSTO nich musí SE VLOŽIT PROGRAMY DO NEVĚDOMÍ ZCELA NOVÉ,vhodné pro tento Váš život. Takže vidíte, že ZMĚNA = velice složitý PROCES, ODRÁŽEJÍCÍ SE V CELÉM VAŠEM ŽIVOTĚ,teprve POTOM SE ZMĚNÍ VAŠE VIBRACE ENERGIÍ, v nichž se budete po této hloubkové proměně nacházet.
čištění-léčba

čištění-léčba

HLOUBKOVOU KARMICKOU OČISTOU
3 Týdenní hloubková očista a odblokace
-diagnostika automatickou kresbou / samostatně bez léčby za 500Kč
- 6x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki /samostatně bez této léčby cena za sezení 2500Kč
- 2x spalování negativních energií /samostatně bez této léčby cena za 1 spalování 650Kč
- 6x doplnění a srovnání čaker / samostatně bez této léčby 500Kč
- 7x andělská léčba s energií Kchuei / samostatně bez této léčby 3330Kč za 1 sezení
- závěrečné vyladění energetických těl /emočního,mentálního,duchovního,duševního,fyzického
- odblokace chybných programů nevědomí(SRT+změna nevědomí)
- obnova úkolu duše,restart vědomí,podvědomí a nevědomých programů
- obnova energií v těle fyzickém
- vylepšení zdraví a fyzické kondice,vlivem znovu nastartování správné funkce samoléčebných procesů v orgánech,až k buněčné úrovni a vašemu DNA
cena za 21 dní 4.800 Kč - TRVALE NÍZKÁ CENA
ZVÝŠENÍ VIBRACÍ

- základem je PROČIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ KARMICKÝCH + OČISTA OD NEGATIVNÍCH VLIVŮ ENERGIÍ Z TOHOTO vašeho života !!!!

BEZ TOHOTO SE NENÍ MOŽNÉ DOSTAT NA VYŠŠÍ VIBRACI TOKŮ ENERGIÍ, tedy jak já ráda používám do vyšší řeky energie, kterou právě plujete ve svém vlastním životě. Protože NEJDE UDĚLAT KVANTOVÝ SKOK, BEZ TOHO, ABY JSTE ho směli udělat, tedy byli na něj připraveni také energeticky, pokud se o to pokoušíte zase vás to hodí do té energie, kam nyní patříte svými vibracemi, jinak řečeno, jak nyní máte naladěno vaše vnímání, jednání, myšlení, bez pročištění se vám nemůže ani měnit myšlení, ani nebudete mít "správné vnímání světa kolem vás" (viz. ...sklenice s vodou naplněná do půlky-jeden uvidí -poloplnou a další zase řekne, že je poloprázdná...rozdílné vidění věcí)

Takže nejen pročištění karmických blokád, které vás drží na místě, v určitém směru vašeho života, ale také s očistou přichází nutně i
-ZMĚNA MYŠLENÍ
-ZMĚNY V JEDNÁNÍ
-ZMĚNY POSTOJŮ
-ZMĚNY VE VLASTNÍM ŽEBŘÍČKU HODNOT

S TÍM VŠÍM SOUVISÍ VÁŠ "KVANTOVÝ SKOK", který by jste nyní BEZ KARMICKÉ OČISTY, zcela jistě NEMOHLI UDĚLAT, PROSTĚ VÁS TA ENERGIE NEPUSTÍ SE DOSTAT NA VIBRACE, KTERÉ K VÁM NEPATŘÍ !

TAKTO SI MŮŽETE SAMI ZMĚNIT ZCELA CÍLENĚ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT K LEPŠÍMU, ZÁLEŽÍ JEN A JEN NA VÁS, KDY SE ROZHODNETE TO UDĚLAT, nikdo vás k tomu nebude nutit, nikdo se na vás ani nebude zlobit, že to ještě teď nechcete udělat, třeba jen proto, že tomu ještě nevěříte, víte vesmírné síly neštve, jaký život máte, a ani nikomu jinému to nevadí, v jakých problémech právě jste, je to jen na vás, kdy to začne vadit jen a jen vám, vesmír vám dá tolik času, kolik budete potřebovat, abyste sami pochopili, že pročistit se je jenom ve vašem vlastním zájmu./M.Abha
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one