Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Běžné CENY očist

679-pentagram.jpg
OCHRANNÝ RITUÁL PROTI ZLU
OCHRANNÝ RITUÁL
-je dělán na dálku po domluvě s klientem-termín+čas
-je restartem energií čaker i aury
-pomocí něj se stabilizuje energetické tělo
-vytváří se posilující ochranná vrstva aury
-aktivuje se srdeční rovina klienta pro aktivní tvorbu ochrany těla i po rituálu
-obnovuje harmonii v těle a umožní vám udržovat si své energie

Smí se udělat jen po souhlasu klienta.
Cena je 650 Kč / 25 Eur/
Reconnection,

Reconnection,

Carmic distance, hloubková Týdenní očista od negací
Dlouhodobě v akci TÝDENNÍ ODBLOKOVÁNÍ: jehož součástí je
-1x spalování negací Indickým rituálem ohně
-5xharmonizace čaker+doplnění energie do těl/ jemno-hmotné i fyzické tělo/Shamballa
-3x odblokace chybných programů s "vyšším Já" SRT/sliby, strachy,vaše chybná nastavení
-3x hloubkové karmické čištění Karuna-ki /řešení minulosti a uvolnění budoucnosti a současnosti
-nastartování nevědomí a navýšení sebevědomí+léčba Kchuei

CENA 2500 Kč za 7 léčebných dní /97 Eur/

/běžná cena je 3.300,- /
images.jpgReconnection.jpg
Karmické

Karmické

hloubkové čištění blokád a závazků z minulosti, stabilně nízká cena 4.800,-
3 TÝDENNÍ SPIRIT OČISTA A OD BLOKACE KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ 4.800 Kč /187 Eur/

HLOUBKOVOU KARMICKOU OČISTOU
3 Týdenní hloubková očista a od blokace
-diagnostika automatickou kresbou / samostatně bez léčby za 500Kč
- 6x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki /samostatně bez této léčby cena za sezení 2500Kč
- 2x spalování negativních energií /samostatně bez této léčby cena za 1 spalování 650Kč
- 6x doplnění a srovnání čaker / samostatně bez této léčby 500Kč
- 7x andělská léčba s energií Kchuei / samostatně bez této léčby 3330Kč za 1 sezení
- závěrečné vyladění energetických těl /emočního,mentálního,duchovního,duševního,fyzického
- odblokace chybných programů nevědomí(SRT+změna nevědomí)
- obnova úkolu duše,restart vědomí,podvědomí a nevědomých programů
- obnova energií v těle fyzickém
- vylepšení zdraví a fyzické kondice,vlivem znovu nastartování správné funkce samoléčebných procesů v orgánech,až k buněčné úrovni a vašemu DNA
cena za 21 dní 4.800 Kč - TRVALE NÍZKÁ CENA
Anděl-1.jpg
2 Týdenní andělské léčení energeiemi Karuna-ki, Reiki, Kchuei, Reconnection
-diagnostika čaker / zašlu emailem
-vždy 3x týdně sezení na dálku po-stř.-so ve 20.00 /pevně stanovený čas, vyjímečně lze domluvit změnu/
působení energetickým systémem vždy cca 1 hodinu na klienta
-přidání proseb a modliteb o odstranění určitých specifických problémů klienta
-práce s klientovým nevědomím a vědomím /afirmace k opakování
-ukončení je vyladěním celého auryckého systému a aktivací napojení na nejvyšší tok Universa

Cena běžná je 3.800,- Kč / 147 Eur
Spálení negací

Spálení negací

-restart energetického systému v celé auře, odnětí negativních energií z aury a vytvoření "čisté energie" kolem vás i uvnitř těla, aury
SPALOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ
-rituál indický
-trvání cca hodinu
-pomocí mentální magie pročistí kolem vás i ve vašem
energetickém těle veškeré současné negace, které kolem sebe i
v jednotlivých čakrách /energetických centrech / máte.

Vždy dohodnutý termín konání, pokyny pro klienta k přípravě = zrelaxování sebe sama.

Cena 600,- Kč / 24 Eur

/smíte udělat i pro jiné osoby, než jste Vy sami, rituál jen pročišťuje energetické systémy dané osoby!!!
Odstraní dlouhodobé působení negativních energií na klienta, jsou-li kletby ovšem tou negací odstraní je jen krátkodobě!
K tomu je potřeba Karmického čištění+rituál spálení negací!!! /
OČISTA OD TEMNÝCH SIL, KLETEB, UŘKNUTÍ, ZLOBY, NENÁVISTI A POMSTYCHTIVOSTI+VLIVŮ MAGIE
Odstranění vliv

Odstranění vliv

"černé magie"
3 -12 týdenní očista / po sobě i několikrát/ a odblokování vlivů temných sil a působení
černé magie, ovlivnění woodo, očista ducha, duše, těla i auryckého těla od
působení temných energetických systémů na osobu.

Jde o kombinaci léčebných energetických systémů, dle potřeb pro daného klienta.Vždy je ovšem nutná 2 ža 5x po sobě
měsíční očista a odblokace negativních vlivů, spolu se změnou myšlení, návyků denních a změnou vidění světa kolem
čištěné osoby, neboť tyto kletby jsou většinou vleklé, houževnatě se "drží na osobě", a to vlivem tak zvaného ukotvení kletby a jejím
trvalém napojení na danou duši osoby, jež je napadená takovou kletbou.

Žel je důležité uvědomit si, ŽE TAKÉ JÁ SAMA JSEM POTOM VYSTAVENA PŮSOBENÍ ČERNÝCH KLETEB, neboť většinou každá z nich MÁ POJISTKU, to znamená, že na jejím konci při vyřknutí černé kletby bylo také použito -dovětku pro ty, kteří by chtěli "prokletého" zbavit jeho prokletí a tak působení kletby změnit nebo odstranit!!!!!!!!!!! Takovým běžným dovětkem bývá...ať zahrne i všechny ty, kteří by chtěli této osobě a duši pomoci stejným dílem negací, zloby, postižení..atd.
V tento moment, kdy začneme s klientem očistný proces, se JEHO PROKLETÍ vztáhne také automaticky na mne!!! Je tedy samozřejmé, že je nutno pak čistit s větší silou energií a také obě dvě osoby-tedy toho prokletého a toho, kdo ho očišťuje!!!!!!!!!
Cena je tedy od toho odvislá a je tedy promítnuta do léčebného procesu!!!

DÉLKA OČISTY od temných působících sil:
-je většinou kolem 1 až 3 měsíců bez přestávek, termíny očist jsou , dle potřeb klienta určeny, mnohdy i denně
po celý první týden nebo i déle.
-očista probíhá po VRSTVÁCH nejde to najednou, a kdo by to tvrdil mluví o něčem, co nezná, ze zkušenosti to nikdy nejde najednou!!!

Cena je určena až po diagnostice čaker! Je-li vyšší potom lze samozřejmě platit ve splátkách-po dohodě s klientem.
Většinou se volí 2 hloubkové měsíční očisty po sobě, pak po 2 až 3 týdnech znovu zase dvě očisty, podle potřeby klienta
a projevených změn v jeho životě. Všechno je o domluvě mezi léčitele (mnou) a klientem (prokletým člověkem).

Ke každému klientu přistupuji "osobitně" a podle jeho potřeb a volby. Každý klient má vždy volbu, zda
chce v léčbě- očisty od kleteb pokračovat nebo ne! Pokud chce jen jednu očistu-ano, proč ne, je jen na něm, kolik negací si odstraní, je ovšem pravděpodobné, že po jedné očistě se za čas problémy způsobené vlivem kletby VRÁTÍ A BUDE TO JAKO DŘÍVE. Protože "zrušit kletby" dané v minulosti mnohdy hluboko v minulosti, ZNAMENÁ ZRUŠIT PŘÍČINU KLETBY + TEDY K NÍ ČASEM DOJÍT, COŽ NEJDE ZA 1 LÉČBU, a toto je pravý důvod, proč někomu léčivý očistný proces působí a druhému nikoli!

CENA 3 Týdenní léčby je 9800,- Kč / jen pro vytvoření si vaší představy o cenách očisty od černé magie/
arch.Uriel.jpg
Týdenní terapie s archandělem Urielem /1800 Kč /69,80 Eur/
-očistné energetické působení 15 minut
-léčebné energetické působení v oblasti emoční roviny 45 minut
Tato denní terapie vám umožní změnit svůj postoj s nevyřešenými emočními bloky
z toho, ale i bolestivé blokace z minulých vašich bytí. Denní očista od špatných energií
v auře a denní sladění všech těl auryckého těla.Obnova správného vnímání sebe
a postojů k jiným emočně spojeným duším, uvolnění napětí a bolestí ve vztazích.

Cena běžná 1800 Kč /69,80 Eur
arch.Rafael.jpg
Týdenní očistný proces s energetickým systémem arch. Rafaela
-očistná působení energií 20 minut
-léčebné působení energií arch. Rafaela 40 minut
Tato denní aktivace vašeho imunitního systému nastartuje
sebe-léčící proces těla fyzického, působí vždy, ať tomu
klient věří nebo nikoli. Jde o velice intenzivní energetický systém
zeleného vyzařování světelné energie, který proniká do tkání a
buněčných struktur tam, kde je toho nejvíce potřeba a zároveň
působí na imunitní systém a lymfy, pokud jsou blokovány umí je aktivovat!
Vaše tělo se potom samo začne zbavovat škodlivin a uzdravovat se.

Běžná cena 2200,Kč / 85 Eur/ za sezení=1 HODINU působení.
12977-restart-energte-t-bunek-karmtcka-octsta-od-neg-3-images.jpgZnovunapojeny.jpg
Reconnection působení je celosvětově cenově dané na 333 dolarů za 1 sezení - léčbu, tedy v převodu
aktuálním kurzem je to 24,45 x 333 což je 8.141,85 Kč

Pro úspěšnou léčbu celkově je nutno jít na 2 sezení, v těžším stádiu na 3 sezení po sobě jdoucí!!!
Cena je pak od tohoto odvíjena.
283-725-hloubkova-karmicka-ocista-a-odblokace-i-na-dalku-4.jpg
Kchuei energetické působení potřeba jsou vždy 3 sezení pro správnou účinnost
energetického působení v našem DNA - odbourává a restartuje paměť buňky,
obnovuje její normální funkce v těle.

Běžná cena za 1h při sezení je 3333,- Kč / 129 Eur

Sezení jsou potřebná jen 2 pro celkovou úspěšnost léčby a vašeho zdraví,
cena bude tím také navýšena na 2x 3333 Kč nebo 2x 129 Eur.
Diagnostika čaker s vysvětleními a doporučeními
Diagnostika čaker s vysvětleními a doporučeními
DIAGNOSTIKA ČAKER, AURY, BLOKŮ

vytvoření energetické vaší soustavy éterických těl a jejich stavu v daném momentu
-načtení si informací o vás
-automatickou kresbou zachycený tok energií v čakrových centrech
-určení příčin blokací a "zašmodrcháných míst energetického" toku, proudů
-jasnovidný náhled na vaši duši do minulosti

cena celkem 1500 ,- Kč / 62 Eur/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one