Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Nový newsletter únor 2017

12977-restart-energte-t-bunek-karmtcka-octsta-od-neg-3-images.jpgZnovunapojeny.jpg
Zvyšte si vibrace - řízenou KARMICKOU OČISTOU PAMĚTÍ DUŠE, ČAKER I BUNĚK TĚLA
Další vysvětlení ke karmickým očistným a léčebným procesům:

Vše totiž souvisí se vším:
VIBRACE ENERGIÍ BUNĚK A DUŠE, ČAKER
-vibrace duše URČUJÍ VAŠE NASTAVENÍ na tok energií ve vás i kolem vás, jsou tedy odpovědné za to, zda se vám daří být spokojenými nebo ne, ale i za to, zda jste zdraví, máte práci a jste-li s ní spokojení, ale také i za to, zda máte, či nemáte dostatek a hojnost peněz, zdraví, lásky a radosti!!!
JAK VAŠE DUŠE VIBRUJE=jaké nastavení má vlivem karmických bloků a výukových programů duše, TAKOVÝ MÁTE V SOBĚ, ALE I KOLEM SEBE TOK ENERGIÍ, A PODLE TOHO SE VÁM I DAŘÍ NEBO NAOPAK NEDAŘÍ!!!!!

VŠE JE JENOM ENERGIE I NAŠE TĚLO HMOTNÉ, ALE I NAŠE DUŠE
-podle toho, jak a kde se nacházíme ve SVÉM VÝVOJOVÉM STUPNI, podle toho jsou také NAŠE POUČENÍ, ZKOUŠKY A VÝUKOVÉ PROGRAMY DUŠE, a také podle toho máme uvnitř sebe NASTAVENÍ NEVĚDOMÉ MYSLI = nastavení našeho AUTOPILOTA, KTERÝ NÁS ŘÍDÍ, tedy nejen řídí naše dýchání, rozmnožování, ale i také naše myšlení a jeho způsob vnímání věcí kolem nás, ale také v nás samotných!!!

TO, JAK VIDÍTE SVOU REALITU I TO, JAK SI JI TVOŘÍTE SVÝM MYŠLENÍM A POCITY!!!
Všechno toto si určujete VY SAMI VIBRACÍ VAŠÍ DUŠE, ať už si to uvědomujete nebo nikoli, funguje to na základě zákona "AKCE A REAKCE na vaši akci", tím je také dáno i vaše vidění situací kolem vás, ale i vidění sama sebe. Vše je o energetické vibraci, kterou URČUJE VAŠE DUŠE SVÝM NASTAVENÍM+svými blokacemi a závazky, tedy tím, co se ještě MUSÍTE NAUČIT, POCHOPIT A NA VLASTNÍ KŮŽI POZNAT, aby se dorovnaly ty vaše energie z minulosti, které si s sebou stále nosíte v záznamech paměti duše, tyto záznamy se potom zapisují do paměti buněk DNA a na základě toho máte potom buď tělo zdravé nebo nemocné!!!


Vše je jen o vibracích a kmitání vašeho těla, které kmitá stejně, jako vaše duše+TENTO KMITOČET, ODPOVÍDÁ NASTAVENÍ A BLOKŮM VAŠÍ DUŠE, pokud jej chcete změnit, je nutno se
-karmicky pročistit (A proč?)
protože DÍKY TOMUTO PROČIŠTĚNÍ, VAŠE DUŠE ZRAJE, MOUDŘÍ A POCHOPÍ mnoho závazků, jež si tu s sebou donesla do tohoto života, díky tomu, ŽE ŘÍZENÝM VZESTUPEM=KARMICKOU OČISTOU PAMĚTÍ DUŠE, pochopíte mnoho věcí, změní se také váš pohled na sebe sama, na vaše okolí a na reakce v situacích+TÍM SE ZMĚNÍ I VAŠE VIBRACE DUŠE A TAKÉ VIBRACE VAŠICH BUNĚK TĚLA-ZVÝŠÍ SE+také se dokážete na těchto vyšších frekvencích už udržet!!!!!
PROČ JE DŮLEŽITÉ SI UDRŽET STÁLE VYSOKÉ FREKVENCE VIBRACÍ=kmitočet duše i buněk těla fyzického?

A proč to je důležité?
-protože bez toho, nejde změnit váš život, ani vaše nastavení duše, ani vaše buňky si NEDOKÁŽÍ PAK UDRŽET ZDRAVÍ, protože rychlejší kmitání je nutí rychlejšímu metabolismu, rozvodu živin a rychlejšímu vylučování, a toto "pomalejší a zanešené negacemi a škodlivinami, buňky těla" prostě NESTÍHAJÍ UDĚLAT+PŘESTÁVAJÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT A SPRÁVNĚ SE REGENEROVAT a co horšího, MNOŽÍ SE SE STÁLE ROSTOUCÍMI CHYBAMI=DEGENERUJÍ A RYCHLEJI STÁRNOU, PODLÉHAJÍ SNADNĚJI NEMOCEM,A UMÍRAJÍ!!!

JAKÝ PROCES KARMICKÉ OČISTY SI VYBRAT?
-jak celkové pročištění pak dělat?
Zde se dozvíte některé odpovědi pro klienty, jak si zvolit očistné procesy, a proč právě takto, jak si sám mohu regulovat to, co si zažiji, a to, co si nechám odstranit, pomocí karmického čištění.

-proč si sám zvolit způsob z doporučeného čištění?
Protože jen vaše duše sama ví, co si chce odžít tady na zemi, a co ne. Je to podle zákonitostí o SVOBODNÉ VOLBĚ, jak žít svůj život. Je to jeden ze základních zákonů celého Universa "svobodná volba"...
-uděláte-li chybný krok po prvé, JDE O VAŠI CHYBU=(máte za ni nižší energie svých vibrací-jste sundáni o stupínek níže v energiích a pak máte dánu 1. blokaci-jako poučení)
většinou jde o menší nějaký váš poučný "problém=SITUACI, KTEROU SE POUČÍTE, jak je správná reakce v dané situaci.

-uděláte-li stejně chybný krok po druhé, JDE UŽ O VAŠI VOLBU=(vzniká nová mnohem bolestivější blokace-jako poznání a poučení se z vlastních chybných reakcí)
většinou dostáváte blokace hned v několika řadách za sebou tak, aby jste byli nuceni poznat na vlastní kůži to, co jste prováděli jiným, a k tomu vám přibude také to, co se musíte ponaučit z daných všech situací, jež vás pak postihují v životě. Takto se to násobí ještě i silou energií, co do řešení v situacích sami dáváte=POKUD VÁS "NĚKDO" ROZČÍLÍ, není to o něm, ale o vás!!! Vy jste tím, kdo se NEMÁ UNÁHLENĚ ROZČILOVAT, je to o vašich správných reakcích v této situaci, pokud neposloucháte sebe, ani nevidíte to, co se děje kolem vás, že jste tímto způsobem poučováni a STÁLE SE ROZČILUJETE, je vám tvořen blok na úrovni nemocí=blokace ve zdraví=TRÁVENÍ, JÁTRA, ŽLUČNÍK, ŽALUDEK, SLINIVKA-TOTO VŠE MÁ SPOJITOST S ROZČILOVÁNÍM SE+TAKÉ SRDCE, TLAK KRVE A CHOD METABOLISMU A NERVOVÝCH TKÁNÍ, takto jste deformováni na zdravých buňkách, proč? No protože jste nepoučitelní a stále se rozčilujete, až vás to dožene ke stavu-NEMOCI A BLOKACI NA ZDRAVÍ-což je osobní zkušenost-zakoušíte tak své vlastní vysílané energie na svém těle!!! NIČÍTE TÍM SAMI SEBE!!!

KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ PAMĚTI DUŠE, ČAKER
je ideálně
-volit raději pravidelnou čtvrtletní očistu negací a paměti vaší duše, než žít život v blokacích, bolestech duše nebo i těla.

AKČNÍ CENY ÚNOR-2017:

-TÝDENNÍ proces očisty / 1050 ,- Kč
sleva 30%
-Očista od negací s archandělem Michaelem / 1200,- Kč
sleva 15%
-3 týdenní proces Spirit léčby-trvale v akci/ 4800 Kč
sleva 49%
-3 týdenní KARMICKÁ OČISTA-kombinační OD KLETEB,MAGIE,ENTIT
sleva 1800,- / 8000 Kč


Přeji Vám všem krásný a pohodový den
Marcela Abha Kunz
21.02.2017 10:38:24
Marcela Abha Kunz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one