Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz

Nový newsletter leden 2016

Kundalini.jpg
Krásný čas v tomto Novém roce 2016,
je leden měsíc začátků, plnění vašich předsevzetí, ale je také měsíc, kdy bychom se měli také věnovat
sobě a svému tělu, a v tomto období hlavně našim "ledvinám".
Podle pravidel pentagramu přechází tělo pod vládu vody v tomto období a s ní jsou především spojené orgány druhé čakry a ledviny,
pro jemno-hmotná těla aury je to spojení s emočním tělem, tedy i našimi vztahy.

1)pročistěte si ledviny, močové cesty a močový měchýř, nejlépe detoxikace
/kokosová voda nebo průplachové čaje z kopřivy, či urologický čaj, doplnit také vitamíny a minerály, doporučuji pít denně aspoň 2,5 litru tekutin/
2)pročistěte si své nitro - vztahy s blízkými a vztahy sami v sobě, jak to s kým máte a pokud vás něco brzdí, dovolte si odpouštět a nebrzdit si tak tok v meridiánách ledvin a močového měchýře, což se vám vždy odrazí na emoční rovině a také v těle-orgány druhé čakry-tím si odstraníte veškeré příčiny případných potíží do budoucna.
-V ledvinách sídlí naše vrozená energie, naše vitální energie. Ledviny nám podle pravidel čínské medicíny určují délku života. Takže stárnutí je vlastně ve velké míře závislé na kvalitě energie v ledvinách.

Ledviny jsou orgánem nezbytným k životu. K udržení života však stačí přibližně 1/8 funkční zdatnosti. V alternativní medicíně se říká, že ledviny jsou „poťouchlý orgán“, jelikož i když pracují velmi málo, tak nebolí, čímž nám nedávají jasný signál. Proto pokud selžou, bývá to náhle a často je tento stav nevratný.

Orgány, které podle pravidel čínského pentagramu souvisí s ledvinami

Uši – při oslabení ledvin může docházet k poruchám sluchu, pískání a šumění v uších, častým zánětům středouší.
Kosti a vlasy – při oslabení ledvin může docházet k osteoporóze, padání a řídnutí vlasů, špatné kvalitě vlasů.
Pohlavní orgány – neplodnost u mužů i u žen může mít příčinu právě v oslabených ledvinách. Podávání tinktury z pupenů kotvičníku může tento problém dobře řešit u mužů, zejména co se týká jejich spermiogramu.
U žen bývají často záněty ledvin spojené s gynekologickými záněty a záněty močového měchýře. Při jejich častějších opakováních vznikají jizvy a srůsty a riziko neplodnosti. Je důležité těmto zánětům předcházet a již při prvních příznacích podávat protizánětlivé byliny.

S ledvinami souvisí emoce strachu, a jelikož je to párový orgán, tak velmi trpí při dlouhodobých vztahových (párových) problémech. Narušená energie ledvin přináší do naší psychiky opatrnost, strach, potřebu opory, nejistotu a sexuální poruchy.
Tento princip platí i opačně. Pokud se stále něčeho obáváme, nebo žijeme v nevyřešených napjatých osobních vztazích, tak si oslabujeme ledviny a základní životní energii v nich.


Určitě víte, že my všichni jsme tady jen jako návštěvníci tohoto času i této planety,
a jsme tu abychom pozorovali, učili se, rostli a milovali, jsme tu, aby mohl růst náš duch,
jež se navrací pak zpět ke zdroji a světlu.

Pro ty, kdo si v tento čas chtějí pročistit nejen tělo, ale i duši a jemno-hmotná těla,
nabízím možnosti výběru očistných procesů za AKČNÍ CENU pro leden 2016

-ANDĚLSKÁ léčba energiemi Ariela - ODSTRANĚNÍ STRACHU, stresu, obav- 7 denní/ 1500,-
/očista energií Ariela,budete zbavováni postupně každý den vašich blokací, jejichž
příčinou je strach, stres a obavy, jednak vytvořené v tomto životě, jednak u některých problémů,
vytvářené už ve vašich minulých bytích-životech.
-andělské energie očisty negací v první vrstvě aury
-očista jednotlivých čakrových center
-harmonizace vašich energií a odstranění pocitů strachu
-prosby o odstranění příčin vzniků vašich obav, strachů, nejistoty s andělem Arielem
-uvolnění energií blokovaných právě vašimi strachy a použití této energie ke zvýšení sebejistoty
-nadhled s andělem Chamuelem na vaše problémy, potíže se vaše duše podívá z výšky energie anděla Chamuela
-láskyplné energie Ariela, Muriela, Haniela -otevření se možnostem

tento 7 denní proces umožní vám poznání vyšších toků energií a umožní vám zvýšení sebevědomí,
jistoty a nadhledu v dalším životě, vylepší váš psychický stav, i zvýší vaši sebedůvěru/

-ANDĚLSKÁ TÝDENNÍ OČISTA +5 denní intenzivní léčba za 1800,-Kč
/při intenzivní 5 denní léčbě energiemi:
-diagnostika čaker/zašlu emailem
-3x čištění a nastartování vnitřních energií archandělů / původně za 1 sezení 700,-
-2x Hloubkové čištění a obnova energie / Karuna-ki / původní cena za 1 sezení 3300,-
-5x andělská léčba
-odstranění únavy, stresu,
-vylepšení zdraví vlivem restartu imunitního systému
-změny na buněčné úrovni v DNA (Karuna-ki léčba)

-LÉČENÍ S VLÁDCI ŽIVLŮ 7 denní očistný proces za 1500,-
/očista s Archanděly
- uvolnění negací,dle zákonů vesmíru/Boha
-očista čakrových center+aktivace všech živlů ve vašem těle
-obnova energie v celé jemno-hmotné vaší soustavě
UVOLNĚNÍ BLOKACÍ
OBNOVA SÍLY V TĚLE
OCHRANA PROTI NEGATIVNÍM ENERGIÍM

-3 týdenní HLOUBKOVÁ KARMICKÁ OČISTA za STABILNÍ akční cenu 4.800Kč- Kč + s bonusem - e-kniha SEBEVĚDOMÍ
3 Týdenní hloubková očista a od blokace
-diagnostika automatickou kresbou /zasílám do emailu i samostatně bez léčby za 500Kč/
- 6x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki /samostatně bez této léčby cena za sezení 2500Kč
- 2x spalování negativních energií /samostatně bez této léčby cena za 1 spalování 650Kč
- 6x doplnění a srovnání čaker / samostatně bez této léčby 500Kč
- 7x andělská léčba s energií Kchuei / samostatně bez této léčby 3330Kč za 1 sezení
- závěrečné vyladění energetických těl /emočního,mentálního,duchovního,duševního,fyzického
- od blokace chybných programů nevědomí(SRT+změna nevědomí)
- obnova úkolu duše,restart vědomí,podvědomí a nevědomých programů
- obnova energií v těle fyzickém
- vylepšení zdraví a fyzické kondice,vlivem znovu nastartování správné funkce samoléčebných procesů v orgánech,až k buněčné úrovni a vašemu DNA
cena za 21 dní

-7 denní KARMICKÁ KOMBINOVANÁ LÉČBA A OČISTA od negativních energií -Kchuei, Karuna-ki/ 2500Kč
/Tento kombinační specificky sestavený proces je každodenní po dobu 7 dnů,intenzivní působení energetickými systémy upravuje, jednak čakrová centra a energie v nich, tak sladí společně působící energie v celé auře a tak umožní nejen ozdravení fyzického těla, ale také umožní posílení aurycké ochranné vrstvy a pročistí svrchní vrstvu karmických blokací, které máte v současné době.
-začneme andělským čistícím procesem s archandělem Michaelem a necháme vás navibrovat a doplnit energiemi
-karuna-ki energie karmického čištění
-andělská léčba s Rafaelem, Arielem a Michaelem
-andělská léčivá energie Ariela, Muriela, Michaele
-karuna-ki léčba Dai-ko-mio proces
-očistný, harmonizující a navibrovávající tok Antahkaran-karuna-ki/konec léčby/


-3 týdenní Andělská hloubková očista / 3800Kč trvale akční cena
/očista a léčba s andělskými i karmickými energiemi Universa po dobu 21 dní/

A pro všechny, co jsou zvědaví- jaký máme lednový měsíc:
1.týden- bude prospěšné se věnovat sobě i svým blízkým a načerpat pozitivní energii. Přesto půjde o čas, kdy lze projevovat účast druhým, podpořit je v jejich konání, nebo prakticky pomoci. Projev empatie o nás mnoho vypovídá. Označuje to náš laskavý charakter. Pozor však na nevyžádané rady a pomoc.
2.týden- šance vykročit novým směrem, ať už půjde o osobní nebo profesní život. Platí to převážně pro ty z nás, kteří se zdráhají přijímat a konat nové věci. Bude vhodné si uvědomit, že letopočet 2016 nás k tomu bude vybízet.Udělat změnu-bude dobrá volba-intuice.
3.týden- vhodný týden k procvičení vlastní rozhodnosti. Nastanou totiž situace, které to od nás budou vyžadovat. Rozhodné jednání vypovídá o zdravě sebevědomých osobnostech, jež mají přehled o sobě i svém životním stylu.Výsledky za naši snahu se dostavují. Z toho je třeba zpětně čerpat. Uvědomit si svoji sílu pro svobodné rozhodování a samostatnost.
4.týden- poznáme, jak na tom jsme, jakou máme přízeň osudu. Kráčíme-li vědomě svým životem a konáme-li to, co je od nás osudem žádáno, potom jsme provázeni pro nás tou nejpřirozenější cestou. Nastane čas si uvědomit, jakou ochranu osudu a vyšších sil máme. Myšlenky, skutky najdou svoji odezvu.

Mějte pohodový čas a mnoho láskyplné energie k Vám všem
Marcela Abha
07.01.2016 17:22:50
Marcela Abha Kunz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 4%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one