Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
290px-Universum-wikipedia.cz.jpg
Vhled na budoucí období od r. 2020:
-jde rok 2020, což je počátek zrychlení vibračních úrovní
-tento rok je změnovým rokem=očekáváme změnu všude a v každé sféře, oblasti života
-jde rok nového směru existencí, počátku i konce zároveň, nakonec kdykoliv něco končí, je to "NOVOU MOŽNOSTÍ K TOMU, ABY NĚCO JINÉHO ZAPOČALO"
-jde o rok nesoucí zlé i dobré do nastávajících situací a to v měřítku malém-tedy jednotlivých životů, tak v měřítku velkém, států, národů, proměn civilizace-poznání, pochopení, uzření sebe-destrukcí, porozumění chybným rozhodnutím+pochopením vlastních nových možností

CO NÁM TEDY PŘINÁŠÍ NOVÉ OBDOBÍ roku 2020
...o roku 2020 a po něm co přijde vidím ještě jinak, jdeme tedy hoooodně hlouběji do "karmických čištění"(nebude rozhodně stačit to, co jste si doposud pročistili-jelikož šlo jen o přípravnou lekci-udržení si vibrací s planetou+nikoli udržení si očištění ducha-na tom bude nesmírně nyní záležet+toto bude tou podstatou).
Bude se "KARMICKY" čistit MNOHEM RYCHLEJI,než tomu bylo doposud (vše si bude řídit duch čištěné osoby+v závislostech na rozhodnutí samotného zdroje bytí a stvoření-jelikož Boží jiskra nám daná do duše, je vlastně tím, kdo po pravdě prožít si chce ten daný život+zakusit jej tak, jak se stane),
KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ BUDE TEDY NEZBYTNOSTÍ+V DENNÍM ŽIVOTĚ-tedy to vědomé i to KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ, CO NECHCETE-TEDY TO NEDOBROVOLNÉ="osobním prožitkem", BUDEME NUCENI SE MĚNIT HNED+TO "na charakteru" nikoliv, až po čase jak tomu bylo doposud, je to proto, že se mění i naše těla-tedy hmotná stavba těl, jejich základní stavební jednotky, mají mít od už od počátku roku změněná nastavení jsou dávána vibracemi planety, žel je jasné, kdo s tím nebude v souladu-spustí se mu hned sebezničení+smrt-je to proto, aby se mohl na novou vlnu lidstva nahoře s vyššími bytostmi připravit.

Vše je tak v souladu s vývojem duší v této oblasti=galaxie a naší Země/GAYI. Stále zde jsme z vůle Boží a tomu to je nutno se přizpůsobit+hlavně to celé pochopit+poznat na vlastní prožitek-někomu to postačí, jen zakusit a ihned se změní povahově, jiní žel budou si zakoušet zde veliká trápení, bolesti a strasti. Jde k nám období vzestupu všech zbylých duší na této planetě-tedy bez rozdílu všech, od nejnižších nevěřících až po ty, co jsme v osvícení a výše, všichni budeme najednou posouváni kupředu "a nahoru o nějaký ten stupínek výš", což s sebou samozřejmě ponese i to, jak budeme rychle sami sebe měnit, dle toho pak bude se i náš život odvíjet, jak prožitky, tak i možnostmi a tak také s tím spojeným vzestupováním naší duše!!!

Žel taky se to bude týkat i spadajících nízkých energetických vlnění, jež uvnitř sebe nosíme, i o tom bude další rok, je totiž nezbytné sebe přijmout a odstranit si z jednání agresi, je nezbytné uvnitř samého sebe nastavit "LÁSKU" JAKO PRVOTNÍ EMOCI!!! Pokud toto bude člověk uvnitř sebe neustále dorovnávat, o čemž také mluvil Lazarev, bude v souladu s vývojem vesmíru i planety! První je cítit lásku Boží, lásku stvoření, lásku uvnitř sebe, okolo sebe i vidět ji v každé bytosti+uvědomovat si, že to, co se děje v tu danou chvíli, je jen "odraz boje uvnitř daného člověka", že je to jen a jen vůle vyšších bytostí v zájmu vývoje duše+jejího poznání. Žel planeta se mění, energeticky, hustotou hmoty, mění se tedy vše na ní a okolo ní+tato veliká proměna, jež už nadešla bude mít dlouhodobé trvání, bude jen v rukou jednotlivců, jak se s tím svým "bolestným prožíváním-jež se může stát, ještě bolestnějším", sám srovná, jak rychle pochopí, že jde jen a jen o jeho vlastní příčiny, že je TEDY JEN A JEN NA NĚM, JAK JE POCHOPÍ, POZNÁ SVÉ CHYBNÁ NASTAVENÍ VLIVEM AGRESE, ČI OBAV+JAK RYCHLE VŠE SÁM A DOBROVOLNĚ BUDE CHTÍT MĚNIT-zde je veliký prostor na to, se konečně ve větším měřítku čistit karmickými očistami, jelikož každá z nich bude se soustředit na vícero bolavých ran z minulosti, bude se moci snadno lehce dopracovat k tomu, že uzná a pochopí víru duše, spojení ducha se svým tělem a s hmotným světem, i zde vlivem

"VĚDOMÝCH KARMICKÝCH OČIST "každý může sám sebe proměnit v souladu s božími plány pro toho, či onoho a nebo pro tu, či onu situaci, jíž si musí procházet, tak je možno se doslova "ZE SMRTELNÉ SITUACE, VYMANIT", a projít jí jen jako lehce poraněný nebo zcela bez zranění-VŠE TOTIŽ OD PŘÍŠTÍHO ROKU JE JEN O NÁS+TOM, CO A JAK VIDÍM, VNÍMÁM, JAK SE CHCI NEBO NECHCI poznáním poučit+pokud jsem nepoučitelným a vícekráte udělám stejnou chybu, jež zraní druhé, či mne, pak je zcela jasný a ZRYCHLENÝ NÁSTUP SEBE-DESTRUKCE TĚLA=SMRTI A ZRYCHLENÉHO PŘECHODU DO "nehmotna" a zcela jednoznačně tím rychlejšího POZNÁNÍ I POCHOPENÍ TOHO, CO JE ONOU "HYBNOU SILOU SVĚTA/SVĚTŮ", zrychlené pochopení toho, co jsem kdy a kde udělal chybně+k čemu mě to tam dovedlo-tedy jaká byla "PŘÍČINA"+jaký byl toho okamžitý "DŮSLEDEK", jenž mne postihl-duše budou i v nad zemí vzdělávány/poučovány velice rychle+budou nuceny se "dívat na své důsledky zde", což jim rychleji pomůže pochopit VEŠKERÉ ZÁKONY CELÉHO TVOŘENÍ, VÝVOJE+VZESTUPU DUCHA+také jim to všem umožní pochopit "SÍLU BOŽÍ JISKRY V NÁS"+TÍM I POZNAT A POCHOPIT JAK VELIKÝM DAREM JE "ŽIVOT ZDE NA TÉTO PLANETĚ", proto přijde mnoho "vyšších bytostí" sem mezi nás-budou nám pomáhat se vyrovnat s vibračními úrovněmi, budou nám ku pomoci při sebe-destrukčních procesech hromadných, budou s námi i tam, kde nikdo jiný by to nezvládl, pomohou nám všem v tomto silném a přechodovém období této planety, je nutno počítat, že přicházející zlomový rok 2020-bude rok otevření silným vibračním úrovním, což ponese mnoho nového, ale také mnoho silně "bolestivého" v našich životech, osobních poznáních, prožitcích, bude množství velikých přelomů, energetických změn, jež povedou mnoho z nás zpět k začátku a poznáním věčnosti.

Je nezbytné si zvolit vlastní cestu svého vývoje-která je stejně již dána a i když množství lidí to nechce vidět, ani slyšet, přes toto všechno je nezbytné se po ní dát+projít ji až do poslední chvíle. ŽIVOT JE O CESTĚ, POZNÁNÍ, RŮSTU+ZMĚNÁCH, tak i my zde již jako takto "sestavení tvorové" končíme-jde naše poslední etapa, budou nám již následně dávána jiná "hmotná těla", mnohem jemnějšího charakteru, s mnoha odlišnostmi ve stavebních strukturách DNA, do nějž bude mnohé už zakotveno, což nyní ještě naše těla nemají, bude nám "doplněno" to, co je nezbytností pro "správný vývoj duše", tak, aby nám naše "svobodná volba" netvořila protipól, ale abychom ji využívali mnohem lépe a plně v souladnosti se základními zákonitostmi stvoření vesmíru. Je nezbytné, abychom poznali a plně pochopili základní kód stvořitele-3,6,9 na této planetě+je tedy nezbytné jej neporušovat+nestavit se proti němu=být v souladu s těmito kódy 3,6,9 a také být plně v souladu s poznáními, pochopeními jejich násobků, i dělitelů+jejich frekvenční energií+vibrací!!!

Je nezbytným pochopit, že "SÁM ŽIVOT JE DAR"+NÉ KAŽDÉMU BUDE DÁN STEJNĚ DLOUHÝ, a i toto má svá pravidla, jež bude důležité pochopit, a ti kdo se je naučí respektovat, potom mají šanci nejen uspět ve svém vývoji, ale i pozvednout sebe, svůj rod, očistit bez větších námah své línie, svou minulost a tím si stvořit spokojenou a dlouhou budoucnost-věčnost je v duši, nikoliv v těle a hmotě! Hmota je zde pro nás, k našemu vývoji, poučením a jako výukový program, pomocí ní si duše vytváří a rodí se do té "své reality"+to jak ji prožijeme+co v ní chce naše duše mít-bude silně odvislé od toho, zda a jak se "očistíme od svých agresí, strachů+blokád", zda dobrovolně budeme na sobě pracovat-karmickými čištěními nebo zda si nechceme tímto projít+zvolíme si zrychlený vývoj prožíváním bolestí, nemocí a sebe-destrukcí vedoucí ke smrti.Ale i zde je nám dáno-"SÁM SI ZVOL", dle zákonů svobodné volby jednotlivce=každý sám za sebe+Stvořitel nás vyslyší+PROTOŽE JEDOU RYCHLEJŠÍ VIBRAČNÍ ENERGIE+VLNY BUDOU A UŽ JSOU MNOHEM SILNĚJŠÍ, BUDE I důsledek VŠECH NAŠICH ROZHODNUTÍ ZRYCHLENÝ+vše si tak odžijeme hned-co už za pár hodin, dní nebo týdnů+tak i pokud dosáhneme bodu 95% znečištění karmických bloků, bude i sebe-destrukční program smrti mnohem intenzivnějším a rychlejším.

U nemocí, kde bývaly vždy tři fáze vývoje nemocí, budou jen dvě=onemocnění, pak 1 šance se uzdravit+pokud ji promeškáme, nastane zrychlená sebe-destrukce+rozpad buněk těla+smrt. Vše se tak bude dít z důvodů rychlejší "obnovy těl z jemnější hmoty", jejichž vývoj byl už dávno před zrozením všech nás na této planetě dán samotným stvořitelem, stejně jako se tomu stalo u "vyhynutí Egyptské civilizace, Inků, Aztéků a nebo Atlantiďanů", každá tato civilizace měla jinak "ZHUŠTĚNÁ HMOTNÁ TĚLA", JINAK TEDY ENERGETICKY PŘIJÍMAJÍCÍ ENERGIE PLANETY TEHDEJŠÍ DOBY, tak je to i s naším obdobím, všichni, kdo se budou následná léta, období, rodit, budou mít jiná-jemnější hmotná těla, jež budou jiné citlivosti na toky energetických vlnění planety, ale i jinak citlivá na energie přicházející z vesmíru k nám, vše jak vidíte se neustále vyvíjí, jsme na prahu PŘELOMU BYTÍ, samozřejmě nic z toho se nestane hned, ale bude to přicházet intenzivněji a intenzivněji a bude se to také tak projevovat, jak se mění naše planeta, tak se bude měnit zde i vše živé a neživé na ní, tak i my sami jednotlivci každý svým osobním rozhodnutím toho, zda se chci "karmicky očistit"-vědomou volbou+pak to půjde snadněji a pozvolna a nebo když se do toho nechceme pustit dobrovolně, pak to bude nutné OČISTIT POMOCÍ OSOBNÍHO ŽIVOTA, PROŽITKŮ, NEMOCEMI, BOLAVÝMI SITUACEMI A SILNĚJŠÍMI STRASTMI V ŽIVOTĚ, ovšem volbu má každá duše sama, co si zvolíte jako jedinec je jen a jen na vás.

"ŽIVOT JE TOTIŽ DAR"+NÉ KAŽDÝ JEJ BUDE MÍT STEJNĚ DLOUHÝM+NÉ KAŽDÝ SI JEJ PAK PROŽIJE, JAK SI PŘEDSTAVUJE, kdo se nebude chtít změnit sám, bude donucen situacemi ve svém životě.Ovšem , ale karmicky čistit se tím pádem budeme všichni, jen čistka bude mnohem intenzivnější, a prožitky mnohdy bolavější, jelikož vše půjde mnohem do větších hloubek závazků, negativních působení a prožitků+vše bude přeci jen o tom, milovat stvořitele, sebe sama a dávat lásku+přijímat lásku. Rozhodnutí je jen na nás.../Marcela Abha
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 3%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one