Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Každý jeden člověk ji POTŘEBUJE, jelikož zde jsme pro VZESTUP DUŠE A TA SMÍ VZESTOUPIT JEN POKUD JE PROČIŠTĚNÁ OD SVÝCH NEGACÍ A BLOKŮ, či SVÝCH ZÁVAZKŮ +CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ!!! Takže pokud se cítíte:
-smutní, psychicky vyčerpaní
-máte psychické nemoci a labilitu, či výkyvy nálad
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích, snech
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje,NAPIŠTE SI O KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Disharmonie

Disharmonie

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
GPDR
Prosím přijměte ode mě informaci o ochraně vašich osobních údajů.
Vzhledem k tomu, že již v minulosti jste ode mne přijali nějakou osobní službu, či jen jste se mnou komunikovali, či mi sami sdělili své osobní údaje, ať už pro tvorbu diagnostiky aury, či pro karmické čištění a tak na základě vašich kroků jsem zpracovávala vaše osobní údaje. Díky nařízení EU začne od 25. 5. 2018 v České republice platit nové nařízení o ochraně osobních údajů.

Vsouladu s tímto nařízením Vás informuji, že vaše data, či emailovou adresu, neposkytuji žádné další třetí osobě, či firmám k následným zpracováním, Vaše data jsou uloženy v bezpečí mého archivu a shromažďuji jen a pouze pro potřeby dohodnuté osobní služby, rady, či jen dotazu. Současně je používám jen a výhradně k další možnosti Vás informovat o novinkách, akcích, či akčních cenových zvýhodněních mých služeb, jež poskytuji v souladu se živnostenským zákonem.

Chcete-li nadále být v kontaktu a mít možnost a přístup k osobním službám, které pro Vás poskytuji, odpovězte na tento email "ano" a Vaše email adresa bude znovu zařazena do mojí databáze, a při každém zaslaném newsletteru budete mít samozřejmě možnost se odhlásit ze zasílání informačních zpráv, stejně, jako je tomu u tohoto newsletteru.

Děkuji Vám a přeji Vám krásný den
Marcela Abha Kunz
Krásný den Vám přeji,
je květen májový lásky čas, a právě proto i Vám
nabízím tyto možnosti očistných procesů ke správnému otevření svého srdce i duše
pro veškeré láskyplné energie:

-3 týdenní proces karmického čištění Spirit / 4800 Kč-trvale v Akci

-Léčení strachů s Arielem - týdenní proces Akce cen / 990 Kč

-Diagnostika energetických těl aury a bloků / 800 Kč

-5 denní proces harmonizace energií těla / 1300 Kč

- Očista bytů, domů a prostor, či pozemků od otisků minulosti a negativních vlivů / místnost za 500 Kč
( např. byt 2+1 = 3 x 500 = 1500 Kč )

Objednávky jen emailem pro jednotlivé procesy.


Mějte moc hezký čas a mnoho prosperity a lásky k Vám všem :)
Zdravím Vás a hned ze startu si dovolím také Vám nabídnout tyto informace:

Včera jsme absolvovali všichni velmi silný Nov Měsíce a s tím spojený zatměním Slunce, jde o skutečně velice silně
působící energetické vlnění, které právě působí na nás všechny.
Takové energetické působení se odrazí v každičké činnosti toho, co právě děláte, od myšlenek, činů i pocitů duše.Vše je totiž jen a jen energie, kterou jednak vibrujeme my sami, a jednak ji také šíříme kolem sebe a také šíříme ji dál do vesmíru, ať už si to uvědomujeme nebo nikoli, a tady jsou potom mnohé příčiny vytvořené pod tlakem toho, co se děje kolem nás-tedy pod vlivem také energií přicházejících k nám z kosmu. Tento silně působící energetický vliv bude trvat né jen několik dnů, či měsíc, ale hned několik měsíců, a to proto že zatmění v této síle je jen jednou za sto let, tuto sílu ovšem můžete využít pro sebe a svůj "zisk", jak to uděláte?

-Energie každého Novu nás "něčeho dokáže zbavovat", proto lépe funguje léčení nemocí, hubnutí, různé kůry pro obnovu a funkci, či obnovy a regenerace fyzického těla!!!
-Energie zatmění Slunce, je velice obdobně orientována, jen je mnohem silnější, než běžná energie působnosti Měsíce v postavení Novu, a pokud je tato energie ještě i umocněná tímto postavením, jde o MOŽNOSTI MNOHÝCH ZMĚN V NAŠICH ŽIVOTECH, v tento čas máte možnosti se zbavit mnohaletých potíží, očistit si dlouhodobá karmická blokování, máte možnosti nalezení nejen správných léčebných produktů pro sebe, ale máte možnost si otevřít cestu k velké změně ve svém životě, jde o to rozhodnout se "svou změnu udělat", nyní je až do poloviny ledna roku následujícího možnost těchto velmi silných energií a proudění využít pro sebe, a tak vylepšení a zbavování se toho, co nechci mít ve svém životě, ti kdo se v tento čas rozhodnou na sobě zapracovat, ať už karmickou očistou nebo realizací jiných svých aktivit směrujících ke zvýšení vašich vibrací budou velmi dobře připraveni a vytvoří si mnohá pozitiva pro svou budoucnost i současné vylepšení života, a to v tom směru, který si opravdu přejí změnit. Tato změna bude mnohdy pro ně klíčovou pro jejich další život.

Využijte tedy i vy sami této možnosti a zapracujte na svých energiích i na změně a očistě paměti své duše, odstranit si to, co vás dlouhodobě trápí bude jistě správným krokem do dalšího vašeho života.

-milujte sami sebe víc-nemluvte o tom, ale dělejte to+nepleťte si to s egoismem
-buďte vděční
-radujte se víc
-věřte vesmírným silám, že vás vedou správným směrem
-důvěřujte své intuici+jděte tím směrem, kam vás to táhne
-řiďte se svými pocity, to znamená dobrý pocit=jdete správně+špatný pocit=chybný krok ve vašem životě
-zbavte se strachu z nedostatku peněz, zdraví, práce, i ze samoty nebo strachu z...doplňte si, kterým strachem trpíte

Na co nejčastěji myslíte, to se vám také děje-tak si budujete svou realitu+svou blízkou budoucnost.
Milujte se a dovolte si žít lépe, být zdravými, mít dostatek a hojnost v každém směru.

-3 týdenní karmická očista paměti duše/ 4800 Kč
-3 týdenní andělská očista aury/ 3800 Kč
obojí v "akčních cenách"pro tento čas.

Mnoho láskyplné energie k Vám všem
Marcela Abha Kunz
Krásný počátek léta Vám všem přeji,
je čas relaxací a odpočinku, který je dobře využít i s léčbou energií v těle,
a právě pro tuto možnost nabízím i Vám:

DIAGNOSTIKA karmických bloků, s vysvětleními a doporučeními / 600 Kč
sleva-50%
(zasílám do emailu s vysvětleními a doporučeními)

-5 denní proces očisty + harmonizace/ 1000 Kč
(denní očista negací)

-Léčení strachů týdenní proces/ 990 Kč
(očista, léčba čaker s Arielem-5 denní proces)

3 týdenní proces karmického čištění Spirit / 4800 Kč
(-trvale v Akci ,3x týdně očista a léčba paměti duše, čaker, řešení příčin bloků a závazků minulosti+pracovní video)


-Co může léčba řešit?

Vaše pocity, vnímání a pohled na svět a situace ve vašem životě, také pozmění zdraví, vztahy doma i v práci, navibruje vás na vyšší toky energií a tím posílí nejen auryckou ochrannou vrstvu, ale také změní vaše nastavení programů nevědomí, jež vás blokují v určitém směru, také
vaše nemoci a neduhy, které vznikly vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí v závislostech na vašich blokacích a karmických závazcích z minulosti, tyto programy jsou pro vaši výchovu a změnu konání, myšlení, či rozhodování.
A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

OBJEDNAT lze na prokliku na web, prostřednictvím formuláře.

Přeji Vám všem pohodový červen a mnoho láskyplných energií
Marcela Abha Kunz
Krásnou první dekádu měsíce dubna Vám všem přeji,
a protože duben je prvním měsícem jara a je tradičně spojován s očistou
těla i duše, dovoluji si nabídnout i Vám "Očistné a léčebné procesy karmy i duše" v AKČNÍ CENĚ:


Andělská očista emoční roviny 7 denní /1500 Kč

-intenzivní denní očista s archanděly
-denní harmonizace čaker
-denní léčení buněčného těla
-denní navibrování na vyšší frekvenci energií


AKČNÍ CENA 1500 Kč
Sleva 300,-


Karmická očista 14 denní / 2500 Kč

-intenzivní denní očista čaker
-intenzivní denní harmonizace aury i čaker
-intenzivní pročištění karmických bloků
3x týdně karuna-ki

AKČNÍ CENA 2500 Kč
SLEVA 200,-


Léčení aury s archandělem Rafaelem 7 denní / 1500 Kč

-intenzivní denní léčení andělskou energií arch. Rafaela
-harmonizace čaker-denně
-doplnění energií do čaker-denně
-léčení orgánů v těle fyzickém-denně
-aktivace samoléčebných procesů v těle -denně

AKČNÍ CENA 1500 Kč
Sleva 300,-


KOMBINAČNÍ PROCES OČISTY s andělskou a karmickou léčbou 3 týdenní

-SRT rozbor + léčba vyšším já
-Andělská očista-denně
-Karunaki očista karmická 3x
-řešení pro vlivy kleteb vlastních

AKČNÍ CENA 4000 Kč
Sleva 800,-


INFO + OBJEDNÁNÍ na email:
genea1@email.cz

S přáním hezkého dne a mnoha láskyplných energií i k Vám domů

Marcela Abha Kunz
Zdravím všechny příznivce "spokojeného života",
který je možné dosáhnout nejen změnami v programech nastavení nevědomí,
ale hlavně celkovou očistou karmických závazků a blokád, které vznikají na základě
nesprávných myšlení a jednání v minulosti tohoto i všech minulých životů, kterými jste prošli.

Neméně důležité je očistit si také toky energií kolem sebe = tedy i negací získaných vlivem
-kleteb, vlastních = NADÁVKY SÁM SOBĚ, či od jiných lidí= AŤ SE MU NIKDY NEDAŘÍ... například a jiné
-nepřejícnosti od jiných
-uřknutí a zloba
-strachu, stresu, nejistot vlastních nebo také přejatých od jiných lidí = ovlivnění
a tak z důvodů vlastního UDRŽENÍ SE VE SPRÁVNÝCH VIBRAČNÍCH TOCÍCH je dobré se pravidelně očistit
nejen běžnými způsoby pro fyzické tělo, ale hlavně OČISTIT SI TOK ENERGIE ve své vlastní AUŘE a jejích jemno-hmotných tělech! Jen pokud jste bez veškerých negativních toků kolem vás samotných smíte si UŽÍVAT HOJNOSTI v každém směru, tedy V LÁSCE, ZDRAVÍ, PENĚZÍCH A PRÁCI, a také v dalších důležitých oblastech všedního života. Pokud se i Vy třeba ŘADÍTE MEZI LIDI, kterým NENÍ PŘÁNO, potom stačí PROČISTIT SE KARMICKY od negací a blokád.

Andělská 7 denní intenzivní léčba za 1600,-/ cena do 31.10.2014
součástí je:
-diagnostika čaker/zašlu emailem
-3x čištění a nastartování vnitřních energií Kchuei / původní cena za 1 sezení 3333,-
-2x Hloubkové čištění a obnova energie / Karuna-ki / původní cena za 1 sezení 3300,-
-7x andělská léčba a restart nevědomí SRT /původní cena za 1 sezení 700,-
Snížení blokací na vašem životě
-odstranění únavy, stresu,
-vylepšení zdraví vlivem restartu imunitního systému
-změny na buněčné úrovni v DNA (Kchuei léčba)
Denní léčení na dálku, denní zprávy o sezení o co bylo u vás žádáno a co je potřeba z vaší strany proto udělat-např.
afirmace omluv, prosby, osobního zpracování některých blokád,jež vás brzdí-dostanete texty pro vědomé zpracovávání
vašeho bloku,dle toho bude váš problém zpracován na nevědomé úrovni a podle toho budete také odblokováni a bude vám
upravena vyšší vibrace energie v čakrách.
http://www.spiritlecba.717.cz/rubriky/akcni-ceny-rijen
21.10.2014 12:45:38
Marcela Abha Kunz
Energie duse druky nahled.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (24 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (4 | 3%)

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (55 | 50%)
Nevím (13 | 12%)
Ne,nevěřím tomu (8 | 7%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
karmické.čištění.-DNA.jpg
karmické.čištění.-čakry.jpg
EFT-odblokace

EFT-odblokace

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one