Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
2-anděl +země..jpg
Akásha + její záznamy
*Přehled příchodů a odchodů – první typ Akašické kroniky *

Když přijdete na planetu, aktivujete tuto jedinečnou osobní krystalickou strukturu a vaše Vyšší Já pak zodpovídá – jako strážce – za tento krystal, zatímco jste zde. Vyšší Já každého člověka je stále na mé straně závoje, ale má výhonky – dalo by se říci – které umožňují, aby jeho části a kousky přišly do styku s vámi a planetou. S těmito částmi přicházíte do styku při meditaci. Jakmile jednou dorazíte na Zemi, energie Vyššího Já je spojena se Zemí po celou dobu existence Země.
Život, který právě nyní prožíváte, je vyryt do této krystalické struktury. Rozhodnutí, která děláte, duchovní či jiná, všechno, co zažíváte, čím procházíte jako lidská bytost, tím vším je onen krystal nasycen. Vlastnosti krystalické struktury jsou velmi dobře známé vaší vědě. Jde o minerál s atomickou strukturou, jež má dlouhodobé atomické uspořádání. Což vytváří jedinečnou vlastnost, která byla záhy objevena, totiž paměťovou. V našem případě se dostáváme o velký kus dále za cokoliv, co bude vaše věda kdy mít… krystalickou strukturu obsahující nedotknutelné životní lekce, znalosti, paměť a vzpomínky. Co si však neuvědomujete, či ve 3D nechápete, je, že krystal má též v sobě uložen potenciál budoucnosti. Těžko se to vysvětluje, opravdu, ale držme se prozatím jednoduchosti.

Žijete svůj život na Zemi. Jakmile jste skončili a zažijete to, co nazýváte smrtí a co my nazýváme přechodem, vrátíte se na chvíli do Jeskyně stvoření. V tomto okamžiku je vše, co jste zakusili a naučili se, zapečetěno do tohoto krystalického předmětu a poté vaše pozemská esence a osobní posvátná část vašeho Vyššího Já opustí planetu.
Dalo by se říci, že tento krystalický záznam je jako kruhy na interdimenzionálním stromě. Umisťuje na sebe život za životem, vše, co jste se naučili a vše, co nastřádala vaše DNA. Je to mnohem důkladnější, než byste čekali, neboť změny, které nastaly ve vašem vědomí, pokud k nim došlo, zůstanou na této planetě v podobě vibračního posunu. Zůstávají zde po celý zbytek existence civilizace, jelikož jsou umístěny přímo do Krystalické mřížky Země samé. Můžete tedy říci, že samotná Země se rozeznívá vaší vibrací… minulou a přítomnou.

Nic není promarněno, nic není ztraceno, drahá lidská bytosti. Co zde uděláš, zůstává tu. Všechno to, co jsi dělal, všechna rozhodnutí, všechno pochopení, láska, radost, dramata a žal… neexistují jen pro Tebe, jsou i pro Zemi. Takže vibrace Země samotné je tvořena energií triliónů životů, vytvořenou lidstvem za dobu přibližně 50.000 let.
Nejde o “časovou kapsli”, je aktivní pořád. Časová kapsle je pasivní. Interdimenzionální věci jsou stále v “teď”. Proto tedy není na ničem z toho razítko času. Prostě to “je” a je to “viděno” planetou jako trvale aktuální. To znamená, že cokoliv jste zažili, je to stále zažíváno a je to čerstvé.
Po určité době pozemského času můžete Zemi znovu navštívit. Většina z vás tak učiní, jelikož jeden život na planetě je jako jeden den v životě vyššího plánu. Vyšší plán je souhrnem stovek vašich životů a Duch vás nevidí jako člověka v tomto životě, ale jako nadčasovou, svatou bytost, která je součástí Boží rodiny, která pracuje pro Zemi. Která zde byla znovu a znovu v rozličných inkarnacích či “výrazech karmické energie”. Toto je pro vás velice obtížné pochopit a přijmout, neboť se domníváte, že život začíná narozením a končí smrtí. To není pravda o nic více než představa života začínajícího za svítání a končícího za soumraku. Pokračuje a pokračuje a každý život je jako jeden den v rámci většího života. Opakovaně se probouzíte a usínáte… znovu a znovu.
Nazvali jste tento proces reinkarnace. Vyjádření vašeho Vyššího Já znovu přichází na Zemi. Mimochodem, je to totéž Vyšší Já. Přemýšlejte o tom chvíli… mnoho životů, mnoho obličejů, obě pohlaví… stejné Vyšší Já.Vejde stejně jako kdykoliv předtím a umístí novou energii jako počáteční vklad do krystalu, který je váš. Pak se narodíte na této planetě a pokračujete ve své cestě zdánlivě jako někdo jiný. Poté onen život žijete. Jakmile skončíte, stává se to, co jste zažili a naučili se, dalším leto/kruhem na krystalu/. Postupem času je ta posvátná struktura krystalu nasycena stovkami letokruhů životů. Jedno Vyšší Já, mnoho životů, mnoho jmen a obličejů… všechno /VY/. Toto je esencí Jeskyně Stvoření a procesu Krystalické mřížky. Takto to funguje. Cokoliv uděláte, zůstává zde na této planetě a přispívá k energii všeho lidstva, které bude následovat.
Tolik souhrnně k Akášické kronice v Jeskyni Stvoření. Těžko se vysvětluje část týkající se toho, jakým způsobem je v něm též obsažena budoucnost. Neboť v Krystalické mřížce jsou také všechny možnosti životů, které byste žít mohli. Pomáhá to nastavit, kým budete příště. Já vám to neumím vysvětlit a ani se o to nechci pokoušet, snad kromě toho, že řeknu, že v tomto všem je záměr. Mnohými to bylo označeno jako “karma”, pokračování nedokončených záležitostí, něco jako když se probudíte zítra ráno a budete dodělávat úkoly, ke kterým jste se zatím nedostali. Ty úkoly na váš čekají…. jsou budoucností. Ale vezmete-li v úvahu interdimenzionální energii, ony existovaly vždy a ovlivní to, co uděláte po probuzení.


*Druhý typ Akašické kroniky*

Nyní popojděme k dnešnímu vyučování. Je další druh Akášickékroniky. Existuje miniaturní Akášická kronika, která se objeví v samotné vaší DNA při narození. Je utvářena v děloze a předána při porodu. *Je to Akášická kronika toho, kým jste a kým jste byli na Zemi.* *Obsahuje taktéž potenciály toho, co byste mohli dělat, nesené ve vláknech DNA ve vás.* Může se zdát, že jde o věc totožnou s týmiž atributy u krystalických záznamů v Jeskyni Stvoření, ale tak tomu není. Záznam v jeskyni se týká všeho lidstva. Je spojen s Krystalickou mřížkou Země. *Účelem záznamu ve vaší DNA jsou individuální objevy, uvědomění, karma a životní lekce. *
Je to ezoterické. Dokonce i vám to připadá zvláštní, ne? Někdo to může dokonce označit jako neuvěřitelné, že ve vaší DNA je záznam o tom, kým jste kdy byli. Promluvme si o tom. Budeme mluvit o tom, jak vás to ovlivňuje. Budeme mluvit o tom, co to znamená. Všechno toto vám předáme během krátkého časového úseku, zhuštěného do tohoto dnešního poselství.
Někteří z vás se ptají/:/”Dobrá/, /Kryone, právě to je záhada. Chápu, co říkáš. Chystáš se vyučovat skutečnost, že sem přicházíme s mnoha energiemi z minulosti. Ale co v prvním okamžiku na Zemi? Máme krystal bez letokruhů, dalo by se říci. Nemáme žádnou energii z minulého vyjádření, žádnou minulou zkušenost na Zemi. Tak co s tím? Co se pak stane?”/

/Toto je velice logická otázka. *Existuje energie známá jako enegie “nováčka”, která je na planetě výjimečná. *Většina z vás, kteří toto čtete, to zažila. Též existuje mnoho nově příchozích! Vězte: Kryon si je velmi vědom povahy geometrické progrese. Tím chci říci, že počet lidských bytostí na této planetě roste exponenciálně. Jak tak populace narůstá, znamená to, drahé lidské bytosti, že existuje mnoho, mnoho nováčků. *Neboť, ať už je procento starých duší jakékoliv, je ještě vyšší procento těch, kteří zde dosud nebyli.* Atributy nově příchozích jsme probírali při jiných přiležitostech. Nyní jste již dále.
Vím, kde jsem, na tomto místě zvaném Kelowna, v této zemi nazývané Kanada. Zmiňuji tyto věci kvůli těm, kteří vše budou poslouchat nebo číst později. V této místnosti, při poslechu v reálném čase, není ani jeden nováček. Vy všichni jste tu již byli dříve. Proto je pro vás všechny v této místnosti naše poselství zhuštěné a efektivní. Není zde ani jeden, jehož by se netýkalo. Jsou zde některé velice staré duše, původní zdrojové duše z Lemurie. Též mnoho z vás jimi není, ale přišli jste na tuto planetu jednoduše tolikrát, že ony vrypy jsou v mřížce po stovkách. Staré duše, a těmi opravdu jste, nyní k vám promlouvám.
Poslouchejte, protože tohle je důležité pro pracovníky Světla.


*Je to v DNA

Dítě se narodí a DNA vnese energie Akáši přímo do jeho osobnosti. Tyto energie mohou všichni okamžitě vidět. Jako první věc dojde na karmický zůstatek. Karma je reálná. Mluví o tom některé z nejdůkladnějších esotericky zaměřených systémů víry na této planetě. Některé z nejstarších systémů víry, které vy máte, učí nejdříve o karmě. Jsou obeznámeny s tímto systémem příchodů a odchodů a s tím, co pro lidi znamenají.
Před 19 lety jsme vám řekli, že karma je jednou z prvních věcí, které byste mohli změnit v této nové energii. Řekli jsme, že Pracovník Světla se jí automaticky zbaví, pokud věnuje čistý záměr posunu k většímu uvědomění. Řekli jsme, že jde o “implantaci povolení zbavit se karmy”. /tehdy v r. 1989 byl použit název “implantát”/. Karma je energií přenášenou z dřívějšího života a týká se nedokončených lekcí, které se nikdo z vás v tomto kole již učit nepotřebuje. To je jeden z velkých darů velkého posunu pro vás. Není to žádná novinka. V našem příkladu výše ji však právě narozené dítě obdrží. Většina lidských bytostí dnes narozených karmu má, protože ještě neuplynulo dost času k vytvoření skupiny pracovníků Světla reinkarnovaných bez karmy. V našem příkladu se ono dítě rozhodně až později, zda svou karmu anuluje nebo nikoliv. Pokud dojde k anulaci v jednom životě, stará hlavní karmická témata se do dalšího nepřenesou.

Nastavení životních lekcí a energie osobnosti dítěte jsou založeny na krystalické Akášické kronice a jsou přeneseny na dítě pro porodu. Dá se řící, že začíná další den a člověk pokračuje ve svém celkovém “příběhu” na Zemi. Dítě začíná růst a o tom jsem již dříve mluvil. Opakuji, že matky budou souhlasit, protože vidí, že vůbec nezáleží na tom, odkud dítě pochází nebo kdo jsou rodiče… dítě přebírá Akášický záznam a energii ze svých minulých životů. Matky to vědí, neboť zažívají děti stejných rodičů, které se jedno od druhého velice liší. Jedno je talentované, druhé ne. Jedno je bojácné, druhé nikoliv. Což se dá, drahá lidská bytosti, vysvětlit pouze tím, co Ti povídám – že je to v DNA.Rezonují s Akášickou kronikou své vlastní minulosti. Přicházejí přímo z Jeskyně Stvoření, kde si nechali otisknout do své DNA atributy svých minulých životů a začnou své putování. Vezmeme-li v potaz rodokmen, možná vypadají jako otec a matka, a dokonce mohou mít i některé z jejich osobních vlastností, ale základní témata jejich životů /životní lekce/ pocházejí z jejich vlastních minulých životů. Popovídejme si o tom, co získají, když přijdou /na Zemi/.

Strach či beze strachu: Kvocient strachu člověka bude záviset na tom, co se naučil a čím prošel v minulosti. Samozřejmě, pokud jde o staré duše, přistupují k životu nebojácně, neboť si hlavními strachy procházely znovu a znovu.Některé z nich jsou bojovníky, a to velmi silnými. Vstupují do situací, jako by realitu vlastnily. Jestliže tu byly jen párkrát, méně než 30 či 40 krát, stále se bojí. Jiné přicházejí z života plného strachu, kde nedělaly nic jiného, než se bály. Bály se ve smrti, bojí se za života a můžete to vidět v jejich očích. Bojí se života jako takového. Matky po celé planetě tráví spoustu svého času tím, že se pokouší zbavit své děti strachu! Milují své děti a nechápou, proč jsou ve všem tak váhavé. Ale ty matky vědí, že to nezpůsobily. Přišlo to odjinud.

Záliby: Sledujte děti při vývoji jejich vlastních zálib. Co jim chutná? Jakou hudbu mají rády? Čím se rády zabavují? Co je uklidní, rozruší nebo rozčílí? Jsou všechny velice odlišné a nespojují se nutně s biologickými rodiči. Zajímavé, ne? Proč tomu tak je? Povím vám tajemství: Věnujte pozornost jídlu, které mají rády, protože to vám poví, kde kdysi žily. Všimněte si toho, jelikož to prozrazuje hodně o tom, na co si DNA zvykla a znovu -všimněte si zálib. Jaká hudba se jim líbí? Co pohladí jejich duši? Co sledují? Co je přitahuje? Je to utvářeno DNA z Akáši… kým bývaly, co se naučily a co jim předává krystalická minulost.

Děti milují bláznivé nápady dneška. Nováčci jednoduše půjdou s proudem a budou si užívat všech těch nových věcí, protože jde o jejich první výlet. Ostatní tak začnou, ale brzy je to unaví a přejdou k věcem, které “na ně volají z jejich DNA”. To se týká i jejich minulých vloh a zájmů. Někteří se okamžitě vrhnout na “retro”, k velkému překvapení svých “stařešinů”. Jejich DNA obsahuje záznam všech minulých životů, které se tvoří jejich nynější podobu.
Vlohy: Buď je mají nebo ne. Jsou schopny udržet notu nebo nejsou. Některé z nich talenty překypují! Některé jdou od narození výtvarně nadané, jen přenášejí to, co obdržely z Akáše v bezprostředně předcházejícím životě. V DNA se nacházejí životy plné kreslení, barev, tvarů a nádherné hudby. Některé děti přicházejí jako hudební mistři a ve věku 3 či 4 let je již jen otázkou dostatečného rozsahu prstů, kdy budou moci opět hrát na keyboard či na struny kytary. Mnohé z nich jsou ihned přitahovány nástroji, na které kdysi hrávaly a jejich talent je daleko za možnostmi toho, co mohly být naučeny v tomto životě. Jak toto vysvětlíš, lidská bytosti? Vše je utvářeno Akáší.
Osobnost: Jak dítě roste, jeho osobnost je zdánlivě ovlivňována okolím, někdy je to potěšující, někdy ne. Jako rodičům se vám to občas vymyká z kontroly, přesto jste dělali vše správně! Přemýšlíte: “Jak se mohlo mé dítě takto vyvést? Proč není po mně? Proč s nimi musím bojovat, abych je přiměl chápat něco jako zdravý rozum? Vůbec nejsou podobní mně ani mé rodině.”
Později, jako dospělí, se mohou vydat cestami, které byste nečekali… cestami, jimž jste je neučili. Budete se divit, jak vaše dítě mohlo provést něco tak hrozného. Jiní řeknou: “Není nádherné, že mé dítě má dokonalé vědomí? Myslí jako já. Učil jsem je dobře.” A já ti povím pravdu, drahá lidská bytosti. Vaše děti jsou často vašimi rodiči /z dávných dob/. Přicházejí do karmické skupiny, abyste se nadále vzájemně učili. Rodiny se vtělují do rodin ve výcvikových skupinách, platí zvláště pro osvícenou výchovu. Tím říkám, že existuje systém výchovy a vzdělání. Čekali jste to? Chci vyjádřit toto, drahá lidská bytosti, odměna za vaši práci na této planetě – poslouchejte – odměna za tvou práci na této planetě bude vyryta do krystalu jako potenciály potomstva z tebe//zrozeného. Je snadné považovat to za svou zásluhu, ale vlastněto nejste vy, kdo jim toto dává. Jde o koloběh výchovy - od dítěte k rodiči, od rodiče k dítěti.

Což znamená, že vy, kteří tu sedíte, nejspíš zalidníte tuto planetu pracovníky Světla, a to i kdyby nevěřili v totéž co vy. Budou dětmi Světla. Jejich srdce budou rezonovat s informací, která se nacházela ve vaší buněčné struktuře. To jste jim předali. Je to součást systému. Je to složité. Jedná se o kombinaci toho, z koho pocházejí, jejich karmických rozhodnutí ohledně toho, kdo byli jejich rodiče, kým byli oni a jaké energie si přejí pro další pokračování. Ale já vám povím, že ta touha a souhlas je v DNA vás obou. Jakmile přejdete na druhou stranu závoje, vyberete si rodinu pro další vyjádření a můžete se vrátit a říci: “ Chci být ve stejné rodině” a pokračovat ve světelném dědictví. Je to opravdové. Je to obtížné. Je to krásné.

Zcela dospělí: Dorůstání skončilo a stojí tu dospělý. Ať již má či nemá strachy, záliby, vlohy, jeho osobnostní rysy a fóbie jsou nedotčené. To je u člověka běžné. Ale zde se to zlepšuje: K tomuto okamžiku je tohle to, co přijímáš, drahá lidská bytosti, jako ten, kým jsi. Automaticky tímhle jsi a s těmito atributy začínáš pracovat. Cítíš, že jsou “prostě takové”, normální, a je to jako v přírodě… něco prostě “je” a nedá se to změnit. My k tomu můžeme pouze poznamenat: “Jak třídimenzionální!” neboť *vy přemýšlíte pouze takto: “Tohle je úkol, který mi byl tentokrát zadán. Je to ukazatel, který byl domluven a toto jsem já.*” A vydáte se do života a budete s “tím” pracovat, cokoliv už “to” znamená./http://inner-light.ning.com/
stažený soubor.jpg
*Dolování v Akáši*/komunikace s Kryonem

Navedu vás k prvnímu kroku/. /Musíte tomu věřit. Nevěřte tomu jen proto, že říkám, že existuje. Musíte hluboce věřit, že je to tak reálné biologicky, jako vaše ruka. Když pohlédnete na svou ruku, řeknete: “Mám ruku a je tu a mohu ji vidět.” Není o tom pochyb a váš mozek to ví také. Hmota okolo vás to ví také a na důkaz toho můžete zvedat věci. Bezpochyby. Je to vaše ruka.
A teď – jak se cítíte, když řeknete: “Mám ve své DNA Akášickou kroniku. *Mám v sobě záznamy o všem, čím jsem kdy byl, a mám k nim přístup.” Povězte mi, jaké části vašeho těla protitomuto tvrzení protestují. Odpovím vám – *všechny lineární! Logika na vás zaječí: “Nemůžeš to udělat. Nemůžeš změnit, kdo jsi.” A nebude mít pravdu.*
Všichni to můžete udělat. Je to součást existence v této nové energii a já vám chci říci, že mnozí z vás v této místnosti to již učinili. Lze to udělat pozvolna a v malých krůčcích. Lze to udělat tiše, aniž by si toho někdo všiml a může to být tak zjevné, že vás nepozná váš nejlepší přítel. Energie k tomuto přichází z onoho skladu, jímž jste vy. Je to ve vaší DNA, každý jednotlivý kousíček, trilióny kousků synchronizovaných s vaší vůlí.

Jsou 3 úrovně obtížnosti: lehká, střední a těžká.

Povím vám, co se na které děje. Chápete předpoklad toho všeho? Chápeš, lidská bytosti, že o nic nežádáš Boha? Děláš pouze to, že měníš sebe do té míry, že můžeš vstoupit a získat, co jsi se již naučil… na čem jsi již pracoval. Klíč? Musíte porozumět a věřit, že pokaždé s vámi bylo to jedno Vyšší Já. Což znamená, že vaše hlavní vědomí mělo co do činění s nimi všemi. Tentokrát nejste jinou bytostí. Jste prostě dalším vyjádřením téhož Vyššího Já. Tudíž jste tu byli kvůli všem těmto věcem, o nichž mluvíme. Musíte tomu věřit. Ví Vyšší Já, co se děje? Musím na to vůbec odpovídat? Vyšší Já čeká, až vy s vírou přijdete.

Lehké: Strachy. Fóbie a bloky. Je snadné je vyčistit. Přesto existují ty, které chce každý změnit a trápit se s nimi. Jak by se vám líbilo nebát se věcí, jichž se bojíte? Zjednodušíme to. Bojíte se vykročit, bojíte se změny, bojíte se událostí kolem sebe? Někdo trpí fóbiemi. K tomu chci říci, že tyto jsou pozůstatky a dědictvím z minulých životních zkušeností. *Máte strach z výšek, hmyzů, vody, toho a onoho? Můžete říci: “Dobře, to ano, ale vlastně to neovlivňuje můj život, naučil jsem se s tím žít.” Ale ano, ovlivňuje! Povím vám proč, neboť je v tom obsažena temnota ve světelné studii. Nepatří tam. Nepotřebujete ji. Narušuje vaši víru, vaši efektivnost, váš postup a jste si jí trvale vědomi. Vlastně to ani nejste /vy,/ jelikož se jedná o odraz jiného života…. odněkud jinud. Už ji nepotřebujete. Je to, jako byste se pokoušeli o rychlou změnu, ale museli přitom s sebou nosit kupu starých zavazadel, která – dle svého vlastního tvrzení – nepotřebujete nikdy otevřít a použít. Dává to smysl?

Tak začněte. Začněte pracovat s tím, v co nyní věříte, stejným způsobem jako věříte v existenci své ruky. Brzy zjistíte, že fóbie a strachy začínají ust upovat a měnit se. Zatímco se tak děje, začnete nárokovat tu část Akášické kroniky, kterou jste bývali, dochází k oživení. Odpovídá vám to. Opravdu to jste//vy. Neodpovídá to nikomu jinému, protože *pouze nárokujete to, co již vlastníte. Strachy začnou též mizet. Můžete to vnímat a můžete pokračovat a odmítnout je a pracovat na nich, aby to pocítila i vaše buněčná struktura. Bojíte se výšek? Příležitostně běžte někam vysoko a proveďte na sobě kontrolu.

Uvidíte, jak se strach pozvolna zmenšuje. Pohled přes okraj vás již neparalyzuje. Vše začne mizet natolik, že se budete divit, proč jste je vůbec měli! Tohle jsou malé výzvy. *Blokády vzniklé vaším pohybem od jedné energie k druhé jsou skutečné, ale ustoupí, jakmile požádáte o sílu toho, co vám patří… nebojácnost. Je to růst a chce to praxi. Ale jednoznačně uvidíte pokrok.
Lidé se mění neradi.

*Takové bloky má mnoho z vás. Jsou to bloky v uvědomění.
Co vyvolává vaši zlost? Jde o blok míru, ne? Případně, vydržíte být trpěliví, když vám hlupák vykládá o své hlouposti? Jste schopni chápat, jakým procesem prochází, místo abyste se rozčilili? Ano. Jsou to jednoduché věci. Můžete projít těmito zkouškami, změnit svůj život, a poté začít pracovat na komplexnějších tématech. Krásné na tom je, drahá lidská bytosti, že kdybyste všichni dělali ony jednoduché věci, vznikla by skupina mírumilovných bojovníků… bojovníků Světla. Byli byste všichni nezatížení strachem, fóbiemi a blokádami. Všichni byste vysílali čisté Světlo a Duch by vás nikterak neodsuzoval, kdybyste neudělali nic jiného. Ale pokud si to přejete, přitvrdí.

Střední:
Jak by se vám líbilo zbavit se alergií a změnit svůj imunitní systém? Je to o něco těžší.Mohli byste se ptát: “Tak jak se to má udělat? *Prostě to “odmyslíš pryč”? Alergii buď mám, nebo nemám. Mé buňky jsou alergické.” Vážně? Já vám říkám, moji drazí, že v této místnosti jsou někteří, kteří se svých alergií zbavili, protože si uvědomili, že jde jen o pozůstatky něčeho, co již více nepotřebují. Zašli do Akášické kroniky a získali původní DNA z toho života, v němž žádná alergie na cokoliv nikdy neexistovala! Ten modrotisk tam stále je! Představoval imunitní systém, který byl odolný a celistvý a nikdy nepoznal nemoc. Byli silní a nikdy netrpěli alergií. Jak by se vám líbilo nikdy netrpět nevolností? Jak by se vám líbilo oplývat silou a energií v míře převyšující váš věk? To už je obtížnější, viďte? Ale je to tak. Čímkoliv si myslíte, že jste, může být zapsáno na vaší buněčné úrovni.
Jak by se vám líbilo mít mír ve všech záležitostech svého život bez rozdílu? Neřekl jsem, že problémy zmizí. Jen jsem se zeptal, jaké by to bylo přistupovat k nim klidně. Jak by se vám líbilo se zbavit dramat a starostí? Dramatické záležitosti jsou zajímavé: Pokud pracovník Světla nepracuje s karmickou energií, drama zmizí! Pokud se zbavíte své karmy, není žádný důvod pokračovat v dramatu ohledně něčeho, co již nepotřebujete. “Kryone, já jsem se zbavil karmy před lety, kdy jsem se rozhodl změnit svou cestu. Tohle ale zní, jako by tu stále byla.” Tak jednoduché to není. *Mít záměr zbavit se karmy je, jako byste si před sebou umetli cestu. Karmické atributy na vás pokřikují. “Zvedni mě… jsem tvůj!” Ale vy si při chůzi vzpomenete, že váš záměr stvořil situaci, kdy je nikdy zvednout nemusíte. Ale budou navždy kolem vás a budou k vám promlouvat.*
Je to obtížné. Chtěl bych říci, stará duše, že každý, kdo sedí v této místnosti, nebo jakýkoliv pracovník Světla, který toto čte, prošel duchovním odhalením. Byli jste kněžími, byli jste řádovými sestrami, byli jste šamany. Takovými věcmi jste prošli, jinak byste zde neseděli na židlích, ani nečetli tyto ezoterické informace. Dalo by se říci, že v rámci těchto “středních” akašických atributů je možné si vyvinout osobnost tak mírumilovnou, že s vámi všichni chtějí být. To je ta odpověď, ne? Mír, jaký mívali mistři.* Toto je pouze část se střední náročností, poskytl jsem vám tedy pouze výchozí bod. Předvedl jsem vám jednoduchou variantu. Pak jsem předvedl střední. Nyní vám budu vyprávět o té těžké.

Těžká:*
Je to ta neuvěřitelná část. Je pro ty, kteří se opravdu chtějí prokopat do Akášických záznamů a změnit budoucnost. *V každém jednom z vás je obsaženo vše, čím jste kdy byli… eony zkušeností.
Navíc, pokud máte v úmyslu dolovat v Akáši, tedy pokud do ní chcete vejít a vzít si tyto věci, budete anulovat věci, které se vám na tomto životě nelíbí. To je výsledek. Neznamená to, že vstoupíte do DNA a vezmete si něco jiného, co na sebe nalepíte.
Vlastně jde o výměnu – něco za něco jiného. Takhle to funguje. Neboť DNA má nárok na vše, čím jste.*Vy děláte pouze to, že vyměňujete atributy… ukládáte do záznamu to, co vaší energii nevyhovuje a požadujete to, co vyhovuje. Vlastníte je všechny.*

A ještě něco: *Každý z vás má cosi, čemu my říkáme duchovní nádoba.
Tato nádoba je naplněna vším, co jste se kdy na Zemi jako lidská bytost naučili o Bohu, průvodcích, andělích, o vzájemném působení, o posvátné komunikaci. A ta nádoba je vaše. Nemusí být doplňována v každém životě. Leží zde připravena, abyste mohli odšroubovat víčko a vylít ven vše, co jste kdy věděli. Je součástí systému duchovních Akášických záznamů.* Je to ono duchovní pozlacení všeho, co je, dovolující zdánlivému novici na této planetě stát se přes noc mistrem. Tento “novic” splatil své dluhy a prožil to. Snad dokonce pro svou víru zemřel.

Mnoho z vás se bojí určitých věcí, protože jste v jejich důsledku zemřeli. Někteří se ezoteriky nechtějí ani dotknout, protože s sebou přináší strach z osvícení a smrti. *Váš strach je tak velký, že se bojíte otevřít onu nádobu. Tudíž mnozí odmítnou tento celý předpoklad a neuvěří. Hm, ne úplně. Věříte, ale prostě se toho znovu nechcete ani dotknout. Já vím, kdo je tu. *Prvním atributem těžké kategorie je tedy otevřít duchovní nádobu a aplikovat na sobě vše, co jste se kdy naučili.* Bojíte se toho? Někteří z vás totiž byli důležití v dějinách duchovna. To je pravda.

Nejen, že nesete duchovní znalost, nesete osobnost, kterou jste bývali… v té nádobě. Těžko se to vysvětluje. Zdánlivě přes noc se někdo, kdo se vůbec nezajímá o metafyziku, může stát ohromným učitelem. Vylije se nádoba a již musí udělat jen to, že naslouchá a učí se používat informace lineárním způsobem. Ne-učitelé se stanou učiteli. Ti bez jakýchkoliv vědomostí nyní mají velké znalosti. Ti hloupí oplývaj moudrostí. Duchovní nádoba – to je ta těžká část. Existuje, všichni z vás ji mají. Je započten každý v této místnosti a ti, kteří toto čtou.

Můžete převzít osobnost, která je zcela a úplně jiná, než vaše vrozená. Jste na to připraveni? Jste též připoutáni ke strachům, fóbiím a blokům? Chtěli byste klidnější osobnost? Je to strach sám o sobě, že? Může se vám zdát, že sami sebe ztrácíte, jen abyste se našli! V této “těžké” kategorii je to dosažitelné.*
Toto všechno jsou věci, které lze jasně předat skrze komunikaci s Vyšším Já. *Růst v této věci vyžaduje od lidské bytosti větší komunikační schopnost s Vyšším Já. *Každý krok vás více propojuje. “Počkej chvilku, Kryone. Říkal jsi, že se spojujeme s naší DNA, ne s naším Vyšším Já.” Ano, to jsem řekl.*Kde si myslíte, že je Vyšší Já? Je v interdimenzionální DNA.
*Dokonce jsme vám poskytli informaci, o které vlákno DNA se jedná a jeho název v hebrejštině. Dokonce jsme vám sdělili, že jeho číslo je 6: *šestá energie DNA*. *Ona základní informace /jádro/, ono Vyšší Já, se skrývá v triliónech kousků DNA, které pospolu pracují a vytvářejí toho, kým jste. *Oh, vy si chcete myslet, že vaše Vyšší Já je nějaký anděl na nebi? Není. *Nachází se uvnitř vás, uložené ve vaší buněčné struktuře. *Přesně tam je. A ještě byste toho tolik měli vědět.
“Kryone, jsem zmaten. Kde je v tom všem Bůh?” Přímo tam, kde byste nikdy nehledali, neboť Bůh je koncepcí milující rodiny duchovní pomoci, existující někde za závojem. *Bůh je láska, přesto nemůžete tuto plnost najít vně sebe. *Je to trvalé hledání a lidstvo Boha hledá od doby stvoření. Nyní vám opět odhaluji, že *Boží řád je ve vás, a že právě ta esence vašeho božství leží v interdimenzionální DNA uvnitř vašeho vlastního těla.* *Ztište se a vězte, že vy jste Bůh. Zastavte hledání a oslavujte vítězství v nalezení pravdy na tom nejméně pravděpodobném místě… uvnitř. *

Jsme téměř hotovi. Jak by se vám líbilo, mít nadání, která teď nemáte? “Kryone, jak by to bylo možné? Buď jsem talentovaný nebo ne. Buď hraji na piáno nebo ne.” To je od vás velmi 3dimenzionální! Tam jste vy a rozhodli jste se, že to skončilo. Cítíte se jako nějaký druh koláče, a když jste venku z trouby, jste hotovi! Nechápete, že jste teprve začátkem receptu, a ten recept si přímo říká o úpravu. *Ve vaší Akáši, chci říci – ve vaší DNA je vzpomínka na nadání, o němž si myslíte, že ho nemáte, ale které jste mívali. Říká se tomu opět dolování v Akáši.*Mluvili jsme o tom dříve. Trvá to roky. Je to proveditelné.
Může k tomu dojít a může to být probuzeno. Čeho se bojíte? Proč nezačít?
Říkáte: “No, já neumím mluvit před lidmi. V tom nejsem dobrý.” A co takhle ten řečník ve 3. století? Toho odhodíte? Koneckonců, on byl vy! Chtěli byste vejít a vyzvednout ony atributy? Řečník bude mluvit s autoritou a lidé budou poslouchat. To je nadání. Mnozí z vás to v sobě mají a neměli při svém narození. Proto si takovou věc nemůžete jen představovat. Nelze žít takovou spoustu životů bez tohoto nadání. Zopakuji to: *Ve vaší vlastní historii existuje taková rozmanitost, že za ni můžeš zatáhnout,* drahá lidská bytosti. *Je tvá a můžeš ji rozvíjet. *Moc divné? Zeptejte se na to jednoho dne mého kolegy. Udělal to.
To nejtěžší: Jak by se vám líbilo změnit svou DNA do takové míry, že nemoc, která jí nyní proudí, by si ani nevzpomněla, že tam kdy byla? Běžte dovnitř a přineste tu čistou DNA z doby před příchodem nemoci! DNA si pamatuje, jaká byla. Účastnila se toho, pamatujete? Začněte měnit svou vlastní DNA interdimenzionálním způsobem, takže nemoc couvne, odejde a nikdy se nevrátí. “To zní jako zázrak, Kryone!” Opravdu, je to tak… zázrak posunu k mistrovství.
Zázraky jsou jedinými věcmi mimo vaši běžnou víru. Změňte svou víru a stanou se běžnými. Někdy, když se dějí /zázračné /věci, lidé zvedají ruce k Bohu a říkají: “Bože, děkujeme!” Nemaní porozumění pro to, že aktivovali svou vlastní DNA k takové síle, že obdrželi to, co v minulosti mohlo předat jen mistři. Jednoduše vyměnili to, u čeho měli na výměnu právo, nelineárním způsobem. Uzdravili svůj vlastní život. Co bylo dříve považováno jako dostupné pouze prostřednictvím mistrů, to je nyní dostupné pro všechny. Je to uschopnění lidské rasy. Méně než půl procenta lidí to kdy udělá. Ale vy jste součástí té skupiny a víte to.
Nevyprávěli bychom vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo, pokud bynebyly přesné. Pouze jsme otevřeli dveře učení, které by mělo být rozšířeno.
Existuje tu takový systém. Jde o systém, kde energie rodiny zůsvává v rodině a ani o tom nevíte. Jsou zde přítomní ti, kteří drží zmutek za ty, které ztratili, přesto o ně vůbec nepřišli. *V linearitě nechápete Boží lásku či systém, který tu je pro váš prospěch, pro vaše obohacení. Ti, které jste ztratili, vás budou po zbytek vašeho života držet za ruku. *Nechápete? Tak to musí být. Je to vaše útěcha. Odtud přichází váš klid. Byl navržen, aby vám pomáhal na cestě životem. Je to rodina!
Hodně je tu toho ukryto, a onen systém vám umožňuje začít přistupovat do Akáši. Zatlačte na ty dveře. Uchopte své Vyšší Já za ruku a již se neohlížejte. To je pozvání, stará duše. To je pozvání.
Požehnáni lidé, kteří toto slyší a čtou.
A tak to je.

KRYON/
/* Bruce H. Lipton - The Biology of Belief
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one