Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
Energie duse druky nahled.jpg
AURA

-CO TO VLASTNĚ JE

-CO NÁM MŮŽE ŘÍCI

-JAK SE ČTE NEBO JAKÉ INFORMACE O NÁS DÁVÁ

Tak toto jsou dotazy, které si klade zřejmě mnoho lidí.
AURA - je tedy informační pole kolem nás, jednoduše řečeno. Je vyzařování všech duchovních těl, z nichž je složeno tělo jemno-hmotné a těla fyzického. Funguje , jako ochrana a také, jako informace o svém nositeli - tedy o nás samotných. O našem stavu fyzickém, ale i duševním a duchovním a stejně tak o emočním rozpoložení a mentálních úvahách. Jak vidíme, je tedy složená z mnoha vrstev, jež potom tvoří celek auryckého těla.

OCHRANNÁ FUNKCE AURY
-spočívá v tom, že nás ochraňuje proti pronikání negativních energií, útoků a ovlivnění, aby pronikla do naší podstaty, a tak se potom následně projevila ve fyzickém našem světě. Projevy negativních energií jsou různé, buď se přímo ZAKÓDUJE DO VAŠÍ PODSTATY nebo NARUŠÍ VAŠE ENERGETICKÉ ROZVODY, ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JE ÚTOK NEGATIVNÍ ENERGIE SILNÝ , A TAKÉ NA TOM, JAK A KTERÝM SMĚREM JE CÍLEN, tedy co má poškozovat, a kde má způsobit škodu a proč. Toto už mnohdy souvisí s karmickými závazky ducha, do jehož aury se snaží NEGACE PRONIKAT. VŽDY JDE O TO, ŽE dle karmických zákonů se energie musí DOROVNAT A VYNULOVAT- TEDY AKCE A REAKCE PLUS + MÍNUS, VŠE VE STEJNÉ DÁVCE, POKUD NENÍ KONCENTRACE ENERGIE UMOCŇOVÁNA MAGICKÝMI ÚČINKY A SMĚROVÁNÍM. Tak toto vše se zapisuje nejprve do auryckého těla, teprve potom je to energiemi předáváno do DNA energetických informačních oblastí buněk.
Diagnostika tohoto jemno-hmotného spektra nám umožňuje potom poznat, co a proč se nám děje, a jak je tomu možno předcházet nebo se bránit. Mnohdy takto "zformovaná negativní energie", je formována tak, aby mohla pronikat trpělivě do vaší aury, a ničit tak váš původní záměr tu na této planetě v tomto vašem životě. Takto zformované negace se spojují a množí silou vašich vlastních negativních úvah a myšlenek, která vychází z vaší podstaty a až je tato síla tak veliká, že NARUŠÍ VÁŠ OCHRANNÝ PLÁŠŤ AURY A TAK PRONIKNE do vaší podstaty nebo dokonce se zapíše do vašeho DNA ve fyzickém těle a tak se projeví i ve vašich životech, následky jsou nezdary, smůla v celém životě a nemoci i karmického rodového rázu nebo nemoci zhoubného charakteru. Vše je spojeno s vaším karmickým zatížením. Proč je zformovaná negace velmi účinná? Jednoduše proto, že obsahuje také náboj tvůrčího úmyslu - tedy myšlenky, a tento náboj může být velmi značný, pokud je použito magie zničujících frekvencí, tady je mluveno už o kletbách, ani nemusejí být temných sil-tedy černá magie, úplně postačuje mnohdy to, co si o sobě myslíte vy sami, jak sami sebe nazvete-podceníte se nebo proklejete, byť neúmyslně. (napříkladu...já jsem hloupý...jsem nešika, aby do toho čert kopl..a tak dále, pokud si toto o sobě často myslíte, tak jsou to VAŠE OSOBNÍ KLETBY A MAJÍ TAKÉ SILNÝ NÁBOJ- tím je váš vztek na sebe. Takže pozor na to, co si o sobě byť jen myslíte, natož co o sobě říkáte! ) A potom stačí se ocitnout jen na STEJNÉ FREKVENCI S TAKOVOU VLASTNÍ KLETBIČKOU +REZONUJETE STEJNĚ A MÁTE UŽ TRHLINU V OBALU AURY!!!

JE-LI TO navíc černá magie, potom jste oslabováni v dobru a posilováni ve zlu, potom pokud podléháte vlastní agresivitě, splatíte vše a vždy!!!
Zákon rozhodnutí vás vede se denně rozhodovat, pokud podléháte negativitě a zlu, agresivitě, potom jste vychováváni nemocemi, špatnými zážitky a zkušenostmi na vlastní kůži, neboť v minulosti jste toto činili jiným, a tak v zákoně energie a její rovnosti se vám to také vrací. Proto si mnozí z vás nesou na sobě velmi mnoho negací, jichž je nutno se zbavit a naučit se jinak chápat sebe i svět a situace kolem vás, pokud toto pochopíte, je možné vám snížit vaši karmickou zátěž, ať už čištěním a změnou myšlení a hodnot ducha, to je restart duše a jejích žebříčků hodnot - máme každý svůj vlastní neexistují 2 stejné, nebo´t každá bytost je originál svého vlastního vývojového stupně!
A tohoto je využíváno při "karmických hloubkových léčbách", a proto je možné snížení závazků a tím změna života i situací kolem vás i ve vás samotných-mluvím teď o nemocech, což jsou také výchovné programy ducha, podléhající také karmickému zákonu.
Proto je možné u někoho stejnou nemoc úplně vyléčit a u někoho ne. Vlivem toho, že pochopí svou chybu, napraví ji a chce se poučit a vyvíjet dál tady v tomto bytí.

INFORMAČNÍ POLE AURY
- o tomto bylo a je už mnoho známo. Je více vrstev jemno-hmotných těl, ale mezi nejdůležitější patří
-emoční tělo
-mentální tělo
-duševní tělo
-duchovní tělo
-hmotné tělo
vaše aura vás posiluje nebo oslabuje, podle toho, zda konáte chyby a jak závažné,
dle toho je oslabována a na tom, kterém orgánu se to může projevit i ve fyzickém těle, Každý náš orgán
má tedy svou energii v auryckém těle, proto je možné z ní udělat i diagnostiku a pomocí doplnění energie v daném místě
také léčit s projevy na fyzickém těle. Mnohdy je toto účinnější, než podávání léčiv do fyzického těla, neboť je to spojeno
se změnou ducha a poučením se z vlastních chyb, čímž se odstraní vlastní PŘÍČINA NEMOCI a může tak dojít k uzdravení,
buď na částečné nebo úplné úrovni, dle toho, na kolik jste pochopili svou chybu z minulosti.

AURA JE TEDY VYZAŘOVÁNÍ NAŠICH DUCHOVNÍCH TĚL A TĚLA FYZICKÉHO.
KAŽDÉ TĚLO MÁ SVOU VRSTVU A TAKÉ KAŽDÝ FYZICKÝ ORGÁN MÁ SVOU VRSTVU, KTERÁ SE ZOBRAZUJE V AUŘE.
/M.Abha Kunz/
aura-672x372.jpg
AURA A NEMOCI

JE JASNÉ JIŽ, ŽE KAŽDÝ ORGÁN MÁ V NAŠÍ AUŘE SVOU ENERGII ZAPSÁNU, takže jakkoli je postižen nebo ničen negacemi a karmickými zátěžemi je viditelné také v naší a především v naší auře, proto je možné si udělat o našem zdraví obrázek také z energetických těl našich čaker i aury. Každý zápis karmických negativních energetických systémů je zaznamenán i do aury-respektive do některého jejího jemno-hmotného těla a na základě toho se potom , podle "formátu postižení negacemi" také v našem nevědomí spouští daný program pro určité nemoci nebo i postižení. Je tak dříve, než k tomu dojde v projevech fyzického těla možné zaznamenat signály onemocnění už v energetickém těle aury a samozřejmě i čaker.

Každá nemoc má tedy svůj důvod, proč nás postihuje. Jde buď o "úmysl magické energie zakotvené v systému naší aury", vlivem kleteb, uřknutí, zloby, nepřejícnosti nemo vlivem přímo silně působící temných sil ukotvených v našem jemno-hmotném těle nebo také už ukotveném přímo v zápisu energií v našich buněčných základech DNA. Jde tedy buď o ovlivnění cílené od cizích nebo také karmická ovlivnění naší vlastní vyřčené kletby, která se otočila proti nám , buď zpětným odrazem nebo nevědomně jsme se do ní sami dostali vlivem okolností a karmických provázaností vztahových mezi jednotlivými dušemi. Jak to mohu doložit pravdivým příkladem:
...z jedné generace otec zabil své dítě, vyšetřoval a zatkl jej policista, otce uvěznili a za čas vyrostli jejich děti a aniž se byli kdy viděli okolnosti karmy je svedly dohromady a vzali se, měli spolu dítě a jejich otcové tak vůči sobě, co použili za kletby, tak všechny se žel dotýkaly jejich vlastních dětí a potomků, aniž si to uvědomili...žel příběh z pravdy, i takto vidíte, že působí karmické blokace a kletby na vás, aniž si to uvědumujete, co říkáte, VŠECHNO MŮŽE V KONEČNÉM DŮSLEDKU POSTIHNOUT I VÁS A VAŠE DĚTI ! Myslete tedy nad vlastními slovy, vlastními emocemi, pocity a držte svou zlost i agresivní projevy na uzdě, VŠECHNO SE VÁM JEDNOU VRÁTÍ - ZÁKON ODRAZU JE NEÚPROSNÝ A DOSTIHNE KAŽDÉHO !!!

AURA A SMRT

-otevření auryckého těla na více, než 20 cm bývá jasným znakem poškození energetického toku natolik, že jde již o ohrožení života ve fyzickém těle. Aura bývá ve většině případů uzavřená, a uzavírá se také zcela samovolně po určitém čase, aby ochránila svou energii a také fyzické tělo. K otevření aury může docházet jednak při čerpání energie z vesmíru, to bývá většinou řízené relaxací nebo zcela automatickým "naprogramováním se" u jednotlivce, ale také to bývá většinou znakem napadení nebo ohrožení negativními energiemi daného jedince. Tak se stane, že mnohdy jsme, jako by najednou unaveni-to je tak zvaný upíří odběr, ať už úmyslný nebo zcela nevědomý od jedince, který je v naší blízkosti. Toto je v pravém slova smyslu "krádež energie", která je velmi tvrdě postihována v karmických závazcích. Toto je totiž tabu v energetickém světě a je to tedy velmi tvrdě postihováno, většinou už za krátký čas se objeví ve fyzické rovině upíra potíže charakteru zrovna zdravotního-tedy jde o spouštění přímo programů BLOKACE NA ZDRAVÍ- NA HOJNOSTI ZDRAVÍ. Takže lidé, kteří se k vám chodí takto -vykecat nebo takto "doplnit" si sami zadělávají na velmi těžká onemocnění, neboť se jim najednou nahromadí "jejich dluhy energie", které musejí vrátit a protože není většinou od kud brát stane se jim, jako by najednou, že jsou nemocní, bez energie, bez možnosti napojení se na nebe a bez možnosti načerpání si vlastní energie od zdroje.

Pokud se častokráte děje, že vám někdo "sebere" vaši energii, jste oslabení a máte také otevřenou auru, což bývá problém i v tom směru, že si k vám chodí "cucnout"energii také různí tvorové energetického světa, děje se tak v rovině mentální astrální a hlavně v nižších vrstvách, kde sídlí elementární energetické mentálně vytvořené stvůrečky nebo i napadající paraziti, larvy a jiné energetické vesměs negativní výtvory myslí nás živoucích tvorů v různých rovinách.
Je nutno říci, že existují i roviny s převahou negací a do těchto rovin se stahují takové energetické stvoření, a pokud se ocitneme vlivem toho, že nám bylo odebráno mnoho energie z naší aury v této vibraci toků energií, potom se nám snadno a lehce může stát, že jsme "napadeni v auryckém těle entitami", jež nám sají v různých čakrách naše zásoby a tím oslabují nejen auru, ale především veškeré orgány našeho fyzického těla. Čímž umožní oslabení imunitního systému a následné onemocnění -třeba virózu nebo i nakažlivou nemoc a napadení bakterií, které se bude naše tělo těžce bránit. Takto je ohrožen i náš život vlivem takových entit z nízkých vibračních toků, pokud se ovšem rychle začneme doplňovat a uzavírat centra i aurycké tělo a s pravidelností dbáme na to, abychom měli dostatek energie, rychle se naše energie obnoví a aura zacelí.

Pozor na to, je-li aura otevřená na více, než 20cm nastává brzký konec a smrt, neboť tělo aurycké se otevírá a tak víc a více uvolňuje ducha až dojde k úplnému uvolnění a odpojení od fyzického těla a nastane smrt fyzického těla.
/ M.Abha Kunz /
AURA A BARVY

-každé energetické centrum má své zabarvení, dle toho, jaký pocit máte nebo dle toho, jaké
karmické závazky máte, co se máte naučit a co naopak máte posílit
- a samozřejmě podle toho, jak máte dané centrum aktivováno, čím je zanešeno, jakou negací
a jakými myšlenkami, úmysly a činy jsou zatížena jednotlivá centra, podle toho je naše energie
jasná nebo zastřená nebo zcela tmavá, či jen potemnělá

- čakrová centra samozřejmě ta hlavní, ale i ta vedlejší mají svou barevnou škálu, všechno je
dáno frekvencemi a rychlostí otáčení energetického jednotlivého centra. Vlnovou délkou takové
energie a tím i čistotou nebo zastřením a zatemněním.

-čím světlejší barvy máme v centrech čaker, tím čistější je naše energie a tím jasnější bude i barevnost naší aury.
Jakmile však máme na svém kontě zlé činy máme podle toho i tmavou barvu v každém centru a celkově
je naše aurycké zabarvení buď sestaveno jen z několika barev převládajících nebo je energie zcela mlhavá a
objevuje se jen temné odstíny až černé díry v auryckém těle

Proto je naše informační pole pro ostatní lidi intuicí rychle čitelné, aniž si to sami uvědomujeme. Proto ihned víme,
zda je onen člověk jdoucí naproti nám v pohodě nebo zda je naštván, či je ve velikém zmatku nebo stresové situaci,
důvodem je to, že naše vlastní centra REAGUJÍ NA KOLEM JSOUCÍ LIDI, BYTOSTI i věci, protože všechno má svou vlastní auru!!!
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (26 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (6 | 5%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (58 | 48%)
Nevím (15 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (9 | 8%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one