Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ, aneb jak funguje naše vysílání energie

my+rovina bytí.jpg
JAK FUNGUJE TOK ENERGIÍ

Je zapotřebí trošku Vám objasnit,jak energie působí -i když věřím jste si pročetli mnoho věcí+prošli ledačím,nicméně většina klientů ani netuší,že to,co se jim děje si sami způsobili svým konáním,ať už v tomto životě nebo jiném.
Takže aby jste byli v obraze trošku,tak na Vás nebo manžela působí mnoho faktorů a věcí,které dohromady mají tento účinek života,co teď prožíváte. Vlivy na život jsou jednak karmické-to je to,co si neseme,jako vlastní nebo rodovou zátěž při narození tady,spouštěče různých našich programů jednání a chování,sem patří také programy,podle nichž jede naše mysl nevědomí a vědomí/tady je -sebe-destrukce,sebe-trest,za to co jste jako duše udělali jiným v jiných životech,také sliby chudoby-když jste třeba byli mnichy v klášterech nebo sliby věrnosti-pro vztahy,toto je jen zlomek výčtu programů,jež v tomto bytí komplikují život/-toto vše je potřeba odblokovat a VLOŽIT DO NEVĚDOMÍ A VĚDOMÍ NOVÉ PROGRAMY-to dělám já při hloubkové léčbě Spirit.
Dál na vás určitě působí ovlivnění jiných lidí-závist,nepřející energie,kletby-což jsou i nevinné větičky typu-ať se jim nedaří nebo od konkurence-kéž by krachl,a´t máme klid a samozřejmě jiné,ale toto jsou kletby nevědomé od cizích lidí nebo i rodiny-ve stylu konstatování,no tohle ti nemůže jít..to nedáte...atd. Potom jsou tu vědomé kletby od nepřejících a ty nesou daleko větší sílu-je do nich vložena energie nepřejícnosti nebo až zloby a nenávisti. Pak se samozřejmě k tomu přidruží i to,co dotyčný člověk vyřkl vůči vám a vaší rodině-zasahuje to všechny členy!!! Další takovou věcí jsou "Přivtělenci"-duše zemřelých,co je okolí nebo i z vaší rodiny ostatní NENECHALI ODEJÍT A STÁLE O NICH A S NIMI MLUVÍ-tak tyto duše si prostě dojdou CUCNOUT VAŠÍ ENERGII do čaker+oslabují vás na různých úrovních,totéž se děje,když máte karmický závazek k některé duši-to znamená,když jste v některém životě způsobit předčasnou smrt té duši,tak ona si to ODŽIJE s vámi v tomto těle+upíří na vaší energii a oslabuje vás,a stejně tak vás oslabí ovlivnění od jiných osob,které jsou JEN NA VÁS NAPOJENÉ+PROSTĚ SI KDYŽ POTŘEBUJÍ CUCNOU-vaši energii a taky posílají po této SPOJNICI SVÉ OVLIVŇUJÍCÍ MYŠLENKY+vy potom děláte co jste nechtěli ve své podstatě ani udělat,jen nevíte proč jste tohle zrovna udělali,ale ejhle ono vás to zničilo+tímto způsobem,když si zvážíte kolik faktorů na vás působí včetně rodových kleteb a nedej Bůh kleteb černé magie,kterou jste třeba v některém životě i mohli dělat vy sami,no tak potom není divu,že jste tam,kde jste-NIC VE ZLÉM SAMOZŘEJMĚ,protože všichni si procházíme tímto RŮSTEM-NEJLEPŠÍ ÚČINEK MÁ VLASTNÍ ZKUŠENOST, NICMÉNĚ JE POTŘEBA SI UVĚDOMIT-pokud CHCI POMOC-musím být připraven se ZMĚNIT I VNITŘNĚ-to znamená -u mé léčby NEPRACUJI JEN JÁ,ALE PRACUJETE NA SOBĚ HLAVNĚ VY SAMI-KLIENT,a to tím,že já jsem napojena při sezení+channelingem-napojení na buď archanděly+průvodce nebo přímo v Akáši+píši konkrétně,co potřebuje daný klient udělat-dostáváte texty afirmací pro omluvy-buď všeobecné pro duše jiných co jste jim někdy ublížili,taky dostáváte textové afirmace pro VKLÁDÁNÍ NOVÝCH PROGRAMŮ DO NEVĚDOMÍ A VĚDOMÍ-tím se transformuje vaše duše,ZBAVUJE SE ZÁTĚŽÍ Z MINULOSTI+tím se uvolní tlak na současný a budoucí VÁŠ ŽIVOT,pak součástí je sezení ,kdy já vás společně s Universem-nejvyššími toky léčím-Karuna-ki energie,Shamballou a Reconnection-nakonec řeší až k DNA vaše tělo hmotné a upravuje zdraví na fyzické úrovni-toto vše se děje při HLOUBKOVÉ OČISTĚ A ODBLOKACÍCH, takže jinak řečeno,pokud se klient nehodlá vnitřně měnit-navrátí ho nejvyšší toky Universa do zaběhlých kolejí+za čas se vše vrátí zpátky,protože úmyslem pomoci je toto: klientova CELKOVÁ TRANSFORMACE VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ-celková vnitřní změna vnímání a chápání světa,klientovy úlohy v něm+to ve stručnosti znamená-dodržovat určité ZÁKONY UNIVERSA-žij a nech žít,nesuď nikoho nejsi v jeho kůži+nevíš,co je jeho úkol se naučit+protrpět,vnímej a buď citlivý ke všemu tady na Zemi,pomáhej jiným a sobě tím nejvíce pomůžeš,pouč se z vlastích chyb+pokud se nepoučíš-Já UNIVERSUM tě NAVRÁTÍM k té samé kapitole/situaci,aby ses to konečně naučil+budu to Já Universum dělat tak dlouho,až se to tvá duše naučí:
-být vděčný+nesoudit jiné
-být pokorný+milující vše včetně sebe
-být děkující za každý tvůj den tady
-být pomáhající všem bez rozdílů/zvířata,lidé,rostliny,neživé věci
-BÝT MILUJÍCÍ+POSÍLAT LÁSKU VŠEM A VŠUDE,BEZ ROZDÍLU,ZDA JI DOSTANU ZPĚT NEBO NE!!!!
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one