Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
magie2.jpg
ATLANTIDA
Architektura. Chrám Poseidona. Chrámy ve 12 regionech

poseidon-temple
Architektura. Hlavní město Atlantida bylo uspořádáno do kruhu. Kanály, které oddělovaly úseky souše, byly plné vody a řeky pramenící v horách a tekoucí přes pevninu. Atlanťané své město po katastrofách znovu stavili. Stezky podél potoků nabízely příjemný odpočinek a stříkající fontány byly výrazem lásky Atlanťanů k tekoucí vodě. Přes městský okruh vedly mosty. Na mostech byly věže, sloužily jako strážní budovy, skladiště a komunikační prostory. Atlanťané postavili kamenné hradby o šířce 17m a výšce 8podlažních budov, které obklopovaly každý velký kruh země. Kameny vnější strany pokrývali mědí, uvnitř cínem a vnitřní stěnu orichalkem, růžovou verzí zlata. Alchymisté Atlantidy spojovali určité kovy s planetami – měď, cín a orichalku představovali Venuši, Jupiter a Slunce. Orichalkum zářilo jako oheň. Bylo dražší než zlato, byla to kombinace zlata a meteorického železa.
Lidé, kteří žili mimo hlavní město, žili jako v hlavním městě. Měli dům s otevřeným krbem, nádobí z orichalku. Výhled na hory, přírodu. Hlavní náměstí obce sloužilo jako tržiště a střed společenského života, kde se všichni scházeli, aby si popovídali, poslouchali hudbu a tancovali. Měli záhony květin a jahod. Atlanťané stavili vysoké nebeské stavby, aby mohli v klidu pozorovat nebe. Aby zvětšili energii přicházející z nebe nad nimi a zemí pod nimi, stavěli pyramidy nad místy s vysokofrekvenční energií a na vrchol stavby nebo do jeho blízkosti umísťovali mocný krystal. Tato energie posilovala mysl a těla Atlanťanů.
Chrám Poseidona byl postaven v hlavním městě Atlantidy. Reprezentoval Zákon jednoty. Bylo to nejsilnější místo Atlantidy. Byl pojmenován podle Poseidona, Boha moře. Měl obdélníkový tvar a velikost 182x92 metrů a byl postaven podle skrytých zákonů geometrie a feng shui. Byl postaven z bílých, černých, červených kamenů a různých kovů, které rezonovaly s určitou planetou, se kterou byli Atlanťané ve spojení. Například orichalkum rezonuje se Sluncem, měď s Venuší a cín s Jupiterem. Podlaha a stěny chrámu byly z bílého mramoru. Vše bylo zaobleno. Nebyla tu žádná dekorace, byly tu pouze krystaly, které udržovaly vyšší vědomí. Byl tu jednoduchý oltář pro spirituální potřeby. Uprostřed chrámu byl Velký krystal. Byla to čistá energie ze zdroje. U východních dveří katedrály byla obrovská sfinga, která reprezentovala čistotu a byla zdrojem síly na Zemi. Byla vyrobena z materiálu, který se už na Zemi neobjevuje. Uvnitř této sfingy bylo zaznamenáno vše, co se ve všech vesmírech dělo, děje a bude dít. Dnes je toto vědění známo jako Akaša. Tyto informace byly uloženy jako knihy v knihovně. Frekvence těchto informací byla velmi vysoká, takže jen vysocí kněží a kněžky měli k nim přístup.
Mezi tlapama této sfingy bylo místo, které bylo otevřené, kde se lidé shromažďovali před určitým obřadem. Při tomto obřadu nejvyšší kněží, kněžky a začátečníci stáli u vchodu a posílali lidem světlo. Lidé se mohli „vykoupat“ v čisté lásce, spirituálním vědění a léčivé energii, aby si udrželi svou energii ve vyšších vibracích. Těmto kněžím při obřadech asistovali atlantští andělé a pomáhali udržovat toto světlo. A protože v Atlantidě byl vyvážen princip braní a dávání, lidé pak zaměřili svou lásku a vděčnost kněžím, a to zase udržovalo jejich energii. Tato výměna energie podporovala každého v tom, aby pokračoval v práci pro nejvyšší dobro. Lidé kněžím naprosto věřili a ti dělali rozhodnutí na základě nejvyššího dobra. Sfingy v Egyptě jsou obdobou sfing v Atlantidě a obsahují vědomosti Akaše Země. Tyto sfingy jsou v současné době skoro nečinné, přibližně z 2%. Pokud se vědomě budeme zaměřovat na lásku, mír a světlo, přístup k této moudrosti se bude aktivovat.
V Chrámu Poseidona byla Velká zasvěcovací komnata, kde bylo prováděno zasvěcení. Pokud zasvěcovaný neprošel tímto testem, mohla se jeho duše vrátit o několik stovek inkarnací zpátky. Všechny bytosti, které se chtěly stát Veleknězi a Velekněžky, museli projít tímto procesem. Poté se mohli stát tzv. Altou. Atlanťané mohli vstoupit do hlavních prostor chrámu, nemohli vstoupit do posvátných prostor.
Chrámy ve 12 regionech. Chrám byl postaven na vyvýšeném místě v centru každého města Atlantidy. Byl vždy středem každé komunity a byl postaven v souladu geomantie. Chrám byl vždy nejvyšší budovou ve městě, protože v jejím centru se nacházel hlavní krystal pro daný region. Tyto posvátné budovy měly kulatý tvar a byly vymalovány nástěnnými malbami. Okna byly vyrobeny z krystalu. Uvnitř každého chrámu byly fontány.
V tomto chrámu byly zastoupeny všechny elementy – sever pro vzduch, jih pro vodu, východ pro oheň a západ pro zemi. Krystaly tvořily výzdobu těchto prostor. Byly umístěny podle toho, jakou energii chtěli Velekněžky a Velekněží pro danou komunitu invokovat. Samotná budova byla obklopena kanálem. Za kanálem byl vytvořen kruh, kde byly postaveny domy lidí z komunity, poté následoval další kanál a poté další kruh, kde byly postaveny domy lidí z komunity, takže atlantská města byla postavena směrem do středu. Voda v kanálech byla čistá a sloužila k osvěžení a koupání. Domy byly postaveny v dostatečné vzdálenosti, obklopeny zelení.
Atlanťané považovali kruh jako symbol porozumění životních tajemství. Země, Měsíc, Slunce a další planety jsou kulaté. Východ i západ Slunce zastupuje kruhový pohyb. Roční období tvoří cyklus. Ptáci staví hnízda do kruhu. Zvířata označují své teritoria do kruhů. Z těchto důvodů Atlanťané stavěli domy do kruhu.
Ve chrámech byly místnosti určené pro vzdělávání, léčení, snění, během něhož dostali lidé informace potřebné ke svému léčení (dnešní chytač snů), zvukovou komnatu určenou pro naladění čaker, a krystalovou komnatu. V každém chrámu byl přístroj, podobný harfě se silnějšími strunami, vyrobeným z materiálu, který není současně dostupný, který kontroloval v dané oblasti počasí. Fungoval jako klimatizace, ústřední topení a zvlhčovač vzduchu.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.Kněží. Veleknězi. Adepti. Mágové

magie2
Kněží byli velmi vyspělí jedinci, často měli geny po mimozemských předcích. Byli velmi schopni a úspěšní a všichni si jich vážili. Silné aury kněží Atlantidy vnímali lidé jako barevné pruhy světla kolem těl vládců. Nejlépe kněží léčili při rituálech, kdy energie získaná z kamenů a rytmické vibrace ze zpěvu a bubnování účastníků pomáhají otevřít mysl. Takto se každý mohl otevřít léčivé síle. Věděli, že tato síla je v každém člověku. Naučili se zpomalovat své mozkové vlny. Zasvěcování v atlantském labyrintu se soustřeďovalo na koncepci smrti a znovuzrození. Kandidát byl zkoušen, jestli poslechne logické myšleny nebo bude následovat svou intuici. Cílem bylo, aby tělo, mysl a duch pracovali společně a poskytovali jedinci sílu a moc. Ti, kdo prošli, se stali Zasvěcenci Chrámu Poseidona. Kněží užívali ke své práci teleportaci a telekinezi.
Kněží nosili hábity různých barev. Nováčci nosili světle zelený, Adepti světle modrý, Zasvěcení bílý, Mágové červenooranžový, vládcové tmavě modrý. Nováčci ve svých 13 letech odešli ze svých domovů do semináře, který byl přidělen ke chrámu. Během prvního roku byli vedeni k sebedisciplíně, soucítění a empatii ke všem bytostem. Žili pouze přítomností. Žili v tichosti. Učili se vnitřnímu klidu. Zpívali si, meditovali, vizualizovali. Zažívali jednotu. Učili se o energetickém poli a procvičovali základní léčebné techniky, kontrolu mysli a ladění čaker. Ti, kteří je cvičili, pozorně sledovali jejich speciální dovednosti, aby je mohli spojit se spirituální úrovní, kde by mohli být rozvíjeny.
Během druhého roku žili Nováčci znovu v komunitě a učili se udržet svůj klid mezi lidmi. Pokud se setkali se svou slabou stránkou, naučili se ji proměnit ve svou silnou stránku. Během druhého roku se učili pokročilejší léčebné techniky, základům krystalů a pokročilejší kontrole mysli, například jak nasměrovat energii, aby se ruce staly horkými nebo snížit svou teplotu nebo jak přemístit sklenici vody. Byli učeni síle vděčnosti, dále teleportaci, telekinezi a levitaci. Učili se jak být nádobou pro průtok vyšších energií.
Adeptem se Nováček stal během třetího roku výcviku. Každý si vybral dovednost, kterou rozvíjel. Někteří se stali učiteli, jiní se učili síle krystalů nebo spirituálnímu léčení. Další byli poradci, spirituální učitelé nebo pracovníci v chrámu. Čtvrtým a pátým rokem kombinovali zkušenosti toho, čemu se naučili, a pracovali pod vedením Zasvěceného. Učitelé pracovali v chrámech pro učitele. Spirituální poradci se zabývali nerovnováhou ve vztazích nebo při pomoci rodinám, jak zacházet s emocemi. Spirituální léčitelé pomáhali lidem srovnávat energetické pole. Pracovníci v chrámu vedli pohřební obřady nebo obřady spojené s narozením nebo křestem. Také pomáhali cvičit Nováčky.
Aby se Adept mohl stát Zasvěceným, musel splnit nějaký úkol, aby ukázal své schopnosti. Velmi málo Adeptů se stalo Zasvěcenými. Museli překonat gravitaci a mít schopnost létat. Zasvěcení byli velmi vyvinutí. Ovládali své tělo – tep srdce, hladinu cukru a teplotu. Byli vycvičeni v sebeovládání. Uměli se stát neviditelnými. Procvičovali pokročilou levitaci a byli velmi vycvičení v kontrole mysli. Uměli pomoci odvést duši zemřelého na své místo. Pracovali s energií pyramidy a pomáhali udržovat vibraci Atlantidy. Dohlíželi na Nováčky a Adepty a vedli různé obřady.
Kněžím a kněžkou se stala osoba, která dosáhla v chrámu zasvěcení. Oblékla si dlouhý bílý šat. Dostala čelenku se zlatou obručkou. Stala se kněžím nebo kněžkou v nejnižším stupni kněžství. Záleželo na ní, zda postupně dosáhne vyšších stupňů a zda bude hodna užívat další, silnější zdroje energie. Žili v lásce a jednotě. Kněží byli muži i ženy. Mohli se vdávat a ženit a mít děti. Pouze ti, kteří pracovali v posvátných místech, drželi celibát a žili v chrámu. Kněží byli cvičeni zvyšovat sexuální energii a užívat ji pro službu božství. Kněží byli poctěni touto možností. Pouze těm, kteří byli připraveni užívat sexuální energii k tomuto účelu, bylo dovoleno se dostat na tuto úroveň.
Kněží a kněžky měli různé úkoly, odpovídající jejich schopnostem. Vedli skupiny lidí, kteří chtěli být zasvěceni. Dávali jim cvičení ke koncentraci. Trávili nějaký čas v chrámu a poté nějaký čas venku mezi lidmi. V chrámu pak přijímali lidi, kteří potřebovali radu v nějaké záležitosti. Nezapomínali, že každý člověk má právo na své sebeurčení, a to nesměli porušit. To by byla černá magie. Často by bylo lehké pomoci člověku z těžkého problému, kdyby ho naplnili svou vůlí. S tímto by museli vzít na sebe i odpovědnost a vyřešení problému by nebyla jeho zásluha, ale zásluha kněžího. Vzal by mu příležitost obstát ve zkoušce. Věděli, že každý člověk musí své problémy řešit sám, a tak rozvíjet sílu vůle a rozšiřovat obzor svého vědomí.
Pomáhali duším, které i po smrti bloudily stále v pozemské atmosféře na jejich cestě dál. Kněžky prostoupily tyto duše silou lásky, což těmto duším umožňuje se spojit se svým vědomím a najít cestu dál. Některé kněžky vyučovaly chrámové tanečnice. Jiné kněžky zasvěcovaly mladé muže do tělesné lásky, aby byli zdravější a krásnější. Učily muže užívat pud silou ducha a snažit se o vyšší duchovní spojení. Lidé si kněžích a kněžek vážili a kněží sloužili celým svým srdcem lidem, lásce a jednotě. Kněží a kněžky prozkoumávali aury dětí, aby rozpoznali jejich talenty, které byly ceněny a rozvíjeny. Poté vybrali nováčky a pomohli jim rozvíjet jejich vlohy.
Všichni zasvěcení se shromažďovali večer při západu slunce v chrámu. Seděli v kruhu. Nejprve očistili své duševní tělo. Poté se všichni podali ruce a vytvořili proudový kruh, kde hlavní velekněz a jeho zástupce přivedli proud nejvyššího božského stupně do jejich těla. To jim všem pomohlo prožít stav nejvyššího vědomí božské jednoty. Tímto způsobem se rozvíjela odolnost nervů kněžích mnohem rychleji, než kdyby byli závislí jen na vlastní energii.
Mágové poznávali střed všech věcí, dosáhli vyšší úrovně vnímání a pronikli tajemstvími přírody, života, smrti, nekonečna a věčnosti. Dosáhli vysokého stupně intelektuálního osvícení. Pochopili vlastní nesmrtelnost a uvědomili si, že odchod z této planety neznamená konec. Necítili se ve svém těle uvězněni, dokázali je opustit, kdykoliv chtěli. Předpovídali budoucnost. Měli schopnost přesnějšího pozorování okolního světa a zdokonalování ho.
Několik nejsilnějších, nejoddanějších a nejčistějších Zasvěcených se stalo Mágy. Byli vysoce trénovaní vědci, alchymisti, astrologové, astronomové, věštci z ruky a numerologové. Ovládali všechny elementy a byli šamani, kteří se cvičili v černokněžnictví a magii, což zahrnovalo kontakt s mrtvými, odvod duší mrtvých, prorokování a věštění. Viděli do budoucnosti a varovali druhé při nějaké hrozbě. Nosili peří, protože peří vydává impuls vysokofrekvenční energie. Je to symbol andělské energie. Když úkol Mága byl na Zemi vykonán, šel do speciálně upravené krystalové komnaty, kde jeho duše opustila tělo, a nikdy se už nevrátil. Vrátili se na svou domovskou planetu.
Mágové se během praktikování svých schopností stali velmi silnými. Věnovali svou sílu službě vyššímu dobru. Nicméně byli to oni, kdo začali využívat svých schopností ke svému prospěchu, a zapříčinili tak pád Atlantidy. Zasvěcení a Mágové, kteří vždy užívali svých schopností pro vyšší dobro, nám ze spirituálního světa pomáhají si vybrat naše budoucí životy a učí nás mezi inkarnacemi. Jsou to vyšší spirituální bytosti a Mistři. Jejich schopnosti a dary, které užívali v Atlantidě, nám nyní pomáhají. Znovu se inkarnují, až Země bude připravena k přijetí čisté energie Zlatého věku Atlantidy. Princip Mága se skládá ze tří aspektů, bílého, kdy svou sílu může použít pro dobro, černého, kdy svou moc může zneužít, a transcendentního, kdy jedná ve smyslu vysoké uvědomělosti a zralosti.
Mág pro svou práci užívá hůlku. Hůlka je opakem meče, který rozetíná nepotřebné a rozděluje. Hůlka slouží ke směřování energie na vytvoření žádaného, spojuje. Hůlka je symbolem síly a moci ve svém životě. Můžete si svou hůlku vyrobit nebo si ji koupit nebo si ji v sobě představit, a zeptat se sebe: Jak vypadá má hůl autority? Pod kterou vyšší silou slouží? Jsem posel? Jsem vládce? Jsem vůdce? Jsou vedoucí? Jsem léčitel? Jsem snílek? Jsem válečník? "Světlo ti přineslo, hůl tvé skutečné moci. Vezmi ji k sobě a obnov své životní štěstí. Možná ses jí kdysi vzdal, možná je plná pavučin. Možná ti ji vzali a tím se rozplynula tvá víra ve svou sílu. Vezmi si hůl své moci zase k sobě a zazpívej staré a nové písně. S ní a se svým vnitřním světlem nalezneš svou božskou tvář, uvede tě do rovnováhy. Já jsem, který jsem, to je síla, která je v ní. Je s ní spojena a vetkána v tom, co je dole i nahoře."
Mág je mistr tvůrce. S lehkostí realizuje své plány, má schopnost přenést síly a dary ducha do materiální roviny. Vládne duchu, emocemi, mysli a hmotě. Přenesl tyto aspekty světa do své pracovny a používá je pro svou práci. Mág ukazuje, jak mocným nástrojem může být vědomí, když je spojeno s přírodními silami. Vědomí jednotlivce se pak vyvíjí podle plánu ke správnému používání životní energie. Člověk je schopen přivolat s použitím vlastních emocí, myšlenek a těla ducha, aby mohl materializovat a tvořit. Má k tomu všechny potřebné nástroje. Má moc nad vnějšími záležitostmi.
V minulosti ho reprezentoval starořímský Merkur, starořecký Hermes a staroegyptský Thoth. Mág má často smysl pro humor a zažívá radost z tvoření. Často převrátí dotyčnému realitu naruby. Používá své triky a léčky. Ukáže nám vše a na nás záleží, co si z jeho nabízených možností vybereme. K tomu potřebujeme zdravé sebevědomí a jasnou mysl. Mág přebírá odpovědnost za vše, co se mu v životě děje. Pracuje s tím, co má a co dosud poznal. V každé situaci udělá vše, co je potřeba. Jsme to, co žijeme. Jsem to, co jsme si vybrali. Je zvláštní, že v západoevropské tradici se v příbězích vyskytují s magickými schopnostmi spíše ženy, a to jako jako čarodějky, čarodejnice a víly.
Velekněží a Velekněžky dosáhli sedmého stupně zasvěcení vlastní silou. Nejvyšší tvůrčí sílu už neočekávali, ani nepřijímali. Měli za úkol uzdravovat lidi pomocí hůlky života. Přiváděli novou životní sílu do nemocných těl. Uzdravovali se během několika vteřin. Jako se svářejí kovové kusy do jednoho zahřáním, tak se zase spojují hůlkou života zlomené kosti a hluboké rány ve svalech, šlachách, žilách, nervech a kůže znovu srůstá. Velekněží a Velekněžky neměli partnery, protože jejich energie byla třeba pro božské účely. Bylo 12 Veleknězů a Velekněžek, nazývaných Alta. Strávili většinu času v chrámu, i když měli obydlí ve městě. Udržovali kontakt s jinými galaxiemi, informovali Intergalaktickou radu o pokrocích atlantského experimentu, a rozhodovali o budoucnosti. Jedním z jejich úkolů bylo udržovat čistotu a ochranu portálu Velkého krystalu. Velekněží a Velekněžky udržovali energetickou ochranu nad Atlantidou. O těchto věcech nerozhodovali sami, vždy udělali kolektivní rozhodnutí.
Alta při speciálních obřadech posílala lidem vysokofrekvenční světlo, aby lidé Atlantidy žili v čisté energii. Vedli důležité obřady, jako povýšení různých úrovní kněžství, nebo přivítání ročního období. Někteří z nich channellovali 7 spirituálních zákonů Atlantidy a další zákony. Tyto zákony byly později zjednodušeny Ježíšem. Každý Velekněz a Velekněžka byli odpovědni za určitou oblast a řídili ji podle jejich individuální energie, aby dostali šanci uskutečnit tento experiment do požadovaných výsledků.
Některé osoby k zasvěcení nikdy nedozrály. Mohly pak zůstat celý život ve službách chrámu.
Cvičení kontroly mysli. Změna teploty. Uvědomte si teplotu a barvu rukou. Zavřete oči a zaměřte pozornost na svou pravou ruku. Představte si, jak ji dáváte do misky s příjemně horkou vodou. Pociťujte teplo, které vstupuje do pórů vaší ruky a jak se vaše ruka stává teplou. Poté se zaměřte na levou ruku. Představte si, jak ji dáváte do misky s příjemně studenou vodou. Pociťujte chlad, který vstupuje do vaší ruky, jak ji obklopují ledové kousky a jak se vaše ruka stává studenou. Otevřete oči. Všimněte si, jakou teplotu a barvu mají vaše ruce. Opakujte to do té doby, než to budete umět.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper a Atlantida ztracená civilizace od Shirley Andrews.


12 paprsků Atlantidy

12_paprsku
V Atlantidě bylo po celou dobu 12 Veleknězů a Velekněžek. Tyto bytosti měly sílu a schopnosti, jaké si ani nedovedeme představit. Nad Atlantidou bdělo 12 paprsků. Každý z nich posílal na Zem určitou božskou kvalitu, která ovlivňovala lidi na této planetě. Poté, co Atlantida ztratila svou čistotu a její síla byla zneužita, 5 vyšších paprsků byly stáhnuty z působení na Zemi. Lidé a planeta postupně zvyšují svou frekvenci, proto budeme mít postupně přístup ke všem 12 paprskům, jako v Atlantidě.


Mistři paprsků
1. paprsek. Chohanem paprsku síly, vůle a záměru je El Morya. Jde o užívání božské vůle spíše než nižší vůle a nenechat se ovlivnit ostatními. Musíme vést příkladem, a ne ovládáním. Zasvěcení, kteří prošli testem tohoto paprsku, musí udělat krok k plnění božského plánu. El Morya pracuje s Archandělem Michaelem. Po pádu Atlantidy poslal své vědění a moudrost do Eufratu a byl nápomocen ve vzniku mezopotamské civilizace. Dohlížel na rozvoj písma, aby mohli dělat záznamy. Pomohl rozvinout islámskou víru a její umění. Je původem z Merkuru. Rozpoznal kosmickou sílu proměny, kterou má voda, a představil koncept křestu. Byl v kontaktu s Madam Blavatsky a její Theosofickou společností. Pracuje s námi v době velké změny. Je členem Velkého Bílého Bratrstva. Pracuje na vzniku Manu, což znamená dokonalý člověk, což bude nová základní rasa lidství, v pořadí šestá. Jeho minulé inkarnace byly Melichar, Abraham, Král Solomon nebo Král Artur.
2. paprsek. Chohanem paprsku lásky a moudrosti je Lanto. Lidé ovlivnění tímto paprskem hledají a vyjadřují pravdu nesobecky, s moudrostí a taktem. Lanto byl velkým čínským filozofem toho samého jména. Žil 400 př.n.l. a během svého života toho hodně vytvořil. Během svého života v sobě rozvinul bezpodmínečnou lásku do toho rozměru, že z jeho srdce svítilo zlaté světlo. Než se začal plně věnovat tomuto paprsku, dohlížel na rozvoj Metatronu, tedy planety, která je považovaná za naše dvojče a je více vyvinutější.
3. paprsek. Chohanem paprsku inteligence a tvořivé aktivity je Paul Venetian. Ti, kteří pracují s tímto paprskem, jsou tu, aby plnili boží plán vytvořením něčeho, z čeho bude mít lidstvo trvalý užitek. Jeho frekvence je podobná St. Germainovi a Archandělovi Zadkieli a podílí se na rozvinutí našich uměleckých, tvořivých a optimistických energií. Dále pomáhá k pokroku vědy, moudrosti a praktickému vědění. Přináší jemnější pastelové odstíny, které nesou vyšší frekvence. Pracuje převážně na zlatě žlutém paprsku, který pomáhá muzikantům a malířům. Inspiroval Chopina, který zkomponoval hudbu, která povznáší duši, a Mahlera, který složil hudbu, která uvolňuje duši. Dále se nalaďuje na fialovou a oranžovou. Během svého života v renesančním období byl výborným malířem, přinášejícím božskou energii v nádherných malbách. Pracoval z Chrámu Slunce v New Yorku a stále energizuje posvátné frekvence přes Sochu Svobody. V Atlantidě sloužil vládě a měl na starost vedení kulturních věcí.
4. paprsek. Chohanem paprsku harmonie a rovnováhy je Serapis Bay. Lidé pracující s tímto paprskem často bojují se svými konfliktními energiemi, a to do té doby, než splynou s vyšším Já, a dojdou k harmonii a rovnováze. Je původem z Venuše a je jediným Mistrem, který pracuje se Serafínem na jejich andělské evoluci. Pracuje na ametystových a fialových paprscích, paprscích Věku Vodnáře. Má komnatu vzestupu v Luxoru. V Atlantidě byl významným knězem, Avatarem a dohlížečem Bílého plamene. Po pádu Atlantidy spolupracoval s Metatronem a jinými anděly a společně se podíleli na stavbě pyramid v Egyptě, kde jeho učení zůstává skryto. Jeho nová role je dát vznik vyššímu léčení v medicíně, např. užití zvukových vln a laserů. Dále bude podporovat myšlení a učení Věku Vodnáře. V Egyptě byl Akhenaton IV, faraónem, který chránil a přeorganizoval Velké Bílé Bratrstvo, v té době chtěl zastavit korupci v kněžství a přinést porozumění jednoho Boha. Dále byl faraón Amenophis, který postavil chrám Théby.
5. paprsek. Chohanem paprsku vědy, moudrosti a vědění je Mistr Hilarion. Tento paprsek se vztahuje k praktické vědě, technologii a skrytému vědění. Odpověď na všechno na této úrovni existence je ukázáno nebo je skryté v přírodě. Lidé pracující s tímto paprskem musí hledat odpovědi a přednést je způsobem, který nám všem pomůže. V Atlantidě pracoval v Chrámu Pravdy a v Řecku založil věštírnu Delfi. Byl také Apoštolem Pavlem. Je původem ze Saturnu, což je hlavní místo solárních systémů. Paprsek má oranžovou barvu. Také pracuje se žlutou barvou, která stimuluje porozumění praktické a ezoterické vědě Nového Věku. Mistr Hilarion vede svou energii na pomoc těm, kteří si přejí být vyšším channelem a jasnovidci.
6. paprsek. Chohanem paprsku idealismu a oddanosti je Marie Magdaléna. Je to paprsek Věku Ryb, kdy bylo přípustné zasvětit své nadšení guru nebo svatému. Lidé pracující s tímto paprskem jsou tu, aby transformovali dogmatické myšlení v náboženství, aby se mohla projevit bezpodmínečná láska a mysl a srdce lidí obrácena k Bohu. Prolomit v lidských myslích dogmata a omezení a přivést na Zem čistou spiritualitu. Marie Magdaléna se stala Mistrem tohoto paprsku, který byl hlavním paprskem na naší planetě posledních 2000 let. V současné době se stahuje jeho vliv. Učila se na jiných úrovních léčení. Během inkarnace s Ježíšem byla jeho spirituální partnerkou, šli spolu čakrovou stopou, cestou posvátných katedrál, původně postavené Templářskými rytíři.
7. paprsek. Chohanem paprsku rituálu, obřadu a magie je Lady Nana. Tento paprsek bude vynikat ve Věku Vodnáře a umožní spojení fyzického a spirituálního světa. Lady Nana je dvojitým plamenem Ježíše. Byla v Atlantidě kněžkou v Chrámu Lásky. Pracuje s Mistry Karmy. Bude to hlavní paprsek Věku Vodnáře. Podporuje vzpomenutí si na starodávné léčebné techniky a probouzí povědomí o dávném vědění. Pomáhá lidem vysoké integrity k rozvoji intuice a vyšších psychických energií. Její minulé životy byla Elizabeth, matka Jana Křtitele, dále rozšířila islámské umění v době proroka Mohameda.
8. paprsek. Chohanem paprsku hluboké transformace je Kumeka. Je Mistrem Světla. Pochází z jiného vesmíru a pomáhá nám a planetě se připravit na vzestup do vyšších vibrací. V době Atlantidy byl zapojen do rozvoje Zlatého Věku Atlantidy. Je to paprsek hlubšího čištění. Dohlíží na čištění světelných portálů a energetických polí. Pracuje s archanděly a serafíny a přináší nám do života radost. Pomáhá nám uvolnit nepotřebné systémy z naší mysli. V současné době nám pomáhá přinést vědění Atlantidy pod jednu střechu a předávat je těm, kteří jsou na ně připraveni. Tento paprsek přinese v Novém Věku velké změny. Barva tohoto paprsku je modrý topaz.
9. paprsek. Chohanem paprsku harmonie, souladu mysli a ducha lidí, je Vosloo. Má žlutou barvu. Je k dispozici od roku 2001. Jeho cílem je rovnováha mysli a duše lidstva. Jedním z mezer tohoto světa je, že naše duše intelekt nejsou v rovnováze. V minulosti, když jsme si rozvinuli intelekt, rozvinuli jsme příliš své ego. Vosloo byl jedním z nejvýše postavených Veleknězů v Atlantidě. Porozuměl, proč to s Atlantidou nedopadlo dobře, a svým působením nás vede tak, abychom nezopakovaly ty samé chyby. Pomáhá nám vnést správnou míru. Byl také spojen s obdobím Egypta.
10. paprsek. Chohanem paprsku míru, klidu a moudrosti, je Lord Gautama, který se později stal Buddhou. Tento paprsek je k dispozici od konce roku 2001 a má citrínovou barvu. Pomáhá lidem v životě najít praktický cíl a vykonávat ho. Nese Buddhovu energii. Siddhartha Gautama byl synem Císaře a zřeknul se všeho bohatství, aby mohl hledat pravdu. V hluboké meditaci za úplňku v roce 544 př.n.l. se stal Buddhou. Stal se ztělesněnou moudrostí a učitelem zlaté střední cesty. Byl Orfeem, zakladatelem Řecké mystické školy a Thothem, egyptským bohem učení, a Veleknězem v Atlantidě.
11. paprsek. Chohanem paprsku jasnosti, mystiky a léčení je Rakoczy. Je k dispozici na planetě od konce roku 2001 a jeho barva je jasně, svítivě, hluboce smaragdová. Rakoczy byl inkarnací St. Germaina. Rakoczy pracoval na zlepšení mezinárodních vztahů a odstranění malosti v náboženstvích. Jeden z jeho úkolů je pomoci lidskému tělu se přizpůsobit se zvyšující znečištění na planetě a přijmout vyšší energie, které jsou teď k dispozici. Ze svého srdečního centra vyzařuje velkou sílu. V Atlantidě byl Veleknězem.
12. paprsek. Chohanem paprsku bezpodmínečné lásky je Quan Yin, v naší části světa Panna Marie. Je k dispozici od roku 2003 a jeho barva je světle třešňově růžová. Tento paprsek nese božsky ženskou energii. Jejím úkolem je znovu povzbudit ženy v Novém Věku a přinést zpět ženskou moudrost uvnitř mužů. Dohlíží na karmu na této planetě. V Atlantidě a později v Číně byla známá jako Bohyně Milosti. V Číně měla tisíciletou inkarnaci, kde byla uctívána jako Bohyně.
Pokud čtete tyto řádky nebo řeknete nahlas jména Mistrů, automaticky vámi projde vysokofrekvenční světlo, které vyživuje vaši duši a přitáhne vám do života jeho požehnání. Šest Veleknězů a Velekněžek spojili svou energii a položili spirituální základ Řecku a stali se řeckými Bohy. Zbylých šest Veleknězů a Velekněžek spojili svou energii a položili spirituální základ Egyptu a stali se egyptskými Bohy. Všech 12 Veleknězů a Velekněžek měli zkušenosti a energii vést lidi, kteří přežili pád Atlantidy do neznámého světa. Jejich cíl byl znovu zavést jednoduchost života. Vedli své lidi do připravených oblastí, kde jim pomohli se usadit a žít v oblasti s nižší energií.
Na začátku i na konci období Zlatého věku Atlantidy byli Thoth, Isis, Horus, Ra, Sett a Imhotep. Byli spojení s pozdějším Egyptem. Hermes, Zeus, Aphrodite, Apollo, Poseidon a Hera. Ti byli spojení s Řeckem.

Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.


DNA. Rozvoj svých schopností.

DNA
Čakry a DNA jsou úzce spojeny. Ve Zlatém Věku všichni věděli, jak relaxovat na buněčné úrovni. Uvnitř jádra každé buňky se nachází chromozómy obsahující DNA, ve tvaru dvojité šroubovice, která obsahuje váš genetický kód. Tento kód dává instrukce buňkám, aby zajišťovaly nezbytné funkce těla, např. dýchání. Obsahují kódy, které nesou informace o barvě očí, tloušťce vlasů nebo náchylnosti k nemocem.
Každá buňka v těle obsahuje genetický kód celého těla. Tento kód ze spirituálního rozhodnutí před inkarnací vychází z naší karmy a jaké úkoly a lekce si naše duše vybrala pro tento život. Tento genetický kód je také velmi ovlivněn myšlenkami, emocemi a způsobem, jakým žijeme náš život.
Ve Zlatém Věku bylo otevřeno a uvolněno všech 64 kodón, tedy sekvencí 3 ze 4 hlavních aminokyselin genetického kódu, strana po straně, aby byly udrženy všechny spojení. To Atlanťanům umožňovalo užívat všechny spirituální schopnosti. Jak Atlantida začala upadat, šroubovice se začaly stahovat a obtáčet se kolem sebe, což zabraňovalo spojení všech kodón. Začaly být špatně spojené a spojovaly se pouze v určitých intervalech. Postupně 44 kodón se odpojilo, což znemožnilo napojení na pokročilé schopnosti. 44 kodón je v nečinnosti (říká se jim junk DNA), zatímco 20 jich je činných. Jaký má význam zbylých 44 kodónů? Jak je můžeme znovu aktivovat?
Vědecké výzkumy prokázaly, že pokud zažíváme lásku, radost, klid, vděčnost nebo ocenění, šroubovice DNA se natáhnou, zklidní a spojí. Pokud jsme naštvaní, frustrovaní nebo ve stresu, tyto šroubovice se stáhnou a spojují se pouze po určitých intervalech, takže některé aminokyseliny se nemohou vytvářet. Je to jako mít zapnuté rádio a mít naladěnou stanici, která má oslabený příjem nebo je špatně naladěna. To narušuje funkci imunitního systému a znemožňuje nám žít klidný a spokojený život.
Pokud aktivujeme odpojené kodóny, znovu získáme 12 plně spojených vláken DNA a to nám umožní se spojit s jednotou. Proteiny vyrobené z kombinací všech 64 (tedy i 44 neaktivních kodón) by nám mohli umožnit schopnosti jako je telepatie, telekineze, okamžitou manifestaci, jasnozřivost, léčení sebe atd. Spojení všech kodón přinese vzpomenutí si na všechny genetické informace z předchozích životů, na to, co je a na to, co bude. Tyto kodóny se aktivují automaticky zvýšením vibrací životem v bezpodmínečné lásce a skutečnou relaxací.
Děti, které se už rodí s touto strukturou DNA, nejsou ještě schopny užívat své schopnosti, protože atmosféra Země je příliš hustá. Tyto děti nazýváme v současné době autisty. Jakmile budeme tuto planetu čistit a zvyšovat její frekvenci, autismus vymizí, a tyto děti (lidé) budou moci více užívat svého potenciálu. Je nám na Zem posíláno velké množství energie, která umožní těm, kteří jsou připraveni, aktivovat příčinnou čakru, sakrální čaktu, čakru Země, čakru duše a čakru hvězdná brána, a dále umožňuje rozšíření vědomí. A tím se zaktivuje všech 12 plně spojených vláken DNA. Klíčem je láska, soucit, empatie, radost, štědrost, pozitivní způsob života. Jít za svým životním cílem.
Uvolnění DNA podpoří vzpomenutí si na své dary a talenty, budete mít víc energie, přinese vám více vhledu do života, posílí imunitní systém, podpoří využití širší kapacity mozku, zvýší spojení s vyšším Já, očistí karmu, zvýší buněčnou vibraci, zamezí výskyt nemocí. Budete vědět jak se udržet v rovnováze, časněji rozpoznáte, že se s vámi děje něco patologického.
Rozvoj svých schopností. Lidé v Atlantidě, kteří žili v páté spirituální dimenzi, měli otevřených 12 spirituálních center neboli čaker. V období pádu Atlantidy se jejich spirituální spojení snižovalo, což vedlo k tomu, že se čakra hvězdné brány, čakra duše a příčinná čakra uzavřely. Tyto tři čakry nám umožňují napojení se na jiný stav vědomí. V době Atlantidy měli lidé delší hlavy a větší mozky. Jejich hlavy byly vzadu prodlouženy, jak můžeme vidět na obrázcích v Egyptě. V současnosti se některé děti rodí s touto strukturou hlavy a přinášejí starodávnou možnost napojení se na 90% kapacity mozku. V dnešní době užíváme jen 10%. Je čas, abychom rozšířili kapacitu mozku.
Ve Zlatém Věku Atlantidy byli lidé zdraví a vitální, v období separace chodili jako duchové. V období pádu Atlantidy začali být Atlanťané více zaměřeni na své tělo a majetek než na jednotu a spiritualitu, začali se cítit odděleni a osamoceni. Bolest, samota a separace byly výsledkem nárustu ega. A jakmile začala být energie lidí užívána pro uspokojení sebe a svých tužeb, čistá energie Atlantidy se zatemnila. Čím více budeme uvolňovat své karmické zatížení a poučíme se z lekce v tomto životě a zaktivizujeme nejvyšší čakry, budeme se schopni napojit na nové vědomí a přineseme na Zem zpět tuto čistou energii. Čím více se posuneme dopředu, tím rychleji nás ostatní budou následovat.
Bílo zlatá sloučenina. V době, kdy se snižovala spirituální čistota Atlantidy, si Mágové chtěli udržet své schopnosti. Procesem podobným alchymii vytvořili bílo zlatou sloučeninu, která zajišťovala, aby jejich šišinka zůstala napojená na vysokou frekvenci a umožňovala jim napojení na rozšířené vědomí, vnímání a intuici. Vyživovala také jejich světelné tělo. Později tato esence byla přijímána faraony, kteří si takto udržovali energii čistou. Tato esence je nám opět k dispozici, ale pouze velmi vyspělým duším. V současné době naše civilizace není dostatečně zodpovědná za důsledky užívání této esence kvůli tomu, že zvyšuje účinky složky, která je dominantní v naší osobnosti. Pokud má někdo psychopatické tendence, zvýší je. Bojovný člověk, který usiluje, aby se věci děly podle něj, by se stal více egoistický. Neuzemněný člověk by se stal více neuzemněným. Na druhou stranu kdyby Dalajláma požil tuto esenci, pozvedlo by to jeho spiritualitu.

/Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper./
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one