Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
HOJNOST VE ZDRAVÍ, aneb proč jedni stůňou a druzí jsou jako rybičky? Tak se na to podíváme, moji klienti se chodí "doplnit energií" nebo jdou na psychoterapii,kde si ujasní určité své jednání nebo vnímání ostatních lidí kolem sebe,ať už v jejich práci nebo v jejich rodině. CO JE NEMOC? Nemoc je vlastně vytvoření určitého "VÝCHOVNÉHO programu" naší duší,abychom se vyvíjeli požadovaným směrem. Tento program nás blokuje na zdraví. V mnoha směrech nám poukazuje přímo,co děláme špatně,ale protože většina lidí není NAPOJENÝCH na nejvyšší tok LÁSKY,NEMAJÍ FUNGUJÍCÍ patřičná centra energie v sobě a tak NEVIDÍ,PROČ MAJÍ PRÁVĚ TUTO NEMOC ! Jak to vlastně funguje?...Kdy nás to blokuje a proč právě tuto nemoc?...to jsou dotazy,co běžně zodpovídám svým klientům,jež žádají o pomoc právě při své nemoci. Tak se na to podívejme trošku blíže, NEMOC každá je tedy blokační a zároveň výchovný program, samozřejmě pokud to není vlivem KLETEB, které také mohou spustit nemoci. Ale předpokládejme tedy,že osoba udělá určitou "CHYBU V JEDNÁNÍ", TATO chyba se odrazí za určitý čas na energetickém systému,potom až na těle fyzickém,takže pokud osoba udělá CHYBU PO PRVÉ, je spuštěn nevědomím program lehkého a snadno vyléčitelného onemocnění s krátkodobou léčbou,osoba brzy je navedena na správnou cestu,aby došlo k nápravě,pokud se její jednání v podobné situaci opakuje a je NEPOUČENÁ, nastává další verze původního onemocnění,ale s delší léčbou a složitějším průběhu,pokud za čas onen člověk opětovně udělá TUTÉŽ CHYBU, potom následuje už těžší onemocnění a větší blokace na imunitě v určité oblasti,jak to dobře vysvětluje paní L:Hay ve své knize,kde popisuje příčiny nemocí. Je jen na nás samotných,jak co vidíme nebo chceme vidět v našem životě,JAK TO CHCEME VE SVÉM ŽIVOTĚ VNÍMAT , jak umíme být citliví, jak umíme milovat sami sebe a také jiné,jak JSME TOLERANTNÍ A JAK LIDI OSTATNÍ PONECHÁME ŽÍT JEJICH ŽIVOT...atd. Vidíte,že pokud to ještě nestačí,nastává sebetrest v podobě tak zvaně NEVYLÉČITELNÝCH NEMOCÍ, protože každá nemoc se dá vyléčit po určitý čas,pokud v tomto duší a nevědomím daném čase, ZMĚNÍME SVŮJ NÁHLED NA ŽIVOT A PŘEHODNOTÍME SVŮJ ŽIVOT natolik,že se převibrujeme,je náš sebetrestný program ZMĚNĚN a naše imunita začne se samoléčebnými procesy uvnitř těla,nasměrování k setkání s dušemi těch,kteří nás pomohou vyléčit (třeba specialista lkař, léčitel, šaman,bylinkář nebo tradiční čínská léčba,indické byliny nebo jen setkání s lidmi,jež nás doporučí ke speciální léčebné metodě) a nastává, jako by "zázračné vyléčení". Takto nám funguje naše vnitřní vedení,abychom následovali svůj vývojový stupeň V TOKU LÁSKYPLNÝCH ENERGIÍ. Tak třeba na konkrétním případu: ...bolí vás třeba koleno na pravé noze...zcela jasně nám představuje "naše ego a hrdost", znamená to tedy ,že jsme se nějaké situaci nepřizpůsobili hlavně ve směru našich potomků,jsme-li starší lidé,pokud jsme ještě bezdětní,potom jsme v klíčové situaci pro nás jednali nesprávně,tedy jsme se nesprávně rozhodovali ve směru buď citové a vztahové oblasti(pokud nás bolí koleno na levé noze), či jsme se rozhodli nesprávně ve směru ega a rozumovém rozhodnutí (pokud nás bolí koleno na pravé straně). Vidíte,že naše HOJNOST ZDRAVÍ je přímo spojená s NAŠÍM VLASTNÍM ROZHODOVÁNÍM,jak život vnímáme nebo jak jej chceme vnímat, další takový případ je třeba ona známá "BOLEST HLAVY" v oblasti spánků temene nebo zátylku, jde o projevy STRESOVÉHO vypětí, nedostatečnosti energie v centrech 6. a 7. čakry,což má za příčinu touhu po lásce, klidu a bezpečí, což bývá zároveň spjato s nedostatkem energií ve 3.+4. čakře-energetickém centru okolí žaludku,trávení,srdce,sepjetí stresu a strachu,sebe přecenění nebo podcenění...záleží na konkrétním místě bolesti...a tak bych mohla pokračovat dál a dál.Takže HOJNOST ZDRAVÍ je jasným měřítkem,jak žijeme a čemu se právě máme učit,samozřejmě v jaké frekvenci vibrací toků energií se nalézáme...VŠE MŮŽETE ZMĚNIT JEN VY SAMI...TÍM,JAK BUDETE VNÍMAT,JEDNAT,MYSLET A CÍTIT S OSTATNÍMI A SAMI SE SEBOU.
HOJNOST V TOKU PENĚZ,PRÁCE,MAJETKU. Proč jedni mají vše,co potřebují a druzí ne?... Jednoduchá odpověď, SAMI SI TO ZABLOKUJÍ, jde o to, jak se chováme k ostatním,jek si o nich myslíme, jak je soudíme, jak s nimi zacházíme a jak samozřejmě vnímáme a cítíme ,vše je o našem vývoji , frekvencích v nichž se nacházíme,všechno si sami určujeme. Dokonce i to, jakou práci budeme mít, jakou mzdu budeme za ni dostávat+také zda budeme mít HOJNOST A DOSTATEK V NAŠEM ŽIVOTĚ. To vše je důsledk našich dřívějších skutků a bytí ,ať už tady na Zemi nebo v jiných dimenzích,kde jsme žili. Je jen na nás samotných,jak SEBE VNÍMÁME, JAK VIDÍME TY DRUHÉ LIDI kolem nás, JAK CÍTÍME S NIMI nebo JIM NAOPAK JEN ZÁVIDÍME. Vše souvisí se vším. Naše duše nás řídí a vnímá každičkou naši myšlenku,každičký náš slovní obrat a hlavně, každý NÁŠ POCIT,KTERÝ určí frekvenci vibrací,které nás obklopí. V těchto vibracích také učíme jednat a vnímat své okolí,také sami sebe..HOJNOST a DARY hojnosti k nám proudí tak,že prochází přes uznání naší duší, záleží totiž také na tom,zda si toho zasloužíme,zda nikoli, zda si to také dovolíme a zda nikoli...vše souvisí s tím,jak sami sebe a své okolí vidíme,co je pro nás běžné, normální a co už spadá do oblasti ne-zásluh.Tím pádem si naše nevědomí vytváří ihned určitý typ programu, jako sebetrest. Takovým typickým programem,je blokace práce, vytváření sebeklamů, buď v přeceňování svých sil a následná "facka od života " v podobě zklamání sebe sama v určité oblasti a tím si snížujeme své sebevědomí,čím si následně blokujeme svou činnost další,což je v práci a následně také v jejím odměňování a tím peněžním toku. JAK TO FUNGUJE V PRAXI? Tak se na to podívejte: na příkladu - člověk je třeba bez příjmu a tím také bez práce, jak k tomu došlo? Zřejmě se před tím velmi přecenil,své možnosti překločil a tím si snížil sebevědomí tak,že třeba měl v praxi před tím dobrou práci,za dobrou odměnu,tedy mzdu, Jeho EGO SE BLESKOVĚ VYSTŘELILO NAHORU,COŽ MĚLO ZA NÁSLEDEK TO,ŽE SE JEDNODUŠE PŘECENIL, něco v té dané práci udělal,co vedlo k tomu,že se vytvořily podmínky k tomu,že mu bylo okolím sníženo jeho Ego a také jeho SEBEVĚDOMÍ,takže následně ztratil i tuto dobře placenou práci a tím také stabilní vyšší příjem...takže došlo k tomu,že jeho duše dala příkaz do nevědomé mysli,kde se vytvořil program sebetrest s podtextem,ztráty příjmu a "návratu o krok zpět" do jeho vývojového stupně,aby znovu mohl přehodnotit své jednání a konání a myšlení a tak se mohl znovu ROZHODNOUT A SPRÁVNĚ, jinak řečeno-byla mu odebrána HOJNOST NA PŘÍJMU,MAJETKU A PRÁCI. Je nyní jen na něm, jak se poučí ze své chyby a kdy mu bude HOJNOST ODBLOKOVÁNA, A CO BUDE NUTNÉ U SEBE ABY ZMĚNIL... Tímto způsobem jsme vedeni naší duší,abychom "plnili to,co máme tady v tomto životě" se naučit,pocítit nebo prožít nebo s kým se máme setkat a vyrovnat karmický dluh vůči sobě nebo určité duši = OSOBĚ... JE TEDY JEN NA NÁS, JAK SI VYTVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT, jak jej prožijeme, zda v HOJNOSTI nebo NEDOSTATKU...VŠE JE JEN NA ZPŮSOBU NAŠEHO UVAŽOVÁNÍ A MYŠLENÍ A samozřejmě také na NAŠEM PROCÍTĚNÍ. Jednejme tedy v duchu starého pořekadla " CO NECHCEŠ, ABY TI ČINILI DRUZÍ, NEČIŇ TY JIM "
HOJNOST V TOKU LÁSKY. Mnoho lidí má tady v tomto bytí mnoho závazků, to znamená, že mají také více vážných vztahů, tedy třeba partnerských nebo i manželských, vše totiž souvisí se vším,takže s tím,že postupem času stoupaly také vibrace energií a frekvence, ve kterých jsme působili,tak se měnily i naše vibrace a nutnost řešit tady své závazky. To znamená také třeba absolvování i více životních partnerů,protože jsme se všemi potřebovali DOROVNAT SI NAŠE VIBRACE A ZÁVAZKY,takže se samozřejmě také děje i to,že potřebujeme s co nejvíce dušemi-teda lidmi dorovnat své vlastní "dluhy vztahové". To je i důvod,proč je nyní v tomto čase naší existence veliká nestabilita ve vztazích mezi lidmi, tito lidé, se vzájemně vyvíjí. Takže i takový vztah,který po mnoha letech se rozpadá,je právě pro to, že ještě mají oba takoví partneři, možnosti dorovnat, ještě s jinými dušemi=PARTNERY z minulosti,své závazky a splnit si tak mnohem více svých NEGATIVNÍCH závazků,svých nevhodných jednání, vůči jiným lidem-duším z minulosti. Jde vždy o to, mít řešení takové,které je uspokojivé pro danou situaci,protože mnohdy jsme v minulých bytích řešili velmi emotivně. Tedy až tak,že třeba jsme spáchali věci,které nás oba partnery,co jsme nyní ve vztahu "svázali blokádami",což je vytvořili jsme vzájemný ZÁVAZEK jeden k druhému. Nyní ve stoupajících vibracích jsme KONFRONTOVÁNI MOŽNOSTMI JE DOŘEŠIT. Tak se třeba vztah,co v minulosti končil zabitím jednoho z partnerů,dnes jen v bouřlivém rozvodu ukončí na zákonné míře,tím jsme se vyhli tomu,že jsme porušili karmické zákony = NEZABIJEŠ, ŽIJ A NECHÁŠ ŽÍT ! Takto máme ve vzájemných vztazích usnadněn postup našeho vývoje našich duší a tím se také umožní další postup k vyšším vibracím nás samotných a také se umožní CELKOVÉ DOŘEŠENÍ TOHOTO VZTAHU a odbourá se třeba i další nutnost SETKÁNÍ SE S TOUTO DUŠÍ V DALŠÍM ŽIVOTĚ. Vidíte,že HOJNOST V TOKU LÁSKY JE VELMI zajímavá záležitost, stejně tak tok LÁSKY SAMOTNÝ. v MINULOSTI JSME MĚLI MOŽNOST ČÍST mnoho pojednání o mnoha druzích lásky, ano je mnoho FREKVENCÍ toku LÁSKY,ovšem nejvyšší z nich je tok LÁSKY BEZPODMÍNEČNÉ A LÁSKY VŠUDY PŘÍTOMNÉ. Tyto toky jsou příznačné pro lidi a duše, které pomáhají jiným, POMOC DRUHÉMU,je vždy spojená s toky těchto vysokých vibrací. Nejvyššími toky lásky jsou postavení na jednu úroveň všechny tvory, věci,situace,bytosti a celé Universum. Toto vnímání má jen velmi malé procento lidí tady na této planetě,proto vše se tomu postupně tady učíme,zrajeme,abychom měli SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ A VIDĚNÍ SVĚTA kolem nás. Proto se tady dokola rodíme,učíme se z vlastních chyb, stejně tak z chyb našich blízkých a okolí,kde žijeme. Občas je nutné,abychom se ocitli v jiné oblasti,abychom se tak mohli setkat s tou duší-člověkem,s nímž máme jen omezené závazky,které nejsou dlouhodobé. HOJNOST TOKU LÁSKY závisí,tedy opětovně to,co vysíláme,to,co děláme,jak jednáme,jak myslíme. Vše opravdu souvisí se vším. Je tedy v NAŠEM ZÁJMU, jednat, myslet a vnímat a cítit SPRÁVNĚ!!! a CO TO JE SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ,CÍTĚNÍ,MYŠLENÍ? To je právě ta NAŠE FREKVENCE, protože všichni jsme jiní a jsme ORIGINÁL, samozřejmě jsme na tom tak, že zároveň s námi se nachází na NAŠÍ FREKVENCI mnoho dalších jiných lidí = DUŠÍ, které prochází podobným vývojovým stupněm ,jako my sami. A TO JE DŮVOD, proč se třeba děje to,že se lidé míjejí a nevidí se!!! Poznají se až v tu chvíli,až se UVIDÍ = AŽ JSOU NA STEJNÉ FREKVENCI VIBRACÍ toků lásky!!! Vždy se spojíme jen s tou duší,která má NÁS POUČIT A MÁME vůči ní ZÁVAZEK, či si ho jdeme teprve vytvořit,abychom se mohli tady na Zemi poučit. To jsou takové duše např., které jsou společně celý život, buď už mají dořešeny veškeré krom několika svých ZÁVAZKŮ nebo jsou to duše,které SE SETKÁVAJÍ ZCELA POPRVÉ, to znamená,že si teprve vytváří do dalšího bytí nové ZÁVAZKY. bez TOKŮ láskyplných energií NEJDE VYTVÁŘET ŽIVOT,pocity a nové závazky. Tím si dáváme znovu možnosti se poučit. Vše souvisí se vším, jak vidíte život je věčný a je jen na nás samotných, jaký život si sami tady vytvoříme, záleží to na tom, JAK SE K SOBĚ CHOVÁME, jak se staráme vzájemně o sebe, zda vysíláme více pozitivních reakcí spojených s láskou nebo vysíláme více NEGACÍ, čímž si vytváříme vzájemné blokace,ovlivnění a závazky karmického dosahu.

2 TÝDENNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
-diagnostika čaker, aury/ zasílám emailem
-6x očista a navibrování
-6x léčba energií Kchuei / samostatně by jste platili za každé sezení 3300Kč
-2x spalování negací ohnivým rituálem-yagya-Indie
-6x léčení andělská+SRT odstranění chybných programů
-obnova a restart imunity a energie v buněčných strukturách DNA
-dostáváte textovou část pomocí níž i doma sami pracujete

Cena je za 2500 Kč

Objednat se můžete viz formulář níže
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one