Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
human-aura.jpg
ENERGIE jak známo je měřitelná.
Vzhledem k principu duality, který v našem světě funguje, je univerzální životní energie poznatelná ve dvou formách díky negativně a pozitivně nabitým částicím (přesněji iontům). Pokud se však bavíme o životní energii, je třeba připomenout, že negativní ionty jsou všeobecně pro člověka prospěšné a léčivé, kdežto pozitivní jsou destruktivní až smrtelné.

Životní energií a jejímu záření se blíže věnoval francouzský fyzik Alfred Bovis (1871- 1947). Kolem roku 1930 vynalezl měřící prostředek tzv. Bovisův biometr, který slouží jako radiestetická pomůcka k určování energetické kvality vibrací míst, materiálů, osob, potravin atd. Další zkoumání biometru pak v dalších letech vedlo ke stanovení stupnice založené na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Všeobecně se ujalo označení „jednotka bovis“, která se odpovídá přibližně vlnění o vlnové délce jedné tisíciny nanometru (cca 1000 bovisů = 1 nm). Jednotky bovis však nepopisují vlastní energii dané hmoty, nýbrž energie, které daná hmota přitahuje. Tak se může zdát, že tento předmět (místo, osoba…) tuto energii vyzařují.
Změřit (zjistit) vibrační úroveň místa, předmětu, osoby atd. lze radiesteticky např. pomocí kyvadla či virgule. Všeobecně se udává, že místa s hodnotou nižší než 6500 bovisů mají pro člověka škodlivé účinky. Při dlouhodobějším vystavením takto nízkým vibracím dochází k poklesu vibrací a inklinaci k onemocnění. Tato místa jsou škodlivá pro všechny živé organismy. Na průsečících Hartmannovy mřížky (geopatogenní zóny) se mohou tyto hodnoty dokonce pohybovat jen kolem 2000 bovisů. Předměty či místa s nízkými hodnotami bovisů však lze vyčistit či odstínit

Konec mayského kalendáře po 5125 letech trvajícím cyklu rozhodně konec světa neznamenal. Co víc- lidstvo vykročilo do nové éry, kterou během tisíců let mnozí předpověděli. Každý počátek nese množství změn. Jednou z mnoha z pohledu univerzálních energií je právě skokový nárůst energie měřené pomocí bovisů. Do konce roku 2012 se pohybovala naše životní energie průměrně v rozmezí 6000 až 14000 bovisů. V dubnu 2014 přišla další silná vlna, která hodnoty navýšila na 12000 až 22000 bovisů. Tyto hodnoty však nadále stoupají. Zároveň s navýšením hodnot vibrací živých organismů však stále dochází k energetickému navyšování celé planety

V souvislosti s vysokými energiemi, které k nám proudí, se také mluví o tzv. fotonovém pásu, ve kterém se právě nacházíme a který má pomoci díky vysokým vibracím vstupu Země do páté dimenze. Ať už použijeme k popsání jevů, které na naší planetě právě probíhají, jakákoliv slova, je důležité si uvědomit, že tyto jevy mají na naše bytí zde zcela stěžejní vliv. Nárůst vibrací jde ruku v ruce s čištěním emocionálních zranění současných i těch z minulých životů, s čištěním karem (viz. Karma jinak), probouzení duší a chápání vlastní podstaty bytí včetně pochopení životních úkolů a směřování k jejich plnění atd. Toto probouzení a čistění však s sebou nese spoustu negativních projevů (bolesti hlavy, ztráta orientace, výpadky paměti, výkyvy nálad, deprese atd.). Mnozí se v současné době potýkají s fyzickými či psychickými potížemi, které nemají zdánlivě opodstatněný důvod. Nastávajícím změnám je však třeba se nebránit a vycházet jim vstříc. Snažit se pochopit podstatu „problému“ a zpracovat ho. Na této cestě k novému věku totiž existují jen ty překážky, které jsme si postavili sami- v tomto nebo v nějakém z minulých životů a jen my je můžeme překonat.
Zdroj: http://oriens.webnode.cz/news/bovis-znamy-neznamy/
MISTR HILARION

Poselství pro týden 3.5. - 10.5. 2015

Milovaní,
jak kráčíte po cestách světa, v němž žijete, měníte se každým dnem vy sami, a také ti kolem vás. Ve všech těchto podobách se potkáváte sami se sebou a se všemi vašimi nuancemi a to si vyžaduje velkou odvahu a oddanost záměru, ale odměna za vaši vytrvalost je stále zřetelnější. Když se podíváte zpět do nedávné minulosti uvidíte, že všechny tyto zkušenosti vás přivedly až do tohoto okamžiku jasnosti a vnitřní síly. Každá zkušenost, kterou jste kdy prošli, přinesla hlubší vhled, moudrost a duchovní růst . Jak postupujete vpřed na své osobní cestě k vyššímu vědomí, uvědomění a pochopení, výrazně to ulehčujete ostatním, aby také našli svoji cestu. Prostřednictvím disciplíny a duchovních cvičení, která jste vykonávali po dobu mnoha let, jste se naučili, že láska k sobě je na vaší duchovní pouti mimořádně důležitá, protože prostřednictvím této lásky se přes vás vyjadřuje také božská láska.

Je dobré abyste měli na paměti, že jediným účelem vaší duchovní snahy je vytvoření a posílení vašeho éterického těla Světla. Toto tělo obklopuje vaše fyzické tělo a skládá se z mnoha různých vlastností a vrstev. Jak pokračuje očista člověka, každá vrstva (fyzická, mentální, emocionální, spirituální) potřebuje přetransformovat všechny energie a vlivy, které brání světelnému tělu, aby se stalo ve vašem životě dominantnějším. Světelné tělo se projasňuje a je zářivější. Nejvyšším cílem Božského plánu je, aby se lidstvo jako celek upamatovalo na Světlo, kterým v pravdě je, a aby více vyjadřovalo toto Světlo, dokud se nepřetransformuje všechna hustota. To se uskutečňuje v každodenním životě a v praktikování zlatého pravidla, že co činíme druhým, to se stane nám. Tento duchovní zákon vždy existoval, spolu se zákonem, že nemáme nikomu ubližovat.

Neváhejte na vaší duchovní cestě, když se před vámi tyto výzvy objeví. Tyto výzvy a zkoušky vás posouvají směrem k tomu, abyste se stali velkými bytostmi. Každý krok, který uděláte pro to, abyste dosáhli tohoto jediného účelu vaší inkarnace zde na planetě, je krokem k vítězství. Když se lidstvo posouvá za hranice duality a polarity, a zvolí si, že bude vyjadřovat a manifestovat větší Světlo, svět se rychle změní a přetransformuje. Dívejte se proto do budoucna s nadějí a s mírem v srdci. Pokud se opravdu snažíte o návrat do Světla, které je vašim opravdovým bytím, jste v souladu s plánem cesty vaší duše, kterým je přinést do všech aspektů vaší bytosti větší Světlo. Každý člověk který je nyní na Zemi inkarnován, má stejnou příležitost pokročit ve svém vědomí a uvědomění.

Vše je to otázkou volby, protože každý člověk prochází mezi frekvenčními úrovněmi dimenzí. Je zapotřebí, aby došlo k větší očistě obyvatel Země a její dlouhé historie zapomnětlivosti jejich obyvatel, kteří jsou Světlem. Všechny skutky a činy z minulosti, které zanechaly velké kapsy temnoty na mnoha místech planety jsou oblastmi, které jsou nyní čištěny a vylaďovány. Je důležité, abyste posílali lásku, světlo, léčení a podporu do těchto oblastí světa, kde jsou obyvatelé tak těžce zkoušeni a abyste pomáhali, jak to v této době jen jde. Představte si, že jste chvilku v jejich kůži, a jak byste byli vděčni za každou základní věc, kterou byste v takové situaci potřebovali. Modlete se za nejlepší výsledek pro ty, kdo trpí.

Je mnoho oblastí světa které budou různým způsobem transformovány a je důležité, abyste zůstali ve středu, v klidu a abyste vysílali Světlo, kam je to nejvíce potřeba. Chce to váš záměr a abyste se na to soustředili několikrát za den. Planeta Země je domovem pro všechny a je jediným domovem pro každého svého obyvatele. Posílejte Světlo a lásku a také svou vědomou a láskyplnou bytost.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

*****
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.
www.therainbowscribe.com
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one