Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

BLOG + moje postřehy

stažený soubor.jpg
*Dolování v Akáši*/komunikace s Kryonem

Navedu vás k prvnímu kroku/. /Musíte tomu věřit. Nevěřte tomu jen proto, že říkám, že existuje. Musíte hluboce věřit, že je to tak reálné biologicky, jako vaše ruka. Když pohlédnete na svou ruku, řeknete: “Mám ruku a je tu a mohu ji vidět.” Není o tom pochyb a váš mozek to ví také. Hmota okolo vás to ví také a na důkaz toho můžete zvedat věci. Bezpochyby. Je to vaše ruka.
A teď – jak se cítíte, když řeknete: “Mám ve své DNA Akášickou kroniku. *Mám v sobě záznamy o všem, čím jsem kdy byl, a mám k nim přístup.” Povězte mi, jaké části vašeho těla protitomuto tvrzení protestují. Odpovím vám – *všechny lineární! Logika na vás zaječí: “Nemůžeš to udělat. Nemůžeš změnit, kdo jsi.” A nebude mít pravdu.*
Všichni to můžete udělat. Je to součást existence v této nové energii a já vám chci říci, že mnozí z vás v této místnosti to již učinili. Lze to udělat pozvolna a v malých krůčcích. Lze to udělat tiše, aniž by si toho někdo všiml a může to být tak zjevné, že vás nepozná váš nejlepší přítel. Energie k tomuto přichází z onoho skladu, jímž jste vy. Je to ve vaší DNA, každý jednotlivý kousíček, trilióny kousků synchronizovaných s vaší vůlí.

Jsou 3 úrovně obtížnosti: lehká, střední a těžká.

Povím vám, co se na které děje. Chápete předpoklad toho všeho? Chápeš, lidská bytosti, že o nic nežádáš Boha? Děláš pouze to, že měníš sebe do té míry, že můžeš vstoupit a získat, co jsi se již naučil… na čem jsi již pracoval. Klíč? Musíte porozumět a věřit, že pokaždé s vámi bylo to jedno Vyšší Já. Což znamená, že vaše hlavní vědomí mělo co do činění s nimi všemi. Tentokrát nejste jinou bytostí. Jste prostě dalším vyjádřením téhož Vyššího Já. Tudíž jste tu byli kvůli všem těmto věcem, o nichž mluvíme. Musíte tomu věřit. Ví Vyšší Já, co se děje? Musím na to vůbec odpovídat? Vyšší Já čeká, až vy s vírou přijdete.

Lehké: Strachy. Fóbie a bloky. Je snadné je vyčistit. Přesto existují ty, které chce každý změnit a trápit se s nimi. Jak by se vám líbilo nebát se věcí, jichž se bojíte? Zjednodušíme to. Bojíte se vykročit, bojíte se změny, bojíte se událostí kolem sebe? Někdo trpí fóbiemi. K tomu chci říci, že tyto jsou pozůstatky a dědictvím z minulých životních zkušeností. *Máte strach z výšek, hmyzů, vody, toho a onoho? Můžete říci: “Dobře, to ano, ale vlastně to neovlivňuje můj život, naučil jsem se s tím žít.” Ale ano, ovlivňuje! Povím vám proč, neboť je v tom obsažena temnota ve světelné studii. Nepatří tam. Nepotřebujete ji. Narušuje vaši víru, vaši efektivnost, váš postup a jste si jí trvale vědomi. Vlastně to ani nejste /vy,/ jelikož se jedná o odraz jiného života…. odněkud jinud. Už ji nepotřebujete. Je to, jako byste se pokoušeli o rychlou změnu, ale museli přitom s sebou nosit kupu starých zavazadel, která – dle svého vlastního tvrzení – nepotřebujete nikdy otevřít a použít. Dává to smysl?

Tak začněte. Začněte pracovat s tím, v co nyní věříte, stejným způsobem jako věříte v existenci své ruky. Brzy zjistíte, že fóbie a strachy začínají ust upovat a měnit se. Zatímco se tak děje, začnete nárokovat tu část Akášické kroniky, kterou jste bývali, dochází k oživení. Odpovídá vám to. Opravdu to jste//vy. Neodpovídá to nikomu jinému, protože *pouze nárokujete to, co již vlastníte. Strachy začnou též mizet. Můžete to vnímat a můžete pokračovat a odmítnout je a pracovat na nich, aby to pocítila i vaše buněčná struktura. Bojíte se výšek? Příležitostně běžte někam vysoko a proveďte na sobě kontrolu.

Uvidíte, jak se strach pozvolna zmenšuje. Pohled přes okraj vás již neparalyzuje. Vše začne mizet natolik, že se budete divit, proč jste je vůbec měli! Tohle jsou malé výzvy. *Blokády vzniklé vaším pohybem od jedné energie k druhé jsou skutečné, ale ustoupí, jakmile požádáte o sílu toho, co vám patří… nebojácnost. Je to růst a chce to praxi. Ale jednoznačně uvidíte pokrok.
Lidé se mění neradi.

*Takové bloky má mnoho z vás. Jsou to bloky v uvědomění.
Co vyvolává vaši zlost? Jde o blok míru, ne? Případně, vydržíte být trpěliví, když vám hlupák vykládá o své hlouposti? Jste schopni chápat, jakým procesem prochází, místo abyste se rozčilili? Ano. Jsou to jednoduché věci. Můžete projít těmito zkouškami, změnit svůj život, a poté začít pracovat na komplexnějších tématech. Krásné na tom je, drahá lidská bytosti, že kdybyste všichni dělali ony jednoduché věci, vznikla by skupina mírumilovných bojovníků… bojovníků Světla. Byli byste všichni nezatížení strachem, fóbiemi a blokádami. Všichni byste vysílali čisté Světlo a Duch by vás nikterak neodsuzoval, kdybyste neudělali nic jiného. Ale pokud si to přejete, přitvrdí.

Střední:
Jak by se vám líbilo zbavit se alergií a změnit svůj imunitní systém? Je to o něco těžší.Mohli byste se ptát: “Tak jak se to má udělat? *Prostě to “odmyslíš pryč”? Alergii buď mám, nebo nemám. Mé buňky jsou alergické.” Vážně? Já vám říkám, moji drazí, že v této místnosti jsou někteří, kteří se svých alergií zbavili, protože si uvědomili, že jde jen o pozůstatky něčeho, co již více nepotřebují. Zašli do Akášické kroniky a získali původní DNA z toho života, v němž žádná alergie na cokoliv nikdy neexistovala! Ten modrotisk tam stále je! Představoval imunitní systém, který byl odolný a celistvý a nikdy nepoznal nemoc. Byli silní a nikdy netrpěli alergií. Jak by se vám líbilo nikdy netrpět nevolností? Jak by se vám líbilo oplývat silou a energií v míře převyšující váš věk? To už je obtížnější, viďte? Ale je to tak. Čímkoliv si myslíte, že jste, může být zapsáno na vaší buněčné úrovni.
Jak by se vám líbilo mít mír ve všech záležitostech svého život bez rozdílu? Neřekl jsem, že problémy zmizí. Jen jsem se zeptal, jaké by to bylo přistupovat k nim klidně. Jak by se vám líbilo se zbavit dramat a starostí? Dramatické záležitosti jsou zajímavé: Pokud pracovník Světla nepracuje s karmickou energií, drama zmizí! Pokud se zbavíte své karmy, není žádný důvod pokračovat v dramatu ohledně něčeho, co již nepotřebujete. “Kryone, já jsem se zbavil karmy před lety, kdy jsem se rozhodl změnit svou cestu. Tohle ale zní, jako by tu stále byla.” Tak jednoduché to není. *Mít záměr zbavit se karmy je, jako byste si před sebou umetli cestu. Karmické atributy na vás pokřikují. “Zvedni mě… jsem tvůj!” Ale vy si při chůzi vzpomenete, že váš záměr stvořil situaci, kdy je nikdy zvednout nemusíte. Ale budou navždy kolem vás a budou k vám promlouvat.*
Je to obtížné. Chtěl bych říci, stará duše, že každý, kdo sedí v této místnosti, nebo jakýkoliv pracovník Světla, který toto čte, prošel duchovním odhalením. Byli jste kněžími, byli jste řádovými sestrami, byli jste šamany. Takovými věcmi jste prošli, jinak byste zde neseděli na židlích, ani nečetli tyto ezoterické informace. Dalo by se říci, že v rámci těchto “středních” akašických atributů je možné si vyvinout osobnost tak mírumilovnou, že s vámi všichni chtějí být. To je ta odpověď, ne? Mír, jaký mívali mistři.* Toto je pouze část se střední náročností, poskytl jsem vám tedy pouze výchozí bod. Předvedl jsem vám jednoduchou variantu. Pak jsem předvedl střední. Nyní vám budu vyprávět o té těžké.

Těžká:*
Je to ta neuvěřitelná část. Je pro ty, kteří se opravdu chtějí prokopat do Akášických záznamů a změnit budoucnost. *V každém jednom z vás je obsaženo vše, čím jste kdy byli… eony zkušeností.
Navíc, pokud máte v úmyslu dolovat v Akáši, tedy pokud do ní chcete vejít a vzít si tyto věci, budete anulovat věci, které se vám na tomto životě nelíbí. To je výsledek. Neznamená to, že vstoupíte do DNA a vezmete si něco jiného, co na sebe nalepíte.
Vlastně jde o výměnu – něco za něco jiného. Takhle to funguje. Neboť DNA má nárok na vše, čím jste.*Vy děláte pouze to, že vyměňujete atributy… ukládáte do záznamu to, co vaší energii nevyhovuje a požadujete to, co vyhovuje. Vlastníte je všechny.*

A ještě něco: *Každý z vás má cosi, čemu my říkáme duchovní nádoba.
Tato nádoba je naplněna vším, co jste se kdy na Zemi jako lidská bytost naučili o Bohu, průvodcích, andělích, o vzájemném působení, o posvátné komunikaci. A ta nádoba je vaše. Nemusí být doplňována v každém životě. Leží zde připravena, abyste mohli odšroubovat víčko a vylít ven vše, co jste kdy věděli. Je součástí systému duchovních Akášických záznamů.* Je to ono duchovní pozlacení všeho, co je, dovolující zdánlivému novici na této planetě stát se přes noc mistrem. Tento “novic” splatil své dluhy a prožil to. Snad dokonce pro svou víru zemřel.

Mnoho z vás se bojí určitých věcí, protože jste v jejich důsledku zemřeli. Někteří se ezoteriky nechtějí ani dotknout, protože s sebou přináší strach z osvícení a smrti. *Váš strach je tak velký, že se bojíte otevřít onu nádobu. Tudíž mnozí odmítnou tento celý předpoklad a neuvěří. Hm, ne úplně. Věříte, ale prostě se toho znovu nechcete ani dotknout. Já vím, kdo je tu. *Prvním atributem těžké kategorie je tedy otevřít duchovní nádobu a aplikovat na sobě vše, co jste se kdy naučili.* Bojíte se toho? Někteří z vás totiž byli důležití v dějinách duchovna. To je pravda.

Nejen, že nesete duchovní znalost, nesete osobnost, kterou jste bývali… v té nádobě. Těžko se to vysvětluje. Zdánlivě přes noc se někdo, kdo se vůbec nezajímá o metafyziku, může stát ohromným učitelem. Vylije se nádoba a již musí udělat jen to, že naslouchá a učí se používat informace lineárním způsobem. Ne-učitelé se stanou učiteli. Ti bez jakýchkoliv vědomostí nyní mají velké znalosti. Ti hloupí oplývaj moudrostí. Duchovní nádoba – to je ta těžká část. Existuje, všichni z vás ji mají. Je započten každý v této místnosti a ti, kteří toto čtou.

Můžete převzít osobnost, která je zcela a úplně jiná, než vaše vrozená. Jste na to připraveni? Jste též připoutáni ke strachům, fóbiím a blokům? Chtěli byste klidnější osobnost? Je to strach sám o sobě, že? Může se vám zdát, že sami sebe ztrácíte, jen abyste se našli! V této “těžké” kategorii je to dosažitelné.*
Toto všechno jsou věci, které lze jasně předat skrze komunikaci s Vyšším Já. *Růst v této věci vyžaduje od lidské bytosti větší komunikační schopnost s Vyšším Já. *Každý krok vás více propojuje. “Počkej chvilku, Kryone. Říkal jsi, že se spojujeme s naší DNA, ne s naším Vyšším Já.” Ano, to jsem řekl.*Kde si myslíte, že je Vyšší Já? Je v interdimenzionální DNA.
*Dokonce jsme vám poskytli informaci, o které vlákno DNA se jedná a jeho název v hebrejštině. Dokonce jsme vám sdělili, že jeho číslo je 6: *šestá energie DNA*. *Ona základní informace /jádro/, ono Vyšší Já, se skrývá v triliónech kousků DNA, které pospolu pracují a vytvářejí toho, kým jste. *Oh, vy si chcete myslet, že vaše Vyšší Já je nějaký anděl na nebi? Není. *Nachází se uvnitř vás, uložené ve vaší buněčné struktuře. *Přesně tam je. A ještě byste toho tolik měli vědět.
“Kryone, jsem zmaten. Kde je v tom všem Bůh?” Přímo tam, kde byste nikdy nehledali, neboť Bůh je koncepcí milující rodiny duchovní pomoci, existující někde za závojem. *Bůh je láska, přesto nemůžete tuto plnost najít vně sebe. *Je to trvalé hledání a lidstvo Boha hledá od doby stvoření. Nyní vám opět odhaluji, že *Boží řád je ve vás, a že právě ta esence vašeho božství leží v interdimenzionální DNA uvnitř vašeho vlastního těla.* *Ztište se a vězte, že vy jste Bůh. Zastavte hledání a oslavujte vítězství v nalezení pravdy na tom nejméně pravděpodobném místě… uvnitř. *

Jsme téměř hotovi. Jak by se vám líbilo, mít nadání, která teď nemáte? “Kryone, jak by to bylo možné? Buď jsem talentovaný nebo ne. Buď hraji na piáno nebo ne.” To je od vás velmi 3dimenzionální! Tam jste vy a rozhodli jste se, že to skončilo. Cítíte se jako nějaký druh koláče, a když jste venku z trouby, jste hotovi! Nechápete, že jste teprve začátkem receptu, a ten recept si přímo říká o úpravu. *Ve vaší Akáši, chci říci – ve vaší DNA je vzpomínka na nadání, o němž si myslíte, že ho nemáte, ale které jste mívali. Říká se tomu opět dolování v Akáši.*Mluvili jsme o tom dříve. Trvá to roky. Je to proveditelné.
Může k tomu dojít a může to být probuzeno. Čeho se bojíte? Proč nezačít?
Říkáte: “No, já neumím mluvit před lidmi. V tom nejsem dobrý.” A co takhle ten řečník ve 3. století? Toho odhodíte? Koneckonců, on byl vy! Chtěli byste vejít a vyzvednout ony atributy? Řečník bude mluvit s autoritou a lidé budou poslouchat. To je nadání. Mnozí z vás to v sobě mají a neměli při svém narození. Proto si takovou věc nemůžete jen představovat. Nelze žít takovou spoustu životů bez tohoto nadání. Zopakuji to: *Ve vaší vlastní historii existuje taková rozmanitost, že za ni můžeš zatáhnout,* drahá lidská bytosti. *Je tvá a můžeš ji rozvíjet. *Moc divné? Zeptejte se na to jednoho dne mého kolegy. Udělal to.
To nejtěžší: Jak by se vám líbilo změnit svou DNA do takové míry, že nemoc, která jí nyní proudí, by si ani nevzpomněla, že tam kdy byla? Běžte dovnitř a přineste tu čistou DNA z doby před příchodem nemoci! DNA si pamatuje, jaká byla. Účastnila se toho, pamatujete? Začněte měnit svou vlastní DNA interdimenzionálním způsobem, takže nemoc couvne, odejde a nikdy se nevrátí. “To zní jako zázrak, Kryone!” Opravdu, je to tak… zázrak posunu k mistrovství.
Zázraky jsou jedinými věcmi mimo vaši běžnou víru. Změňte svou víru a stanou se běžnými. Někdy, když se dějí /zázračné /věci, lidé zvedají ruce k Bohu a říkají: “Bože, děkujeme!” Nemaní porozumění pro to, že aktivovali svou vlastní DNA k takové síle, že obdrželi to, co v minulosti mohlo předat jen mistři. Jednoduše vyměnili to, u čeho měli na výměnu právo, nelineárním způsobem. Uzdravili svůj vlastní život. Co bylo dříve považováno jako dostupné pouze prostřednictvím mistrů, to je nyní dostupné pro všechny. Je to uschopnění lidské rasy. Méně než půl procenta lidí to kdy udělá. Ale vy jste součástí té skupiny a víte to.
Nevyprávěli bychom vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo, pokud bynebyly přesné. Pouze jsme otevřeli dveře učení, které by mělo být rozšířeno.
Existuje tu takový systém. Jde o systém, kde energie rodiny zůsvává v rodině a ani o tom nevíte. Jsou zde přítomní ti, kteří drží zmutek za ty, které ztratili, přesto o ně vůbec nepřišli. *V linearitě nechápete Boží lásku či systém, který tu je pro váš prospěch, pro vaše obohacení. Ti, které jste ztratili, vás budou po zbytek vašeho života držet za ruku. *Nechápete? Tak to musí být. Je to vaše útěcha. Odtud přichází váš klid. Byl navržen, aby vám pomáhal na cestě životem. Je to rodina!
Hodně je tu toho ukryto, a onen systém vám umožňuje začít přistupovat do Akáši. Zatlačte na ty dveře. Uchopte své Vyšší Já za ruku a již se neohlížejte. To je pozvání, stará duše. To je pozvání.
Požehnáni lidé, kteří toto slyší a čtou.
A tak to je.

KRYON/
/* Bruce H. Lipton - The Biology of Belief
528341_507334965970116_1982276427_n.jpg
co vyšlu to dostávám od vesmíru zpět
co vyšlu to dostávám od vesmíru zpět
Nic co se děje, není jen tak..
všechno, co se nám stane je odrazem a důsledkem energetického našeho působení v minulosti současné nebo mnohem a mnohem dávnější, minulosti našich životů a našeho konání v nich..
-jak jsme mysleli
-jak jsme se rozhodovali
-jak jsme činili a co jsme chtěli nebo nevědomky udělali
+podle tohoto všeho je složen náš další vývojový krok - stádium zrání naší duše, na základě tohoto si sami zvolíme to, co je potřeba si osobně a na vlastní kůži zakusit!!!
Proto vnímejte takto, jako zkušenosti vše, co se děje kolem vás, ale i jiným lidem, či bytostem, co jsou tady s námi na této krásné planetě Zemi. Všecko, co se komu stalo, ať už to chce nebo nikoli je jeho vlastní volbou duše+to ještě před narozením!!!
Mnozí z vás namítnou, že toto určitě co mají vůbec nechtěli, že to není možné, že tuto věc by si určitě sami nezvolili...omyl je pravdou-všecko se děje, pro postupné zrání naší duše, ať už si to přiznáme nebo ne!
-za všecko jsme si sami zodpovědni, protože všecko je jen energií
-každé slovo, každá naše myšlenka je jenom energie + to co šířím kolem sebe, v tom také žiji!!!
-čím více mám negací kolem sebe, tedy i těch, co si přejmu od jiných, z televize, z doslechu a odkudkoli-toto vše je kolem mne+naplní to můj životní prostor!!!
JSOU JEN 2 HLAVNÍ ENERGETICKÉ HLADINY
1. JE LÁSKA a 2.JE STRACH
NA TOMTO JE POSTAVENO MNOHO DALŠÍCH VÍCE NEBO MÉNĚ DŮLEŽITÝCH TĚCH NAŠICH
POCITŮ
+KAŽDÁ MYŠLENKA = vytváření odpovídajícího POCITU, to znamená POCIT = MLUVA VAŠÍ DUŠE
MÁTE-LI DOBRÝ POCIT, JSTE NA SPRÁVNÉ VIBRACI
MÁTE-LI ZLÝ + ŠPATNÝ POCIT, duše vám sděluje, že jdete špatně = NIKOLI VE SMĚRU VÁM URČENÉM = v RADOSTI
PROTOŽE NAŠÍM ÚKOLEM JE RADOVAT SE TADY +TVOŘIT
- radost přináší lehkost a lásku
- smutek, strachy, stres, lítosti toto jsou jen jedny z mnoha dalších forem vibrací ENERGIÍ STRACHU
-NEPŘEBÍREJTE SMUTKY A STRESY A STRACHY JINÝCH
NEVCIŤUJTE SE DO ENERGIÍ JINÝCH LIDÍ, protože oni toto měli prožít, je to jenom jejich zkušenost+nikoli ta vaše, přijměte takové skutečnosti jenom jako informaci, pomozte jim, ale NEPROCIŤUJTE SI JEJICH BOLESTI + NENAPOJUJTE SE NA NĚ TÍM, ŽE SI TYTO STRESUJÍCÍ POCITY "prožijete uvnitř sebe", tím nikomu NEPOMÁHÁTE, ALE NAOPAK ROZMNOŽÍTE NEGACI DANÉHO PROBLÉMU!!!
POMÁHAT JE DOBŘE ÚČELNĚ+TAM, KDE JE TO POTŘEBA,NIKOLI JEN SOUCÍTĚNÍM+VTAŽENÍM SI DANÉHO PROBLÉMU DO VAŠEHO ŽIVOTA-tak ničíte i sami sebe+druhému nepomůžete!!!!!
Pomáhejte s láskou a účelně.
Milujte sebe tak, jako by jste chtěli, aby vás miloval váš partner!
Věřte si tak, jako by jste byli Bohem/zdrojovou tvořící energií.
Milujte svět takový, jaký je -jde o kolektivní dílo nás všech.
Uvědomujte si v každém okamžiku, že co děláte se vám také jednou vrátí -co vyšlu= to stejné dostanu, násobeno silou, kterou jsem do toho já sám dal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/Marcela Abha Kunz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 21%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (56 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one