Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
běh našich

běh našich

energií v dimenzích = karmické závazky, blokády, osud-jakkoli to nazvete
PROČ SE NÁM NĚKTERÉ SITUACE OPAKUJÍ? Všichni jsme tady pro určitý svůj vlastní vývoj, k tomuto také směřujeme, takže pokud se nám neustále opakují PODOBNÉ nebo dokonce STEJNÉ SITUACE, je to tím,že jsme zřejmě ustrnuli ve svém vývoji a poznání tady v tomto životě. Je tím dáno i to, CO SE MÁME UČIT, to znamená v jaké jste NEUSTÁLE SITUACI, to je potřeba se naučit SPRÁVNĚ VYŘEŠIT. Mnoho lidí se mne ptá na to, CO JE TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ? Takové jejich stále opakující se situace, víte žijeme tady mnoho opakujících se životů, takže si vytváříme mnoho závazků s ostatními, proto na správné řešení je potřeba se PODÍVAT JAKOBY Z HORA, tedy z celkového nezávislého pohledu na vývoj, ve kterém jsme ustrnuli. Je potřeba si totiž uvědomit, PROČ SE NEUSTÁLE DOSTÁVÁME DO TAKOVÉ SITUACE,KTERÁ SE JAKO BY OPAKUJE, proč se musíme neustále potýkat s podobnými lidmi třeba...nebo proč se třeba neustále k nám dostávají NEVHODNÍ PARTNEŘI...JDEME DO NEVHODNÉHO ZAMĚSTNÁNÍ...NEBO MÁME NEUSTÁLE MÁLO PENĚZ NA DENNÍ ŽIVOT?... toto vše jsou naše ZÁŽITKY, pro které jsme tady. Je dobré si UVĚDOMIT, ŽE MÁME "NAPROGRAMOVANOU MYSL", PODLE TOHO JEDEME VE SVÉM CHOVÁNÍ, pokud toto naše vlastní chování NEZMĚNÍME, BUDE SE NÁM NEUSTÁLE SITUACE OPAKOVAT, protože naše duše se tady má NĚCO NAUČIT, takže zřejmě nějakou věc z "našich stále se opakujících situací se MÁME NAUČIT", tak si všimněte u sebe, co se zrovna Vám stále opakuje?...máte stále stejné potíže ve vztahu s partnerem, ať už je to ten samý partner nebo zcela jiná , další osoba?...přes to řešíte stále tytéž problémy? VNÍMEJTE, UVĚDOMUJTE SI,CO SE OPAKUJE? CO VÁS TATO SITUACE VLASTNĚ UČÍ? K ČEMU VÁS TO NUTÍ, STÁLE DOKOLA?... Docela dobře to pochopíte třeba na tomto jasném příkladu z mé praxe: ...přijde žena, je ve vztahu s mužem,který je závislý na alkoholu(práci,hrách,automatu...), ona sama si stále stěžuje,jak ji to ničí...1. VĚC - JE NESPOKOJENÁ(už to je 1. známka toho,že mám něco řešit) ...rozebereme tedy její dosavadní život, minulého partnera, všechny dosavadní její tehdy potenciální partnery a U VŠECH se OBJEVÍ JEDNA VĚC STEJNÁ - SKLONY k pití alkoholu(práci...atd.) všichni z nich byli téměř na stejné úrovni,přes to každý s trochou jiných vlastností dalších, ale co je podstatné,2. že VŠICHNI JEVILI STEJNÉ NÁKLONNOSTI K ALKOHOLU(práci...atd.) Co je tedy tím,co má dotyčná žena měnit? ANO MUSÍ MĚNIT SVŮJ POHLED NA VÝBĚR PARTNERA !!! 3. POTŘEBUJE SI UJASNIT, co chce DO MUŽE VEDLE SEBE, MÁ SI UJASNIT SVÉ VLASTNÍ HRANICE VÝDRŽE, SVŮJ ŽEBŘÍČEK HODNOT PRO VÝBĚR PARTNERA, 4. MÁ SI UJASNIT -JAK VIDÍ SAMU SEBE VE VZTAHU...zda jako TRPÍCÍ ŽENU nebo jako PARTNERKU?... DLE TOHO se musí dotyčná žena změnit - zvýšit si své sebevědomí, ujasnit si kritéria pro výběr partnera a TYTO SVÁ VLASTNÍ KRITÉRIA MUSÍ také vždy DODRŽET, potom se vyhne dalším OPAKOVÁNÍM STEJNÝCH "MODELŮ TÉŽE SITUACE". Jinak řečeno jde o to,aby se vlastně dotyčná žena PŘENASTAVILA a odstranila chybné programy minulosti a NASTAVILA SI NOVÉ PROGRAMY PRO ŘEŠENÍ TAKOVÉ SITUACE. Věřím,že každý z vás si při tomto příkladu už uvědomil,co je jeho opakující se neustále situace, a tedy JEHO VLASTNÍ PROBLÉM,který musí se naučit řešit. Je dobře si takovéto KLÍČOVÉ SITUACE DOŘEŠIT,aby jste se mohli posunout ve vlastním životě trošku dál, mohli si změnit k lepšímu své vlastní bytí tady na tomto světě, protože pokud to neuděláte budete STÁLE DOKOLA ŘEŠIT JEDNO A TOTÉŽ a je jedno zda to bude s tímto nebo zcela jiným člověkem,stále vám bude vesmír stavit do cesty stejnou překážku,dokud se NEROZHODNETE JI DOŘEŠIT A ZMĚNIT SAMI SEBE. a JAK NA TO ? můžete si najít někoho,kdo vám s tím pomůže, třeba terapeuta, chodit na meditační a uvědomující programy, studovat svůj vlastní život a chyby opakující,které děláte, můžete si najít nějaký motivační program nebo kouče,který vám s tím poradí nebo pomůže. Taky máte možnost navštívit nejbližší poradny pro rozvoj osobnosti nebo pro vztahy poradny manželské,kde svůj problém rozeberete. No a kdo chce může samozřejmě se podívat také na zajímavé stránky na netu nebo oslovit přímo mne, spiritlecba@email.cz

Odstranit potíže si můžeme také vyčištěním prostor, ale i sami své energie, jak?

HLOUBKOVOU KARMICKOU OČISTOU
3 Týdenní hloubková očista a odblokace
-diagnostika automatickou kresbou / samostatně bez léčby za 500Kč
- 6x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki /samostatně bez této léčby cena za sezení 2500Kč
- 2x spalování negativních energií /samostatně bez této léčby cena za 1 spalování 650Kč
- 6x doplnění a srovnání čaker / samostatně bez této léčby 500Kč
- 7x andělská léčba s energií Kchuei / samostatně bez této léčby 3330Kč za 1 sezení
- závěrečné vyladění energetických těl /emočního,mentálního,duchovního,duševního,fyzického
- odblokace chybných programů nevědomí(SRT+změna nevědomí)
- obnova úkolu duše,restart vědomí,podvědomí a nevědomých programů
- obnova energií v těle fyzickém
- vylepšení zdraví a fyzické kondice,vlivem znovu nastartování správné funkce samoléčebných procesů v orgánech,až k buněčné úrovni a vašemu DNA
cena za 21 dní 4.800 Kč - TRVALE NÍZKÁ CENA

Pro srovnání jen energie samostatného použití Reconnection - stojí 333 dolarů nebo jejich ekvivalentní převod,což je přibližně 333 x současný kurz dolaru vůči koruně / tato cena je daná celosvětově. Jinak máte uvedené ceny v závorkách při použití jednotlivých typů léčby samostatně mimo tento typ karmické léčby.
U všeho je třeba vzít v úvahu, že jde o energii, jak v penězích, tak v léčbě. Léčba je složená z více druhů,aby byla velmi účinná na většinu blokací v energetických systémech těl jemno-hmotných, ale i fyzického. Tak může dojít k restartu celkové energie i ve fyzickém těle, ke změně vnímání a také k napojení na vesmírné toky životně důležité pro nás. /M.Abha Kunz
aura-1.jpg
Karmické čištění a VAŠE PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA


Popíši vám tady jeden příběh ženy, která měla neutěšený manželský vztah, potom se jí nevedlo dobře i po rozvodu a nemohla najít muže, ani práci a tlačilo ji ke dnu také různé blokace na hojnosti majetku, ale i vztahů. Byla přesvědčena neomylně o sobě, že vždy žila dobře, že jednala podle morálních svých zákonů dobře a poctivě, jak je tedy možné, že její ex-manžel, přesto, že s ním měla velmi problémový vztah, jež končil rozvodem, si nyní žije dobře se svou další partnerkou, a ona, co byla obětí ve vztahu, nemá nic, ani muže, přítele, ani práci, ani peníze a dokonce vyřkla názor, že čím hůře se člověk chová, tím lépe si tu žije, tak to jen na obraz toho, aby jste pochopili v kontextu moji odpověď dané klientce:

"...Vážená paní,
mnohdy není vidět ten důvod, proč se to celé děje, právě nám, ale věřte mi, že za všechno, co nás potká si nějakým způsobem můžeme sami, žel toto je to, co mnoho lidí nechce si připustit, například...hrubost a lži manžela vás měly naučit tomu, že nikdo není dokonalý , a že soudit druhé není určeno nám, ale nejvyšší energii, a že tím, že stále povyšujete nějaké "námi lidmi" tady určené dobré vlastnosti, tím sebe vlastně pomalu zatracujete-tímto postavením "lidského žebříčku hodnot" nad hodnoty nejvyšší energie a zákony karmy, tím PORUŠUJETE HNED NĚKOLIK ZÁKONŮ UNIVERSA...např. zákon rozhodnutí a svobodné volby...manželovo rozhodnutí k vám být hrubý a podvádět, dalším porušením vaším bylo povýšení lidských zákonů morálky nad "boží zákony celého Universa"-to je dost veliké provinění vůči karmickým zákonům...nezáleží na tom, co si vy sama myslíte, že by bylo správné, ale na tom, co vám bylo určeno nejvyšší energií a jak plníte vaše úkoly duše, a jak se vaše duše vyvíjí...takže stále se vracím k jednomu...ego-nesmí poroučet duchu+toto děláte i vy sama...jak vidíte je velice složitý proces vývoje duše a zrání ducha+mnohdy, co my si myslíme, že děláme správně, je ve skutečnosti chybný krok, který nás posune zpět a nikoli dopředu, většina lidí dělá další velice závažnou chybu-a to, že HODNOTÍ ČINY DRUHÉ OSOBY, I KDYŽ SE JEDNÁNÍ TÝKÁ TAKÉ JICH samotných...není na nás hodnotit, zda to, či ono bylo chybou nebo správným krokem...netušíme totiž, co nás ve skutečnosti tato informace nebo situace měla naučit+to bývá důvodem dalších kroků zpět a nikoli dopředu...takže možná sice paní Jano máte snahu jít dobře, ale přes to jste udělala mnoho velikých chybných kroků a mnohokráte jste tak porušila přímo zákony Universa, což je ZNOVU JSTE SI ZATÍŽILA DUŠI DALŠÍMI KARMICKÝMI ZÁKONY, takže v konečném důsledku jste na tom hůře, než když jste se narodila, a to vlivem toho, že se řídíte "lidmi danými správnými jednáními", která ovšem nejsou správná-viz. pročtěte si tento Váš email,co jste mi napsala...
hned v první větě -porušujete zákon KRITICIZMU, TO JE -nehodnocení věcí a situací a lidí+dokonce samu sebe, rozeberme si váš dopis, ve kterém píšete..."Ve mě se vzbudí zlost když se mi dějí nespravedlivé věci...jinak já agresi vůči ničemu nemám. Nezávidím lidem..přeji jim to...moje hodnoty jsou především v duchovním rázu..láska..přátelství..pomoc lidem...majetky a s tím spojené požitkářské věci to nejsou.
Nikdy jsem nikoho nepodvedla...ani býv. manžela...ani nijak v jiném smyslu niko.,nesnáším lež...vždy řeknu upřímně co si myslím,i když se to někomu mnohdy nelíbí...Prostě jsem dobrý člověk..a to o sobě můžu upřímně napsat..
Ted vzpomenu býv. manžela ten je pravý opak...a on problémy nemá.....nechci ho vzpomínat..nezajímá mě jeho život nezajíma... je to jen příklad...Jak je možné že čím jsi horší člověk...tím má větší štěstí a podmínky k tomu a příležitosti. "
hmm , tolik citace vašeho listu , vidíte, že dál následuje agrese a zloba, pocit frustrace, což je nepřijetí situcí a věcí, které se vám staly +opět hodnocení-takže celý email kritizujete, buď sebe, ex-manžela nebo dokonce sám život a také dokonce zákony universa a zlobíte se uvnitř sebe celá, jste plná zloby, pocitů nespokojenosti, frustrace+pocitů křivdy- takže se nemůžete paní divit, že Vaše vlastní NEGATIVNÍ ENERGIE vaší agrese, ať už v podobě zlosti, pocitů nespravedlnosti nebo dokonce vaší lítosti, a to vám neustále vytváří další a další negace kolem vás a další a další vaše vlastní kletby a nové a nové závazky ve vlastní karmě, proto je nutné NAUČIT SE VNÍMAT SVOBODNĚ A NEHODNOTIT, VYSÍLAT JEN LÁSKU A NIC NEŽ LÁSKU, takže toto, co si odžíváte jsou léty vámi nahromaděné negace a kletby a blokády vlivem hodnocení a kritizování ostatních,pocitů zlosti, vzteku a nespravedlnosti,ale i hodnocení sebe-protože uvědomte si, že jak vaše duše hodnotí druhé, tak také hodnotíte Vy sama sebe, co se divíte potom paní, že i když jste třeba nyní přece jen s nižším egem a nižší pýchou, přeci si sama NEDOVOLÍTE LEPŠÍ ŽIVOT, proč tomu tak je?

Protože stejně tvrdě, jak hodnotíte ty, co k vám nechovají dobře a dokonce vám ubližují, tak samo tvrdě hodnotí vaše duše i vás a vaše jednání, to už Bohužel podle zákonů karmy-takže jste si sama- nevědomě navršovala své karmické blokace a negativní energii v celé auře+váš nynější život je toho jen důsledkem.Nemůžete se tedy divit, že se vám vede takto+ i když sama věřím, že chcete vědomím změnu, ale vlivem vznikajících v nevědomí dalších a dalších blokačních programů se vám nic nedaří+příčina?...HODNOTY VAŠÍ DUŠE...ŽEBŘÍČEK CHYBNÝCH HODNOT, KTERÉ MÁTE NASTAVENY VE VAŠÍ DUŠI, COŽ NEUSTÁLE VEDE K PORUŠOVÁNÍ ZÁKONITOSTÍ UNIVERSA, které jsou zcela odlišné od zákonitostí morálních kodexů daných lidmi.

Tak toto jsem jen rozebrala váš poslední email a pocity frustrace a zlosti nad údajnou podle vás nespravedlností-paní, ale to jsou dopady Vašich konání, myšlenek a pocitů+toto k sobě tedy přitahujete, pokud tedy se nezmění vaše náhledy na svět kolem vás a nezmění se tak vaše prociťování a jednání vůči druhým i sobě-budete mít nedostatek a blokace čím dál více a za čas se to projeví také na vašem zdraví, protože negace vám zničí postupně celou energetickou soustavu, takže je opravdu jenom na vás kolik si sama pomocí textů odbouráte, a jak si znovu vaše duše sestaví ten nový váš žebříček hodnot. Je tedy jen na vás, kolik závazků své karmy si odžijete a kolik si uvolníte hojnosti pro sebe v tomto bytí."/Marcela Abha-konzultace s klientem-výňatek/

Dotaz klientky, vyňato z emailu

"Přemýšlím ještě nad tím například..je žena co ji manžel trápí,bije..a ta žena by to vlastně neměla brát jako něco tragického...je to v její prospěch..a ten muž vlastně nedělá špatné skutky. Ona ho nemá právo soudit..ale co když ji nakonec zabije...a společnost toho muže odsoudí..vězení a nebo trest smrti...to je správné..? To není proti zákonu universa?
A celkově celá společnost...to je založeno na ublížíš..dostaneš trest..
Víte ono to pochopit je složité...Pochopila jsem,že to se nám děje špatného nás má něco naučit...ano to je jasné...a posouvá nás to...tak to chápu celou dobu...
Ale aby jste se mohla posunout potřebujete příležitosti a trochu štěstí...a to já nemám..proto jsem vás oslovila.."

Moje odpověď na daný problém:

Ano, tak to je potřeba brát!!!!
Žena, kterou trápí, bijí a musí trpět je to proto, že v minulosti se její duše
velmi prohřešila, většinou tam, co je jí děláno, ale co je nejhorší-musí taková žena ztratit svou pýchu, povýšenost, kterou má a bere se většinou za více, či méně za "lepšího člověka", než za jakého ji má okolí, ale její duše je velice zatížena z minulosti a musí se takto ponížením očistit-ano a tak muž, který ji týrá a bije, vlastně jí pomáhá-ona díky němu se mění na duši, uvědomuje si co smí a co ne+taky její pýcha vymizí+obnoví se modlitby a láska k Bohu-nejvyšší energii, která nás řídí všechny, a´t tomu věříme nebo ne+tím, že žena byla trápena se celkově změní její náhledy na životní situace+díky tomu rosteme a vyvíjíme se. Takže, aby se taková žena mohla očistit od negací na duši musí podstoupit takové trápení+nesoudit muže, protože i když ji zabije, tak její vina to není a její duše tak poroste+ o to jde, naučit se být nestranný, vnímat jen a jen své jednání a chování+pokud bude správné a podle zákonů Universa, nikdy se taková žena nesetká s mužem, který by ji týral a bil-protože není její duše zatížena nenávistnými myšlenkami, zlostí, ani pocitem nespravedlnosti a litováním samé sebe+tedy nemusí odstranit ze svého nitra pýchu a ego, které nám udělá většinou ze života peklo.

Takže každý tu máme to své "očišťující a výchovné" programové nastavení, které nás vede k růstu duše+pokud toho máme odčinit více, máme tady třeba jen jednu část splnit a nechat si takto "očistit pomocí zážitků a pocítěním na své kůži", jak se říká. No a pokud jsme dobří+chceme se ,jako by navíc očistit i projítím KARMICKÝM ČIŠTĚNÍM-tedy i řízeným očistným procesem pro naši duši a "zrychleným růstem" vlivem změny a řízených omluv a afirmačních textů právě pro daný problém, který chce třeba u mne řešit, potom je mu většinou pomoženo postoupit nejen o jednu vývojovou příčku nebo spíše řeku energetických toků, kam podle svých vibrací své vlastní energie se zařadí.

Začněte si věřit a řešte jen samu sebe, protože zodpovídat se budete jen z toho svého, co jste kdy myslela si, co jste kdy udělala činy a co jste, kdy procítila v duši!!! /Marcela Abha
aura-graficky.jpeg
VYSVĚTLENÍ ŽIVOTA "OD VÝPLATY K VÝPLATĚ"

Podíváme se tedy na to, proč tak žijete, víte život je vždy o nápravách našich jednání, našich myšlenek a našich pocitů k sobě nebo i k lidem kolem nás a s nimiž se setkáváme.
A toto je právě to, co nám "nastartuje další život", jeho způsob, blokace a taky jeho úskalí, a to jak ve finanční dostatečnosti nebo naopak v chudobě a přežívání. A pozor toto si nastavuje Vaše vlastní duše - to Vy sama jste si nastavila, jako program sebe trestu, za nějaké vaše jednání ve vaší minulosti nedávné-tedy v tomto životě, či hůře z minulosti minulých vašich životů+ k tomu se samozřejmě přidávají také energie blokací od jiných , ale i vaše vlastní kletbičky a kletby jiných ve směru k vám a také vaše dopady vaší agrese-tedy vzteku, zloby, ale i lítosti, pláče ze zoufalství a nenávisti a pocitů nespravedlnosti.
Takže, jak vidíte je toho velmi mnoho, co vám může bránit mít dostatek! A všechno se točí okolo vaší duše+jejího prociťování situací, věcí a prožitků v tomto, a minulých vašich bytích.

To, že nyní máte jen tak pro přežívání je tedy důsledek vašich minulých činů a myšlenek a pocitů!!!
Aby jste mohla mít víc peněz a dobrou práci si to vaše duše musí dovolit!!!
Aby si to vaše duše mohla dovolit, musíte mít vnitřní pocit v duši, že si to opravdu zasloužíte!!!
Aby si vaše duše sama dovolila mít se dobře nyní, je potřeba, aby se sladila energeticky se zákony Universa+toto je právě ona potíž. Sladit se se zákony Universa může vaše duše jen tehdy, když SAMA ZMĚNÍ PROCIŤOVÁNÍ +POCHOPÍ SVÉ CHYBNÁ MÍNĚNÍ A POSTOJE V TOMTO ŽIVOTĚ.
A o toto celé jde u této očistné techniky, proto nestačí jen pozitivní myšlení, ale musí se vám PŘE-NASTAVIT TEN VÁŠ VNÍMACÍ ŽEBŘÍČEK HODNOT+tuto práci na sobě musí udělat vždy jen a jen klient sám, já totiž nemohu, a ani nechci řídit jeho duši a jeho zkušenosti na tomto světě-to si řídí každý klient sám!!!
Proto dopředu nemohu říci na kolik se vám podaří se od bloknout, aby jste měla víc hojnosti v penězích a majetku a práci, jde tu totiž o to, jak vy a vaše duše bere a prociťuje vlastnictví peněz a majetek, víte pokud máte nastaven program strachu při penězích, potom u vás dojde k blokování této láskyplné energie+peníze k vám nejdou plynně, a pokud si tento strach uvnitř sebe odstraníte-to souvisí s důvěrou v běh života a vedením vyššími energetickými systémy z Universa, pokud sobě a vesmíru budete bez omezení věřit, potom si posílíte přitažlivost i v oblasti práce, peněz a majetku.
Jde o to, co sám člověk vysílá kolem sebe-to také přitahuje více k sobě, to znamená, zase-řídit se svými pocity-TO VÁM UKÁŽE, CO JE A CO NENÍ V POŘÁDKU+na čem tedy budete muset pracovat-a výsledek myslím potom stojí za to!!!
Víte mnoho lidí si myslí, že pře-nastavení programů v nevědomí je otázkou jednoho, či dvou týdnů, ale tak tomu opravdu není!!!
Protože jste celý váš život dělali chyby-ty musíte nejprve odstranit, potom se naučit jinak myslet a jinak konat a jinak cítit+toto zcela jistě je práce aspoň na měsíc, neřkuli na několik měsíců, to záleží na tom, na jaké vývojové příčce váš duch je+jak rychle se je schopen naučit nové věci a hlavně si je také udržet a používat je ve vlastním životě, proto jeden to zvládne dříve, a další pomalu-jde o výši energetické vibrace, ve které se duše nachází před změnou a čištěním karmických blokací.
Já tedy mohu očistit a doplnit vaše energetická centra, ale na vás je, aby jste si je nezašpinila během jediného dne už jen svými myšlenkami, které vytváří vaše energetické pole ihned po doplnění a očistě energetickými léčivými systémy-na to, aby si vaše duše udržela mnou doplněné maximum energie v celé auře, potřebuje postupný vývoj a práci sama na sobě, takže pokud člověk nechce na sobě pracovat, potom nemá smysl ho ani čistit-protože se mu ihned zase mnohdy už do hodiny zašpiní jeho duše znova tím, že je zase jeho vlastní vnímání, myšlení, uvažování a činy v mnohem nižších vibracích a tedy si nedokáže udržet energetickou hladinu v čakrách i auře. /Marcela Abha
Rituál spalování negací Indickým rituálem ohně -dělám každý týden pro klienty za 600 kč
Rituál spalování negací Indickým rituálem ohně -dělám každý týden pro klienty za 600 kč
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one