Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

ATLANTÍDA - LÉČENÍ

violetflameangel.jpg
LÉČENÍ V ATLANTÍDĚ


V Atlantidě všichni žili v míru a harmonii, emoce byly vyjadřovány a ceněny, a proto tu nebyl žádný smutek a nedořešené věci. Lidé byli šťastní a děti byly vychovávány ve spokojených rodinách. Pokud se někdo necítil dobře, šel do chrámu, kde kněží uvedli do rovnováhy jeho mentální, éterické a emocionální tělo pomocí užití světla, zvuku a krystalů. Nečekali, až se u dotyčného objeví nemoc, udržovali si optimální zdraví. Věděli, že jsou za něj odpovědni. Pokud si přece jen přivodili nemoc nebo trauma, kněží použili hlubší léčení.

Zkušení léčitelé užívali krystalové laserové hůlky např. při operaci k zacelení zlomených kostí. Pokud se člověk choval protispolečensky, šel do chrámu. Protože všichni vibrovali na frekvenci páté dimenze a byli si vědomi spirituálních zákonů, lidé se chtěli přeorientovat na svou opravdovou energii duše. Kněz prozkoumal jeho tělo a energetické pole a poté označil poškozená místa. Kněží do těchto částí vyslali paprsky světla. Další kněz telepaticky komunikoval s duší léčeného a zvedl jeho vědomí, aby se naladil na jeho esenci duše. Nikdo po této terapii neudělal znovu nic špatného.
Každého člověka léčilo podle potřeby několik kněžek. Každá měla v ruce křišťál a zaměřila se na určitou čakru. Tyto kněžky držely v mysli žádaný výsledek. Pomáhali jim bytosti světla. Léčily pomocí léčivé energie, energie pyramid, světla, barvy a olivového oleje. Spojily se s člověkem, který potřeboval vyléčit, a s vibracemi lásky a jednoty. Poté tento léčený člověk zůstal v chrámu po nějakou dobu, aby se mohl zotavit a než cítil, že je plně zotaven. Klíčem k léčení byla víra. V každém chrámu byl Velký krystal. Někdy se stalo, že se člověk nechtěl uzdravit a bylo jasné, že chce umřít, vrátit se domů. Každý to na něm poznal a nikdo tomuto člověku nebránil odejít.
Medicína. Léčení těla prostřednictvím mysli. Atlanťané byli tělesně i duševně zdraví a žili v těsném kontaktu s přírodou. Věřili, že veškeré léčení pochází z univerzální síly přítomné v přírodním světě a tedy v nich samotných. Ve chvílích stresu lidé objali strom a přijímali nabízenou sílu nebo se zastavili a radovali se z různých květin, barev západu slunce, poletujícího motýla nebo ptačí písně. Pravidelné rituály na posvátných místech se vztyčenými kameny poskytovala příležitost k naladění se na harmonii vesmíru. Věděli, že síla kamenů zvýší plodnost, léčí, prodlouží život, vyřeší duševní problémy, přispívá ke klidu mysli a síle imunitního systému. Uvědomovali si moc myšlenek a vyvinuli metody diagnostikování nemocí zkoumáním aury. Vnímali, na co je určitá rostlina a co dělají zvířata, pokud se poraní. Užívali přírodních pramenů. Léčitelé pracovali v pyramidách, kde byla energie čerpaná z vesmíru snadněji přístupná.
Pokusy s dlouhověkostí. Uvědomovali si sílu energie přítomné ve fyzickém světě a snažili se zachytit ji a využít ji. Tento přirozený tok energie, který je přítomný v každé částici hmoty, je médiem, jehož prostřednictvím magnetické a gravitační síly pozitivně ovlivňují naše tělo. Určitá energie omlazuje tělo. Chrámy v Atlantidě měly k dispozici místnosti, které prodlužovaly život těla i mysli. Lidé používali krystaly k vypalování ničivých sil v těle způsobem vyvolávajícím jeho omlazení. V knize Atlantská romance je popsána místnost, do které vešel člověk, posadil se do křesla a kněží nastavili krystal, aby jím sluneční paprsky procházely a dopadaly na jeho tělo. Kněží produkovali zvuk určité frekvence a intenzity, jehož energie obnovovala malé molekuly každé buňky a reaktivovala tkáň. Tato procedura obnovila rovnováhu hormonů člověka, zmizely vrásky a energie se vrátila.
Srdeční centrum každého člověka v době Zlatého Věku Atlantidy bylo otevřené a tato energie mezi lidmi volně proudila. Každý v této době uměl čerpat léčivou energii. Čím více se člověk zabýval léčením, tím více byl průtok světla jeho tělem snadnější a léčení přes tohoto člověka silnější. Pro léčení byly důležité dva faktory – mít v mysli záměr, co chce dotyčný vytvořit, a otevřené srdeční centrum, přes které jde do rukou léčivá energie.
Pokud otevřete energii srdeční čakry a ucítíte chvění v dlaních a prstech rukou a sálající teplo, je to znak, že jste léčitelé, a je jen na vás, jakým směrem tuto energii zaměříte a který ze svých darů rozvinete. Atlanťané užívali k léčení byliny. Pokud jejich mentální, éterické, emocionální nebo fyzické tělo bylo v nerovnováze s jeho původním stavem, onemocněli. Věděli, která bylina a část našeho těla měla tu samou geometrickou strukturu a vibraci. Pokud danou bylinu snědli, látky v ní obsažené našli v těle poškozený orgán, a pomohli mu navrátit se do původního působení. Kněží a bylinkářky znali působení bylin a trhali je v optimální čas. Řídili se fází Měsíce.
Atlanťané užívali k léčení krystaly. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a Atlanťané byli schopni užít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie. Byli schopni zesílit energii určitého krystalu lámavým světlem, které se odráželo od jiného krystalu. Pokud si například někdo uřezal ruku, molekuly v nervech a tkáně byly poškozeny. Atlanťané spojili sílu laserového krystalu s vibrací místa poškození. Pokud kněz nasměroval krystal na poškozené místo, ihned přestalo bolet a bylo vyléčeno bez jizvy, protože dané molekuly se spojili do původní geometrické struktury.
Atlanťané také užívali k léčení krystalové komnaty, které umožňovaly podle potřeby zpomalení nebo zrychlení buněčného dělení. Byli schopni znovu vytvořit useklou končetinu nebo zpomalit stárnutí, neměli ve své mysli omezení, že to nejde. Byli schopni znovu obnovit končetiny tím, že umístili člověka do krystalové komory, která vibrovala frekvencí dané tkáně. Takto se znovu mohlo nastavit růst bunečné tkáně, což umožnilo této končetině znovu narůst. Tento proces byl provázen držením v mysli jasný obraz dokonalé končetiny. Byli schopni zpomalit stárnutí. Osoba stárne, protože se její vibrace zpomalují, proto frekvence krystalové komory urychlil bunečné tempo, a tak umožnil omlazení, nejlépe s použitím mahatma energie.
Úloha barvy při léčení. Barva oblečení, kterou měl člověk na sobě, odrážela jeho duševní stav. Dále trávili čas v místnostech pomalovaných barvou, která nejlépe sloužila jejich potřebám. Užívali zvuku jako léku. Výška, intenzita a zabarvení zvuku ovlivňuje krevní tlak, oběhový systém, dýchání, metabolismus a svalovou energii. Flétnisté, bubeníci a tanečníci vydávali zvuky s léčivými účinky. Pozitivní vibrace účastníků, kteří postupně vstoupili do transu, uvedly tělo a mysl člověka v nerovnováze do harmonie.
Barva a zvuk vibrují na různých frekvencích. Vyšší frekvence vytváří barvu, a když jsou sníženy, vytváří zvuk. Tyto vibrace procházely krystaly za účelem zaměření energie a spuštění buněčného léčení. Soustředěný zvuk byl například posílán do zlomené kosti, aby byla spojena a uvedena do původního stavu. K harmonizaci těla také užívali zvuku (hudba, která je nám příjemná), barev (oblečení, které v dnešní době nosíme) a koupáním (v aroma oleji). Červená barva nám dodává energii. Oranžová přináší do života přátelství a tvořivost, otevřenost k lidem a vyrovnává sexualitu. Žlutá uklidňuje, rozšiřuje mysl a umožňuje myslet jasně. Posiluje nás. Zelená nás uvádí do rovnováhy a být ve svém centru. Růžová harmonizuje srdce, podporuje bezpodmínečnou lásku a hlubší význam, co je pro nás správné a co ne. Tyrkysová podporuje jasnou komunikaci a mluvit v souladu se sebou. Tmavomodrá uklidňuje mysl, inspiruje, rozvíjí intuici a otevítá spiritualitě. Fialová otevírá čistému světlu osvícení.
Kov a krystaly. K prevenci nemocí a urychlení hojení používali kovy jako měď, zlato a stříbro, a drahé kameny jako safír, rubín, smaragd a topaz. Věděli, že lidské tělo stejně jako každá substance má své vlastní vnitřní vibrace odpovídající atomovým částicím v něm. Věděli, jaký kámen jim dodá sílu a schopnost hlubšího vnímání. Užívali hojně krystaly, kterými léčitel přejížděl na těle nebo nad tělem a vibrace postiženého orgánu se měnily. Velké krystaly absorbovaly pozitivní sílu z okolní atmosféry, a ty ji rozptylovaly na přítomné osoby. Užívali hypnózu jako anestetikum a laser k operacím nebo operací bez nožů. Zubní kazy odstraňovali pomocí světla z laserových paprsků. K obnově pohyblivosti používali elektroterapii, hydroterapii nebo terapii hudbou.
Atlanťané užívali aromaterapii, která byla užívána pro léčení duše a obnovení mentální a emocionální rovnováhy. Používali techniky masáže, inhalace, mazání, obkladů a voňavých koupelí. Například pokud jste unavení a řešíte problémy, udělejte si teplou koupel se třemi kapkami esenciálního oleje citrónu a dvěmi kapkami jasmínu. Pokud cítíte, že si vás lidé necení, dejte si do koupele dvě kapky oleje růže a jasmín. Jestli potřebuje zklidnit mysl a zlepšit paměť, dejte si do koupele tři kapky oleje borovice, jednu kapku citrónu a rozmarýnu atd.
Krystaly umožňovaly přijímat léčivou energii z jiných planet, např. od Plejáďanů, kteří nám dosud tuto energii posílají. V Atlantidě se tato energie uchovávala v malých krystalech, které lidé nosili s sebou a pomáhaly jim zůstat svěží a zdraví. Pokud se člověku stýskalo po domovské planetě, čemuž dnes říkáme mírná deprese, šel do zvukové komory nebo na určitý koncert, a tam poslouchal hudbu, která mu pozvedla náladu. Lidé, kteří byli muzikálně nadaní, jim umožnili sladit čakry do původního stavu.
V současné době můžeme poznatky Atlantidy použít k léčení. Léčení je vedeno duší léčeného. Energie léčení nepochází z vlastního zdroje léčitele, protože tento proces by šel přes ego. Naše duše a andělé mohou poslat obnovující energii do mentálního, éterického, emocionálního nebo fyzického těla. Důležité je, aby člověk byl nestranný a přenechal výsledek samotnému léčebnému procesu. Léčený člověk dá souhlas k tomuto procesu.
Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one