Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
CO TO JE DUŠE?,
zda a co je DUŠE....Co si pod tím vlastně máme představit?

Určitě jste se už pozastavili nad tím,co to vlastně je ta všemi označovaná DUŠE" ? Původně to bylo označení pro rozdílný stav těla mezi živým a mrtvým člověkem. Ovšem stále to není uspokojivá odpověď na již zmíněný dotaz, co to vlastně je? Už před mnoha lety se tímto problémem zaobíralo velké množství vědeckých kapacit, jedním z takových,kdo se zasloužil o rozpoutání velikých diskusí o tompsychiatr z Virginie Dr. George Ritchie, který mezi prvními popsal doktoru Raymondu Moodymu svůj zážitek "SMRTI a PŘECHODU jeho DUŠE do další dimenze".

Ve svých 20 letech měl srdeční mrtvici a byl 2 lékaři prohlášen za mrtvého,jeho klinický stav toto přesně dotvrzoval, ale on se znovu probral po určité době a svůj "zážitek smrti a života po ní "dotvrdil před mnoha tehdejšími kapacitami. Stal se tak prvním, s kým udělal rozhovor známý Dr. Raymond Moody,který vše uvedl do své knihy,kterou sepsal na podnět právě tohoto psychiatra. Jistě většina zná jeho díla jako jsou "Život po životě, či Život na druhém břehu a mnoho jiných knih pojednávajících tomto základním dotazu, CO JE TO + ZDA EXISTUJE naše DUŠE.

Bylo už mnoho sepsáno na toto téma,ale co to je ta duše? Vědecké označení bychom mohli použít jako ENERGIE s VLASTNÍ INTELIGENCÍ a PAMĚTÍ CELÉ SVÉ EXISTENCE OD POČÁTKU STVOŘENÍ, existuje již také docela přesný DŮKAZ, a tím je JEJÍ HMOTNOST.

Před mnoha lety proběhl světem článek o tom,že někde renomovaní vědci společně s fyziky a lékařskými kapacitami, provedli pokus tím, že zvážili vždy pacienty,jež se nacházeli ve stavu "umírání" a stejně tak ,tyto osoby zvážili, když je čerstvě prohlásili za mrtvé,váha byla zaznamenána s přesností na deseti-tisíciny gramu, což umožnilo vědecké skupině nadšenců DOKÁZAT ,ŽE VŠICHNI DO JEDNOHO VÁŽILI O STEJNÉ MNOŽSTVÍ GRAMŮ MÉNĚ, NEŽ PŘED SMRTÍ. Naše DUŠE tedy váží všechny stejně a to přesně 21 gramů. Už to, by se dalo nazvat jistým DŮKAZEM, že naše DUŠE existuje, ale stále nám to neříká,co to je. Pokusím se vám to osvětlit co mi bylo sděleno,jako informace z centrální paměti Universa.- Duše, jak to "cosi" nazýváme JE BIO-ENERGETICKÉ pole, složené z několika vibračních frekvencí ENERGIÍ,které jsou odvislé na stupni našeho vývoje, kde se právě nacházíme. Jednoduše řečeno naše DUŠE = energetické (vlnění) bio-pole o určité vibraci = FREKVENCI,kterou udává náš vývojový stupeň,jež nese zároveň také výši NAŠÍ EMOČNÍ INTELIGENCE, která je nejdůležitějším měřítkem našich schopností, jak umět procítit situce, vcítit se do jiných bytostí a toho,co vnímají a cítí. Tato INTELIGENTNÍ neustále se vyvíjející ENERGIE, má také SVÉ SPECIFICKÉ ZABARVENÍ jednotlivce, které udává jeho frekvence vlnění,možnost jeho cítění,empatii k ostatním inteligentním energiím a celému Universu. Tato jemno-hmotná energetická seskupení (TĚLA) jsou v neustálém vývoji, a musí se stále snažit být v souladu se zákony celého Universa, tedy nikoli jen se známým nám vesmírem,ale také s tím,co nám je tady na Zemi a v tomto troj-rozměrném prostoru utajeno.

Naopak v tomto stavu ČISTÉ INTELIGENTNÍ ENERGIE naší DUŠE, je nám přístupno daleko více znalostí,prožitků a možností, našeho dalšího NEUSTÁLÉHO VÝVOJE, tak našich nových i staro-nových možností pohybování se a přesouvání se v tomto i jiných světech , různých dimenzích, také existencí a volby bytostí, to znamená VOLBY SCHRÁNEK PRO TUTO NAŠI DUŠI, NUTNÝCH PRO EXISTENCI V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH našeho "studia", našeho bytí v tom,kterém "světě",různých dimenzí...více o tom se dozvíte,když si napíšete o výtah o Duši .../tento text podléhá autorskému zákonu a je chráněn autorskými právy, smí být kopírován jen se souhlasem autora tohoto článku,kontakt: genea1@email.cz/
každý paprsek

každý paprsek

zde vyobrazený je jedna duše
Jak již víte duch si kolem sebe nahromadí a zhmotní prvotní energii a tak se uchytí v duši, ta má svůj určitý vývojový stupeň, to je podle jejího vlastního vývoje, kterým už prošla.
Na to, aby se mohla vyvíjet dál v naší dimenzi se tedy potřebuje uchytiti ve hmotě, což je nejpodstatnější pro získávání dalších potřebných zkušeností, prostřednictvím pocitů, cítění a vnímání a samozřejmě také prostřednictvím jejích vlastních reakcí na to, co prociťuje. A tady se TVOŘÍ KARMICKÉ JEJÍ ZÁVAZKY, KTERÝMI SE MĚNÍ = UČÍ A VYVÍJÍ.

A O TOTO JDE VE VÝVOJI DUŠÍ
Takže , abychom mohli žít dobře, v hojnosti a vnitřním míru, MUSÍME MÍT PROČIŠTĚNOU KARMU A NAŠE ZÁVAZKY, TO ZNAMENÁ, MÍT DOROVNÁNY TYTO ZÁVAZKY, které vznikly NAŠÍM VLASTNÍM JEDNÁNÍM V MINULOSTI !!!
Teprve potom se nám UVOLNÍ ENERGIE HOJNOSTI. Tedy DOSTATEK LÁSKY, DOSTATEK PENĚZ, SKVĚLÉ ZDRAVÍ, HOJNOST VE VŠECH SMĚRECH VAŠEHO BYTÍ tady vv tomto trojrozměrném prostoru.

Pokud pociťujete jakákoli OMEZEN, v kterémkoli směru vašeho bytí / života, znamená vždy BLOKACE vlivem karmického závazku !
Chcete-li žít bez omezujících BLOKACÍ Z MINULOSTI,
JE NUTNÉ SI VYČISTIT KARMICKÉ ZÁVAZKY, to znamená ODSTRANIT SI BLOKACE A VYROVNAT ENERGII Z MINULOSTI.
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one