Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
5el_velky.jpg
tvář-ovoce.jpg
Našla jsem velmi dobře propracovaný článek na toto téma u paní H. Fuchsové,
tak si dovolím jej tady uvést, je zde ve stručnosti řečeno vše potřebné:

VÝŽIVA PODLE 5 PRVKŮ


PĚT ELEMENTŮ

Energetický kruh života a prevence zdraví, podle tradiční čínské medicíny.

je symbolem vesmírných cyklů
je symbolem cyklu života
je symbolem energetických vazeb
je symbolem vztahů orgánů a těla
je symbolem zrodu a zániku


Základem veškerého dění jsou na sobě závislé a proti sobě působící póly jedné energie, Jin a Yang, všechno ostatní je výsledkem této energie.
Vše kolem nás obsahuje vždy kvalitu těchto dvou pólů, jeden však vždy převažuje nad druhým. Oba póly se cyklicky střídají, den - Jang, noc - Jin, léto - Jang, zima - Jin. Mohou se ale střídat i disharmonicky, prudké ochlazení v létě, nebo naopak, prudké oteplení v zimě.
I nemoci člověka mají povahu Jinovou, nebo Yangovou. Například zvýšená teplota Jin se vyznačuje pomalým pulsem , třesavkou, zpomaleným dýcháním, musíme podávat teplé nápoje a nemocného zahřívat, doplnit energii Yang. Naopak teplotu povahy Yang, provází zrychlený tep i dech, rudé tváře, pocení a musíme doplnit energii Jin, například studenými obklady.
Jin-Yangové energie obsahují vždy jeden plný a jeden dutý orgán v těle, souvisí spolu, ale působí i na ostatní orgány.
Aby se tyto energie mohly projevit, potřebují hmotu, tu představuje pět prvků :
dřevo, oheň, země, kov a voda.
Ke každému prvku jsou přiřazeny tělesné a smyslové orgány, roční doby, Číňané jich mají pět : životní etapy, chutě, barvy, vůně, emoce, rozumové projevy atd.
Jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu vzájemné podpory, kontroly či tlumení. Tyto vztahy jsou velmi důležité při vyrovnávání Čchi v orgánech, protože léčíme nějaký problém a přitom nepůsobíme přímo na něj.

TĚCHTO PĚT PRVKŮ TVOŘÍ ČÍNSKÝ
PENTAGRAM

Oheň : léto, horko, dorůstání, černá barva, hořká chuť, radost.
Dřevo : jaro, vítr, rození, zelená barva, kyselá chuť, hněv.
Země : pozdní léto, vlhko, proměna, žlutá barva, sladká chuť, zádumčivost.
Voda : zima, chlad, uschování, černá barva, slaná chuť, strach.
Kov : podzim, sucho, dozrávání, bílá barva, pálivá chuť, smutek.


Podle čínského pentagramu se řídí i užívání produktů korporace Tianshi, protože podle něho lze určit, který orgán je nutné v tom, kterém období posílit, dodat mu energii, aby byly Jin - Yangové energie v souladu a organismus se vyléčil a dostal do rovnováhy.

VZTAHY MEZI PĚTI PRVKY
Pět prvků je mezi sebou spojeno v určitých vztazích a jejich činnost je vzájemně podmíněna. Změna chování kteréhokoliv z prvků vyvolá reakci ve všech ostatních a vychyluje prostředí z rovnováhy.
Vzájemné vztahy sledujeme celkem čtyři. Dva jsou vztahy konstruktivní, tedy díky jim se vytvářejí a zachovávají podmínky pro vznikání a trvání věcí.
Jsou to vztahy „rození" a „ovládání". Druhé dva vztahy vzájemností, jsou destruktivní, neboť narušují rovnováhu prostředí a vedou tedy k záhubě. Jsou to vztahy „ podmaňování" a „ponižování " / proti-rození a proti-ovládání /.
Vztahy mezi prvky utvářejí uzavřený kruh, v němž každý prvek ovlivňuje ostatní a podílí se tím na křehké rovnováze nevyhnutelně potřebné pro přežití každé formy bytí.


CHARAKTER 5 PRVKŮ

V přírodě v nejširším slova smyslu, se rozčlenění podle prvků projevuje následovně.
Prvky formují prostor - tím, že vytvářejí jeho strany :
Východ - dřevo, jih - oheň, střed - zem, západ - kov, sever - voda.
Prvky jsou příčinou střídání ročních období :
Jaro - dřevo, léto - oheň, pozdní léto - zem, podzim - kov, zima - voda.
Energie prvků je původcem vzniku a charakteru podnebí :
Větrno - dřevo, horko - oheň, vlhko - zem, sucho - kov, chladno - voda.
Je tu pak příbuznost napohled úplně odlišných věcí a jevů, která vyplívá právě z toho, že mají společného původce, ten který prvek.
Například : dřevo - východ, jaro, větrno, vše v zárodečném stavu, modrá a zelená barva, kyselá chuť apod.
V člověku se pět prvků projevuje prostřednictvím pěti orgánů Jin, kterými jsou :
Játra - dřevo, srdce - oheň, slezina - zem, plíce - kov, ledviny - voda.

DŘEVO

Prvku dřevo přináleží východ, v podnebí větrno, a jeho ročním obdobím je jaro. Vlastností dřeva je schopnost ohýbání i napřimování , a jeho funkcí je pronikat do okolí, / prostupovat /. Tělesná forma dřeva je podlouhlá, a jeho přirozenost je teplá. Dřevo souvisí se vším co je křehké, slabé a právě se rodící, představuje vše rostlinného charakteru.
Ve fázi cyklu proměn, znamená početí.
Východu přináleží barva modrá a zelená, Čchi dřeva vniká do jater a vychází očima. Játra - žlučník - nerovnováha energií působí onemocnění těchto orgánů, ale může vést i k poškození žaludku a sleziny. Játra nedostatečně provádějí očistu krve a to způsobuje spoustu dalších komplikací. Jí způsobené chorobné stavy, vyvolávají lekavost.
Její chuť je kyselá, roční období je pod znamením Jupitera, číslem je 8. Jarní Čchi se koncentruje v hlavě, nemoci jí způsobené se poznají na šlachách a vazivu, kondice se pozná na nehtech.
„Utajená přítomnost dřeva" /v dalších prvcích/, je takováto : dřevo se rodí z vody, vyrůstá ze země, bují ohněm a formuje se kovem.
Všechna Čchi, plodící život se transformuje ze dřeva. Když si vezmeme jako příklad život člověka, pak vše, co si člověk obléká a co požívá, pochází ze dřeva.
Získat dřevo znamená žít, ztratit ho znamená zahynout.
Proto mezi pěti prvky, ani jeden nemůže neobsahovat dřevo.

OHEŇ

Prvku oheň přináleží jih, léto a v podnebí představuje horko. Vlastností prvku je, že je horký, šlehá nahoru, funkcí je ohřívat a vysoušet. Tělesná forma ohně je zaostřená a přirozenost horká. Oheň souvisí se vším, co má horkou povahu a stoupá vzhůru.
Jihu náleží barva rudá. Čchi jihu vniká do srdce a vychází ušima. Srdce, mají smyslový vývod přes jazyk, řídí cévní systém, kondice se pozná na tvářích. Její esence se uchovává v srdci a proto se nemoci jí způsobené poznají na orgánech Jin, srdce je vládcem Jinu. Chuť je hořká, roční období je pod znamením Mars, nemoci jí způsobené se poznají na cévách, jejím číslem je 7.
Srdce - tenké střevo : srdce - jako pumpa v těle přečerpává veškerou krev v organismu. Jestliže dojde k jeho poškození způsobuje to komplikace - např. onemocnění plic, kde se zvyšuje tlak a poškozuje plicní funkce.
Zrovna tak tenké střevo ovlivňuje i funkci tlustého střeva, protože při nedostatečném vstřebávání potravy může vést ke zhoršení funkce tlustého střeva a k ukládání zbytků potravy, zánětům a dalším komplikacím, jako je např. rakovina tlustého střeva.
„Utajená přítomnost ohně" /v dalších prvcích/, je takováto : když je provrtáno dřevo, objeví se, když se udeří na kov,objeví se, když se křeše kamenem, objeví se, o ohni ve vodě lidé většinou ani nevědí, a přitom olej může rodit oheň, líh může rodit oheň, za velkého deště se rodí blesky a z vlhkosti také může vzniknout horkost.
Oheň představuje základ pro tvorbu Yangu, i když zdánlivě nemá žádný tvar, ve skutečnosti, není místa, kde by nebyl přítomen. Nic z toho, co je produktem transformace Čchi, by se bez ohně nemohlo zrodit.
Proto mezi pěti prvky ani jeden nemůže neobsahovat oheň.

ZEMĚ

Zemi přináleží střed, jeho ročním obdobím je pozdní léto. V podnební transformaci vzniká vlhko. Vlastností je, že plodí, funkce je rozhojňování, zmnožování. Tělesná forma je oblá a její přirozeností je zapařování se. Ve fázi cyklu proměn představuje změnu - dospění.
Středu patří žlutá barva, Čchi středu vniká do sleziny, vychází ústy, řídí svaly, kondici se pozná na rtech. Její esence se uchovává ve slezině a nemoci jí způsobené se odrážejí na kořenu jazyka. Chuť je sladká, její roční období je pod znamením Saturnu. Nemoci jí způsobené se poznají na svalstvu, číslem je 5.
Žaludek - slezina, jako orgán , který tvoří novou krev, je ovlivňován nejenom funkcí srdce jako pumpy, ale i očistnou funkcí jater a tím tedy působí na správnou výměnu kyslíku v plicích, při onemocnění dochází k dechovým komplikacím.
„Utajená přítomnost země "/v dalších prvcích/, je takováto : dřevo bez země by nemohlo růst, kov bez země by nemohl vznikat, voda bez země by se nemohla shromažďovat. Zrod žádné z myriád věcí se neobejde bez podpory země.
Proto mezi pěti prvky ani jeden nemůže neobsahovat zem.

KOV

Kovu přináleží západ, ročním obdobím je podzim a v podnební transformaci jeho Čchi je sucho. Vlastností kovu je, že podléhá změnám a dá se formovat, jeho funkcí je svírat a stahovat. Tělesná forma kovu je hranatá, jeho přirozenost je čistá.Ve fázi proměn, představuje dozrání.
Západu přináleží barva bílá- Čchi západu vniká do plic a vychází nosem, řídí pokožku, kondice se pozná na ochlupení. Její esence se uchovává v plicích a způsobuje nemoci, jež se projevují na zádech.Její chuť je pálivá, roční období je pod znamením planety Venuše.Nemoci jí způsobené se poznají na pokožce a ochlupení, číslem je 9.
Tlusté střevo - plíce : plíce jsou energeticky spojeny s tlustým střevem a ovlivňují další vylučovací soustavu, což jsou močový měchýř a ledviny. Zpracování potravy v tlustém střevu ovlivňují játra a žlučník, žluč totiž obsahuje enzymy štěpící tuky.
„Utajená přítomnost kovu "/v dalších prvcích/, je takováto : kov je produkován z horských minerálů, rodí se ze země, je promýván v říčním písku a ukrývá se ve vodě. V rostlinách je rtuť, dřevo obsahuje cín a olovo - to je utajená přítomnost ve dřevě. Kov může spojovat rozptýlené, a měkké může učinit tvrdým - to jsou jeho přeměny v ohni
Užitečnost kovu je v tom, že je pevný a neničí se, žádná z věcí stvořených proměnami Čchi by nemohla být pevná a tvrdá, kdyby se jí nedostávalo Čchi kovu. Proto i kůže nebo skořápka, jež jsou zvnějšku /věcí/ a vytvářejí jejich ochranu, získávají pevnost díky tomu, že se jim dostává Čchi kovu.
Takže mezi pěti prvky, a myriádami věcí, ani jedna nemůže neobsahovat kov.


VODA

Prvku voda přináleží sever, ročním obdobím je zima a v podnební transformaci její Čchi je chlad. Vlastnosti prvku voda je vlhkost, prosakuje směrem dolů, funkcí je zvlažovat. Tělesná funkce vody je plochá, přirozenosti studené.
Severu patří barva černá. Čchi vniká do ledvin a vychází přes dva spodní otvory, konečník a močovou rouru. Ledviny - smyslový vývod mají přes uši, řídí kosti, kondice se pozná na vlasech. Její esence se uchovává v ledvinách, nemoci jí vzniklé se poznají na úponech svalů, na kostech. Její chuť je slaná, roční období je pod znamením planetyMerkur, a nemoci jí způsobené se poznají na kostech, číslem je 6.
Močový měchýř - ledviny. Ledviny jsou ovlivňovány funkcí plic a ovlivňují funkci srdce. Při nedostatečné funkci ledvin dochází ke zvýšení tlaku v krevním řečišti a tím k poškození srdce.
Přítomnost vody se v ostatních prvcích projevuje takto : ve dřevě jsou šťávy, to je voda ve dřevě, v zemi jsou prameny, to je voda v zemi, v kovu jsou tekutiny, to je voda v kovu, v ohni jsou rozpustné látky, to je voda v ohni. Voda je zdrojem tvoření a počátek zrodu všech věcí je ve vodě.
Proto mezi pěti prvky ani jeden nemůže neobsahovat vodu.
Podle čínské medicíny lze lidi rozdělit do několika skupin v závislosti na jejich vzezření, vzorcích chování a typu onemocnění
. Několik základních konstitučních typů je rozdělením pouze hrubým a vůbec neznamená, že každý člověk se musí přesně zařadit do jednoho z nich. Existuje řada kombinací a nikdo není stoprocentně typ horký ani stoprocentně typ chladný.


HORKÝ TYP
Jde o člověka, kterého nelze přehlédnout pro jeho dynamičnost hraničící s výbušností a snadnou drážditelností. Typ vedoucí osobnosti buďto doma nebo na pracovišti, kde rozhazuje rukama nad hlavou a přísným hlasem uděluje příkazy. Bývá k nezastavení. Po stránce zdravotní má tento typ sklon k vysokému krevnímu tlaku a srdečním nemocím, mívá zarudlý obličej či nos, trpí pálením žáhy. Je horkokrevný, má žízeň na studené nápoje.

Nevhodné potraviny pro horký typ:
Potraviny, které jsou svým charakterem teplé a horké, kořeněné, větší množství kávy, červeného vína, tvrdý alkohol, jehněčí a vepřové maso a maso grilované, dlouho pečené či uzené.


SUCHÝ TYP
Člověka tohoto typu rozpoznáme podle pleti postrádající potřebný lesk, lámavých suchých vlasů a nehtů, pokašlávání a chraptění. Suchý typ je vyhublý, bývá neklidný a lekavý, v noci se potí a nesnese na nohou peřinu. Chybí mu potřebný „olej“ v motoru, proto není tak výkonný a snadněji se „zadře“, což jej právě připravuje o potřebný klid k regeneraci. Je pedant a má rád kolem sebe pořádek. Po stránce zdravotní má problémy se suchou kůží a sliznicemi, sklonem k depresím.

Nevhodné potraviny pro suchý typ:
Vysušující potraviny a nápoje: káva, čaj, jehněčí, ostré, přesolené, pečené a grilované jídlo, horké potraviny.


VLHKÝ TYP
Pro tuto konstituci je typické hromadění, a to na jedné straně hromadění vody v organismu se sklonem k otokům a na druhé straně hromadění kilogramů. Člověk tohoto typu si často stěžuje na pocit tíhy celého těla či nohou, bývá unavený po jídle či nezbytném odpoledním pivu, má sklon k neustálému přemýšlení a švejkovskému filozofování, často trpí na nadýmání a průjem. Nepřekypuje zrovna energií. Po stránce zdravotní má potíže se zažíváním, později s klouby a páteří. V noci chrápe.

Nevhodné potraviny pro vlhký typ:
Studené a osvěžující potraviny, mléčné výrobky, sladkosti, množství ovoce, vejce, pivo a bílé víno./podle paní Heleny Fuchsové/
stažený soubor.jpg
ZAHŘÍVACÍ POTRAVINY - YANG

teplé polévky
koření – čím ostřejší, tím vyšší zahřívací efekt (zázvor, chilli, kari, pepř, skořice, badyán, bazalka, hřebíček, fenykl, kmín)
ryby - losos, úhoř
maso - kuřecí, skopové, jehněčí, kachna, husa
vnitřnosti
sýry - plísňové, kozí a ovčí
ovoce - broskve, třešně, maliny, datle
sušené ovoce
zelenina - česnek, cibule, pórek, pažitka, křen, chřest, chilli papričky – udržují v organismu nejen teplo, ale povzbuzují chuť k jídlu, odstraňují zácpu a zrychlují metabolismus
ostatní zelenina – vařená, a to v páře či lehce osmahnutá nebo opečená
semena - mák, vlašské ořechy, slunečnicová semínka
rýže, jáhly, pohanka, sója
ovesná kaše
celozrnné potraviny
vejce
máslo a ostatní tuky
sůl
kakao, kakaové produkty
alkohol
červené a rýžové víno
káva
černý a zázvorový čaj

Zvláště v zimě bychom měli dávat přednost potravinám, které nás zahřejí. Nevařená strava by se měla konzumovat jen výjimečně, vhodné jsou silné vývary a polévky s luštěninami.

Maso si můžete dopřát i tučnější (husa, kachna), jako příloha jsou vhodné vydatné jáhly, pohanka nebo sója. Ovoce jezte pokud možno sušené. Zelený ochlazující čaj vyměňte za zahřívací černý, bílé víno za červené, nejlépe ještě svařené s hřebíčkem a se skořicí.

Určité opatrnosti při konzumaci je však třeba u lidí:

s vysokým krevním tlakem
po prodělané mrtvici
mající sklon k migrénám
trpících nervozitou
s hyperaktivitou
s nočním pocením a s nespavostí
a žen v menopauze /www.nasevyziva.cz/


Co konkrétně si dát na prohřátí těla?

Chladné počasí nás nutí balit naše těla do stálé silnějších kabátů a svetrů. Co se ale raději zahřát správně zvoleným jídlem? Naši předkové, ale i čínská medicína využívá teorii o tzv. ochlazujících (jinových) a zahřívacích (jangových) potravinách.

Dalo by se říci, že tradiční čínská medicína se od té naší české „babičkovské“ zase tolik neliší. Když dříve přišly mrazy, zalezlo se za pec, v troubě se peklo maso, na plotně bublala polévka. Nad pecí se sušily bylinky na hřející čaje a léčivé odvary. Babičky se řídily „selským“ rozumem a hlavně poslouchaly své tělo.

Zkusme si tedy vybírat takové potraviny, které nás krásně zahřejí, ale přitom nenaruší náš dietní plán. Ochlazený organismus nedokáže správně spalovat tuky. Kromě sportu můžeme začít spalovat také pomoci následujících potravin. V těchto potravinách převažuje mužská energie jang a měly by prohřát a posílit organismus.

polevka

· Teplé polévky

„Polévka je grunt“, říká každá babička. Dříve se oslabení organismu, nemoci i stav po porodu léčily poctivými vývary. Stejně tak ani v čínské medicíně nedají na polévky dopustit. A doporučují vařit slepici tak dlouho, dokud se maso neoddělí od kostí.

· Pohanka a rýže

· Maso: kuřecí, skopové jehněčí

Už naši předkové moc dobře věděli, proč právě v chladném období jíst mnohem více masa než kdykoliv jindy.

maso

· Ryby: úhoř, losos Zapomenout bychom neměli ani na ryby, pro prohřátí se doporučuje především úhoř.

· Masové náhražky
Pro ty, kteří maso příliš nemusí, jsou na trhu i zdravé náhražky. Krom tofu si můžeme dopřát tempeh, seitan, šmakouna, robi maso nebo klaso. Najdeme je v podobě přírodní, uzené nebo i marinované.

· Sýry: plísňové, kozí, ovčí

· Ovoce: broskve, třešně, maliny, datle

· Zelenina: česnek, cibule, pórek, křen chřest, chilli papričky

· Ořechy: mák, vlašské ořechy, slunečnicová semínka

· Koření: skořice, zázvor, bazalka, hřebíček, fenykl, pepř, kmín

· Nápoje: červené víno, rýžové víno, káva, zázvorový a černý čajČerný za zelený

Pokud jste milovníci zelených čajů, v tom nejchladnějším období je vyměňte raději za čaj černý. Ten totiž patří mezi jangové potraviny, které zahřejí, naopak právě od zeleného, který má ochlazující účinky. Mezi nejcennější se v Číně považuje černý čaj Pu-Erh. Má velmi pestrou, až zemitou chuť. Na rozdíl od ostatních čajů u něj platí pravidlo „čím je starší, tím jemnější má chuť“.

Červené za bílé

Až se příště budete rozhodovat, jakému vínu dát přednost, tak volba po přečtení toho článku bude jasná. Vsaďte na červené víno, protože na rozdíl od bílého vás zahřeje.

Nenahraditelný zázvor

Zázvor můžeme využít nejen jako koření, ale můžeme si z něj připravit i vynikající čaj, který zahřeje i největší zimomřivce.

Zahřívající potraviny by podle starých čínských lékařů měli s opatrností konzumovat lidé s vysokým krevním tlakem, lidé po mrtvici, ti, kteří trpí častými migrénami, ženy v menopauze, lidé s nočním pocením a s nespavostí.
V zimním období bychom se měli tedy raději vyhnout druhé skupině, tzv. ochlazujícím potravinám.

· Mezi ně patří: rafinovaný cukr, kravské mléko, hlávkový salát, zelný salát, čekanka, rajčata, okurky, cukety, tropické a subtropické ovoce, ovocné šťávy a džusy, houby, alkohol, zelený čaj

Tyto potraviny jsou tedy vhodnější v teplých měsících, kdy organismus potřebuje ochladit.

Poslední skupinou dle čínské medicíny jsou neutrální potraviny. Ty si můžeme dopřávat kdykoli během roku.

· Telecí a hovězí maso, divočina, mořské plody, vejce, luštěniny, brambory, lékořice, med.

Přeji Vám, aby vaše nadcházející dny byly hřejivé a to nejen díky výše vyjmenovaných zahřívacím potravinám. A doufám, že až se nás zase jednou pan Mrazík zeptá, „Už je Ti teplo, děvče?“, bez přemýšlení mu odpovíme „Dědo, neměj strach, my přece máme zahřívací potraviny“./www.svet-potravin.cz/
pyramida-jídla.jpg
OCHLAZUJÍCÍ POTRAVINY - JIN

Ochlazující (jin) potraviny:

mléko a mléčné výrobky
syrová zeleniny (lilek, ředkvičky, celer, špenát, zelí, hlávkový salát, rajčata, okurky, cukety, čekanka)
zeleninové šťávy
tropické a subtropické ovoce (banány, kiwi, pomeranče, grepy,..)
ovocné šťávy, džusy
klíčky
produkty z bílé mouky
brambory
rafinovaný cukr
hořčice
bílé víno
zelený a bylinkový čaj
minerální vody

Tyto potraviny jsou vhodné zvláště v teplých letních měsících, kdy se organismus potřebuje ochladit.

Čínská medicína určuje i skupinu neutrálních potravin, které můžeme konzumovat kdykoliv během roku.

Mezi NEUTRÁLNÍ potraviny patří například:

hovězí a telecí maso
divočina
mořské plody
luštěniny
med /www.nasevyziva.cz/


Co si dát na ochlazení těla?

Ovoce a zelenina – Obojí má výrazný ochlazující efekt, ať už v původním stavu nebo v podobě vylisovaných šťáv. Pozor ale na citrusové plody, zejména pomeranče a grepy. Překyselují totiž organismus a mohou se podílet na vzniku artrózy a dalších potíží. Ovoce díky obsahu cukrů oceníte i během zátěže či po ní, zeleninu si naopak dejte s dostatečným odstupem od tréninku. Kvůli vysokému obsahu vlákniny totiž zatěžuje žaludek.
Mléčné výrobky – Organismus ochlazují všechny, a zvláště to platí pro ty zakysané, tedy pro jogurty a kefíry. Mléko (tedy pokud ho snášíte), kefír či syrovátka navíc představují ideální regenerační nápoj po zátěži.
Studené polévky – Můžete je jednoduše připravit prakticky z jakékoliv zeleniny: stačí ji krátce povařit (stačí 5-10 minut, dlouhý var mění energii potravin na zahřívající), přidat sůl, koření či bujón a zakysanou smetanu, rozmixovat a dát vychladit. Díky obsahu minerálů a proteinů se rovněž hodí po fyzické zátěži.
Zmrzlina – podle jedné vědecké studie klesne pět minut po požití jednoho kopečku teplota konečků prstů v průměru o dva stupně!
Zelený čaj – Tento nápoj výrazně ochlazuje organismus, a to i v případě, že jej pijete teplý (v první chvíli samozřejmě zahřeje, ale v zápětí už začne pracovat jeho ochlazující energie). Podle nedávných výzkumů navíc podporuje výkonnost i regeneraci.
Alkohol – I když si možná občas dáte „panáka na zahřátí“, také zde se jedná jen o první dojem. Alkohol totiž rozšiřuje cévy v pokožce, a tudíž zvyšuje tepelné ztráty těla (právě proto mimochodem v zimě hrozí opilcům umrznutí). Nechceme vás samozřejmě nabádat k alkoholismu, ale jedno pivo či vinný střik neublíží ani sportovcům v plném tréninku.
Máta – Ochlazující efekt této bylinky je skutečně mimořádný, stačí si vzpomenout, jaký vám mentolové žvýkačky udělají „vítr v puse“. Lze ji konzumovat nejen ve fromě čaje, ale využít můžete i nadrobno nasekané čerstvé lístky, které jsou výborné do salátu nebo jako koření při pečení masa. Jednou za čas a v rozumné míře vám neuškodí ani mojito, tradiční kubánský alkoholický koktejl s vysokým obsahem máty.
Meduňka – Pokud mátu zrovna nemusíte, vyzkoušejte tuto ochlazující bylinku. Studený meduňkový čaj výborně osvěží (a večer vám navíc pomůže usnout), čerstvé listy se používají na ozdobu moučníků, ale stejně jako máta se hodí i do salátů nebo pod maso. Osvěžující efekt má i příjemná meduňková vůně s citrónovým nádechem.


Čeho se vyvarovat
Spolu se zařazením ochlazujících potravin a nápojů zároveň v létě omezte konzumaci těch, které organismus zahřívají. Sem patří například všechny pokrmy, které se dlouho vařily (extrémní jsou například dlouho připravované masové vývary), smažená a tučná jídla, červená masa, pohanka (ostatní obiloviny jsou energeticky neutrální) a některé druhy koření – vysoce zahřívající je například zázvor, na ten v létě raději úplně zapomeňte, ale i třeba skořice nebo pepř./www.bezeckysvet.cz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one