Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
žena.jpg
ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE, DÍVKY, ŽENY, CHLAPCE....+násilí doma

-proč se toto děje?
-co to má za účel pro duši?
-co je duchovní příčinou zneužítí, či znásilnění?

DUCHOVNÍ PŘÍČINA ZNEUŽÍVÁNÍ, ČI ZNÁSILNĚNÍ:
-je povýšenost, pýcha, vnitřní vysoký vliv ega člověka, chybí pokora, důvěra v Boha-zdrojovou energii bytí, chybí
víra v běh života+člověka "okupuje zlo", silné vibrace zla uvnitř nebo strachu převládajícícho uvnitř osoby, který dává duši velmi nízké frekvence, stejně, jako potlačovaná agrese,uvnitř něj
-co udělat: návrat k víře vnejvyšší moc zdrojové tvořící energie/ Boha, otevření srdce sami sobě, obnova sebe-lásky+odpuštění všem i sobě, obnova vnitřního míru, práce na sebevědomí+s odvahou+s pokorou požádání si o pomoc (zdrojovou energii+dospělou osobu z vašeho okolí), či požádat o pomoc přímo v linkách bezpečí+začít se starat sami o sebe+své bezpečí. Jde o úkol duše:
-naučit se mít rád sám sebe
-naučit se plně odpouštět jiným
-milovat sebe v plné míře
-naučit se nesoudit+také poslouchat svou duši+nikoliv ego!!!
-naučit se práci sám na sobě=růst duše, že jde i jinak, než jen "Bolestivými prožitky v osobních situacích", to je karmickou očistou duše

Každá duše si zde jde něco osobního prožívat, v drtivé většině jde o to, co nemá zpracováno nebo co si musí prožívat z důvodu, že to samé činila ona jiným ve svých minulých životech, mimo to také jde i o tu zkušenost"NAUČIT SE BRÁNIT SAMA SEBE=postavit se za sebe, naučit se říkat to, co se mi děje bez obav=postavit se svým obavám, mimo to jde také o VZÁJEMNÉ KARMICKÉ DLUHY A ZÁVAZKY MINULOSTI, JIMIŽ MUSÍ SI OSOBNĚ PROCHÁZET TAK, ABY SE DOSTALA DO URČITÝCH SITUACÍ+BODŮ SVÉHO ŽIVOTA, JIMŽ JE NUTNÉ SE POSTAVIT ČELEM, tak i tato zkušenost tomu všemu odpovídá, ze vzpomínek svých i mnoha mých klientek vím, že vždy se duše rodí jednou na západě a jednou na východě, z toho plyne i to, co se má tam naučit+co si má tímto "hrůzným prožitkem" uvědomit a co musí pochopit-v drtivé většině jde o ODPOUŠTĚNÍ TĚM, CO TOTO DĚTEM, ŽENÁM UDĚLALI, v dalším jde o to, UVĚDOMOVÁNÍ SI KDO JSTE, POZNÁNÍ, CO MÁTE SE UČIT O SOBĚ , ALE I O DRUHÝCH, u sebe například-toto se děje tam, kde je velmi silný vliv ega dívek, kde je velmi silný vjem ženství+vnitřní pýchy-mimo jiné stejně o tom píše také S.N.Lazarev, jež došel k totožným závěrům, jako já při řešení svých klientek, jež toto musely si absolvovat-nicméně je nutno si uvědomit to, že po takovém prožitku mají dívky, ženy "trauma"-jednak je nutné si toto zpracovávat-emočně, mentálně i fyzicky, je nutno ODPOUŠTĚT, ZAČÍT JINAK VNÍMAT MUŽE-naučit se rozlišovat, že všichni nejsou stejnými+že je NEZBYTNÉ SE NAUČIT ŘÍKAT SVŮJ PROBLÉM SVÝM BLÍZKÝM+TO DŮRAZNĚ, a to znamená NAUČIT SE POSTAVIT SE SVÉMU STRACHU z muže, co vám toto udělal, postavit se TAK SVÉ HANBĚ+SVÉMU OSUDOVÉMU PROŽITKU!!!

Vše je o duši=určení toho, co je nutné se naučit, čemu se učit chápat, rozumět a NAUČIT SE SÁM SEBE MILOVAT+TO ZA VŠECH OKOLNOSTÍ+VŽDY!!! Tento prožitek-nejvíce duši nauči, takže dívka/chlapec, kterým se toto stalo-musí o tom mluvit doma, pokud jim doma nikdo není schopen pomoci, pak je nutné o tom začít mluvit s jiným dospělým, a tak najít pomoc i jinde i za cenu vlastní distance z rodiny-pokud se toto děje v rodině, no a naučit se vnímat z "normálního úhlu pohledu", to je nepokřiveně na pohlaví těch, co k nim patřil ten, co člověka zneužíval jakýmkoliv způsobem!!! V drtivé většině toto dívky/ženy nebo i chlapci těžce nesou, neradi o tom mluví+neradi se k tomu dokonce přiznávají, byť i sami sobě, mnohdy mají tuto vzpomínku velmi hluboko zatlačenou+pak žijí s pohrdáním až nenávistí k dotyčné osobě i stejnému pohlaví, jako má ten, co jim takto ublížil+toto je nutné si zpracovat-protože potlačením vzpomínek nezpracovaných si duše vytvoří jen velkou blokaci+to ve vztazích k danému pohlaví, jež ho někdo z něj zneužil!!! No a na druhé straně je to u mnohých také tak, že jsou NERVOVĚ LABILNÍ+DEFORMOVÁNI V EMOČNÍ ROVINĚ+MNOHDY I MENTÁLNĚ toto se projevuje v jejich "postižení traumatem", mnoho žen tak prožívá "depresivní stavy, stavy úzkostí+pocitů samoty-vytváří si "svůj svět" s hradbami okolo sebe před ostatním světem, mnoho takových se léčí na psychiatrii+musí si uvědomit, že to je jen o nich+jen na nich, kdy se svým obavám, pocitům studu, frustrace, či viny uvědomí+postaví se jim se vztyčenou hlavou+začnou si zpracovávat vše, co se jim z minulosti stalo. ...jak jsem řešila jednu svoji klientku a ona mi řekla doslova toto...."No já měla osobně jen "vzpomínku z minulého svého života", trauma se mi přeneslo do této doby, vnímala jsem muže jinak, než bylo normální, všech jsem se bála, u každého očekávala tyto napadení+hrůznosti"+musela si toto zpracovávat-mívala živé sny této hrůzné události z minulosti, kde byla dokola znásilňována arabskými muži+bita a ponižována...toto trápení její duše-mělo jen jediný úkol-snížení jejího sílícího ega...snížení vnitřní i vnější pýchy+obnovu pokory a víry v Boha/nejvyšší zdroj stvoření, jakmile si toto zpracovala u karmického čištění duše, sen se již nikdy neopakoval, její duše se zklidnila, změnila pohled na muže, a umožnila si mít normální fungující vztah, bez strachů a vnitřní agrese vůči mužům.

Takže i zde vidíte, že duše se zde má rozvíjet, a pokud je nutné a nezbytné jí postavit i takto hroznou zkušenost, musí se s ní vyspořádat-požádat jiné o pomoc, mluvit o tom, co se děje, naučit se mít ráda, milovat svůj život i přes tuto špatnou zkušenost +hlavně naučit se plně ODPUSTIT všem zúčastněným+tedy i sama sobě, že to dovolila, že se nebránila, či že nedokázala o tom někomu říci...vše je úkolem duše-buď pocítit na své "bolavé zkušenosti to, co jiným udělala v minulých některých životech nebo v této bolavé zkušenosti se naučit říci o pomoc většímu dospělému člověku i mimo rodiny, toto vše se má duše učit, pokud se jí děje v této realitě toto-je to známkou velmi nízké frekvence, velmi "bolavých vibračních úrovní"+tyto také kolem sebe také šíří+tím si vše k sobě přitahuje, stejně jako je k dané duši přitahována karmicky právě ta duše, co se takto spolu s ní už v nějaké stejné situaci potkala ve svém některém minulém životě!!!/ Mak
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one