Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Běžné CENY očist

679-pentagram.jpg
OCHRANNÝ RITUÁL PROTI ZLU
OCHRANNÝ RITUÁL
-je dělán na dálku po domluvě s klientem-termín+čas
-je restartem energií čaker i aury
-pomocí něj se stabilizuje energetické tělo
-vytváří se posilující ochranná vrstva aury
-aktivuje se srdeční rovina klienta pro aktivní tvorbu ochrany těla i po rituálu
-obnovuje harmonii v těle a umožní vám udržovat si své energie

Smí se udělat jen po souhlasu klienta.
Cena je 650 Kč / 25 Eur/
Reconnection,

Reconnection,

Carmic distance, hloubková Týdenní očista od negací
Dlouhodobě v akci TÝDENNÍ ODBLOKOVÁNÍ: jehož součástí je
-1x spalování negací Indickým rituálem ohně
-5xharmonizace čaker+doplnění energie do těl/ jemno-hmotné i fyzické tělo/Shamballa
-3x odblokace chybných programů s "vyšším Já" SRT/sliby, strachy,vaše chybná nastavení
-3x hloubkové karmické čištění Karuna-ki /řešení minulosti a uvolnění budoucnosti a současnosti
-nastartování nevědomí a navýšení sebevědomí+léčba Kchuei

CENA 2500 Kč za 7 léčebných dní /97 Eur/

/běžná cena je 3.300,- /
images.jpgReconnection.jpg
Karmické

Karmické

hloubkové čištění blokád a závazků z minulosti, stabilně nízká cena 4.800,-
3 TÝDENNÍ SPIRIT OČISTA A OD BLOKACE KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ 4.800 Kč /187 Eur/

HLOUBKOVOU KARMICKOU OČISTOU
3 Týdenní hloubková očista a od blokace
-diagnostika automatickou kresbou / samostatně bez léčby za 500Kč
- 6x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki /samostatně bez této léčby cena za sezení 2500Kč
- 2x spalování negativních energií /samostatně bez této léčby cena za 1 spalování 650Kč
- 6x doplnění a srovnání čaker / samostatně bez této léčby 500Kč
- 7x andělská léčba s energií Kchuei / samostatně bez této léčby 3330Kč za 1 sezení
- závěrečné vyladění energetických těl /emočního,mentálního,duchovního,duševního,fyzického
- odblokace chybných programů nevědomí(SRT+změna nevědomí)
- obnova úkolu duše,restart vědomí,podvědomí a nevědomých programů
- obnova energií v těle fyzickém
- vylepšení zdraví a fyzické kondice,vlivem znovu nastartování správné funkce samoléčebných procesů v orgánech,až k buněčné úrovni a vašemu DNA
cena za 21 dní 4.800 Kč - TRVALE NÍZKÁ CENA
Anděl-1.jpg
2 Týdenní andělské léčení energeiemi Karuna-ki, Reiki, Kchuei, Reconnection
-diagnostika čaker / zašlu emailem
-vždy 3x týdně sezení na dálku po-stř.-so ve 20.00 /pevně stanovený čas, vyjímečně lze domluvit změnu/
působení energetickým systémem vždy cca 1 hodinu na klienta
-přidání proseb a modliteb o odstranění určitých specifických problémů klienta
-práce s klientovým nevědomím a vědomím /afirmace k opakování
-ukončení je vyladěním celého auryckého systému a aktivací napojení na nejvyšší tok Universa

Cena běžná je 3.800,- Kč / 147 Eur
Spálení negací

Spálení negací

-restart energetického systému v celé auře, odnětí negativních energií z aury a vytvoření "čisté energie" kolem vás i uvnitř těla, aury
SPALOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ
-rituál indický
-trvání cca hodinu
-pomocí mentální magie pročistí kolem vás i ve vašem
energetickém těle veškeré současné negace, které kolem sebe i
v jednotlivých čakrách /energetických centrech / máte.

Vždy dohodnutý termín konání, pokyny pro klienta k přípravě = zrelaxování sebe sama.

Cena 600,- Kč / 24 Eur

/smíte udělat i pro jiné osoby, než jste Vy sami, rituál jen pročišťuje energetické systémy dané osoby!!!
Odstraní dlouhodobé působení negativních energií na klienta, jsou-li kletby ovšem tou negací odstraní je jen krátkodobě!
K tomu je potřeba Karmického čištění+rituál spálení negací!!! /
OČISTA OD TEMNÝCH SIL, KLETEB, UŘKNUTÍ, ZLOBY, NENÁVISTI A POMSTYCHTIVOSTI+VLIVŮ MAGIE
Odstranění vliv

Odstranění vliv

"černé magie"
3 -12 týdenní očista / po sobě i několikrát/ a odblokování vlivů temných sil a působení
černé magie, ovlivnění woodo, očista ducha, duše, těla i auryckého těla od
působení temných energetických systémů na osobu.

Jde o kombinaci léčebných energetických systémů, dle potřeb pro daného klienta.Vždy je ovšem nutná 2 ža 5x po sobě
měsíční očista a odblokace negativních vlivů, spolu se změnou myšlení, návyků denních a změnou vidění světa kolem
čištěné osoby, neboť tyto kletby jsou většinou vleklé, houževnatě se "drží na osobě", a to vlivem tak zvaného ukotvení kletby a jejím
trvalém napojení na danou duši osoby, jež je napadená takovou kletbou.

Žel je důležité uvědomit si, ŽE TAKÉ JÁ SAMA JSEM POTOM VYSTAVENA PŮSOBENÍ ČERNÝCH KLETEB, neboť většinou každá z nich MÁ POJISTKU, to znamená, že na jejím konci při vyřknutí černé kletby bylo také použito -dovětku pro ty, kteří by chtěli "prokletého" zbavit jeho prokletí a tak působení kletby změnit nebo odstranit!!!!!!!!!!! Takovým běžným dovětkem bývá...ať zahrne i všechny ty, kteří by chtěli této osobě a duši pomoci stejným dílem negací, zloby, postižení..atd.
V tento moment, kdy začneme s klientem očistný proces, se JEHO PROKLETÍ vztáhne také automaticky na mne!!! Je tedy samozřejmé, že je nutno pak čistit s větší silou energií a také obě dvě osoby-tedy toho prokletého a toho, kdo ho očišťuje!!!!!!!!!
Cena je tedy od toho odvislá a je tedy promítnuta do léčebného procesu!!!

DÉLKA OČISTY od temných působících sil:
-je většinou kolem 1 až 3 měsíců bez přestávek, termíny očist jsou , dle potřeb klienta určeny, mnohdy i denně
po celý první týden nebo i déle.
-očista probíhá po VRSTVÁCH nejde to najednou, a kdo by to tvrdil mluví o něčem, co nezná, ze zkušenosti to nikdy nejde najednou!!!

Cena je určena až po diagnostice čaker! Je-li vyšší potom lze samozřejmě platit ve splátkách-po dohodě s klientem.
Většinou se volí 2 hloubkové měsíční očisty po sobě, pak po 2 až 3 týdnech znovu zase dvě očisty, podle potřeby klienta
a projevených změn v jeho životě. Všechno je o domluvě mezi léčitele (mnou) a klientem (prokletým člověkem).

Ke každému klientu přistupuji "osobitně" a podle jeho potřeb a volby. Každý klient má vždy volbu, zda
chce v léčbě- očisty od kleteb pokračovat nebo ne! Pokud chce jen jednu očistu-ano, proč ne, je jen na něm, kolik negací si odstraní, je ovšem pravděpodobné, že po jedné očistě se za čas problémy způsobené vlivem kletby VRÁTÍ A BUDE TO JAKO DŘÍVE. Protože "zrušit kletby" dané v minulosti mnohdy hluboko v minulosti, ZNAMENÁ ZRUŠIT PŘÍČINU KLETBY + TEDY K NÍ ČASEM DOJÍT, COŽ NEJDE ZA 1 LÉČBU, a toto je pravý důvod, proč někomu léčivý očistný proces působí a druhému nikoli!

CENA 3 Týdenní léčby je 9800,- Kč / jen pro vytvoření si vaší představy o cenách očisty od černé magie/
arch.Uriel.jpg
Týdenní terapie s archandělem Urielem /1800 Kč /69,80 Eur/
-očistné energetické působení 15 minut
-léčebné energetické působení v oblasti emoční roviny 45 minut
Tato denní terapie vám umožní změnit svůj postoj s nevyřešenými emočními bloky
z toho, ale i bolestivé blokace z minulých vašich bytí. Denní očista od špatných energií
v auře a denní sladění všech těl auryckého těla.Obnova správného vnímání sebe
a postojů k jiným emočně spojeným duším, uvolnění napětí a bolestí ve vztazích.

Cena běžná 1800 Kč /69,80 Eur
arch.Rafael.jpg
Týdenní očistný proces s energetickým systémem arch. Rafaela
-očistná působení energií 20 minut
-léčebné působení energií arch. Rafaela 40 minut
Tato denní aktivace vašeho imunitního systému nastartuje
sebe-léčící proces těla fyzického, působí vždy, ať tomu
klient věří nebo nikoli. Jde o velice intenzivní energetický systém
zeleného vyzařování světelné energie, který proniká do tkání a
buněčných struktur tam, kde je toho nejvíce potřeba a zároveň
působí na imunitní systém a lymfy, pokud jsou blokovány umí je aktivovat!
Vaše tělo se potom samo začne zbavovat škodlivin a uzdravovat se.

Běžná cena 2200,Kč / 85 Eur/ za sezení=1 HODINU působení.
12977-restart-energte-t-bunek-karmtcka-octsta-od-neg-3-images.jpgZnovunapojeny.jpg
Reconnection působení je celosvětově cenově dané na 333 dolarů za 1 sezení - léčbu, tedy v převodu
aktuálním kurzem je to 24,45 x 333 což je 8.141,85 Kč

Pro úspěšnou léčbu celkově je nutno jít na 2 sezení, v těžším stádiu na 3 sezení po sobě jdoucí!!!
Cena je pak od tohoto odvíjena.
283-725-hloubkova-karmicka-ocista-a-odblokace-i-na-dalku-4.jpg
Kchuei energetické působení potřeba jsou vždy 3 sezení pro správnou účinnost
energetického působení v našem DNA - odbourává a restartuje paměť buňky,
obnovuje její normální funkce v těle.

Běžná cena za 1h při sezení je 3333,- Kč / 129 Eur

Sezení jsou potřebná jen 2 pro celkovou úspěšnost léčby a vašeho zdraví,
cena bude tím také navýšena na 2x 3333 Kč nebo 2x 129 Eur.
Diagnostika čaker s vysvětleními a doporučeními
Diagnostika čaker s vysvětleními a doporučeními
DIAGNOSTIKA ČAKER, AURY, BLOKŮ

vytvoření energetické vaší soustavy éterických těl a jejich stavu v daném momentu
-načtení si informací o vás
-automatickou kresbou zachycený tok energií v čakrových centrech
-určení příčin blokací a "zašmodrcháných míst energetického" toku, proudů
-jasnovidný náhled na vaši duši do minulosti

cena celkem 1200 ,- Kč / 46 Eur/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one