Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
aura.A.jpg
AURA, JAKO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLE

Aura, jako taková je nejen informačním polem o nás samotných,
ale také nás samotné umožňuje informovat nejen o našem stavu energie, ale také
podle toho, na jaké vibrační a vývojové úrovni jsme my sami, nám
AURA UMOŽŇUJE KOMUNIKACI A BRÁT SI INFORMACE Z METRIXU celého vesmíru,
to znamená, že pokud nedosáhneme určité duchovní úrovně vývojově, nebude nám umožněn přístup
k informacím té určité duchovní úrovně duše. Jinak řečeno, podle toho zda jsme schopni informace
správně vyhodnocovat, a jimi se řídit, a toto NAPOJENÍ SE NA METRIXOVÉ VIBRAČNÍ ÚROVNĚ,
vždy je posuzováno vyššími duchovními bytostmi, jež nám buď povolí "vstup" nebo nám je odepřen,
a to i když jsme předtím už měli povolení k takovým informačním polím metrixu, pokud totiž duše udělá závažnou chybu,
jež ji hodí do nižších vibrací energetických systémů, je automaticky odpojena a znovu musí změnit své hodnotové nastavení
tak, aby bylo v souladu s tímto výchovným a rozvojovým vývojem duše, potom se jí znovu umožní napojit se na určitou tu její danou výši
energií a tím také je duši umožněn znovu i přístup k informačnímu poli metrixu.

Na tomto principu fungují jasnovidci, ale i diagnostici aury, věštci a také léčitelé, ovšem každý z nich má zcela jednoznačně přístup
jen do té "své vibrační úrovně", ale pozor, jsou tady na Zemi i takové duše- OSVÍCENCŮ, kteří nemají ŽÁDNÁ OMEZENÍ +MOHOU SI VYTÁHNOUT
Z AKÁŠE A METRIXU, JAKÉKOLI INFORMACE, tito lidé jsou zde pro pomoc druhým a většinou se narodili, aby nám zde pomáhali a vždy patří do
mnohem vyšších dimenzí, než drtivá většina bytostí tady. Jejich duše je vždy z dimenzí sedmé až patnácté, kdy se jejich úkoly tady specializují na určité
oblasti pomoci lidem nebo jsou zde vysláni, jako "vědci", kteří napomáhají v lepší tvorbě FORMACE TĚLESNÝCH BUNĚK A JEHO následné odolnosti
k pozemským nemocem - o takovýchto lidech se moc nemluví, nejsou ani slavní, ani nejsou moc na očích a jejich metody léčení jsou ovšem jedinečné
nebo zcela ojedinělé na celé planetě / sem patří i tato moje léčba Spirit, která je určená k tomu, aby nalezla co nej-efektivnější a rychlý způsob pře-vibrace na vyšší
frekvence, do nichž vstupuje každým rokem tato planeta. A zároveň, aby zde jsoucí lidé a zvířata = bytosti mohly snadno se nejen přizpůsobovat, ale aby jim mohla
být lehce upravována jejich těla i jednotlivé stavební buňky, takže je jim pomocí velmi vysokých vibrací upravena jejich DNA, čímž se umožní restart jejich imunity
a mohou tak nastat změny v jejich životech i zdraví-tímto je také obnovována energie v centru duše a pře-nastaven její energetický potenciál a její "předloha pro zhmotnění těla",
takto může následně dojít i k uzdravení u nemocí a potíží, které jsou již delší dobu chronické nebo už si s nimi lékaři nevědí rady, vše je upraveno v základních buňkách DNA,
kde dochází k pře-nastavení základního formačního plánu pro fyzické tělo./

Proto je možné, když jde člověk k léčiteli, že jeden mu provede svou léčbu a nic se nestane a stav se nijak nezmění, a potom se dostane nemocný k "léčiteli" na nejvyšší úrovni a tam je mu pomoženo, podle toho, jak se duševně u léčby změní, proto je vždy nutná práce na duchovní úrovni u této léčebné techniky, neboť podle toho, do jak vysoké úrovně se duše nemocného při osobní práci na sobě dostane, podle toho je mu v posledních sezeních léčby a očisty také ZMĚNĚNO JEHO NASTAVENÍ PRO FORMACI ve fyzickém těle a následně také podle toho je mu umožněno také informační napojení se na metrix i akášické záznamy a podle toho, může znovu začít plnit nové nebo původní svoje úkoly tady na Zemi, aby energii vrátil do vesmíru, která mu byla propůjčena při léčbě léčitelem vyššího řádu. Přičemž léčitel vždy ví, kolik a co je nutno udělat pro toho daného člověka, kterého má léčit, neboť si o něm smí prohlédnout veškeré nutné záznamy v jeho všech bytích+vidí tudíž to, co má taková bytost spravovat a proč.Né vše ovšem smí být vyjeveno dané léčené bytosti, aby se nezhoršil jeho stav vlivem frustrace z toho, že bude znát, co v minulosti udělal a čím vším porušil karmické zákony.

Tady vidíte, že vaše AURA je velmi citlivý počítačový systém v energetickém podání a léčitelé jsou takoví v přirovnání IT specialisté, kteří vám jej opraví nebo obnoví v daném porušeném bodu, či zcela nově nahradí tu část, kde to vůbec už nefunguje. /Marcela Abha Kunz/
human-aura.jpg
KOMUNIKACE S INFORMAČNÍMI ZÁZNAMY METRIXU

Komunikace je TELEPATICKÁ a probíhá přes sedmou a osmou čakru, je-li jedinci povoleno
potom je mu uvolněna komunikace
-jasno-sluchem
-jasno-viděním
-jasno-myšlenkami

Proto mají někteří lidé přístup jen k jednomu typu napojení, to je zase podle jejich ÚROVNĚ.
kterou SPLŇUJÍ PRO NAPOJENÍ, o tomto napojení se na informační pole záznamů metrixu
rozhoduje vždy rada vyšších bytostí, jež tyto záznamy střeží. KAŽDÝ JEDNOTLIVEC
JE NAPOJOVÁN JEN K TĚM ZÁZNAMŮM, KTERÉ JE SCHOPEN SPRÁVNĚ VYHODNOTIT
A SPRÁVNĚ POUŽÍT!!!

JASNO-SLUCH
je komunikace pomocí přenášení telepatických vjemů, které se pro srozumitelnost jedinci mění
ve zvukovou vlnu -to je, že jedinec slyší slova, která jsou mu sdělována tak, aby jim dobře rozuměl.
/omezení je v tom, že né všechny informace jdou slovy sdělit, pro některé informace prostě tady na této planetě
slova nejsou a nemohou ani existovat/

JASNO-ZRAK
-telepatická komunikace je sdělována jedinci přes obrazovou formu, jako v jednotlivých obrazech-nejprve jednoduchým způsobem,
potom až jeho duch se posune zase výše v duchovní oblasti, je mu umožněno vidět děje, jako sny a pokud je duchovně ještě výše,
jsou mu "promítány, jako filmy a to v celé barevné škále, které zde na Zemi ani nejsou.

JASNO-MYŠLENKY A TELEPATIE
-informace jsou jednotlivci sdělovány vkládáním myšlenek- nejprve nápadů jednotlivě,
pokud vystoupá duchovně výše, potom jsou mu celé věty a nápady sděleny vložením přímo do jeho mozku,
pokud se dotýká už NEJVYŠŠÍ SFÉRY KOMUNIKACE JE S NÍM KOMUNIKOVÁNO JEN TELEPATICKÝMI ROZHOVORY s duchovně vyššími bytostmi.


Nejvyšší a OSVÍCENSKÁ KOMUNIKACE
- jednotlivec NEMÁ OMEZENÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Z CELÉHO UNIVERSA
-SMÍ KOMUNIKOVAT všemi třemi způsoby / to je jasnozrak, jasnosluch i telepatie myšlenek /
-SMÍ DO jakéhokoli záznamu akáše !!!
-SMÍ SE NA COKOLI A KOHOKOLI BEZ OMEZENÍ NAPOJOVAT
-SMÍ SDĚLOVAT URČITÉ INFORMACE-JEMU JE SDÍLENO, KTERÉ, tak aby nepoškodil sebe ani toho,
komu je sděluje
-SMÍ STABILNĚ KOMUNIKOVAT S VYŠŠÍMI BYTOSTMI, které mu pomáhají plnit tady jeho složité úkoly
/Marcela Abha/
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one