Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
počátek-pilz 1 díl.jpg
JAKÉ JSOU DŮSLEDKY TRANSFORMAČNÍ VLNY?

-Transformační vlna mění všechna nastavení , která platila do doby, než k planetě, bytostem na ní žijícím, tato transformační jemno-hmotná silná frekvence dorazila. Vlivem toho se začne měnit ÚPLNĚ VŠE NA PLANETĚ, UVNITŘ NÍ, ALE I U VŠECH BYTOSTÍ A ORGANISMŮ ŽIJÍCÍCH NA PLANETĚ KDEKOLIV, či na zemi, či ve vodě. Transformační vlnění se totiž šíří od "bodu vzniku v Universu", do celého prostoru kdekoliv ve vesmíru. Vlivem toho se mění nejen nastavení hustoty hmot na planetách, ale také se okamžitě po zásahu změní nastavení DUŠE živých bytostí, vlivem toho se následně změní také jednotlivá nastavení DNA u každého živočicha, bytosti, rostliny, či změny v molekulárním pohybu a nastavení neživé hmoty. Vše, úplně vše tímto "vnějším jemno-hmotným zásahem okamžitě změní!!!

-DŮSLEDKY TRANSFORMAČNÍCH VLN
-vše, co zasáhnou vlny s novou frekvencí, která je mnohem vyšší, než má například planetární seskupení naší Mléčné dráhy, a tedy i naší planety Země.
I zde vidíme, že všechno , ale úplně všechno souvisí se vším, každá jednotlivá změna frekvence planet mění vše na nich, v jejich okolí, ale i uvnitř planet. A tak je to v celém Universu a všech částech vesmírů, ať nám známých nebo zcela neprozkoumaných. Vše se vlivem transformačních vyšších vibračních úrovní mění, a to v této době je velmi dobře vidět, jak na naší planetě, jejich proměnách například v posledních letech
-v počasí na planetě
-v toku např. proudů vod v mořích, např. tok Golfského proudu je posunut už o 800 km, což mění podnebí u mnoha pobřeží kolem nichž Golfský proud teče a ohřívá jejich pobřeží.
-v nastaveních metaboliky buněk u živých organismů
a to znamená, že se s tále vyššími frekvencemi se musí zákonitě "ZRYCHLOVAT I METABOLIKA BUNĚK" u všeho živého, stejně tak se zrychlují pohyby molekul v každém materiálu zde na planetě Zemi. No a právě o toto jde, víte ono zrychlením metaboliky buněk se totiž zrychluje látková výměna-to pro neznalé o čem tu zde píši, no a toto má vliv právě na zdraví našich těl. Takže, pokud jedou transformační vlny, které nesou zrychlující se energie a změny v tělech bytostí. Pak je totiž důležité být v plném souladu se všemi zákonitostmi našeho vesmíru a celého Universa. Vlivem toho je nutno být čistý jak na duchu, tak na duši, která drží prvotní energie, jimiž se ukotvuje duch do fyzické hmoty.
A o toto právě jde, pokud totiž NENÍ DUŠE OČIŠTĚNÁ OD NEGATIVNÍCH VLIVŮ+ENERGIÍ MINULOSTI, pak dojde k tomu, že se ZAČNOU PROJEVOVAT OPRAVDOVÉ DŮSLEDKY vlivů transformační vlny. Pokud totiž není bytost v plném souladu se zákony Universa, doje k tomuto:
-pokud jede transformační vlna, dojde k následnému zrychlení metabolismu, ALE PROTOŽE BYTOST NEMÁ V SOULADU DUŠI SE ZÁKONY UNIVERSA, pak se stane, že transformační vlnění-zrychlí metaboliku buněk NEPROČIŠTĚNÝCH DUŠÍ, a to znamená, v důsledcích, ZPOMALENÍ METABOLIKY+ NEDOSTATEČNOU VÝMĚNU LÁTKOVOU v buněčkách, vše vlivem zrychlení funkcí buněk, ty jelikož NEMAJÍ DOSTATEK ENERGIE PRO SVOJE FUNGOVÁNÍ, pak dojde ke "snížení energie" v jednotlivé buňce, pak vlivem toho je nedostatečně z buněk vylučován škodlivý odpad buněk.
Ty se začnou zanášet škodlivinami, tím dojde k přetoxikacím buňky, a ta se začne deformovat, až ji škodliviny a negativní energie uvnitř buněk zničí+buňka musí zemřít! A takto jsou následně vždycky postiženy nejvíce poškozené negacemi a škodlivinami zanešené orgány + člověk objevuje se NE-MOC u člověka, či zvířete, či bytosti žijící v naší hmotné rovině! Takto vlivem transformačních vlnění v určitých obdobích vývoje vesmíru, planet, shluků planet a částí vesmírů z celého Universa.

CO TEDY SAMOZŘEJMĚ JDE UDĚLAT PRO SOULADNOST SE VŠEMI ZÁKONITOSTMI UNIVERSA?
-jde jen vyčistit si ducha, následně přes duši, vědomou, nevědomou mysl, přes poctivou očistu buněk těla fyzického-toto jde u vědomých bytostí planety Země, tedy u člověka.
-ovšem jak je tomu u zvířat a rostlin nebo hmoty? Je to jednoduché, tyto jsou jen a pouze v souladu s realitou, v níž právě žijí! Každý druh totiž má určitou vibrační úroveň, a podle tohoto se také vyvíjí jejich duch, který sídlí v těle zvířete. Takto si sama příroda zajistila, že se každé zvíře,rostlinka, či hmota vyvíjí přesně v souladnosti se všemi zákonitostmi energií celého Universa!

Vědomá bytost se určitě může sama karmicky vyčistit od své duše, přes svou tělesnou schránku.
-vyčistit si svou duši = to znamená, že si zpracujete jak energeticky, tak ve vědomí veškeré svoje vědomé chyby z tohoto života, zpracujete si svoje
traumata, strachy, bloky jež cítíte uvnitř sebe, ale i ty, které máte ve svém podvědomí-no a na to potřebovat budete právě ono vedení-tedy terapeuta, léčitele, či lékaře, kteří vás provedou správně vědomou očistou tak, že během čištění vás léčitel provede tak, že se vám projeví více klidu uvnitř duše, a projeví se to také změnami ve vašem vlastním životě.

ČISTÁ DUŠE = ZDRAVÉ TĚLO = ZDRAVÉ VĚDOMÍ, ZDRAVÉ NEVĚDOMÍ A DOBRÉ SEBEVĚDOMÍ vědomé bytosti člověka, protože
všechno totiž souvisí se vším!!!
-je tedy na vás jak moc budete v další vlně transformace na tom, zda budete nebo naopak nedokážete na této transformační další vlně surfovat nebo se v ní utopíte, všechno je totiž v energiích, v jednáních, u vás samotných = vše je uvnitř vaší duše, v její paměti, v jejich traumatech z minulosti, v jejich strachu, v bolestech nebo v potížích.
I vy si tak můžete pomoci sami pravidelnými očistami pamětí duše. Buďte tedy připraveni na další vlnu transformačních energií. Očista pamětí duše, je možná cestou i pro vaše zvýšení vibračních úrovní vaší duše.
/Mak
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one