Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

NEŽ SE NARODÍME -co se děje s duší?

nadzemí.jpg
NEŽ SE NARODÍME- co se děje?
-než se narodíme jsme už dávno kolem potenciální matky, jelikož už před zrozením máme jasný plán úkolů, jež si zde jdeme plnit
-duše si zvolí z mnoha možných matek, které odpovídají jejím potřebám poučení, jak ve stylu života, tak v povahových rysech, s nimiž má přijít do styku duše, či přímo z možných matek, s nimiž má dlouhodobé karmické závazky, což znamená, že si spolu plní určité společné úkoly duší

KDY SE DUŠE VTĚLUJE do plodu?

-tak už před početím si duše u své budoucí matky občas "posedí"=vznáší se kolem ní, a jakmile má dojít k početí rozhoduje se duše, zda chce jít do inkarnace s těmito "geny"=tedy jako dítě těchto dvou lidí, pokud jí to vyhovuje v jejím plánu duše, pak se už při početí nachází nad oběma partnery, a pak se zprvu jen čas od čas vejde do buněčky oplozené+pak do vznikajícího svého těla, ale pak znovu odchází do nadzemí, kde se připravuje pro svůj nový pozemský život, a čas od času znovu a znovu vchází do těla vyvíjejícího se v matce, jen vždy aby "upravilo svým duchem nastavení genů v té určité oblasti", ve které se chce určitým způsobem učit-v genech je zápis všeho o nás, nejen stavby těla, ale duše si tam ukládá i způsoby poučení se v jednotlivých situacích, stejně jako třeba i změny ve zdraví-omezení v určitých směrech svého rozvoje, či dokonce i vývoje, či vady funkčnosti těla fyzického, ale zpravidla se pravidelně přivtěluje a zůstává v tělíčku dítěte v matce až po 12-16 týdnu, kdy se pomocí duše "dovyvíjí tělíčko, dle požadavků duše, co má ve svých úkolech pro danou inkarnaci a dle jejích nových zkušeností, proto mnohé ženy až po vtělení duše do těla v matce cítí poprvé pohyby dítěte. duše se tedy vtěluje nikoliv až při porodu, ale už mezi 12-16.týdnem po početí, do té doby se pohybuje v těsném sepětí s matkou, zpravidla v jejm auryckém systému, kde si načítá rodové niance, dispozice a možnosti pro svůj další život, kde se rozhoduje zda chce, či nechce nést karmickou zátěž rodovou od matky.

PO vtělení se natrvalo do plodu se duše spojuje s tělem plodu energeticky, ukotvuje se také přes čakrová centra matky, z nichž si nasává podstatu esence bytí a pak si vytváří své silnější spoje s plodem, začíná se adaptovat na mentální rovinu matky, vnímat její zátěž i její přednosti a zde se také duše ukotvuje do svých dalších možností a schopností nového těla.

Vše si načítá z energetického systému matky, z něhož je energeticky nejprve dotována, až později si sama vytvoří své vibrační polea toto si rozvíjí už při vývoji plodu-je to snadněji si představit tak, že duše si zvolí spolu se svými průvodci své úkoly zde v nové inkarnaci, pak se vtělí do plodu a jako by chce být u "konstrukce svého fyzického těla", veškerých předností, schopností+možností si buď omezí nebo naopak, dle svého vývojového stupně ještě zdokonaluje v nastaveních stavebních buněk DNA plodu.
Takto si sama následně dohlídne na své tělo i jeho schopnosti a funkčnost, dle zásady, že duch je nad hmotou a nikoliv naopak!

JAK JE TO S POTRATY?
No, a pokud je duše nejistá s matkou, či otcem nebo pokud nechce přebrat těžkou karmickou rodovou zátěž od rodičů, často se stává, že odchází z těla matky, a žena pak potratí, jelikož plod je bez duše.
Mnohdy toto má mnohé další důvody, například, že matka se bojí porodu nebo že matka nemá důvěru v běh života nebo že otec nesmí mít děti karmicky nebo i matka nesmí mít zatím děti z nějakého karmické blokace, která se třeba v průběhu jejich života může vyřešit tím, že daný člověk něco pochopí, pozná a změní své nastavení duše tak, že si odčiní bloakci nebo tuto blokaci má jen s daným partnerem nebo tuto blokaci má jen do určitého svého roku, vše může být z minulosti a jeho závazků karmického typu, které si odžívá v denních situacích.

Z velké většiny se potrat stane, když matka není připravená, není si jistá, že dítě chce nebo není duchovně připravená mít dítě, i když je moc chce, ale ještě něco dělá chybně, proto jí je dočasně nebo v dané inkarnaci odepřeno mít děti.
No jinak duše si tedy plod "dotváří svým vlastním působením", mnohdy odchází do nadzemí, aby se poučila mnohem více, než se dítě narodí a pak si i duše přibírá mnohem více úkolů duše, svých poučení nebo je to vysokofrekvenční duše, jež si jde jen "upravit to, co zde jde si splnit, či proč jde sem lidem pomáhat", dle toho si pak nastavuje své genetické schopnosti, dle své vyšší frekvence, než má její fyzická matka, v takovém případě si duch umí nejenže změnit své nastavení DNA hned v bříšku matky, ale umí si jej měnit i pak ve svém životě, většinou pak své schopnosti taková duše ukazuje již jako mladý člověk,či jako malé dítě, vše vlivem vysokofrekvenčních vibracích+čistému vědomí spojenému se zdrojem bytí, pak je taková duše řízena přímo zdrojovou tvořící energií./Mak
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one