Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Pokud se cítíte:
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích,
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Vše souvisí se vším
I. Díl
EVOLUCE DUŠE
-kniha je k dostání jen zde !!!
Pojednává
-o vzniku celého Universa, popisuje
od počátku tok energií, proces zhmotnění,
ukotvení ducha v duši,
vývoj nejen Universa, vesmíru,
ale i každé duše. Popisuje proces naší existence
v různých dimenzích a rovinách bytí.
Najdete zde odpovědi na mnoho dávno položených dotazů,
jež zatím neměly jasnou odpověď.
Cena v elektronické podobě 150,- Kč
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
porušení

porušení

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Energetické působení Spirit a Karmická očista a odblokace negativních energií a jejich vlivů na vašem životě

Karuna-ki

Karuna-ki

485829_218839251557844_224443266_n-léčivá energie.jpg
Srovnání čaker

Srovnání čaker

Je za potřebí trošku Vám objasnit,jak energie působí -i když věřím jste si pročetli mnoho věcí+prošli ledačím,nicméně většina klientů ani netuší,že to,co se jim děje si sami způsobili svým konáním,ať už v tomto životě nebo jiném.
Takže aby jste byli v obraze trošku,tak na Vás nebo manžela působí mnoho faktorů a věcí,které dohromady mají tento účinek života,co teď prožíváte. Vlivy na život jsou jednak karmické-to je to,co si neseme,jako vlastní nebo rodovou zátěž při narození tady,spoštěče různých našich programů jednání a chování,sem patří také progromy,podle nichž jede naše mysl nevědomí a vědomí/tady je -sebedestrukce,sebetrest,za to co jste jako duše udělali jiným v jiných životech,také sliby chudoby-když jste třeba byli mnichy v klášterech nebo sliby věrnosti-pro vztahy,toto je jen zlomek výčtu programů,jež v tomto bytí komplikují život/-toto vše je potřeba odblokovat a VLOŽIT DO NEVĚDOMÍ A VĚDOMÍ NOVÉ PROGRAMY-to dělám já při hloubkové léčbě Spirit.
Dál na vás určitě působí ovlivnění jiných lidí-závist,nepřející energie,kletby-což jsou i nevinné větičky typu-ať se jim nedaří nebo od konkurence-kéž by krachl,a´t máme klid a samozřejmě jiné,ale toto jsou kletby nevědomé od cizích lidí nebo i rodiny-ve stylu konstatování,no tohle ti nemůže jít..to nedáte...atd. Potom jsou tu vědomé kletby od nepřejících a ty nesou daleko větší sílu-je do nich vložena energie nepřejícnosti nebo až zloby a nenávisti. Pak se samozřejmě k tomu přidruží i to,co dotyčný člověk vyřkl vůči vám a vaší rodině-zasahuje to všechny členy!!! Další takovou věcí jsou "Přivtělenci"-duše zemřelých,co je okolí nebo i z vaší rodiny ostatní NENECHALI ODEJÍT A STÁLE O NICH A S NIMI MLUVÍ-tak tyto duše si prostě dojdou CUCNOUT VAŠÍ ENERGII do čaker+oslabují vás na různých úrovních,totéž se děje,když máte karmický závazek k některé duši-to znamená,když jste v některém životě způsobit předčasnou smrt té duši,tak ona si to ODŽIJE s vámi v tomto těle+upíří na vaší energii a oslabuje vás,a stejně tak vás oslabí ovlivnění od jiných osob,které jsou JEN NA VÁS NAPOJENÉ+PROSTĚ SI KDYŽ POTŘEBUJÍ CUCNOU-vaši energii a taky posílají po této SPOJNICI SVÉ OVLIVŇUJÍCÍ MYŠLENKY+vy potom děláte co jste nechtěli ve své podstatě ani udělat,jen nevíte proč jste tohle zrovna udělali,ale ejhle ono vás to zničilo+tímto způsobem,když si zvážíte kolik faktorů na vás působí včetně rodových kleteb a nedej bůch kleteb černé magie,kterou jste třeba v některém životě i mohli dělat vy sami,no tak potom není divu,že jste tam,kde jste-NIC VE ZLÉM SAMOZŘEJMĚ,protože všichni si procházíme tímto RŮSTEM-NEJLEPŠÍ ÚČINEK MÁ VLASTNÍ ZKUŠENOST, NICMÉN JE POTŘEBA SI UVĚDOMIT-pokud CHCI POMOC-musím být připraven se ZMĚNIT I VNITŘNĚ-to znamená -u mé léčby NEPRACUJI JEN JÁ,ALE PRACUJETE NA SOBĚ HLAVNĚ VY SAMI-KLIENT,a to tím,že já jsem napojena při sezení+channelingem-napojení na buď archanděly+průvodce nebo přímo v Akáši+píši konkrétně,co potřebuje daný klient udělat-dostáváte texty afirmací pro omluvy-buď všeobecné pro duše jiných co jste jim někdy ublížili,taky dostáváte textové afirmace pro VKLÁDÁNÍ NOVÝCH PROGRAMŮ DO NEVĚDOMÍ A VĚDOMÍ-tím se transformuje vaše duše,ZBAVUJE SE ZÁTĚŽÍ Z MINULOSTI+tím se uvolní tlak na současný a budoucí VÁŠ ŽIVOT,pak součástí je sezení ,kdy já vás společně s Universem-nejvyššími toky léčím-Karuna-ki energie,Shamballou a Reconnection-nakonec řeší až k DNA vaše tělo hmotné a upravuje zdraví na fyzické úrovni-toto vše se děje při HLOUBKOVÉ OČISTĚ A ODBLOKACÍCH, takže jinak řečeno,pokud se klient nehodlá vnitřně měnit-navrátí ho nejvyšší toky Universa do zaběhlých kolejí+za čas se vše vrátí zpátky,protože úmyslem pomoci je toto: klientova CELKOVÁ TRANSFORMACE VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ-celková vnitřní změna vnímání a chápání světa,klientovy úlohy v něm+to ve stručnosti znamená-dodržovat určité ZÁKONY UNIVERSA-žij a nech žít,nesuď nikoho nejsi v jeho kůži+nevíš,co je jeho úkol se naučit+protrpět,vnímej a buď citlivý ke všemu tady na Zemi,pomáhej jiným a sobě tím nejvíce pomůžeš,pouč se z vlastích chyb+pokud se nepoučíš-Já UNIVERSUM tě NAVRÁTÍM k té samé kapitole/situaci,aby ses to konečně naučil+budu to Já Universum dělat tak dlouho,až se to tvá duše naučí:
-být vděčný+nesoudit jiné
-být pokorný+milující vše včetně sebe
-být děkující za každý tvůj den tady
-být pomáhající všem bez rozdílů/zvířata,lidé,rostliny,neživé věci
-BÝT MILUJÍCÍ+POSÍLAT LÁSKU VŠEM A VŠUDE,BEZ ROZDÍLU,ZDA JI DOSTANU ZPĚT NEBO NE!!!!
Reconnection

Reconnection

léčí fyzické tělo až na úrovni DNA-obnova
Tady mě učili

Tady mě učili

Indie-Penukonda
Kaleshwar

Kaleshwar

Indie
 Jsem psychoterapeut  a také duchovní léčitel. S energiemi pracuji po celý svůj život od dětství.
Již jako malé dítě jsem pracovala s Reiki toky energií,které se mi spustily zcela samy v 9 letech. A od svých 15 let jsem se v práci s energiemi, jež léčí zdokonalovala.
 Dnes se zabývám odstraněním negací a jejich vlivů na životě lidí. A v neposlední řadě i transformací nevědomí, vědomí a podvědomí, kde jsou mnohdy spuštěny mnohé nám škodící programy a zasahují zde působení kleteb, nepřejícnosti druhých,zloby, hněvu a jiných negativních toků energií, které se nachází kolem nás.
 
Pracuji jen a pouze s kladnými toky mnoha energií Universa, touto léčbou se zabývám více než 27 let.
Absolvovala jsem mnohá zasvěcení,jak tady, tak přímo s Indickými mistry v této léčbě. Spolupracuji přímo se Svámím v Indickém Áshramu, který byl mým učitelem, a kde jsem též absolvovala léčebné metody a techniky
očisty všech éterických těl z nichž je složena naše aura.
 
 Pracuji za pomocí všech 12 svých otevřených energetických kanálů / tak léčil i Ježíš Nazaretský,do jehož energií jsem byla zasvěcena v Indii/. Tato léčba spočívá v použití tajných rituálů starých a uchovávaných v Indickém áshramu Shiva Mandir-palmových textech, které jsem jako jedna z mála směla studovat a smím je i používat. Tyto 6000 let staré spisy a návody jsou velmi dobře opatrovány a stráženy. 
 
K mému studiu pod vedením mých mistrů z Indie, jsem se dostala zcela náhodou a po přihlášení jimi bylo určeno, co budu studovat a jak vyspělá jsem duše, dle toho mi při prvním zasvěcení bylo dáno indické jméno
ABHA, což v jazyku "hindu" znamená "zářivé světlo", které údajně neustále vysílám kolem sebe. A to bylo i mým celoživotním úkolem - vysílat tuto světelnou léčivou energii a pomáhat takto lidem mít lepší život + napravovat jejich vlastní chyby,které udělali v tomto, či minulých bytích a životech.
 
Tuto činnost dělám na základě pravidel "Občanského zákoníku" a nikoli podle "Zdravotního zákona",  moje techniky NEJSOU NÁHRADOU ZDRAVOTNÍ PÉČE, a z tohoto důvodu nepodléhají ani pravidlům zdravotního zákona.
Viz. citace:"..Od ledna roku 2014 je účinný nový Občanský zákoník (nebyl ještě účinný v okamžiku vzniku zmíněné konkrétní kauzy), který péči o zdraví upravuje (oddíl Péče o zdraví, §2636), a který vychází ze smlouvy uzavřené ústní nebo i písemnou formou mezi poskytovatelem a příkazcem (v našem případě tedy mezi léčitelem a léčeným). Jde o péči o zdraví za odměnu. Z toho lze usoudit, že se netýká samoléčby, domácí léčby ap., které v tomto kontextu zřejmě nejsou specificky regulované a netýká se jich ani Zákon o zdravotních službách. Týká se však profesionálního léčitelství.
Právní rozbor advokáta Mgr. Jana Pořízka na toto téma, který byl publikován v květnu tr., jasně informuje, že léčitelství (alternativní léčení nelékařů a nezdravotníků) NENÍ Zákonem o zdravotnických službách dotčeno a NENÍ nelegální. Naopak: léčitelé léčí podle Občanského zákoníku, nikoliv podle Zákona o zdravotních službách, pod který spadá i Ministerstvo zdravotnictví. Vyjádření Mgr. J. Pařízka se zde v této věci shoduje s právní studií JUDr. Květy Slavíkové o vlivu obou zmíněných zákonů na léčitelství a homeopatii nelékařů, z roku 2011, vypracovanou pro Homeopatickou společnost. .."2. října 2014
Mgr. Jiří Čehovský
předseda občanského sdružení Homeopatická společnost
 
 
 
 
 
 
 
 
čakry

čakry

Správná funkce toků energií v čakrách, zjistím diagnostikou automatic.kresbou
Působení energy

Působení energy

Takto působím energiemi Univers a očistím čakry od negací,entit,inkarnátů,duší
Karuna-ki ener.

Karuna-ki ener.

Působení Karuna-ki energií za pomocí symbolů zesílení toků v čakrách+odblokace
Merkabah tok

Merkabah tok

Merkabah léčebné toky hloubkové očisty Spirit,takto působí na celé tělo aury a upravuje energii v jednotlivých oblastech aury.
Imarra tok

Imarra tok

Působení touto energií umožní léčení ve všech úrovních, ve všech časech vašeho bytí.
Reconnection

Reconnection

Znovunapojí veškeré buněčné struktury a obnoví i poškozenou DNA v buňce.
Obnova energií

Obnova energií

Obnova prapůvodní funkčnosti všech vašich energetických těl v souladu s fyzickým tělem.
obnovení energi

obnovení energi

Vaše obnovení toků energií ve všech čakrách.
Spirit energetické působení má několik možností:

3 denní očista od nejvíce působících negativních toků a entit / odstraní současné okamžité negativní energie kolem vás,navibruje a doplní energii

2 TÝDENNÍ léčebná kůra-očista od entit,působení energií a intenzivní očista, doplnění a úprava všech těl aury.

3 TÝDENNÍ hloubková ENERGETICKÁ očista a od blokace chybných programů,ovlivnění,očista od přivtělenců,kleteb a působení černé magie.
(pro očistu od kleteb a vlivů temných sil-černé magie,woodo a jiných temných praktik JE DŮLEŽITÉ VÍCEKRÁTE léčbu opakovat,jednou opravdu nepostačí!!! )

U každé mé očisty je součástí diagnostika automatickou kresbou,kterou zasílám emailem, také textová část,kterou si klient sám pracuje na své OSOBNÍ léčbě /jsou to mantry,duchovní léky-jako když polykáte léky od lékaře/ je to stejně tak u této léčby dodržet a pracovat sám na sobě, nikdo vám nemůže pomoci bez vaší vlastní snahy-být lepším člověkem,dle toho je vám i povoleno více věcí odbourat-odblokovat.
Pokud očekáváte pouze a jen mou práci a nechcete se vnitřně změnit a transformovat si mysl+celkové vnímání světa,pak je pro vás tato léčba nevhodná a nemůže vám pomoci víc,než je "Zákony Universa" povoleno.

Blokace jsou VŽDY ODSTRANĚNY PO ČÁSTECH,po jako by SLUPKÁCH karmických zatížení na životě, nic tedy nejde hned+u některých mých klientů s vlivy černé magie byly viditelné výsledky,až třeba za půl roku nebo za rok pravidelné léčby a od blokací pomocí SRT,EFT.

Pokud však na sobě chcete pracovat a společně s mým působením a s působením mého mistra z Indie,potom výsledky jsou viditelné,jak pro vás,tak pro okolí. Vše je jen na vašem vlastním rozhodnutí, jaký chcete mít svůj život.

Věřím,že se rozhodnete zcela v souladu s Universem a jeho zákony.
Numerologie

Numerologie

Poznej sebe a využij své možnosti 5 A4 stran-emailem
Cikánské karty

Cikánské karty

Výklad osobně,emailem 1-6 A4 stran
Horoskop

Horoskop

Celoživotní horoskop 20 A4 stran/500Kč akčně
05.12.2014 17:45:22
Marcela Abha Kunz

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (22 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (3 | 3%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (48 | 49%)
Nevím (12 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (7 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
Změna je

Změna je

podmíněna jen Vámi,protože vše souvisí se vším
Karmická očista 21 denní pro kletby, uřknutí i agresivní energie/ 6500 Kč

-součástí je týden intenzivního čištění energií aury i čaker
-potom 3x týdně sezení k očistám + léčbě duše
-plus texty pro očistu kleteb
-plus afirmace přímo pro váa
-plus pracovní videa k práci na sobě doma
Vše je jen s povolením VAŠÍ DUŠE, která řídí vše i tuto očistu a léčení, je tedy jen na vašem rozhodnutí(tedy na rozhodnutí vaší duše), co bude odstraněno a co si odžijete zde v tomto životě-toto já NEMOHU NIJAK OVLIVNIT!!! Jde o zákon svobodné volby duše.
EFT-odblokace

EFT-odblokace

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one