Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Co je to Inkarnát,entita,přivtělenec?

stažený soubor-dušičky.jpg
INKARNÁT, PŘIVTĚLENEC = ENERGIE,která se přivtělila do našeho energetického těla aury. jak se tam vzala? ...co to je inkarnát?...co je teda vlastně ta přivtělená duše?... a kolik jich tam mohu mít?...a co to způsobuje?...Tak tyto dotazy dostávám velmi často, pokusím se tady vysvětlit vám,co to je nejdříve NÁŠ ENERGETICKÝ OBAL = aura, je to tok energií,který je složen z několika až 17 vrstev různých vibračních toků naší energie v těle, kolem nás proudící, vzniká tak,že jednotlivá energetická centra mají svůj tok energie o určité frekvenci,sem patří nejznámějších 7 hlavních čaker=ENERGETICKÝCH CENTER. Mimo ně existuje tak zvané NAPOJENÍ na vyšší a nejvyšší tok energie celého vesmíru a celého Universa,toto také zasahuje do naší aury.
Pokud naše energetické tělo-AURA, má dostatek energie ,vytváří si automaticky ochrannou energetickou jako by membránu-je většinou o vyšší vibraci ,než v jaké se právě nalézáme v našem okolí. Pokud ovšem jsme nějak v nesouladném SVÉM TOKU ENERGIE,potom dochází k nedostatečné ochranné vrstvě,kterou mohou pronikat do našeho energetického těla jiné energie o nižších vibracích,které se jdou jako by "doplnit k nám" do našeho energetického systému,což pro nás není dobré. takové vibrace nám BEROU NAŠI ENERGII, což má za následek to,že jí máme v některé oblasti méně a méně,až se to začíná projevovat na našem fyzickém těle třeba ,nějakou nemocí v dané oblasti.

PROČ PRÁVĚ TAM?
Protože právě nám je tam odebírána "naše energie" a tak naše jednotlivé buňky v dané oblasti NEMAJÍ DOST energií pro látkovou výměnu a tak se buď ne-dovyživují nebo třeba pře-toxikují,tím,že chtějí odvádět škodliviny ze sebe ven,ale nemají dostatečné množství energie na to a dojde k přetoxikaci buněk,to má samozřejmě za následek oslabení struktury v této oblasti a k vytvoření podmínek pro oslabení imunitního systému a následně vznik nějaké -té, které nemoci v tom-kterém orgánu, takže OSLABENÍM V NAŠEM ENERGETICKÉM SYSTÉMU následně znamená za určitý čas OSLABENÍ IMUNITY V TÉ OBLASTI ,což zákonitě vede k ONEMOCNĚNÍ NEJSLABŠÍCH BUNĚK V DANÉ OBLASTI.

Tak toto způsobuje napadení aury,která je oslabená nějakou PŘI-VTĚLENOU DUŠÍ,což je prakticky jen inteligentní energie o určité vibraci.Která nás vysává v místě,kde se nám přivtělí,většinou je to oblst nejtenší vrstvy našeho energetického obalu AURY. nAOPAK "inkarnát" je duše k nám přidaná už před naším narozením,jednoduše vysvětleno, není to ale zcela přesné vysvětlení,protože INKARNÁT = DUŠE, která si JDE S NÁMI ODŽÍT tento život. A to z jednoho důvodu, je jím KARMICKÝ ZÁVAZEK VŮČI NÁM nebo spíše MY MÁME ZÁVAZEK z minulého života VŮČI TÉ DUŠI.
Takže dojde k tomu, než se narodíme uzavíráme dohodu s takovou duší o poskytnutí naší schránky pro její prožitky s námi v jednom těle,tak to dost často je u tak zvaných "duševně nemocných" s rozdvojenou osobností, po odstranění tohoto energetického upírka, dojde většinou ke stabilizaci duševního stavu jedince nebo k úplnému vyléčení. Samozřejmě toto nelze aplikovat na všechny duševní choroby,ale některé ano,to pro objasnění a pro uvedení na pravou míru.

CO SE DĚJE, KDYŽ MÁME PŘIVTĚLENOU ENTITU?
Tak to jsme si už vysvětlili na předešlém,ale jak se tam dostane , a kde jej NACHYTÁME? Tak toto je docela bžné, budete se divit,jak snadno si jej donesete s sebou domů. Každý z nás se nachází na URČITÉ FREKVENCI ENERGIÍ, ve které PRÁVĚ TEĎ FUNGUJE. Každý jsme na jiné vibraci,protože každý z nás má například jinou náladu,jiné pocity právě teď, každý máme svá trápení, své radosti,taky své nemoci,své OVLIVNĚNÍ a taky své NEGATIVNÍ bloky,závazky z minulosti a současnosti+kolem každého z nás jsou i "jeho pomluvy,uřknutí,kletby" , a to jak vlastní = co sami vytváříme, ať už vědomě nebo nevědomě, tak jsou všechny takové energie ,které TAKTO ZÍSKÁVÁME OD JINÝCH LIDÍ. TOTO VŠE NÁM DOTVÁŘÍ VIBRACE energií, ve kterých se neustále pohybujeme a také,které se neustále mění,proto se KAŽDÝ NALÉZÁ VE SVÉ VLASTNÍ FREKVENCI energií+podle toho máme také svůj OCHRANNÝ AURYCKÝ OBAL,který nám naši energii chrání, tím vším je ovšem NARUŠOVÁN, tak DOJDE K PRONIKNUTÍ DO AURY CIZÍ ENERGIE,která k nám nepatří a bere nám naši energii.
Pro přivtělence a inkarnáta je důležitá VAŠE VIBRAČNÍ ENERGIE,protože to je to,co jim může otevřít průchod do jiných dimenzí,kam oni sami patří,TAK SE JÍ SNAŽÍ DOSÁHNOUT,aby mohli odejít z našeho světa a MEZIPROSTORU,KDE UVÍZLI.. .

JAK SE JICH ZBAVIT?
-jak je odvést?
-jde to vůbec?...tak na tyto otázky si zodpovíme v jiném přízpěvku,ale obecně platí,že je vždy lépe navšívit člověka k tomu proškoleného,aby rozeznal,zda smí odvádět a koho,zda jen přivtělence,ovlivnění nebo také karmicky přivtěleného inkarnáta,či třeba entitu z astrálu nebo jiné dimenze.
-vše jde odvádět, jen se musí vědět, kdy, koho, a co je nutné před tím splnit, protože vše má svůj důvod, tak i to, že třeba máte entitu ve své auře, či že ji máte karmickou vtělenou...Já sama vím o tom své, protože také toto patří k mé specializaci, a mám mnoho zkušeností s jejich odváděním, jež v drtivé většině úzce souvisí s karmickou očistou+vibrací vaší duše, jinak obecně platí, že čím nižší vibrační úroveń máte, tím větší je pravděpodobnost toho, že se vám do čaker, či auryckých jemno-hmotných těl budou bludné duše, uvízlé duše, či entity z nízkých dimenzí snadno přivtělovat, a budou vás zbavovat tak vaší vlastní energie, ale je rozdíl to, zda vy nemáte také závazky vůči onomu vtělenci, pokud ano, je nutné jich dostát, až pak je možné entity odvést takže máte-li potíže a chcete si nechat pomoci, napište mi genea1@email.cz
Možnosti karmických silných zátěží, blokací duše a ovlivnění entitami
-21 denní základní očista lehčích kleteb,agresí a negací/ 6500 Kč
/3x týdně na dálku, očista duše, očista Kchuei energií+léčba s Karuna-ki/

-21 denní očista hrubších negací, bloků a kleteb magie/ 9800 Kč
/3x týdně na dálku očista pamětí duše, očista Kchuei, léčba Karuna-ki+Imara/

-21 denníočista kleteb, ovlivnění entitami a bloků duše/ 13500 Kč
/7dní denní očista s Kchuei, čištění od entit, bludných duší, pak 3x týdně očista duše, léčba s Karuna-ki+Imara/

-30 denní komplexní očista a léčba bloků, silných negací a kleteb/15000 Kč
/10 dní denní očista s Kchuei energií, čištění od entit, inkarnátů, ovlivnění, rodových kleteb, uřknutí, zloby, závisti a nenávisti, proces pak 3x týdně s léčením Karuna-ki+Carmic distance+Imara+pře-nastavení duše+DNA buněčných základů, dle pročištění duše/

-30 denní individuální proces tvořený přímo pro specifické potíže silně ovlivněného, či "napadeného entitou, kletbou, rodovým silným zatížením" klienta/ 21000 Kč
/proces je 12 dní denního speciálně zaměřeného čištění, jak pamětí duše, tak celého auryckého systému+fyzického těla buněk+pře-nastavení programů duše+následného přeladění nastavení DNA základů buněk-vše si řídí duše klienta/

Objednat lze:
-spiritlecba@email.cz nebo z formulářů webu
paprsek zarici do vsech stran.jpg
KARMICKÁ HLOUBKOVÁ KOMPLEXNÍ LÉČBA A OČISTA SILNĚJŠÍCH NEGACÍ+BLOKŮ DUŠE

CO PROCES OBSAHUJE
Obnova energií v těle, očista od negací,odblokování při intenzivní 7 denní léčbě energiemi / 3300,- /pokud není v akci
-diagnostika čaker/zašlu emailem
-3x čištění a nastartování vnitřních energií/Shamballa
-4x Hloubkové čištění a obnova energie / Kchuei
-3x andělská léčba Imara
-6x hloubková léčba Karuna-ki
-restart vědomí
-SRT-odstranění chybných programů duše
-závěrečný kontrolní rozpis do mejlu po ukončení procesu do týdne-zasílám emailem
Snížení blokací na vašem životě,odstranění únavy, stresu, vylepšení zdraví vlivem restartu imunitního systému.
Pro objednání: Viz formulář níže
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one