Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
Myšlenka je energie
Myšlenka je energie
Všechno tady i ve vesmíru je založeno na energetickém základu přeměny energií. Zvláště tady v našem trojrozměrném prostoru.
Nikdy a nic se tu nedělo jen tak, bez předchozího záměru a myšlenek na něj. Takto se to děje i s tím,

JAK SI PLNIT NAŠE PŘÁNÍ!!!
1) UVĚDOM SI, KDO JSI
2) UVĚDOM SI, CO CHCEŠ
3) TEĎ SE PODÍVEJ PODROBNĚ na svůj DOSAVADNÍ život, jak ho žiješ. Je v souladu s tím, CO CHCEŠ? Je to život, jaký sis vždycky přál? Uvědom si, co potřebuješ změnit tak, abys byl v souladu se svým přáním.
4) BUĎ ZODPOVĚDNÝ ZA VŠECHNO, CO DĚLÁŠ, a to i za své myšlenky- přeješ jimi dobré nebo zlé ostatním, kolik z nich je o zlosti, vzteku na jiné a nenávisti nebo dokonce pomstychtivosti? Toto musíš ze života odstranit, prostě ODPOUŠTĚJ LIDEM I SÁM SOBĚ VŠE, CO JSI UDĚLAL NESPRÁVNĚ nebo i oni udělali nesprávně. Vezmi to, jako výuku toho, co jsi v tu chvíli potřeboval si uvědomit, či se naučit.
5) Začni BÝT AKTIVNÍ, PODÍLEJ SE NA SVÉM VLASTNÍM ŽIVOTĚ, uvědomuj si, že vše, co se ti dosud STALO JE TVÝM PŘIČINĚNÍM, ať už jsi to tak chtěl nebo ne, ke všem událostem jsi DAL SVÉ ENERGIE A MÁŠ NA NICH SVŮJ PODÍL, a přijmi také podíly energií také těch OSTATNÍCH, KTEŘÍ BYLI A JSOU DOTEĎ JEN ODRAZEM TOHO, CO TY SÁM VYSÍLÁŠ A SIGNALIZUJEŠ DO VESMÍRU A KOLEM SEBE!!!
6) OTEVŘI SVÉ SRDCE ÚPLNĚ A DOKOŘÁN!!! Propoj své srdce se svou duší, svým vnitřním „já“, tak si můžete snadno uvědomit, proč se co dělo ve vašem životě, proč jste dospěli právě do tohoto okamžiku. PŘIJMĚTE VŠECHNY SVÉ REAKCE + UVĚDOMTE SI, ŽE TI DRUZÍ REAGOVALI NA ZÁKLADĚ NICH. PŘIJMĚTE, že tu danou situaci jste tak nebo tak umožnili, aby se vám stala. Je to tedy i vaše zkušenost a dík tomu jste zráli na duši!!! PŘIJMĚTE SEBE I DRUHÉ A PŘESTAŇTE SE ZLOBIT – TO VÁM BRÁNÍ mít nyní to, co sami chcete!!!
7) PODĚKUJTE A BUĎTE VDĚČNÍ ZA VŠE, CO UŽ MÁTE!!! Je potřebné si uvědomit, že to, co už máte a vlastníte, jiní nemají, poděkujte tedy za to zdroji, prostě jenom odříkávejte si mantru
„ Děkuji“, stačí denně 15 minut v kuse, tím se vám uvolní blokovaná energie v čakrách a nastartuje to vaše energie ke splnění vašich přání a na vyšší frekvenci kmitání. Potom poděkujte za všechny vaše zkušenosti, kterými jste prošli ve svém životě. Važte si tohoto života, jaký žijete – je to váš výtvor z vašich zkušeností a jenom z vašich reakcí!!! Oceňte se za to, že jste to takto zvládli, a to i když víte, že jste mnohdy nejednali správně, ale v tom daném okamžiku jste jinak jednat ani neuměli, protože vám možná chyběly právě všechny tyto zkušenosti, co už máte!!! VAŽTE SI SAMI SEBE A VĚŘTE SI!!!
8) PŘIJMĚTE SAMI SEBE, jako DOKONALOU BYTOST se vším, co k vám patří!!! Tedy s tím, na co jste hrdí, ale i s tím, za co se třeba i stydíte, že jste udělali!!! PŘESTAŇTE SE KRITIZOVAT –toto také uvolní další energii z vašich bloků a obav, a právě tuto energii můžete využít potom pro splnění vašich přání!!!
9) SMIŘTE SE S TÍM, JACÍ JSTE A KDO VLASTNĚ JSTE!!! Vše, co se vám stalo UŽ JE MINULOSTÍ, stačí to tak přijmout!!! Nevracet se k tomu, co bylo = SMÍŘIT SE S TÍM, CO SE STALO „TEHDY“ a na nikoho, ani na sebe se už NEZLOBIT – TO BY VÁM VELMI VÝRAZNĚ ZABRÁNILO SPLNIT SI PŘÁNÍ!!! Toto jsou totiž ony často vzpomínané VLASTNÍ NEGACE, CO SI KOLEM SEBE SAMI STÁLE NĚJAK TVOŘÍME!!! Změňte to, a milujte se i s tím, co je ve vás, a podle vašeho nynějšího žebříčku „špatné“. Nechte to být a NEZLOBTE SE NA SEBE, ANI NA SVĚT A NIKOHO V NĚM, prostě MILUJTE SEBE I SVĚT, JAKÝ JE!!!
10) ZJISTĚTE, CO POTŘEBUJETE ZMĚNIT, a ve které z oblastí vašeho života!!! Změnit své chování, jednání k sobě, ale i k druhým můžete i VY. Nikdo jiný to za vás dělat nebude, nakonec jste to VY, KDO CHCE SPLNIT SI URČITÉ PŘÁNÍ, že?! ZMĚŇTE TO, CO UŽ NEPOTŘEBUJETE – ZLOBIT SE NA NĚCO – NĚKOHO, UVOLNĚTE SI VŠECHNY ENERGIE VLASTNÍCH NEGACÍ!!! ZMĚŇTE TO, CO UŽ JE PŘEŽITÉ A NENESE VÁM ŽÁDNÝ POZITIVNÍ ÚČINEK! VYTVOŘTE SI SAMI SEBE ZNOVU, tak jací byste chtěli být – ZODPOVĚDNÍ A PODLE VÁS DOKONALÍ LIDÉ, udělejte to ne pro druhé, ale sami pro sebe!!!
11) JEDNEJ V SOULADU SE SVÝM DUCHEM + SVÝM SRDCEM!!! Tak toto je snad to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – BÝT SÁM SE SEBOU V SOULADU!!! Mnozí, ani sami netuší, co to je být sám se sebou v souladu, tak si o tom trošku něco řekneme, Být v souladu , to znamená jednat tak, že v dané situaci, když „nějak“ zareaguji, jsem vnitřně sám se sebou spokojen a v míru a po přejítí dané situace se mi NEDOSTAVÍ VÝČITKY !!! Být stále sám sebou, ať už se to okolí líbí nebo ne, ale MUSÍ SE MOJE JEDNÁNÍ LÍBIT MNĚ A MOJÍ DUŠI, to znamená musím být sám se sebou v souladu = NEŘÍDÍM SE SVÝM EGEM, ALE SVOU DUŠÍ, TAK BUDU JEDNAT V SOULADU SE SEBOU A V SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA, TAK NEMOHU UDĚLAT NIKDE CHYBU + NEVYTVÁŘÍM SI DALŠÍ KARMICKÉ ZÁVAZKY, ANI BLOKACE NA MÉM ŽIVOTĚ!!!!!!!!!!
12) VĚŘTE SOBĚ- jste-li v souladu se sebou A VĚŘTE VESMÍRNÝM ENERGIÍM, KTERÉ VÁS VŽDY SPRÁVNĚ VEDOU!!! Je nezbytné mít POŘÁDEK V SOBĚ SAMÉM A NASTAVIT SI TY SPRÁVNÉ HODNOTY, ale nikoli správné, podle nás lidí, ale SPRÁVNÉ HODNOTY, PODLE ZÁKONŮ UNIVERSA!!! Toto si mnozí pletou s morálním žebříčkem hodnot, ale s tím to nijak nesouvisí, jde o nastavení hodnot ve vašem nitru vyššího já – v duši, a přesně podle vašeho vývojového stupně duše!!! / udělejte si Karmickou očistu, bude vám to trošku možná déle trvat, než si své vnitřní já dáte do kupy, ale věřte mi, že to stojí za to! /
13) ZÁSLUHY, MÁTE TO, CO SI PODLE VAŠÍ DUŠE TAKY ZASLOUŽÍTE!!! Tak to chodí v zákonech celého Universa, možná svým egem si říkáte, že si to vaše přání zasloužíte, ale Vaše Duše, je zřejmě jiného názoru, jinak by jste to vaše přání už dávno měli!!! Toto si prostě uvědomte – MÁTE JEN TO, CO SI PODLE SVÝCH VIBRACÍ DUŠE ZASLOUŽÍTE!!!!!!!! Takže si to vysvětlíme. Duše jede podle zákonitostí celého vývojového cyklu pro ni určeného, tedy podle ZÁKONŮ UNIVERSA, nikoli podle „našich pozemských žebříčků hodnot“, takže mnohdy je vaše vědomé já –pod vlivem Ega, úplně jiného názoru na vaši vlastní reakci, než tomu je u Vaší Duše, která tak s vaší reakcí na určitou situaci NENÍ SPOKOJENÁ,PROTOŽE TAKOVÁ REAKCE JE V ROZPORU SE ZÁKONY UNIVERSA. Co se tedy stane, když podle rozhodnutí vaší duše nebo vašich „průvodců“- vyšších bytostí – dozoru z jiné dimenze a vyšších duchovních bytostí, JEDNÁTE NESPRÁVNĚ? VZNIKNE BLOKACE v některé oblasti vašeho života, a to znamená NEPOSTOUPIT O STUPEŇ VE VIBRACÍCH- NEZASLOUŽIT SI VÍC HOJNOSTI!!! A o to celé jde, pokud VY budete v SOULADU – DUŠE POSTUPUJE VÝŠ A VÝŠE VE SVÉM RŮSTU A JE VÁM DOVOLENO MÍT VÍC A VÍCE HOJNOSTI VE VAŠEM ŽIVOTĚ NYNÍ!!! A jsme u jádra věci „vašeho přání“, pokud duše uzná, že si „zasloužíte mít toto přání splněno“, potom se vám snadno a rychle plní!!! Ale pokud JE VAŠE PŘÁNÍ V ROZPORU S TÍM, CO SI PODLE VAŠÍ DUŠE ZASLOUŽÍTE, POTOM SE VÁM VAŠE PŘÁNÍ NESPLNÍ!!! PRACUJTE TEDY SAMI NA SOBĚ, ABYSTE SI PODLE VAŠÍ DUŠE ZASLOUŽILI VÍCE HOJNOSTI+TÍM I VAŠE PŘÁNÍ!!! VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM, každá vaše myšlenka, každé vaše jednání, každá reakce musí být v souladu s vnitřním nastavením duše a v souladu se zákony Universa, teprve potom si ZASLOUŽÍTE VÍC HOJNOSTI!!!
14) POVINNOST RŮSTU DUŠE!!! Je vaší povinnosti se vyvíjet a měnit své reakce tak, abyste si NEVYTVÁŘELI NOVÉ A NOVÉ KARMICKÉ ZÁVAZKY A BLOKACE, ALE NAOPAK BYLI VÍC A VÍCE V SOULADU SE ZÁKONITOSTMI CELÉHO UNIVERSA!!! Neblokujte se sami tím, že si tvrdošíjně stojíte na svém názoru, že vy jednáte správně, že váš vztek je oprávněný, a že právě vám bylo nějak ublíženo.. a tak dále. Prostě vaším právem je ROZHODNOUT SE ZMĚNIT!!! UDĚLEJTE TO!
15) OKAMŽIK KE ZMĚNĚ = PRÁVĚ NYNÍ!!!
16) ROZHODNUTÍ JE JENOM NA VÁS, je to i vaše vlastní zodpovědnost!!!
17) Jste sami ZODPOVĚDNI ZA TO, CO SE VÁM DĚJE VE VAŠEM ŽIVOTĚ, tak to přijměte!!!
18) Každá VAŠE MYŠLENKA, POCIT I ČIN, SE ODRAZÍ VE VAŠÍ BUDOUCNOSTI!!!
19) První je vždy MYŠLENKA + TU MOHU SÁM ZMĚNIT!!!
20) NECHTE MINULOST UŽ SPÁT A VŠEM LIDEM ODPUSŤTE!!!
21) Klíčem ke změně je LÁSKYPLNÉ JEDNÁNÍ V MYSLI I REALITĚ!!!
22) PŘIJMĚTE SEBE PRÁVĚ TEĎ A TADY V REÁLU vašeho života!!!
23) I vy sami JSTE DOKONALOU BYTOSTÍ A PRÁVO ROZHODNUTÍ je jen na vás!!!
24) I vy máte povoleno se změnit a potom i přijímat větší hojnost!!!
25) I vy máte právo se změnit a vyvíjet se k lepším vibracím!!!
26) I vy si přeci zasloužíte žít lépe!!!
27) HOJNOST V KAŽDÉM OKAMŽIKU je i Vaším právem a záměrem duše!!!

Až si uděláte sami v sobě trošku pořádek v tom, kdo bude dál „vládnout ve vašem těle i v životě“, zda vaše duše nebo vaše ego, potom se mohou i u vás věci dát trochu do pohybu, a jak to vlastně udělat, aby se právě to vaše přání splnilo, si povíme tady a teď./Marcela Abha Kunz
stažený soubor.jpg
ZHMOTNI SI TO!!!

1) UVĚDOMIT SI, CO CHCI = PŘEJTE SI
2) UVĚDOMIT SI, ZDA TO SOUZNÍ S MOU DUŠÍ
3) UVĚDOMIT SI, JAKÉ DŮSLEDKY TOTO MOJE PŘÁNÍ BUDE MÍT (pro a proti, klady a zápory až to budete mít)
4) PŘEDSTAVIT SI, JAK TO VYPADÁ DO DETAILU – to vaše přání
5) VAŠE PŘEDSTAVA MUSÍ BÝT V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU + JAKO ŽIVÁ
6) PROŽIJTE KAŽDÝ POCIT S TOUTO PŘEDSTAVOU – STAŇTE SE TÍM, KDO TU VĚC UŽ MÁ
7) JEDNEJTE V DUCHU VAŠEHO PŘÁNÍ = chcete výhru v loterii?...tak si vsaďte!
8) BUĎTE TRPĚLIVÍ A ČEKEJTE NA SVOU ZÁSILKU OD VESMÍRU A VĚŘTE TOMU, ŽE TO PŘIJDE
9) AŽ K VÁM DÁREK OD VESMÍRU PŘIJDE – VAŠE PŘÁNÍ S LÁSKOU PŘIJMĚTE = PŘIJMĚTE S VDĚKEM I menší dárek a není zrovna tím, co jste chtěli, vděk za to, co jsem už dosáhl!
10) PODĚLTE SE O SVŮJ DÁREK A ČÁST HO VĚNUJTE NEBO POMOZTE JINÝM
11) DĚKUJTE ZA VŠE VESMÍRNÝM ENERGIÍM – ODRÁŽÍ VŠE, CO OPRAVDU CHCETE!!!

KDYŽ SE MI PŘÁNÍ NESPLNÍ… KDE JE CHYBA?
Někdy se stává, že vám dojde zcela něco jiného, než jste vlastně chtěli. Potom je chyba opět na vaší straně! Jaká a kde? Jednoduše je zapotřebí si uvědomit to, co jste chtěli, prožijte si to znovu a nyní si více všímejte toho, co na toto vaše přání říká vaše nitro, ozvalo se ANO V POKLIDU nebo se tam ozvalo.. NO, TOTO URČITĚ NÉ…STEJNĚ TO NEPŘIJDE… pak nejste v souladu s vaším přáním a není vám toto ještě dovoleno vaším vyšším já!!! Takže je potřeba změnit to, co si přejete na dosažitelné!!!
JAK NA TO?
Na počátku musíte mít přání taková, aby to nebyl „kvantový skok energií“, to znamená, že NEMOHU SI HNED PŘÁT například nejdražší auto, když na to nemám, ale musím být v souladu s tím, co si přeji tedy přeji si auto o stupeň lepší, než mám nyní nebo si přeji to, čemu sám uvěřím, potom je možné to splnit!!! Pokud to chci jenom svým vědomím, a nikoli uvnitř své duše, potom se toto přání rozhodně nesplní! Vždycky postupujte jen tam, kam to jde UVĚŘIT TOMU, CO CHCI!!! Všechno je totiž z energie, i vaše myšlenky jsou sestavy energií, a ty jsou stavebním kamenem splnění vašeho přání.
Vesmírné energie mají nekonečně mnoho možností, jak vám dát to, co sami chcete! Takže mnohdy postačí si jenom uvědomit, co opravdu já teď chci? A pokud je to jenom trochu v souladu s vaším nitrem duše, dostáváte to docela rychle a snadno.
Pamatujte si, že jste-li schopni vytvořit si v hlavě představu něčeho, co byste chtěli, aby se stalo, pak to již existuje. A začnete-li o tom pochybovat, zeptejte se sami sebe: „Kde jinde by to mohlo existovat, ne-li v našem systému reality?“
-Uvědomíte-li si, že vaše představy již existují, protože jste schopni je myslit, pak přestanete čekat a začnete je realizovat ve svém materiálním i duševním světě.
Když začnete pochybovat o svých představách, ptejte se sami sebe: „Kde jinde by mohly existovat?“
Úryvek z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte od skvělého Dr. Wayna W. Dyera.


Ono je to celé trošku víc na jednodušším základu. Mnohdy stačí jen tři kroky k tomu, abychom si
zhmotnili to, co právě chceme, je to zase a jen o tom, na jakých vibračních tocích právě nyní jsem a zda ke svému přání mám tedy blízko,
což je v jednoduchosti, zda je toto přání v mojí řece energií, kde právě jsem = MOJE FREKVENCE ENERGIÍ mých čaker i mé celé AURY!

Pokud není moje nynější přání v mojí řece energií, kde se nacházím já právě nyní, potom je důležité si uvědomit, kde se nachází moje
přání + kde jsem já !!!!!! Podle toho je potřeba také jednat a být V SOULADU S TÍM, CO CHCI!!! Je potřeba ZMĚNIT SVÉ VIBRACE, to je růst duše - vylepšit své vibrace. A jak? Znovu se očistit karmicky nebo pokud je to možné změnit své nevědomé programy, což opět závisí od změny vnitřních hodnot duše, tak či tak musím na sobě znovu začít pracovat,
abych se dostal do vyšších vibračních toků - řeky vyšších vibrací, kde pluje také možnost mít toto moje přání a také ho snadno dosáhnout.

Vesmír je spravedlivý a vždy mi dá jenom to, co si zasloužím, co si sám dovolím, a co je tedy v naprostém souladu s mou duší, a hlavně, co mi nijak
NESNÍŽÍ DUCHOVNÍ MOJI UŽ DOSAŽENOU ÚROVEŇ těch mých VIBRACÍ!!! a TADY JE DŮVOD, PROČ NĚKTERÁ PŘÁNÍ NEMÁM ŠANCI SI NYNÍ SPLNIT,

PROTOŽE NEJSTE NA JEJICH VIBRAČNÍ ÚROVNI = NESOUZNÍTE S DUŠÍ, ŽE SI TO OPRAVDU ZASLOUŽÍTE, A ŽE VÁM TOTO POMŮŽE V RŮSTU DUŠE
v souladu se zákony celého Universa!!! / Marcela Abha Kunz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one