Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
PROČ SI NEMOHU ODSTRANIT KLETBY SÁM/A?

-ukáži vám to na příkladu a také nejprve něco málo o tom vysvětlím:
Vážená paní/ pane, na mých stránkách NENAJDETE JAK KLETBU ODSTRANIT, JE TO Z DŮVODU, ŽE VY SAMA SI JI NEMŮŽETE NIJAK ODSTRANIT-jelikož de o kletbu získanou od jiných!!!!

Odstranit vždy můžete , jen ty kletby, co jste sama na někoho vyřkla, proto na mém webu tyto informace nehledejte! K odstranění kletby musíte být vysokofrekvenční duší-tedy osvícená, jinak vám zdroj bytí/nebo nazvěme jej třeba Bůh nedovolí takovou kletbu odstranit, a to hned z několika důvodů:
1.sejmutí kletby nejde za jednou, ale vždy je to odvislé na mnoha faktorech jejího "ukotvení na prokletém"

2. kletba je totiž velmi silná energie, která se hned zapisuje do nastavení vašeho života i funkce těla-tedy do DNA

3. ten, kdo ji vyřkne bývá s uhranutým v nějakém spojení,či vztahu a mívají na sebe vzájemně zášť nebo vztek, či dokonce nenávistné energie -takže kletba je tímto vším ukotvená k oběma zúčastněným osobám
4. mnohdy je kletba vzájemná, a to například z minulosti jejich společných setkání v minulých životech, pak jde o karmická řešení takových uřknutí, kleteb a rituálních poškození

5.u mnohých kleteb, jde o cílená poškození a u jiných jen o nevědomé vyřknutí "slov", o kterých osoba ani nevěděla, že jsou taky kletbou..např. kéž se jí to nezdaří, ..nebo ...stejně to nikdy mít nebude..atd. toto vše je nutno separovat, v minulých životech vyhledat a veškeré společné spojení vyrušit+k tomu je nutný souhlas
-zdrojové nejvyšší energie, zda je to v souladu vašich poučení a pochopení co smíte a co nesmíte dělat jiným a sobě
-taky s tím musí souhlasit obě duše těchto osob=musí vymizet zloba, vztek+ostatní agrese mezi oběma dušemi
-no a taky musí být souhlas"léčitele", karmicky vás čistícího od kleteb, jelikož on se do těchto negací a ovlivnění MUSÍ PŘI OČISTÁCH PONOŘIT TAKÉ+RISKUJE, ŽE KLETBOVÁ POJISTKA NÁSLEDNĚ POŠKODÍ I JEHO!!!!

6. MUSÍ SE UMĚT KLETBY ODSTRAŇOVAT TAK, ABY NEPOŠKODILY NIKOHO DALŠÍHO, musí se umět rozvázání rituálních vztahů a spojení, musíte k tomu použít velice vysokých energetických vibrací, jako například energie Kchue, Karuna-ki, Imara, Carmic distance a jiné, a ještě u každého je nutno použít ten tok, který daná postižená osoba zvládne bez úhony svého nervového systému!

7. MUSÍ SE VŽDYCKY VYHLEDAT PŘÍČINA KLETBY+ŘEŠIT NEJPRVE PŘÍČINU, AŽ PAK SAMOTNOU KLETBU+VŠE S TOUTO ENERGIÍ PROPOJENOU=například, kletba je na vás+udělal ji nějaká skupina u rituálního sezení s určitým záměrem a cílem, a pokud u toho použili i oběti "živé" =tedy krev zvířete, jež zabili u rituálu, pak se taková kletba také týká porušování zákonů-"nezabiješ živou bytost ve svůj prospěch", no a pak je nutno VYČISTIT:
1.jednak samu prokletou osobu

2.všechny spojení se všemi dušemi, které byly tehdy u rituálního sezení=vyhledání všech duší, všech spojujících energií mezi prokletou osobou a všemi bytostmi, které s touto energií přišly do styku=VŠE SE MUSÍ ROZPOJIT, VYRUŠIT, VYLADIT DO HARMONIÍ+VŠECHNY BYTOSTI VZÁJEMNĚ OD PROKLETÉ OSOBY ODPOJIT

3. taky je nutno znovu odstranit spojení ve vztahu k "obětovanému zvířeti", jelikož byla použita i jeho energie+to bez jeho svolení+navíc bylo zabito právě pro tento rituál, což je hrubé porušení zákonů bytí celého Universa+toto se projevuje na karmické zátěži všech zúčastněných, a žel i na prokleté oběti kletby na ni vkládané-takže se dorovnává i toto a musí se vyčistit bolest zvířete, rituální silné energie+zharmonizovat veškeré takto vzniklé blokace, chybná spojení a působení v celém Universu. Na tomto příkladu vidíte, že není tak jednoduché pracovat na odstranění kleteb, jde o práci cílenou, velmi složitou a léčitel musí VĚDĚT CO OPRAVDU DĚLÁ, JINAK SI OTOČÍ KLETBU I PROTI SÁM SOBĚ+PONESE JEJÍ NÁSLEDKY SPOLU S VÁMI!!!

A proto je tato činnost vždycky DOBŘE HONOROVÁNA+CENA BÝVÁ VELMI VYSOKÁ, nejde tedy odstranit si kletbu třeba přeženu za 100 Kč, za takovou cenu to nikomu nebude stát za to, aby se sám "vystavil byť jen na zlomek sekundy PŮSOBNOSTI JAKÉKOLIV KLETBY, KTERÁ BY SE VLIVEM POJISTEK, co se ke kletbě váží, mohla na něj následně i sednout! Kletby používají velice silné energetické pole+ihned se zapisují přímo totiž do DNA nastavení osoby postižené, či osob, co se snaží tuto kletbu sejmout z prokletého, proto je problém najít někoho, kdo se s tím zabývá, třeba jako já v Karmických očistných procesech. Musí se vědět, co děláte, PROTOŽE VŠE, CO UDĚLÁME MÁ I SVOJE DŮSLEDKY!!!!

A TOTO JE DŮVOD, PROČ MNOZÍ ŠAMANI, LÉČITELÉ A ČARODĚJOVÉ KONČÍ ZA URČITÝ ČAS VELMI ŠPATNĚ=je to z důvodu, ŽE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PORUŠILI VEŠKERÉ ZÁKONITOSTI BYTÍ V CELÉM UNIVERSU A VE SVÉ REALITĚ, PAK NÁSLEDNĚ JEN NESOU TOHO SI DŮSLEDKY!!! A toto je možná onen pravý důvod, proč paní do toho nešla+nevybíravým způsobem, jak popisujete vás odmítla.
No a toto jsou důvody, proč si kletbu nejde nikdy odstranit za jednou! A proč si kletbu "získanou od jiných" nejde odstranit si sám!!!!/ text podléhá autorskému zákonu a jeho šíření je jen se souhlasem autora této stránky-Marcela Abha Kunz+ls odkazem prokliku na tuto stránku, jako zdrojovou/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one