Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
LÉČBA SPIRIT = ODSTRANĚNÍ BLOKŮ NA VAŠEM ŽIVOTĚ
Čakry+energie

Čakry+energie

čakry v těle

čakry v těle

Projevy potíží:
-dlouhodobější nezdar v práci, problém za problémem, potíže jako by přijdou najednou a všechny, potíže zároveň v komunikaci-vztahy,nikdo vám nerozumí nebo jako by neslyšel,co vlastně říkáte..nevnímá vás, také s tím je spojen nedostatek peněz-krach podniku nebo propuštění z práce, najednou jste na vše sami a nikdo,jakoby vám nemůže pomoci-např. doma začnou bezdůvodné hádky, děti nosí špatné známky a zlobí-najednou-navíc v práci začnou vztahy být v napětí i s lidmi, s nimiž jste vycházeli, sousedi se od vás bez důvodu odvrací,na cestě se na vás lidi nekoukají,jakoby jste tam nebyli,jste-li ve společnosti-jen strohá,nucená komunikace,styl-jen od něj rychle pryč-nedívání se do očí-Vám,jakoby lhali-ale vy víte,že nelžou-cítíte se najednou sami uprostřed rodiny i cizích lidí-nikdo si k vám nesedne v plném autobuse-TAK TOHLE JE TEN BĚŽNÝ PŘÍPAD-pak potřebujete ODSTRANIT NEGATIVNÍ VLIVY nebo možná i přivtělenou duši,která cucá Vaši energii-upír+zbavuje vás životních sil.
Inkarnát v těle

Inkarnát v těle

I takto může potrápit vaše tělo přivtělená duše v některé z vašich čaker
Fungují jako upíři energie, bez níž nemohou být ani oni. Běžně se nachází kolem nás mnoho duší,které nemohly z nějakých důvodů odejít do jiné dimenze. Takže duše zůstanou v takzvaném "bardu" je to meziprostor,kde není jak získat energii, takže je potřeba si ji vzít od lidí, tedy od oslabených lidí.
Také samozřejmě je nutné brát na zřetel naši zátěž karmickou, kterou si neseme z minulých životů. Ale také je nutno říci,že mnoho negativní energie si za života získáme- buď od jiných nebo vlastním konáním. Sem patří - kletby , závist, nepřející přání naše vlastní nebo také vyslané k nám od jiných.
duše v prostoru

duše v prostoru

Inkarnáti = duše, které jsou v domech, prostorách nás také samozřejmě oslabují-tohle je třeba také odstranit, mnohdy o tom vůbec nevíme, mimo tyto přivtělence zůstává v prostorách také otisk všech negací a zloby- hádek, napadení aj.
Vše se dá odstranit, zmírnit nebo změnit, vše samozřejmě v rámci zákonů Universa.

Léčba S P I R I T = odstranění negativní energie z aury i prostředí,kde jste.
ODBLOKOVÁNÍ - SNÍŽENÍ KARMICKÉ ZÁTĚŽE - NATRVALO

objednávky: spiritlecba@email.cz

/jde o pmoc od bytostí Světla-k lepšímu vývoji nás všech/
Začne se dařit v oblastech:

- partnerských vztahů (neřešitelné problémy se stávají řešitelnými)
- lásky (volba partnera na celý život)
- zdraví (nevyléčitelné choroby se stávají léčitelnými)
- štěstí (najít sám sebe)
- kariéry (práce, která naplňuje)
- financí (větší příjem finančních prostředků, který požadujeme).
cena=Finanční vyrovnání za zprostředkování informací, práci a pomůcku k užívání:
- spodní hranice - sociálně nejslabší,lidé bez příjmu nebo s velmi nízkým příjmem 990,- Kč
-ostatní s příjmem - cenu tvoří zpravidla osmý díl Vašeho měsíčního příjmu. / určeno po mém napojení na Universum-individuálně/
takto funguje

takto funguje

LÉČBA ENERGIEMI UNIVERSA : umožní snadnější hojení stávajících potíží.

Je vždy s použitím různých energií vesmíru - Usuiho Reiki, Shamballa, Reconnection,Seichim,Zovirah,Dračí Reiki aj.

využívá léčebné druhy energií Universa, každé sezení je zcela jedinečné, je zaměřeno na celkovou léčbu pacienta/klienta, vždy je důležité zda jste rozhodnuti se opravdu vyléčit, dle toho
energie mnou předávaná-respektive přeze mne předávaná vždy léčí!!!
VŠECHNY ENERGIE předávám OSOBNĚ I NA DÁLKU - obojí = STEJNĚ ÚČINNÉ !!!
OSOBNĚ -návštěva pacienta u mne
NA DÁLKU - léčba posláním léčivé energie k pacientovi domů - dohodneme jen čas,kdy provedeme léčbu

Funguje TO i pokud pacient sám si myslí, že ne, tato léčba není odvislá na pacientovi, sám vesmír uzná do jaké míry a co - je potřeba začít léčit.
Tento druh energií o vyšší frekvenci, než běžně fungujeme Vám pomůže postupně
léčit Vaše potíže a neduhy, které Vás mohou trápit i mnoho let.

Léčebná doba je od 1/2 hodiny - do 60 minut, u každého je jiná, každý totiž potřebujete něco jiného a také každý se nacházíte v jiných frekvencích toku energie- vlivem vaší nemoci - potíží.


USUIHO REIKI- harmonizuje a léčí pomocí zesílení symboly Reiki-velmi silné působení na každou z čaker.
Důsledkem tohoto procesu je velice zvýšený průtok energie naším energetickým polem
- zlepšení funkce čaker je rozvoj vědomí
- rozvíjí vědomí, nadsmyslové vnímání a chápání skrytých souvislostí-užívá se k počátečnímu i konečnému léčení.

Léčba nemocí :
bolesti hlavy,duševní potíže-poruchy vnímání světa, schizofrenie, depresivní stavy,odstranění přivtělených duší v 7.čakře, problémy s pochopením světa jeho zákonitostí,
nemožnost uspět a být sám sebou,bloky na zdraví mentálního charakteru,uvolnění části čakry pro jinou duši-upíra energie-schizofrenie,jiné disfunkce mozku aj.
DRAČÍ REIKI
kultivace vědomí, cítění a rozvoj moudrosti, aktivně pročišťuje a posiluje energetický systém člověka
Dračí Reiki doporučeno všem, kdo řeší většinu svých konfliktů silou (fyzickou či duševní).
• rozvíjí a spojuje třetí, čtvrtou a pátou čakru, čímž rozvíjí zdravé sebevědomí, cítění, rozumové a tvořivé schopnosti, které následně aktivně vyvažuje
• vyvažuje podíl emocí a rozumu při analýze situací
• zaměření vědomí k páté čakře pomáhá jasně vytyčit cíle a postup, podle kterého vytyčeného cíle dosáhneme
Léčba nemocí: trávení, oblast ledvin,žaludku, oblast srdeční,srdce,tlak krve, průdušky,plíce,dýchání potíže,psychika-strachy,deprese, obavy a nejistota v životě, oblast krku,ramen a mluvidel-obličeje.


ZOVIRAH
propojuje lidskou bytost s Matkou Zemí a Otcem Vesmírem. Pomáhá nám nalézt sama sebe
• propojuje nás s Matkou Zemí (skrze první čakru) a s Otcem Vesmírem (skrze sedmou čakru)
• pomáhá nám zavádět tyto energie do našeho energetického pole a metabolizovat je v srdeční čakře
• pomáhá nám uvědomit si a vědomě sestoupit do posvátného prostoru našeho srdce
• očišťuje a posiluje naše energetické pole
• pomáhá nám zavádět Jinové a Jangové charakteristiky do našich životů

doporučená jsou 2-3 sezení za sebou

Léčba nemocí:
genitálie, konečník,prostata, střeva, oblast boků, oblast čela,bolesti hlavy,potíže 7. čakry-mozek,porucha vnímání světa,orientace sám v sobě-dpresivní stavy,psychika aj.


SHAMBALLA
rozšiřuje energetický systém člověka, vitalitu
aktivně udržuje vysoké vibrace systému, což přímo podporuje pevnost zdraví na fyzické i emocionální úrovni
probouzí či podporuje umění vědomě řídit proudy energie ve vlastním poli i v universálním poli v blízkém okolí
usnadňuje dočasný i trvalý posun vědomí mimo naší dimenzi a realitu
zlepšuje napojení lidského energetického systému na universální pole

Léčba nemocí:
depresí,strachů,vyčerpání, syndrom vyhoření, pooperační stavy,náhlý úbytek energie v těle,doplnění energie do čaker.RECONNECTION
tato léčba je vhodná pro kteroukoli nemoc vždy pomůže !!!

u této léčby je doporučeno 3 návštěvy vždy dny, co nejblíže po sobě!

Jde o vyšší kmitočtovou frekvenci energie -kdy budete navedeni do této frekvence a celé sezení tam spolu se mnou v této frekvenci setrváte - na této frekvenci - lásky - vám bude umožněno vnímat pobyt i v jiných dimenzích- zážitky-vidění-slyšení hudby aj. můžete vnímat přítomnost jiných bytostí,jež se budou podílet na vaší léčbě.

Reconnection se s Reiki se nedá srovnávat = Je mnohem silnější energie,která pracuje přímo s jádrem problému nemocí-pracuje tedy na genetickém základu člověka-jednoduše umí jako by znovu přeskládat stavbu buněk až ke genovému základu!!!

Ceny této léčby se pohybují celosvětově stejně a to takto:

CENA je 333 dolarů, podle aktuálního kurzu dolaru ke koruně české (za oba následující dny).
/přibližně tedy kolem 8.100 Kč- kurzem 24,28 za dolar/


KCHUEI energie - je moje osobní energetická hladina, je vyšší než známá hladina u Reconnection a stejně, jako tato úžasná energie lásky také léčí
až k buněčnému základu DNA i paměť buněk, řeší tedy, jak karmu, tak příčinu potíží.
pro úspěšnost je potřeba nejméně 2-3 sezení.

CENA za sezení je 3333 Kč za 1 sezení

Objednávky možno emailem -dohodneme termín + nic už NEBUDE STÁT V CESTĚ VAŠEMU ZDRAVÍ.
Emailem z důvodů,abych se mohla navracet právě k Vašim potížím i v průběhu léčebného procesu,což u telefonních hovorů nejde.
léčba center

léčba center

Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one