Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Pokud se cítíte:
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích,
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Vše souvisí se vším
I. Díl
EVOLUCE DUŠE
-kniha je k dostání jen zde !!!
Pojednává
-o vzniku celého Universa, popisuje
od počátku tok energií, proces zhmotnění,
ukotvení ducha v duši,
vývoj nejen Universa, vesmíru,
ale i každé duše. Popisuje proces naší existence
v různých dimenzích a rovinách bytí.
Najdete zde odpovědi na mnoho dávno položených dotazů,
jež zatím neměly jasnou odpověď.
Cena v elektronické podobě 150,- Kč
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
porušení

porušení

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
Můj vlastní

Můj vlastní

příběh+jak jsem byla vyléčena já+kdo mi pomohl přežít?...to se dozvíte v tomto článečku...čtěte a možná změníte názor na mne i na léčbu.
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Před několika lety jsem kolabovala na dovolené v mé milované Africe.

Začátkem léta dostala moje dobrá kamarádka volno v práci+telefonovala,že abych vybrala dovolenou
"na rychlo" jen tak pro náš relax v cizím prostředí, vybrala jsem Tunis město Souse,ležící asi 140 km od města Tunis,jenže než jsem došla s penězi do pobočky cestovní kanceláře,zájezd prodala pobočka v Praze,takže hledání nastalo znovu, tak mi nabídli jiné místo, let do Monastiru+hotel v Mahdii,nej jižnějším místě kam se jezdí z naší oblasti, nebyla jsem moc ráda,ale zájezd jsem koupila-s myšlenkou,nikdy nevím,proč zrovna tam mě osud zavane...
Let byl velmi příjemný,do hotelu jsme dojely o půl noci téhož dne,byl malý a útulný+manager hotelu nám přinesl osobně na přivítanou čerstvý juice z pomerančů+podal nám klíče od apartmánu s výhledem na moře na západní straně budovy.

Hotel byl téměř "rodinného typu",oproti kolosům vedle stojícím,vše zatím zející napůl prázdnotou.Byla jsem velmi příjemně překvapena a prožívaly jsme příjemné trávení dovolené zde, až do osudného data 8.6.,kdy jsem večer po osmé hodině z "legrace" byla vhozena do bazénu...za pár hodin mi začalo být velmi špatně, mžitky před očima,zvracení+kolaps,který se dostavil za několik hodin hrůzy...moc si z toho nepamatuji,jen útržkovitě jsem se probírala,jak na mne volali lidé kolem mne+taky lékařská pomoc,byla jsem více na druhé straně,než tady v tomto bytí, prožila jsem si peklo na zemi,které trvalo mnoho hodin,NEUSTÁLE JSEM odcházela Z TĚLA PRYČ, viděla jsem se z hora a VRACELA SE DO TĚLA JEN ,jako by na skok, SLYŠELA jsem hlasy všech lidí v místnosti,viděla lékaře,svou kamarádku,taky naši delegátku,ale necítila jsem nic, MOJE TĚLO BYLO TAM S NIMI SAMO, beze mne, VNÍMALA jsem NÁDHERNÝ KLID A MÍR A ÚŽASNÉ PROSTORY V JINÉM SVĚTĚ,až se mi objevila tvář mého syna+ JÁ SE ROZHODLA VRÁTIT DO SVÉHO bezvládného těla,
ale co to bylo proti peklu,které prožívala moje kamarádka,která mne společně s lidmi z vedlejších pokojů oživovali a na střídačku podávali pak obklady a tekutiny,než přijela záchranná služba z "nedalekého města-cca 1,5 hodiny vzdáleného Monastiru.
Lékař mi dal nějakou kapačku,zaléčili mne a podali také léčiva+další recepty,tak se stalo,že majitel hotelu sám se nabídl a dojel do Monastiru-1,5 hdiny vzdáleného pro léky pro mne a taky je sám zaplatil,všichni se snažili mi pomáhat,ale to ještě neměl být konec,když jsem se probrala,nemohla jsem nic jíst,bylo mi stále špatně-poškozená slinivka břišní+kolaps byl v poslední minutě zažehnán, na to hned ráno po probdělé noci,zavolali kamarádce,že tu noc jí zemřela její maminka,další šok pro nás obě,od toho dne se naše dovolená stala černou můrou.
Já byla neustále v horečkách a na pokraji smrti, a tak lékař konstatoval pokud to nepovolí zůstanu tam,neschopná převozu do země,kamarádka byla celý čas uplakaná,starala se zároveň o mne a zároveň se vyrovnávala se náhlou smrtí své matky a taky strachem,že zemřu taky já.
A já byla slabá,tak že vstát byl pro mne nadlidský výkon, v horečkách mezi životem a smrtí,mezi realitou tohoto trojrozměrného bytí a nádherným klidem,bezbolestností+bezpodmínečnou láskou jiné dimenze...
Za několik dnů jsem se vzmohla a odletěly jsme domů s vypětím všech sil, v Česku byly horké dny,horší jako v Tunisu+lékaři tady u nás zkonstatovali po dlouhém čase zkoumání,co mi je ,že mám v sobě nejen ničící bakterie,které mi rozežíraly moje orgány zevnitř,mám poškozený pankreas a také jsem přežila "Nilskou horečku",z tohoto všeho jsem se dostávala více,než 3 roky. Společně s běžnou medicínou jsem však hledala pomoc i u léčitelů, alternativních metod a taky čínské medicíny a užívání homeopatických léků,dík kterým jsem se pomalu začala také sama léčit.

Jak jsem se léčila+kde hledala pomoc?

-lékaři tady u nás si nevěděli rady,neustále jsem měla mylné diagnózy a můj stav se neměnil-3 x týdně jsem kolabovala,prodělávala šok těla a odvážela mě rychlá lékařská pomoc,vždy jsem byla zaléčena prozatímními léčivy +za den propuštěna domů s tím,že ještě nevědí,co mi to vlastně způsobuje , a kde je hlavní příčina...tak se to opakovalo po víc než 1,5 roku
-kdy jsem se rozhodla odjet na relax do Itálie,kde se dám do kupy. Nicméně nestalo se tak, kolabs byl i tam,proběhlo celkové vyšetření a "cétéčko celého těla"+všech klíčových orgánů,nic nezjistili+propustili mě domů, V ten čas se za mne začali Italští přátelé modlit,já prosila také za očistu+obnovu zdraví,po celý ten 1,5 roku jsem se snažila pomocí "běžné lékařské techniky a léčby" vyzdravět,ale nic nepomáhalo,Začala jsem hledat pomoc v alternativních směrech,ale stalo se vždy totéž,
ODEPSALI mi nebo ODPOVĚDĚLI, že nedostali "od universa povolení mně léčit,že toto nezvládnou". Byla jsem zoufalá,stav se nelepšil , a navíc stále ani nebyla do té doby ještě jasná diagnóza...
-na internetu jsem začala hledat znova a znova-tady v Česku jsem POMOC NENAŠLA !!!
Zaplatila jsem neskutečné peníze za své léčení tady,ale stále nic a nulový výsledek.
NEZBÝVALO MI, NEŽ "CIZINA"
-OSLOVILA jsem tedy Japonského-léčitele a absolvovala LÉČBU NA DÁLKU sama,vedená jen jím+jeho návody,co a jak mám dělat, udělala jsem vše,jak mi bylo řečeno,od "Mistra Karuna-ki", a po 3 měsících se mi začalo ulevovat + stav se znatelně zlepšoval!!! Začala jsem se zajímat o tuto léčbu a STALA SE TAK ŽÁKYNÍ TOHOTO Japonského mistra a učitele na Vysoké škole Reiki v Americe, který mi sdělil, že jsem vyšší duše, než on sám, a že je mu ctí mne znovu-zasvětit,do toho, co já sama dávno umím! Za němého úžasu jsem zjistila při jednotlivých zasvěceních a výuce,že již od dětství užívám vysoké frekvence energií "Zlatého draka", "Ohmat energií aury" a energii Reconnection, tak jsem se dostala i k panu Ericovi Pearlovi,jeho knize a následně k jeho Free videokursu,který jsem absolvovala.

-Po čase jsem stále ještě řešila potíže bakterií v těle+jejich ničení mého těla zevnitř,znovu jsem hledala pomoc,a našla jsem tentokráte pomoc až v Indii, kde jsem se DOSTALA až "ke SVÉMU PALMOVÉMU listu" tamních mnichů+k tomu,že jsem jedním ze 7 lidí světa,kteří smí užívat tohoto Indického LÉČENÍ ENERGIÍ a rituálu očisty, obnovy prvků a jejich poměru v těle + restart veškeré mojí energie v tělech jemno-hmotných a fyzickém těle. Indický mistr mě sám po vyléčení oslovil a nabídl mi "obnovu mé síly", neboť jak napsal jsem inkarnací jednoho z nejvyšších osvícenců všech dob+tuto metodu léčby jsem na tuto zemi přivedla prý já+mám nárok ji používat tedy bez jakýchkoli omezení
-metoda léčebných postupů popsaných v palmových listech již více ,než před 6000 lety
"VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM + VŠE = ENERGIE"
A tak jsem se začala učit od Indických "swámí", dostala své indické jméno, a začala studovat tamní způsoby léčby, očistné rituály ohně, vody, vzduchu, země, PŘESNĚ PODLE POPISŮ V PALMOVÝCH LISTECH, jež patřily k mé duši + kde vše bylo zaznamenáno s přesností mých inkarnací zpětně až 6000 let,kdy jsem tuto metodu prvně použila ve své inkarnaci,co byl yogín,osvícenec + učitel té doby. Dozvěděla jsem se mnoho poučení sama pro sebe a naučila se OVLÁDAT své TĚLO / bez jídla 42 dní,jen o šťávách a čajích, bez sexu a jiných tělesných potřeb /, tak svého DUCHA, JEHO obrovskou SÍLU a NEOMEZENÉ MOŽNOSTI / jako jsou vstupy do jiných dimenzí, časoprostoru,ovládání síly vzduchu,vody,země,ohně SPOLU s MOU VLASTNÍ energií a využití energií všech toků vibrací Univers.

Naučila jsem se používat mnoho zapomenutých věcí + intuitivním řešením, jak NEMOCÍ JEMNO-hmotných těl, tak NEMOCÍ s projevy ve FYZICKÉM těle. Začala jsem LÉČEBNÉ metody SPOJOVAT,až do nynější podoby MÉ léčby, PROPOJENÍ léčebných energií Karuna-ki, Shambally, Reconnection+indických rituálů restartu prvků v těle a očistných energetických vírů a rituálů živlů společně s působením a od blokací pomocí textů, metod EFT a SRT,
která jde jako by zpětně "od vědomé mysli, přes podvědomé programy až k nevědomí a PŘÍKAZŮM jdoucím Z NITRA naší DUŠE.
VŠE, CO NENÍ ŘEŠITELNÉ Z VNĚJŠKU našeho FYZICKÉHO těla,
JE VŽDY ŘEŠITELNÉ ZEVNITŘ TEDY PŘES NAŠE JEMNO-HMOTNÉ TĚLO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"A JE JEN NA KAŽDÉM Z NÁS, JAK SE ROZHODNE, ZDA ŘEŠIT CHCE NEBO NE.."
Marcela Abha Kunz
/text je chráněn autorským zákonem a je možné jej kopírovat jen s webovou adresou této stránky /
fire-priest-ritual.jpg
MOJE CESTA "ĎÁBLOVÝM HRDLEM", aneb setkání s temnými duchy a prokázání odvahy dodržet zákony Universa

O mém příběhu jste si už mnozí pročetli dost, jen ještě trošku budu specifikovat cestu,
kterou jsem šla k léčivým energetickým systémům, specifikuji vám tady vše, jak se mi událo a proč zrovna takto.

Mnozí šamani říkají, že nejprve, než se stane vyvolený šamanem a je mu tedy povoleno vyššími bytostmi spolupracovat s nimi
a komunikovat s mrtvými, musí projít hrdlem ďábla. Takto bych já nazvala, svou cestu do nekonečna a do hlubin sebe sama,
ač jsem byla již mnoho let na cestě duchovního růstu, přesto jsem ještě nebyla dostatečně připravena k té nejvyšší komunikaci,
s nejvyšší bytostí, či energií nebo ,jak to nazvat Bohem asi.
Pro tuto možnost musí duch projít jen "okem Ejvy"-jak bylo řečeno ve filmu Avatar, a nebo spíše po pravdě musí duše projít-údolím
ďábla a smrti, tady je totiž ukryt bod zlomu pro to, aby jste se stali přirozeným a vyvoleným = ŠAMANEM, věřte mi, že jsem nebyla nikdy tím, kdo tohle POVOLÁNÍ chtěl vykonávat nebo se jen okrajově o to zajímal, ani omylem.
Já se tomu spíše celá léta vyhýbala, bála jsem se jen byť z dálky k tomuto přiblížit, ale s magií jsem dobře pracovala už mnoho let, ale
nikdy jsem neléčila a léčit nechtěla, ale byla jsem vyvolená vyššími bytostmi, než jsem já a sama nejvyšší energie si mne sama zvolila za komunikátora
a vede mne při nynějších léčbách i v komunikacích s klienty, ale také s bytostmi z jiných dimenzí a světů a tak jsem Léčitel.

A jak jsem se k tomu dostala?
Velmi jednoduše jsem před několika lety odjela na běžnou dovolenou do Afriky,
nic netuše jsem ocitla tváří v tvář svému nitru, své osobní temnotě, své cestě "ďáblovým hrdlem",
ani sama netuším, co se se mnou vlastně stalo, ale byla jsem - jak mi řekla jedna
žena -otrávena v nádherném místě na africkém kontinentu, ten den byl dnem mého přerodu, musela
jsem se ocitnout na dně samé sebe, abych zmobilizovala své síly a doslova vstala ze svého nitra,
temný bod mne samotné stavy mimo tělních zážitků a stavy střídající se hrůzy a strachu z neznáma a z náhlého
přechodu duše do stavů bytí v jiných dimenzích, děsivé náhledy a stresující zlomky sekund-či hodin bojů
mě samotné se sebou samou, se svým vnitřním já kladným a temným, s vnitřním rozpolcením se a náhlých návratů do
naprosté reality bytí-prokládané vhledy a channeling zprávami o tom, co se mi to děje, přerod mých vlastních
energetických center, soustavy celé aury i její obranyschopnosti a k tomu veliký příliv překotných informací,
jímž jsem jen stěží dokázala rozumět a do toho horečnaté stavy trvající dlouhé měsíce a více, než 2 roky stabilizování
mé vlastní energetické soustavy.
Velmi složitý čas, kdy jsem mnohokráte opouštěla vlastní tělo a byla vláčena temnými silami a navštěvována temnými duchy a byla jimi konfrontována
a zkoušena zda zvládnu i tuto zkoušku, a potom čas, kdy světlo vám ukáže cestu a dívala jsem se na své milované, jako by z hora i zevnitř zároveň,
stavy kdy vnímáte jejich duši, jejich těla v jemno-hmotných stavech, kdy oni sami netuše neví, co vy vidíte a jak cítíte a musíte
se účastnit toho, co cítí oni a ke komu, aniž sami chcete, kdy jste prostě vedeni, bez vlastní možnosti volby.
A tak znovu a znovu, vždy hůře a zkoušky napadení energetických center a mysli a vnímání bolesti druhých duší, a mnoho změn, jež vám často berou sílu bytí.

Je pravdou, že vždy jsem se musela postavit svým strachům, kdy jsem musela sebe vnímat, jako bytost čistou a tak se naučit sebe vnímat,
a v těchto změněných stavech vnímáte všechny své vjemy, své myšlenky a svou pocitovou paměť hlavně velmi tvrdě a živě,
jste takto konfrontováni s tím svým temným já, ale také s viděním jiných bytostí, jste postupně uváděn do vyšších a vyšších energetických sfér,
kdy můžete a smíte se zde pohybovat-toto je podle toho, na jakém vývojovém stupni je rodící se šaman-tedy jeho duch. Je konfrontován s většinou velmi
nepříjemnou změnou vědomí a stavů mimo tělo-jde o určitý druh iniciace, kdy jste prozkoušeni, zda máte na to, aby jste se stali léčiteli a ukázali na jakém stupni se budete moci tohoto úkolu zhostit, tedy jak vysokým lékařem duše budete tady na této nádherné planetě. Podle toho jste také zařazen v komunikačním kanále nejvyššími bytostmi a energetickými systémy jste zasvěcen, a to většinou bez pomoci lidí ostatních, jsou vám otevírány pravdy o světech, lidech, bytostech,dimenzích,ale také o duších uvízlých v auryckých tělech lidí.
Podle vaší úkolové povinnosti sloužit světu jste potom stále častěji vpouštěn do světů jiných bytostí, do světa mrtvých a jste naučeni komunikaci s nimi+pokud jste na určitých úrovních potom smíte pomáhat nejen těmto "mrtvým duším uvízlých v našem světě", ale také jste povinen ve své úrovni pomáhat lidem, je ovšem jen na vaší volbě, jak budete plnit svůj úkol, zda se ocitnete v energiích hlavně světla nebo se ztratíte na čas ve vlastní temnotě, kdy jste vtaženi dušemi mrtvých a jejich temnými silami do kruhu "Ďáblova hrdla", jak já toto nazývám, a nebo si sami zvolíte ve změněném stavu jiný ten Nejvyšší princip, který bez obav a bez podmínek následujete do světla, jež je samotnou láskou v té nejčistější podobě, jakou nejprve ani nedokážete popsat, ani netušíte, kde jste se to ocitli, co to je za telepatickou komunikaci a s kým, a ani sami netušíte zprvu, co a jaká velikánská pocta i úkol zároveň vám byla dána a co více zprvu vám ani nedojde, že jste u nejvyšší energie, že to je ta láska bez konce, že to je to vámi nedosažitelné místo, kde jste se chtěli ocitnout, nikoli proto, že tomu jen málo jste ve své mysli věřili, ale zprvu proto, že jste si byli na tisíc procent byli jistí, že již stav, v němž se vám toto událo, je onen přechod z fyzického bytí do "smrti", ale najednou vám přijde jasný telepatický rozkaz vrať se a konej a je vám zároveň v hlasech, myšlenkách i obrazech ukázáno to, co musíte začít dělat-jste seznámeni se svým úkolem-zcela zřetelně a jasně bez okolků a připravy, a potom jste bleskově přivedeni zpět do stavu bytí a uvědomování si jiného stavu vědomí.../ Marcela Abha- moje stavy změn vědomí
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Krásně to myslím je popisováno v knize S.a Ch. Grofových, dovolím si citaci z jejich díla:

Pojem psychospirituální krize oddělující transformační krize od psychických poruch je podporován nezávisle svědectvím z mnoha odlišných oborů. Zvláště důležité jsou informace týkající se šamanské tradice, s nimiž se lze setkat v historické a antropologické literatuře.

Šamanismus je nejstarším světovým náboženstvím a nejstarším léčitelským uměním lidstva; jeho kořeny sahají desetitisíce let zpět, do éry paleolitu.

Termínu šaman používají antropologové k označení léčitele (léčitelky) či kouzelníka-lékaře, který si pravidelně navozuje mimořádné stavy vědomí, aby mohl léčit, získat informace mimosmyslovými prostředky či řídit rituály, jejichž cílem je působit na počasí a lovnou zvěř. Šamanismus se stal jevem téměř univerzálním. Jeho praktiky lze sledovat v širokém časovém horizontu od doby kamenné až do současnosti a v různých formách se s ním setkáváme v Africe, Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii, Austrálii a Polynésii. Šamanské kultury připisují značnou hodnotu neobvyklým stavům vědomí, což je mimořádně důležité pro naše pojetí psychospirituální krize.

Dráha mnoha šamanů začíná dramatickou epizodou změněného stavu vědomí, kterou považuje tradiční západní psychiatrie většinou za projev vážné duševní choroby. Tento stav zahrnuje vizionářské prožitky sestupu do podsvětí, útoky démonů, nelidské mučení a zkoušky, po nichž obvykle následuje zážitek smrti, znovuzrození a vstup do nebeských sfér. Během této doby může budoucí šaman zakoušet širokou škálu extrémních emocí a chovat se velmi nezvykle.

Z hlediska západních lékařských kritérií odpovídají tyto symptomy těžké duševní poruše. Je-li však tato krize úspěšně překonána a zakončena, vyústí v uzdravení dotyčného, zlepšení jeho sociální aktivity a rozvinutí šamanských schopností. Takový jednotlivec je potom přijat kmenem jako mimořádně důležitý a užitečný člen společenské skupiny. Je ovšem zapotřebí zdůraznit, že mimořádné zážitky samy o sobě ke kvalifikaci šamana nestačí.
Být šamanem totiž vyžaduje úspěšné završení celého procesu a úplný návrat do každodenního života. Šamanské kultury jasně rozlišují mezi skutečnými šamany a nemocnými či šílenými jedinci.

Po překonání iniciační krize je šaman cílevědomě schopen vstupovat do mimořádných stavů vědomí a zároveň tyto stavy vlastní vůlí zastavit. Praktikuje to zcela pravidelně při léčení, získání hlubšího vhledu do reality či načerpání umělecké inspirace. Podobně jako vlastní šamanská krize vyznačují se i tyto stavy řadou symptomů, jež považuje západní psychiatrie obvykle za patologické. Navíc disponují mnozí šamani takovými prostředky a schopnostmi, že dokáží podobné stavy navodit i u svých klientů, a dosáhnout tak pronikavého uzdravení a vyléčení emočních a psychosomatických poruch.

Tato pozorování nás přivádějí k závěru, že je zapotřebí teoretické chápání psychotických stavů a praktický přístup k nim přetrvávající v západní psychiatrii seriózně přezkoumat a přehodnotit. Svědectví získaná v řadě šamanských kultur potvrzují základní myšlenku této knihy - že je totiž možno přistupovat k některým mimořádným stavům vědomí takovým způsobem, který bude blahodárným přínosem jak pro dotyčného, tak pro celé společenství./z knihy Stanislava a Christin Grofových/
A jak na to reagoval také známý švédský šaman Holger Kalweit:


Západní kultura a medicína vyhlásily totální válku nemoci a smrti: smrti proto, že znamená konec naší pozemské existence, a nemoci proto, že nám kazí radost ze života. Nemoc považujeme za cosi špatného, zlého, čeho bychom se měli co nejdříve zbavit; za nepříjemný stav, jenž by měl být co nejrychleji ukončen. Díváme se na ni jako na zlo, jež nás napadá zvenčí v podobě virů či bacilů. Prožíváme ji tudíž zcela negativně jako vysloveně cizorodý proces, který zevnitř oslabuje, paralyzuje a ničí naše těla, jako nepřirozený stav věcí, který by měl být potlačen jakýmikoliv myslitelnými prostředky. Stručně řečeno, nemoc a smrt se staly přízraky naší civilizace.

Nemoc se nám jeví jako kaz, špinavá skvrna v sebeklamném zrcadle naší technologické megalomanie. Utrpení a nemoc považuje naše kultura za něco, co se vynořuje ze zdroje nepřátelského našemu tělu. Svůj boj proti nemoci, smrti, utrpení a fyzické bolesti považujeme tudíž za zcela přirozený. Náš statický pohled na svět se hrozí jakýchkoliv změn, snad s výjimkou změn ekonomických a technologických. Obzvláštní nechuť pak pociťujeme k jakýmkoliv proměnám vědomí a změnám ontologickým.

Pokud bychom byli schopni chápat nemoc a utrpení jako procesy fyzické a psychické transformace (jak je tomu u asijských národů a kmenových kultur), získali bychom hlubší a méně omezený náhled na psychosomatické a psychospirituální procesy a začali bychom si uvědomovat mnohé možnosti, jež nám utrpení a smrt ega nabízejí. Náš dlouhý a vytrvalý boj proti smrti a nemoci zapustil v našem vědomí tak hluboké kořeny, že se cítila povinna vstoupit do zápasu s fyzickou slabostí a smrtí i moderní psychologie. Proto nejsme dosud sto přijmout duševní i tělesné utrpení jako prostředek proměny vědomí a zároveň sílu a mechanismus transformace a uzdravení.

V posledních letech byl celkově přehodnocen význam vědomí - princip prostupující všechny projevy našeho života. Tento obnovený zájem byl doprovázen i pozitivnějším postojem ke změněným stavům vědomí. Věda začala znovu oceňovat posvátné znalosti dávných kultur a tradičních společností, jež nehodnotily nemoc a smrt jako skutečnosti primárně zlé a nepřátelské, nýbrž oceňovaly jejich pozitivní vnitřní dynamiku. V chápání těchto tradičních kultur byly nemoc, utrpení a smrt projevem moudrosti tělu vlastní, jíž je nutno zcela se poddat, abychom došli k oblastem percepce zjevujícím nám sám základ naší pozemské existence.

Lidé žijící v tradičních společnostech nahlížejí na život na onom světě a na smrt jako na způsob regenerace, celkové obnovy a zotavení z naší pozemské existence. Nemoc považují za očistný proces zbavující nás špatných návyků, jež jsme nakupili špatným postojem k životu. Smrt a těžká nemoc tvoří důležité součásti základní zkušenosti na šamanově duchovní cestě. Rozhodně to však neznamená, že by musel každý šaman podstoupit speciálně tento druh iniciace (nabízejí se zde i další možnosti), avšak v pozdějších stadiích šamanského rozvoje se právě tyto skutečnosti stávají prostředkem další transformace. Je tedy záhodno vzdát se ve vztahu k bolesti a utrpení pesimismu i předsudků po celé generace tradovaných, naučit se pohlédnout smrti přímo do tváře a nemoc pochopit jako stav vyplývající z vnitřní nerovnováhy. Jen tak budeme schopni se dobrat jejich opravdového významu v kontextu naší existence. Nemoc je voláním po seberealizaci, rozvíjením vlastní bytosti a v krajním případě - jak nám ukáže následující vyprávění - i jednou z možných variant šamanského zasvěcení.
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (51 | 49%)
Nevím (12 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (7 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one