Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
aura-graficky.jpeg
O NEGACÍCH kolem nás v konkrétním případě.
Nikdy nic není špatně, i to, co jsme provedli nesprávně, protože i to se ukáže později, až se nám odraz energií toho vrátí zpět k nám, ukáže jako veliké poučení ve směru poznání na vlastní kůži problémů, které jsme si sami naší třeba i nesprávnou reakcí, nesprávnou myšlenkou, či nesprávným činem nebo i nesprávným podlehnutím pocitu zlosti, agrese a jiných pocitů, sami přitáhli do našeho života. Toto vše skrývají naše VLASTNÍ VYTVOŘENÉ AKTUÁLNÍ NEGACE, KTERÉ KOLEM SEBE ŠÍŘÍME, dnes a denně, aniž bychom si to uvědomovali. A potom se vše dovrší k neúnosné míře a stane se to, že SE SVEZEME NA VLNĚ ENERGIÍ DO MNOHEM NIŽŠÍCH VIBRACÍ další řeky energií, po které začneme plout NA VLNÁCH POTÍŽÍ, PROBLÉMOVÝCH SETKÁNÍ, KOMUNIKACÍ spojených nedorozumění a omylů, KTERÉ SE PROSTĚ K NÁM PŘITAHUJÍ tím, co sami vysíláme-A PROČ tomu tak je? PROTOŽE JSME na NIŽŠÍCH VIBRACÍCH, VLIVEM NAŠICH NESPRÁVNÝCH REAKCÍ na situace kolem nás!!!
A jak z toho ven? Jak se dostat na vyšší frekvenci, kde je řeka HOJNOSTI, DOSTATKU A LÁSKY?
Jednoduše, stačí se prostě denně chovat správně v každičký okamžik nebo pokud ještě nejste na této úrovni, stačí se PRAVIDELNĚ ČISTIT VAŠE ČAKROVÁ CENTRA +SLADIT VŠECHNY AURYCKÁ TĚLA.
CO VÁM POMŮŽE?
-pravidelná denní dýchací cvičení
-myslet nejen pozitivně, ale také naučit se věci přijímat bez hodnocení
-nekritizovat nikoho
-vysílat kolem sebe jen lásku k sobě, ale i k vašemu okolí, a to ať už si to zaslouží nebo ne, protože okolí odráží jen tu energetickou hladinu, kde se vy sami nacházíte aktuálně, takže reakce okolí jsou podle vašich reakcí
-milujte vše, co k vám přichází
-děkujte za každý den, za každý problém, za každou radost
-myslete více na druhé, než na sebe
-naučte se děkovat za vše a všem
-naučte se vidět v každé situaci, co vás to mělo naučit
-žijte naplno každičkou chvíli a prožívejte a prociťujte své niterní pocity
-jednejte tak, jak chcete v dané situaci, aby se k vám lidé zachovali, když se v budoucnu třeba v téže situaci ocitnete
-MILUJTE SVŮJ ŽIVOT, JAKÝ PRÁVĚ JE, protože pokud je krásný a plný lásky-radujte se je vám přáno a jedete v řece energií, které jsou v souladu s vámi a vaší duší. A pokud jste právě v řece energií naplněné smolným obdobím-děkujte za taková rychlá poučení, které vám život uštědřil, protože Universum chce, aby jste si už brzy mohli zasloužit také tu vyšší vibrační řeku plnou radostí a láskyplných energií, a je tedy jen na vás, jak brzy si najdete přejezd a přechodovou hladinu energie do té vyšší frekvence světla a lásky a radosti.Pamatujte si, CO VYŠLEŠ-TO SE TAKÉ VRACÍ UMOCNĚNO SILOU, KTEROU DO TOHO DÁŠ!!!!!
To znamená pokud se zrovínka rozcházíte s partnerem a jste na sebe vzteklí, potom toto vysíláte kolem sebe a také k vašemu partnerovi, a jak veliký vztek na sebe máte vzájemně máte tak to je ta síla, kterou do celé této energetické situace vkládáte a ta se násobí+zcela jistě se velmi brzy vrací s ještě větší silou k vám samotným a přitahuje k vám tedy stejný negativní pocit pomsty, frustrace, urážek, vzteku i agrese v podobě sebelítosti a dalších i menších problémů nebo, pokud je síla negací velká tak i velkých problémů, které následně k vám přicházejí i po mnoho měsíců, let nebo i desetiletí a to jsou jen VAŠE VLASTNÍ NEGACE KOLEM VÁS Z TOHOTO ŽIVOTA, co teprve, když se k tomu přidají VAŠE NEGACE RODOVÉ, pak i KLETBY, ZLOBA JINÝCH A OVLIVNĚNÍ NEBO I VLIVY MAGIE ČERNÝCH SIL. Pak nastává celoživotní kolotoč potíží, problémů a nezdarů. A to vše jste v minulosti nebo i v tomto životě přiživili jen vy sami- VY JSTE TEDY TEN SPOUŠTĚČ TOHO, zda se vám bude dařit nebo ne!!! /Marcela Abha Kunz
JAK MOC SE MÁTE RÁDI

MÁTE SEBE RÁDI ? a NA KOLIK SE MÁTE RÁDI?
Zamyslete se a ohodnoťte sami sebe ve stupnici 0 - 10 nakolik se máte rádi, potom si , podle obrázku-bodů vyťukejte větu "mám se rád/a" a ohodnoťte se podle pocitů uvnitř duše -vaše duše vám řekne překvapivě, jak jste na tom se SEBELÁSKOU.
Mnoho lidí si myslí, že zcela samozřejmě ano, ale až na sezení a při terapeutické práci metodou EFT, zjistili, že se mají jen velmi málo rádi.Tuto pravdu o nich samotných odkrylo jejich nevědomí, při poklepech na akupresurní body-vyznačené na obrázku- a po následném sebe-zhodnocení si uvědomili, že mít se rád, je zcela něco jiného, než si zprvu sami o sobě mysleli.
Drtivá většina z mých klientů se ušklíbla, už při položení věty a dotazu -Jak se máte rád? Zprvu sami rychle odpoví...jasně, že se mám rád/a. Ale následně sami zjistí, že to je u nich samotných jinak, že si sami překvapivě zjistí při tomto velmi jednoduchém testíku, že se jim nedaří právě proto, že sebe nemají dostatečně rádi.
A toto je důvod mnoha nezdarů- sami sebe peskujeme, odsuzujeme své vlastní jednání a chyby, kterých se v životě dopouštíme, toto vše zůstává uloženo v naší duši - jako negativní pocity a negativní energetická zatížení, která jsou později příčinou našich nezdarů v některých oblastech našeho života. Ovšem toto není všechno! Dalším takovým vodítkem je to, JAK SAMI SEBE PŘiJMÁME v běžném životě, POKUD SE NEMÁTE DOSTATEČNĚ RÁDI - NEBUDETE SE ANI PŘiJMAT S TÍM, JACÍ JSTE, a dál pokud se NEBUDETE PŘÍJMAT, NEDOKÁŽETE SAMI SOBĚ ODPOUŠTĚT- A TOTO JSOU DALŠÍ VLASTNÍ NEGACE A ENERGIE, KTERÝMI SAMI SOBĚ ŠKODÍME, kterými si bráníme mít, co chceme, či dělat a dosáhnout toho, po čem toužíme. Tyto a ještě další NEGACE SE NÁM TAK HROMADÍ V NAŠÍ AUŘE I ČAKROVÝCH CENTRECH, která potom nemohou dodávat dostatek energií jednotlivým orgánům a pokud takových VLASTNÍCH NEGACÍ MÁME MNOHO I Z MINULOSTI, nastává zlom, kdy se začíná vše projevovat na hmotné úrovni-tedy v našem životě a v jeho zdraví, či jednotlivých oblastech -vztahy, práce, přísun peněz a majetků, ale i ve vnímání hodnotových žebříčků duše.
Pokud chcete být v pohodě a zdraví, mít hojnost v každé oblasti vašeho života, je na čase si všechny, alespoň z tohoto života vámi nahromaděné negativní energie očistit. Zvolte si některou očistnou kůru, kterou najdete v akčních cenách na mém webu nebo na webech jiných léčitelů, protože nyní je další vlna stoupajících vibračních energií v celé naší soustavě planet, dovolte si být sami zdraví, spokojení a bez vlivů negací, které si každý sám můžete vytvářet už ve vlastním nevědomí+vlivem vlastního chybného vnímání a vidění světa i sebe.
Přeji Vám všem nádherný den a posílám mnoho láskyplných energií k Vám právě teď
Vaše Marcela Abha Kunz
eft-tapping-chart-2013.jpg
Karmické čištění
Karmické čištění
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 3%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one